Ne možete se prijaviti na web-mjesto ili dovršiti internetsku transakciju, ili se otvara web-stranica HTTP 500 (interna pogreška poslužitelja)

S I M P T O M I

Možda se ne možete prijaviti na web-mjesto ili obaviti internetsku transakciju nakon što instalirate sigurnosnu nadopunu 832894 (MS04-004). Na primjer, kad korištenjem obrasca na HTTPS web-stranici pošaljete korisničko ime i lozinku web-mjestu koje koristi sigurnu SSL vezu, može vam se otvoriti web-stranica HTTP 500 (interna pogreška poslužitelja).

U Z R O K

Ovaj se problem može pojaviti nakon što na računalo s operacijskim sustavima Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition ili Windows 98 instalirate sigurnosnu nadopunu 832894 (MS04-004) ili prilagodbeni popravak 821814.

Za dodatne informacije o ovim nadopunama softvera kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
832894 MS04-004: Kumulativna sigurnosna nadopuna za Internet Explorer (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

821814 Primate poruku o pogrešci "page cannot be displayed" (stranicu nije moguće prikazati) kad šaljete podatke web-stranici koja zahtijeva autentifikaciju (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Sigurnosna nadopuna 832894 (MS04-004) i prilagodbeni popravak 821814 mijenjaju način na koji internetski dodaci za Windows (Wininet.dll) ponovo šalju POST zahtjeve kad web-poslužitelj iznova uspostavi vezu. Programi koji za slanje podataka (poput korisničkog imena i lozinke) na web-poslužitelj koriste funkcije API sučelja za Windows Internet (Wininet) ponovo šalju POST zahtjev bez POST podataka ako web-poslužitelj prekine (ili ponovo uspostavi) početni zahtjev za vezom.

Napomena Zahtjev POST ne sadrži POST podatke ako mu je duljina sadržaja postavljena na 0 ili je prazna.

Ponekad takvo ponašanje sprečava ponovni prekid i uspostavljanje veze i omogućuje dovršetak postupka autentifikacije. Međutim, može se pojaviti web-stranica HTTP 500 (interna greška poslužitelja) ako web-poslužitelj mora dobiti POST podatke kad Wininet pokuša ponovo poslati zahtjev POST.

R J EŠ E N J E

Informacije o nadopuni

Da biste preuzeli i instalirali ovu nadopunu, posjetite Microsoftovo web-mjesto Windows Update i instalirajte ključnu nadopunu 831167: Administratori mogu preuzeti ovu nadopunu iz Microsoftova centra za preuzimanje ili kataloga za Windows Update da bi je instalirali na više računala. Ako želite naknadno instalirati ovu nadopunu na jednom ili više računala, potražite ovaj identifikacijski broj članka uz pomoć značajke Advanced Search Options (Napredne mogućnosti pretraživanja) u katalogu za Windows Update.

Za dodatne informacije o preuzimanju nadopuna iz Windows Update kataloga kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
323166 Kako preuzeti nadopune i upravljačke programe za Windows iz kataloga za Windows Update (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Iz Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:
Preuzimanje Odmah preuzmite paket Q831167.exe (32-bitni).
Preuzimanje Odmah preuzmite paket Q831167.exe (64-bitni).
Datum objave: 12. veljače 2004.

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
119591 Kako preuzeti Microsoftove datoteke za podršku s web-mjesta Online Services (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je provjerio da u ovoj datoteci nema virusa. Microsoft je koristio najaktualniji dostupan softver za otkrivanje virusa na dan slanja datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšane sigurnosti koji sprečavaju neovlaštenu izmjenu datoteke.

Preduvjeti

Da biste instalirali ovu nadopunu morate imati instaliran Internet Explorer 6 SP1 (verzija 6.00.2800.1106) i neku od sljedećih verzija operacijskog sustava Windows:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition, Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 2, Service Pack 3, Service Pack 4
 • Microsoft Windows NT Workstation, Server i Terminal Server Edition 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Napomena Budući da sigurnosna nadopuna 832894 (MS04-004) podržava Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition i Windows 2000 SP2, i ova će nadopuna biti podržana u tim operacijskim sustavima.

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon instalacije ove nadopune potrebno je ponovo pokrenuti računalo.

Podaci o zamjeni nadopune

Ova nadopuna zamjenjuje nadopunu 821814 za Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Second Edition i Windows 98.

Napomena Ova nadopuna ne zamjenjuje nadopunu 821814 za Windows Server 2003 jer se problem opisan u ovom članku ne javlja na računalima s operacijskim sustavom Windows Server 2003.

Informacije o implementaciji

Paketi za ovu nadopunu podržavaju sljedeće parametre instalacije:

 • /q : Prilikom izdvajanja datoteka koristi tihi način, odnosno potiskuje poruke.
 • /q:u : Koristi način User-Quiet. Taj način korisniku prikazuje nekoliko dijaloških okvira.
 • /q:a Koristi način Administrator-Quiet. Način Administrator-Quiet korisniku ne nudi dijaloške okvire.
 • /t: staza Navedite lokaciju privremene mape koja se koristi tijekom instalacije ili ciljnu mapu za izdvajanje datoteka (kada se koristi /c).
 • /c Izdvaja datoteke, ali ih ne instalira. Ako nije navedeno /t: staza, od vas će biti zatraženo da navedete ciljnu mapu.
 • /c: staza Navedite stazu i naziv .inf ili .exe datoteke za instalaciju.
 • /r:n Nakon instalacije nikad ponovo ne pokreće računalo.
 • /r:i Traži od korisnika ponovno pokretanje računala ako je to potrebno, osim kad se ovaj parametar koristi s parametrom /q:a.
 • /r:a Nakon instalacije uvijek ponovo pokreće računalo.
 • /r:s Nakon instalacije ponovo pokreće računalo ne pitajući korisnika.
 • /n:v Ne provjerava verziju. Pažljivo koristite ovaj parametar da biste nadopunu instalirali na bilo koju verziju Internet Explorera.
Na primjer, da biste instalirali nadopunu bez intervencije korisnika i bez potrebe za ponovnim pokretanjem, upotrijebite sljedeću naredbu:
q831167.exe /q:a /r:n

Informacija o datoteci

Engleska verzija ove nadopune ima atribute datoteka navedene na popisu u sljedećoj tablici (ili novije). Datumi i vremena za te datoteke navedeni su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kad pregledavate informacije o datoteci, one se pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC-a i lokalnog vremena, u upravljačkoj ploči u sklopu modula Date and Time (Datum i vrijeme) pogledajte karticu Time Zone (Vremenska zona).

Datum Vrijeme Verzija Veličina Naziv datoteke Platforma
-------------------------------------------------------------------
06.veljače 2004. 18:05 6.0.2800.1405 588,288 Wininet.dll
07. veljače 2004 . 01:41 6.0.2800.1405 1,796,608 Wininet.dll IA-64

Z A O B I L AŽ E N J E

Ako ne možete primijeniti nadopunu opisanu u odjeljku "Rješenja", za rješavanje problema možete se poslužiti sljedećim poslužiteljskim akcijama:
 • Produžite interval ograničenja za održavanje aktivne veze na web ili proxy poslužitelju. U sustavu Microsoft Internet Information Services (IIS) ne postoji postavka za upravljanje ograničenjem održavanja aktivnosti veze, osim vrijednosti registarskog ključa KeepAliveTime. No kod nekih web i proxy poslužitelja možete zadati vrijeme isteka veze. Ako možete zadati vrijeme isteka veze na web ili proxy poslužitelju, povećajte interval ograničenja za održavanje aktivnosti veze. Za ispravan naziv i vrijednost postavke pogledajte dokumentaciju za web-poslužitelj. Zadana vrijednost ograničenja održavanja aktivnosti veze za Internet Explorer iznosi jednu minutu (60 sekundi). Prema tome, na web ili proxy poslužitelju morate koristiti interval ograničenja za održavanje aktivne veze koji je duži od jedne minute.

  Za dodatne informacije o parametrima KeepAliveInterval i KeepAliveTime u sustavu Windows te parametru KeepAliveTimeout u Internet Exploreru kliknite sljedeće brojeve članaka u Microsoftovoj bazi znanja:
  314053 TCP/IP i NBT konfiguracijski parametri za Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

  120642 TCP/IP i NBT konfiguracijski parametri za Windows 2000 ili Windows NT (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

  813827 Kako u Internet Exploreru promijeniti zadanu vrijednost ograničenja održavanja aktivnosti veze (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

 • Na poslužitelju onemogućite "održavanje aktivnosti veza" za HTTP.
  Za dodatne informacije kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
  238210 HTTP zaglavlje za održavanje aktivnosti veze šalje se kad je omogućen ASP međuspremnik. (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

S T A T U S

Microsoft je potvrdio da je ovo problem u programu Microsoft Internet Explorer 6.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Upozorenje Ako koristite Registry Editor na pogrešan način, možete uzrokovati ozbiljne probleme koji mogu zahtijevati ponovno instaliranje operacijskog sustava. Microsoft ne može jamčiti da ćete moći riješiti probleme do kojih može doći ako Registry Editor koristite na pogrešan način. Registry Editor koristite na vlastitu odgovornost.

Nakon što primijenite softversku nadopunu 831167 opisanu u ovom članku, programi koji koriste funkcije Wininet za slanje podataka web-poslužitelju iznova će slati cjelokupne POST zahtjeve nakon ponovnog uspostavljanja veze s web-poslužiteljem.

Da biste omogućili način rada u kojem se u tim okolnostima šalju samo zaglavlja, stvorite DWORD vrijednost naziva SampleApp.exe, gdje je SampleApp naziv izvršne datoteke koja pokreće program. Iznos te vrijednosti postavite na 1 u nekom od sljedećih registarskih ključeva:
 • Za sve korisnike programa postavite vrijednost u sljedećem registarskom ključu:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
 • Samo za trenutačnog korisnika programa postavite vrijednost u sljedećem registarskom ključu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\Retry_HeaderOnlyPOST_OnConnectionReset
Na primjer, da biste omogućili postupak slanja samo zaglavlja u Internet Exploreru i Windows Exploreru, u jednom od tih registarskih ključeva stvorite DWORD vrijednosti za Iexplore.exe i Explorer.exe, a zatim postavite njihove iznose na 1.

Napomena Da biste omogućili postupak slanja samo zaglavlja za sve programe koji koriste Wininet funkcije za slanje podataka web-poslužitelju, stvorite DWORD vrijednost naziva * u istom registarskom ključu, a zatim postavite podatke iznos te vrijednosti na 1.
Svojstva

ID članka: 831167 - posljednja izmjena: 18. svi 2011. - verzija: 1

Povratne informacije