Kako objaviti http://Companyweb na Internetu putem sustava ISA Server 2000 na poslužitelju sa sustavom Windows Small Business Server 2003, Premium Edition

Važno Ovaj članak sadrži informacije o izmjeni sistemskog registra. Prije izmjene registra obavezno stvorite njegovu sigurnosnu kopiju i provjerite znate li postupak za vraćanje registra ako dođe do problema. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju, vraćanju i uređivanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows

S AŽ E T A K

U ovom se članku opisuje kako objaviti interno web-mjesto tvrtke (http://Companyweb) na Internetu putem sustava Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 na poslužitelju sa sustavom Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition da bi vanjski korisnici mogli izravno pristupati web-mjestu http://Companyweb ako upišu https://FQDN:444, pri čemu je FQDN potpuno kvalificirani naziv domene poslužitelja sa sustavom Windows Small Business Server 2003. Vanjski korisnici mogu, osim toga, pristupati web-mjestu http://Companyweb putem značajke Remote Web Workplace (Udaljeno web-radno mjesto) koju nudi sustav SBS 2003 ako upišu https://FQDN/remote.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati Microsoft Windows Small Business Server 2003, Premium Edition, CompanyWeb sa sustavom ISA Server 2000.Prije nego objavite http://CompanyWeb na Internetu pomoću sustava ISA Server 2000, morate stvoriti definiciju protokola i pravilo o objavi na poslužitelju. Potrebno je dodijeliti i web-certifikat web-mjestu http://Companyweb putem servisa Internet Information Services (IIS), a zatim izmijeniti postavke registra za značajku Remote Web Workplace (Udaljeno web-radno mjesto) sustava SBS 2003 da bi udaljeno radno mjesto postalo dostupno putem Interneta. U sljedeća se četiri postupka objašnjava kako provesti te izmjene.
%

Konfiguriranje nove definicije protokola u sustavu ISA Server 2000

 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), zatim na Microsoft ISA Server, a potom kliknite ISA Management (Upravljanje sustavom ISA).
 2. Na konzoli ISA Management proširite stavku Policy Elements (Elementi pravila), desnom tipkom miša kliknite Protocol Definitions (Definicije protokola), zatim kliknite New (Novo), a potom Definition (Definicija).
 3. Na stranici Welcome to the New Protocol Definition Wizard (Dobro došli u čarobnjak za novu definiciju protokola) u okvir Protocol definition name (Naziv definicije protokola) upišite Companyweb Inbound 444, a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Na stranici Primary Connection Information (Informacije o primarnoj vezi) u okvir Port Number (Broj priključka) upišite 444. Postavku Protocol type (Vrsta protokola) ostavite na vrijednosti TCP. Na popisu Direction (Smjer) kliknite Inbound (Dolazno), a zatim Next (Dalje).

 5. Na stranici Secondary Connections (Sekundarne veze) ostavite postavku Do you want to use secondary connections? (Želite li koristiti sekundarne veze?) na vrijednosti No (Ne), kliknite Next (Dalje), a zatim Finish (Završi).

Objava web-mjesta Companyweb putem sustava ISA Server 2000

 1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), zatim na Microsoft ISA Server, a potom kliknite ISA Management (Upravljanje sustavom ISA).
 2. Na konzoli ISA Management proširite stavku Publishing (Objava), desnom tipkom miša kliknite Server Publishing Rules (Pravila o objavi na poslužitelju), zatim kliknite New (Novo), a potom Rule (Pravilo).

 3. Na stranici Welcome to the New Server Publishing Rule Wizard (Dobro došli u čarobnjak za novo pravilo o objavi na poslužitelju) upišite naziv novog pravila (na primjer Companyweb), a zatim kliknite Dalje.
 4. Na stranici Address Mapping (Preslikavanje adresa) u odjeljak IP address of internal server (IP adresa internog poslužitelja) upišite internu IP adresu poslužitelja na kojem je instaliran sustav Windows Small Business Server 2003 (upišite, na primjer, 192.168.16.2). Zatim u odjeljak External IP address on ISA Server (Vanjska IP adresa u sustavu ISA Server) upišite odgovarajuću IP adresu vanjskog sučelja poslužitelja na kojem je instaliran Windows Small Business Server 2003 te kliknite Next (Dalje).

  Napomena Microsoft preporučuje da za vanjski mrežni prilagodnik na računalu sa sustavom ISA Server 2000 koristite statičku IP adresu. Ako koristite dinamičku IP adresu, morat ćete izmijeniti pravilo o objavi na poslužitelju pri svakoj promjeni dinamičke IP adrese na vanjskom mrežnom prilagodniku na računalu sa sustavom ISA Server 2000.
 5. Na stranici Protocol Settings (Postavke protokola) na popisu Apply the rule to this protocol (Primijeni pravilo na ovaj protokol) kliknite Companyweb Inbound 444, a zatim kliknite Next (Dalje).
 6. Na stranici Client Type (Vrsta klijenta) u odjeljku Apply the rule to requests from (Primijeni pravilo na zahtjeve od) kliknite odgovarajuću vrstu klijenta.

  Napomena Ako poslužitelj koriste računala koja su na Internetu, najbolje je odabrati mogućnost Any request (Svi zahtjevi).
 7. Kliknite Next (Dalje), a zatim Finish (Završi).
 8. Ponovo pokrenite servis ISA Server 2000 Firewall. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, pokažite na Programs (Programi), zatim na Microsoft ISA Server, a potom kliknite ISA Management (Upravljanje sustavom ISA).
  2. Na konzoli ISA Management proširite stavku Servers and Arrays (Poslužitelji i polja), zatim ISAServerName (NazivSustavaISAServer) pa Monitoring (Nadzor), a potom kliknite Services (Servisi).
  3. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Firewall (Vatrozid), a zatim Stop (Zaustavi).
  4. Kada se vatrozid zaustavi, desnom tipkom miša kliknite Firewall (Vatrozid), a zatim kliknite Start (Pokreni) da biste ponovo pokrenuli vatrozid.
Važno Ako se vaš poslužitelj nalazi iza hardverskog vatrozida, provjerite je li na hardverskom vatrozidu otvoren TCP priključak 444.

Dodjela certifikata web-poslužitelja web-mjestu http://CompanyWeb putem IIS-a

 1. Kliknite Start, pokažite na Administrative Tools (Administrativni alati), a zatim kliknite Internet Information Services (IIS) Manager.

 2. U lijevom oknu konzole IIS Manager kliknite naziv svog poslužitelja.
 3. U desnom oknu dvokliknite Web Sites (Web-mjesta).
 4. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Companyweb, a zatim kliknite Properties (Svojstva).

 5. Kliknite Directory Security (Sigurnost direktorija), a zatim Server Certificate (Certifikat poslužitelja).

 6. Na stranici Welcome to the Web Server Certificate Wizard (Dobro došli u čarobnjak za certifikate web-poslužitelja) kliknite Next (Dalje).

 7. Na stranici Server Certificate (Certifikat poslužitelja) kliknite Assign an existing certificate (Dodijeli postojeći certifikat), a zatim Next (Dalje).

 8. Na stranici Available Certificates (Dostupni certifikati) kliknite instalirani certifikat koji želite dodijeliti tom web-mjestu, a zatim kliknite Next (Dalje). Provjerite odgovara li naziv certifikata nazivu koji ste naveli kada ste pokrenuli Configure E-mail and Internet Connection Wizard (Čarobnjak za konfiguriranje e-pošte i internetskih veza). Nemojte kliknuti publishing.InternalDomain.local, pri čemu je InternalDomain.local naziv vaše interne DNS domene.

  Certifikat publishing.InternalDomain.local koristi se samo interno. Certifikat koji dodijelite web-mjestu Companyweb mora odgovarati URL-u koji korisnici unose za povezivanje s poslužiteljem putem Interneta.
 9. Na stranici SSL Port (SSL priključak) u okvir SSL port this web site should use (SSL priključak koji ovo web-mjesto mora koristiti) upišite 444, a zatim kliknite Next (Dalje).
 10. Na stranici Certificate Summary (Sažetak certifikata) pregledajte podatke o certifikatu, a zatim kliknite Next (Dalje).
 11. Na stranici Completing the Web Server Certificate Wizard (Čarobnjak za dovršavanje certifikata web-poslužitelja) kliknite Finish (Završi), a zatim OK (U redu).


Važno Ako se vaš poslužitelj nalazi iza hardverskog vatrozida, provjerite je li na hardverskom vatrozidu otvoren TCP priključak 444.

Konfiguriranje udaljenog web-radnog mjesta

Da biste http://Companyweb objavili na udaljenom web-radnom mjestu na Internetu, morate promijeniti neke vrijednosti u registru. Da biste to učinili, slijedite ove korake.Upozorenje Ako Registry Editor koristite na pogrešan način, možete uzrokovati ozbiljne probleme koji mogu zahtijevati ponovno instaliranje operacijskog sustava. Microsoft ne jamči da ćete moći riješiti probleme koji se mogu pojaviti ako Registry Editor koristite na pogrešan način. Registry Editor koristite na vlastitu odgovornost.
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite regedit, a zatim kliknite OK (U redu).
 2. U programu Registry Editor pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\AdminLinks
 3. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite HelpDesk (Centar za pomoć), a zatim Modify (Izmijeni).
 4. U okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1.
 5. Pronađite i kliknite sljedeći potključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\AdminLinks
 6. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite STS, a zatim Modify (Izmijeni).
 7. U okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1.
 8. Ponovite korake 5 do 7 za sljedeći potključ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SmallBusinessServer\RemoteUserPortal\KWLinks
 9. Zatvorite Registry Editor.
  Važno Nakon što napravite promjene opisane u koracima od prvog do devetog, ako u sustavu Windows Small Business Server 2003, Premium Edition pokrenete Configure E-mail and Internet Connection Wizard (Čarobnjak za konfiguriranje e-pošte i internetskih veza), vrijednosti registra bit će vraćene s 1 na 0. Zato, kada dovršite rad s čarobnjakom, svakako ponovo pokrenite Registry Editor i vratite vrijednosti na 1.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

816794 KAKO: Instalirati uvezene certifikate na web-poslužitelj u sustavu Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

283284 Pri pregledavanju SSL web-mjesta putem sustava ISA Server prikazuje se prazna stranica ili stranicu nije moguće prikazati (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Svojstva

ID članka: 838304 - posljednja izmjena: 3. pro 2007. - verzija: 1

Povratne informacije