Neki programi prestaju raditi nakon instaliranja paketa Windows XP Service Pack 2

S AŽ E T A K

Nakon što instalirate Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), neki programi mogu prestati raditi. Prema zadanim je postavkama Vatrozid za Windows omogućen i blokira neželjene veze s vašim računalom. U ovom je članku opisano kako napraviti iznimku i omogućiti pokretanje programa dodavanjem na popis iznimki. Ta procedura omogućuje rad programa jednak onome prije instaliranja paketa nadopuna.

UVOD

Da bi zaštitio računalo s operacijskim sustavom Windows XP SP2, Vatrozid za Windows blokira neželjene veze s tim računalom. Ponekad ćete, međutim, poželjeti napraviti iznimku i dopustiti povezivanje. Na primjer, sljedeći scenariji opisuju situacije u kojima ćete htjeti nekome omogućiti povezivanje s vašim računalom.
 • Na internetu igrate igru za više igrača.
 • Očekujete datoteku koja je poslana putem programa za razmjenu poruka.
Nakon što instalirate Windows XP SP2, može se dogoditi da klijentske aplikacije ne primaju podatke s poslužitelja. Evo nekoliko primjera:
 • FTP klijent
 • Softver za prijenos multimedijskog sadržaja
 • Obavijesti o novoj e-pošti u nekim programima za e-poštu
Moguće je i da neke poslužiteljske aplikacije na računalima s paketom Windows XP SP2 možda više neće reagirati na zahtjeve klijenata. Evo nekoliko primjera:
 • Web-poslužitelj kao što je Internet Information Services (IIS)
 • Remote Desktop (Udaljena radna površina)
 • Razmjena datoteka
Natrag na vrh

Sigurnosno upozorenje Vatrozida za Windows

Ponekad se, kad Vatrozid za Windows blokira program, pojavljuje dijaloški okvir Windows Firewall Security Alert (Sigurnosno upozorenje Vatrozida za Windows). U njemu se navode sljedeće informacije:
...to help protect your computer, Windows Firewall has blocked this program from receiving unsolicited information from the Internet or a network (...da bi zaštitio vaše računalo, Vatrozid za Windows blokirao je ovaj program kako ne bi mogao primati neželjene informacije s interneta ili mreže)
Poruka prikazuje naziv programa i ime njegova izdavača. Taj dijaloški okvir nudi 3 mogućnosti:
 • Unblock the program (Deblokiraj program)
 • Keep blocking this program (Nastavi blokirati ovaj program)
 • Keep blocking this program, but ask me again later (Nastavi blokirati ovaj program, ali me kasnije ponovo pitaj)
U sljedećem odjeljku objašnjeno je kako koristiti ovaj dijaloški okvir kao jednu od metoda za omogućivanje programa.

Natrag na vrh

Omogućivanje programa

Za ispravan rad neki programi i igre moraju primati informacije putem mreže. Informacije dolaze do vašeg računala putem ulaznog priključka. Da bi im Vatrozid za Windows dopustio ulazak, na računalu mora biti otvoren odgovarajući ulazni priključak. Da biste programu omogućili komunikaciju kakvu je koristio prije instaliranja paketa nadopuna Windows XP SP2 i dopustili rad željenih programa, upotrijebite jednu od sljedećih metoda.

Omogućivanje programa uz pomoć dijaloškog okvira Security Alert (Sigurnosno upozorenje)

 1. U dijaloškom okviru Security Alert (Sigurnosno upozorenje) kliknite Unblock this program (Deblokiraj program).
 2. Kliknite OK (U redu).

Omogućivanje programa uz pomoć Vatrozida za Windows

Ako u dijaloškom okviru Security Alert (Sigurnosno upozorenje) ne kliknete Unblock the program (Deblokiraj program), program će i dalje biti blokiran. Za omogućivanje programa uz pomoć Vatrozida za Windows slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) i u okvir Open (Otvori) upišite wscui.cpl, a zatim kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite Windows Firewall (Vatrozid za Windows).
 3. u dijaloškom okviru Windows Firewall (Vatrozid za Windows) kliknite karticu Exceptions (Iznimke), a zatim Add Program (Dodaj program).
 4. U dijaloškom okviru Add a Program (Dodaj program) s popisa odaberite program ili kliknite Browse (Pregledaj) da biste pronašli željeni program.

  Ako ne možete pronaći program, pogledajte sljedeći odjeljak.
 5. Nakon što odaberete program kliknite OK (U redu).
 6. Na kartici Exceptions (Iznimke) potvrdite okvir pokraj željenog programa, a zatim kliknite OK (U redu).


  Napomena Ako naknadno odlučite da taj program ne treba biti iznimka, uklonite oznaku iz potvrdnog okvira.
Dodavanje programa na popis iznimki ima sljedeće prednosti:
 • Ne morate znati broj pripadnog priključka. (Za razliku od toga, kad želite otvoriti neki priključak, morate znati broj priključka koji program koristi. To je opisano kasnije.)
 • Priključak korišten od strane nekog od programa na popisu iznimki bit će otvoren samo kad program čeka da primi vezu.
Natrag na vrh

Identificiranje i otvaranje priključaka

Ako program i nakon što ste ga dodali na popis iznimki i dalje ne radi, ili ako u koraku 4 iz prethodnog odjeljka ne možete pronaći program, priključak možete otvoriti ručno. Prije nego što ručno dodate jedan ili više priključaka, morate identificirati priključke koje program koristi. Pouzdana metoda identifikacije priključaka koje program koristi jest kontakt s dobavljačem tog programa. Ako to nije moguće ili popis priključaka koje program koristi nije dostupan, možete upotrijebiti program Netstat.exe.

Identificiranje priključaka upotrebom programa Netstat.exe

 1. Pokrenite program koji ima problem i pokušajte se poslužiti njegovim mrežnim značajkama. Za multimedijski program pokrenite audio prijenos. Za web-poslužitelj pokrenite uslugu.
 2. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni) i upišite cmd u okvir Open (Otvori), a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Prikupite popis svih priključaka koji očekuju podatke. Da biste to učinili, u naredbenom retku upišite sljedeću naredbu i pritisnite ENTER:
  netstat –ano > netstat.txt
 4. Prikupite identifikatore procesa koji se izvode. U naredbenom retku upišite sljedeću naredbu i pritisnite ENTER:
  tasklist > tasklist.txt
  Napomena Ako se navedeni program izvodi kao servis, dodajte parametar /svc na popis svih usluga učitanih u svaki proces:
  tasklist /svc > tasklist.txt
 5. Otvorite Tasklist.txt i pronađite program za koji pokušavate pronaći rješenje. Zabilježite identifikator procesa.
 6. Otvorite Netstat.txt i zabilježite sve zapise povezane s tim identifikatorom procesa. Zabilježite i protokol koji se koristi (TCP ili UDP).
Broj priključaka koje proces koristi može utjecati na način rješavanja ovog problema:
 • Ako proces koristi više od 1024 priključka, njihov se broj vjerojatno neće mijenjati.
 • Ako proces koristi manje od 1024 priključka, program možda koristi određeni raspon priključaka. Prema tome, otvaranje pojedinih priključaka možda neće pouzdano riješiti problem.
Natrag na vrh

Ručno otvaranje priključaka uz pomoć Vatrozida za Windows

Ako ne možete identificirati priključke koje program koristi, priključak možete otvoriti ručno. Da biste identificirali određeni broj priključka za otvaranje, kontaktirajte dobavljača proizvoda ili pogledajte dokumentaciju koju ste dobili uz proizvod. Nakon što utvrdite broj priključka koji želite otvoriti, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) i u okvir Open (Otvori) upišite wscui.cpl, a zatim kliknite OK (U redu).
 2. Kliknite Windows Firewall (Vatrozid za Windows).
 3. Na kartici Exceptions (Iznimke) kliknite Add Port (Dodaj priključak).
 4. U dijaloškom okviru Add a Port (Dodaj priključak) u okvir Port number (Broj priključka) upišite broj priključka koji želite otvoriti, a zatim kliknite TCP ili UDP.
 5. Upišite naziv priključka, a zatim kliknite OK (U redu). Na primjer, upišite Priključak za igre.
 6. Da biste vidjeli ili zadali opseg za iznimke priključaka, kliknite Change Scope (Promijeni opseg), a zatim OK (U redu).
 7. Na kartici Exceptions (Iznimke) na popisu ćete vidjeti novi servis. Da biste omogućili priključak, potvrdite okvir pokraj servisa i kliknite OK (U redu).
Za dodatne informacije o konfiguriranju Vatrozida za Windows kliknite sljedeći broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
875357 Otklanjanje poteškoća s postavkama Vatrozida za Windows u sustavu Windows XP Service Pack 2

Natrag na vrh

Programi koji mogu zahtijevati ručno otvaranje priključaka

Na sljedećem popisu navedeni su programi i igre koji za ispravan rad mogu zahtijevati ručno otvaranje jednog ili više priključaka.

Programi

ProgramDobavljačPriključciZadana iznimkaNapomene
Visual Studio .NETMicrosoft Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno samo za uklanjanje programskih pogrešaka vezanih uz Remote DCOM
SQLMicrosoft Dinamički dodijeljeni priključci za RPC i DCOM Potrebno samo za daljinsko uklanjanje programskih pogrešaka
Backup Exec 9Veritas 10000
C:
\Program Files
\Veritas
\Backup Exec
\RANT32
\beremote.exe
Potrebno samo za izradu sigurnosne kopije klijenta s poslužitelja
Ghost Server Corporate Edition 7.5 Symantec139-TCP-NetBIOS Session Service; 445-TCP-SMB over TCP; 137-UDP-NetBIOS Name Service; 138-UDP-NetBIOS Datagram Service Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za preslikavanje na klijentsko računalo
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.0Symantec
Dijeljenje datoteka i pisačaPotvrđivanjem okvira “Allow file and printer sharing” (Omogući dijeljenje datoteka i pisača) otvaraju se sljedeći priključci: UDP 137, 138; TCP 139, 445.
Potrebno za instalaciju klijenta
SMS 2003 ServerMicrosoft Omogućivanje priključaka za dijeljenja datoteka i pisačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za prikaz Windows XP SP2 preglednika događaja na klijentima
Cute FTP 5.0 XPGlobalSCAPE21 ili FTP poslužitelj
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za korištenje FTP-a na računalima s operacijskim sustavom Windows XP SP2
Exceed 7.0, 8.0Hummingbird21 ili FTP poslužitelj
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi se FTP za Windows Explorer mogao povezati s udaljenim računalima
KEA! 340 5.1Attachmate23 ili "Telnet poslužitelj"
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Reflection 10 i 11WRQ23Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Reflection 10 i 11WRQ6000 (TCP/IP) i 177 (UDP)Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje X-Windows sesija
Reflection 10 i 11WRQ20 ili 21Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi se FTP klijent mogao povezati s udaljenim računalima
Smarterm Office 10 i Smarterm 11Esker Software23 ili "Telnet poslužitelj"Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Smarterm Office 10 i Smarterm 11Esker Software21 ili FTP poslužiteljPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi se alat za FTP mogao povezati s udaljenim računalima
ViewNow 1.05 NetmanageFTP poslužitelj ili 21
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi se alat za FTP mogao povezati s udaljenim računalima
ViewNow 1.0 i 1.05 Netmanage6000 (TCP/IP) i 177 (UDP)Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje X-Windows sesija
ViewNow 1 ili 1.05 NetmanageTelnet poslužitelj ili 23 Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Microsoft Operations Manager 2000 SP1Microsoft
Omogućivanje ICMP zahtjeva za odjekom, dijeljenja datoteka i pisača te UDP-a
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za prebacivanje MOM Agenta na klijentsko računalo s Windows XP SP2 koje ima omogućen Vatrozid za Windows
AutoCAD 2004, 2005Autodesk21
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za pregledavanje projekata pomoću FTP preglednika (dijaloški okvir File Open) kad udaljeni FTP domaćin ima omogućen Vatrozid za Windows.
Backup Exec 9.1.4691Veritas Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođača%Program Files%
\Veritas
\Backup Exec
\RANT
\beremote.exe
Potrebno za izradu sigurnosne kopije klijentskog računala s operacijskim sustavom Windows XP SP2
Windows Scanner and Camera WizardXerox Network Scanners 21 Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi se pokrenuo Scanner and Camera Wizard (Čarobnjak za skener i fotoaparat) i da bi korisnik mogao pristupiti skeniranim slikama.
ColdFusion MX Server Edition 6MacromediaTCP (zadano 8500) Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi se omogućio daljinski pristup u svojstvu web-poslužitelja
CA ARCserveComputer Associates137-UDP-NetBIOS Name Service; 138-UDP-NetBIOS Datagram Service; 139-TCP-NetBIOS Session Service; 704-UDP; 1478-UDP-MS-sna-base; 1900-UDP-SSDP; 6050-TCP-ARCserve Service; 6051-TCP-ARCserve Service
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za udaljene instalacije, licenciranje i klijentsku komunikaciju
EDM File System Agent 4.0EMC3895
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za instalaciju EDM klijenta s poslužitelja na Windows XP SP2
Microsoft Systems Management Server 2003Microsoft
TCP:2701
%WINDIR%
\System32
\CCM
\CLICOMP
\RemCtrl
\Wuser32.exe
Potrebno da bi neki alati za udaljeni pristup mogli udaljeno kontrolirati klijentsko računalo sa sustavom Windows XP SP2
Aelita ERdisk for Active Directory 6.7Quest SoftwarePogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaDijeljenje datoteka i pisača
Potrebno za kontaktiranje udaljenog računala
Hummingbird Host Explorer 8Hummingbird23 TCP i 21 TCP Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za korištenje Telneta na računalima s operacijskim sustavom Windows XP SP2
BV-Admin MobileBind ViewPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaDijeljenje datoteka i pisačaPotrebno za kontaktiranje udaljenog računala
SQL 2000aMicrosoft 1433 i 1434
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za povezivanje s udaljenim računalom
Backup Exec 8.6.1Potrebno da bi poslužitelj mogao proslijediti udaljenog agenta klijentskom računalu sa sustavom Windows XP SP2
Microsoft SNA 4.0 SP3Microsoft Pogledajte dokumentacijuDijeljenje datoteka i pisačaPotrebno da bi se vidjelo klijentsko računalo s operacijskim sustavom Windows XP SP2
Extra! Personal Client 6.5 i 6.7AttachmateTelnet poslužitelj ili priključak 23 Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Extra! Enterprise 2000AttachmateTelnet poslužitelj ili priključak 23 Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Extra! Bundle for TCP/IP 6.6AttachmateTelnet poslužitelj ili priključak 23 Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za uspostavljanje Telnet sesije s udaljenim domaćinom
Volume Manager 3.1Veritas 2148
C:
\Progam Files
\Veritas
\Veritas Object Bus
\Bin
\vxsvc.exe
Potrebno za povezivanje s klijentskim računalom s operacijskim sustavom Windows XP SP2
BMC Patrol for Windows 2000BMC SoftwareNa klijentskom računalu s operacijskim sustavom Windows XP SP2: TCP priključci 3181, 10128 i 25; UDP priključci 3181, 10128 i 25 \\<Naziv poslužitelja>
\BMC Software
\Patrol 3-4
\Best1
\6.5.00
\bgs
\bin
\Best1CollectGroup.exe
Potrebno za omogućivanje veze poslužitelja s klijentskim računalom. Provjerite jeste li na poslužitelju omogućili zajedničko korištenje datoteke BMC Patrol prije nego što se pokušate premjestiti na zadanu stazu iznimki na klijentskom računalu.
eTrust 6.0.100Computer AssociatesPriključci za dijeljenje datoteka i pisača te ICMP zahtjev za odjekom i priključak TCP 42510Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno za udaljenu instalaciju na Windows XP SP2
NetShield 4.5McAfee SecurityPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaDijeljenje datoteka i pisačaPotrebno za udaljeno povezivanje s klijentskim računalom s operacijskim sustavom Windows XP SP2
Computer Associates eTrust 7.0Computer AssociatesDodaje priključak za dijeljenje datoteka i pisača te ICMP zahtjev za odjekom
Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPotrebno da bi poslužitelj Windows Server 2003 eTrust 7.0 mogao daljinski testirati prijavljivanje na klijentsko računalo sa sustavom Windows XP SP2
Computer Associates eTrust 7.0
Potrebno da bi poslužitelj Windows Server 2003 eTrust 7.0 mogao daljinski instalirati klijentski eTrust softver na klijentska računala sa sustavom Windows XP SP2. Riješeno postavljanjem sljedeće vrijednosti na 0 i ponovnim pokretanjem računala: HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE
\Policies
\Microsoft
\Windows NT
\RPC
\RestrictRemoteClients (DWORD value)
RetrospectDantz
497497Posjetite http://www.dantz.com/en/support/kbase.dtml?id=28189
Symantec Ghost Corporate Edition 7.5, 8.0 i 8.2SymantecU postavci za dijeljenje datoteka i pisača potvrdite okvir Allow file and printer sharing (Omogući dijeljenje datoteka i pisača) koji otvara UPD priključke 137 i 138 te TCP priključke 139 i 445Potrebno za daljinsku instalaciju klijenta
Symantec AntiVirus Corporate Edition 8.x i 9.xSymantecOtvara IP (UDP) priključke 2967 i 33345 za IPX. Osim toga, otvara priključke 38293, 38037 i 38292 za UDP promet. U postavkama dijeljenja datoteka i pisača potvrdite okvir Allow file and printer sharing (Omogući dijeljenje datoteka i pisača) koji otvara UPD priključke 137 i 138 te TCP priključke 139 i 445Posjetite http://www.symantec.com/techsupp/
enterprise/sp2/faq.html
IBM Tivoli Storage ManagerIBMPogledajte IBM TechnotePogledajte IBM TechnoteNaslov IBM Technote je "Windows XP Service Pack 2 firewall setting for TSM Client" (Postavka vatrozida u sustavu Windows XP Service Pack 2 za TSM klijenta).
IBM Technote dostupan je na adresi http://www.ibm.com/software/sysmgmt/products/support/
Microsoft nudi informacije za kontaktiranje drugih proizvođača kako bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Te informacije za kontakt mogu se promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost tih informacija za kontaktiranje drugih proizvođača.

Igre

IgraDobavljačPriključciZadana iznimka
Chess Advantage III: Lego Chess Encore Pogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođača
Need for Speed Hot Pursuit 2 EA GamesPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođača
Unreal Tournament 2003 AtariPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođača
Unreal Tournament Game of the Year Edition
AtariPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođača
Midnight Outlaw: Illegal Street Drag 1.0
VALUSoftPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaDefwatch.exe
Scrabble 3.0 AtariPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođača
Star Trek StarFleet Command III 1.0
ActivisionPogledajte dokumentaciju drugog proizvođačaPogledajte dokumentaciju drugog proizvođača

Microsoft nudi informacije za kontaktiranje drugih proizvođača kako bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Te informacije za kontakt mogu se promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost tih informacija za kontaktiranje drugih proizvođača.


Proizvodi drugih proizvođača koji se spominju u ovom članku proizvedeni su u tvrtkama neovisnim od tvrtke Microsoft. Microsoft ne daje posredna ni bilo kakva druga jamstva vezana uz performanse ili pouzdanost tih proizvoda.
Ako želi te saznati kako kontaktirati proizvođače spomenute u sljedećim člancima, kliknite odgovarajući broj članka u Microsoftovoj bazi znanja:
65416 Informacije za kontaktiranje dobavljača hardvera i softvera, A-K (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

60781 Informacije za kontaktiranje dobavljača hardvera i softvera, L-P (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

60782 Informacije za kontaktiranje dobavljača hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Natrag na vrh
Svojstva

ID članka: 842242 - posljednja izmjena: 10. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije