Kako otkloniti poteškoće prilikom pristupanja sigurnim web-stranicama pomoću programa Internet Explorer 6 s paketom nadopuna Service Pack 2

UVOD

Nakon što provedete nadogradnju na Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 (SP2) iz paketa Microsoft Windows XP SP2, neke web-stranice i web-mjesta sa sigurnom SSL vezom (128-bit) možda neće raditi ispravno. Takvo je ponašanje često uzrokovano sigurnosnim promjenama u paketu Windows XP SP2 Da biste utvrdili zašto se stranice ne prikazuju pravilno, poslužite se sljedećim metodama (redom kojim su iznesene).

natrag na vrh

Poteškoće s mrežnim povezivanjem

Provjerite nemate li poteškoća s mrežnim povezivanjem.Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima

308007 Kako otkloniti poteškoće s kućnim mrežnim povezivanjem u sustavu Windows XP (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
325487 Kako otkloniti poteškoće s mrežnim povezivanjem

natrag na vrh

Traženje vatrozida ili protuvirusnih programa drugih proizvođača

Provjerite jesu li vatrozid ili protuvirusni programi drugih proizvođača koje ste instalirali na svoje računalo ispravno konfigurirani te ne sprječavaju li vas oni u povezivanju s web-mjestima. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji proizvoda ili se obratite dobavljaču programa.

Za dodatne informacije o kontaktiranju dobavljača softvera kliknite odgovarajući broj članka na sljedećem popisu u Microsoftovoj bazi znanja:
65416 Informacije za kontaktiranje dobavljača hardvera i softvera, A-K (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

60781 Informacije za kontaktiranje dobavljača hardvera i softvera, L-P (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

60782 Informacije za kontaktiranje dobavljača hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft nudi informacije za kontaktiranje drugih proizvođača kako bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Te se informacije za kontakt mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost tih informacija za kontaktiranje drugih proizvođača.


natrag na vrh

Isključivanje blokatora skočnih prozora

Internet Explorer SP2 sadrži mogućnost blokiranja skočnih prozora. Ta nova značajka može blokirati neke web-stranice. Da biste isključili blokator skočnih prozora, slijedite ove korake:
 1. Na izborniku Tools (Alati) u programu Internet Explorer kliknite Internet Options (Internet opcije), a zatim karticu General (Općenito).
 2. Kliknite karticu Privacy (Privatnost).
 3. U odjeljku Pop-Up Blocker (Blokator skočnih prozora) uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Block pop-ups (Blokiraj skočne prozore).
 4. Kliknite Apply (Primijeni).
 5. Kliknite OK (U redu).
natrag na vrh

Izbrišite sadržaj mape Temporary Internet Files

(Privremene internetske datoteke) Ako se kopija web-stranice nalazi u mapi Temporary Internet Files (Privremene internetske datoteke), stranica se možda neće pravilno prikazati. Da biste riješili taj problem, morate izbrisati sadržaj mape. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. U izborniku Tools (Alati) u programu Internet Explorer kliknite Internet Options (Internet opcije), a zatim kliknite karticu General (Općenito).
 2. Kliknite Delete Cookies (Izbriši kolačiće), a zatim OK (U redu).
 3. Kliknite Delete Files (Izbriši datoteke), a zatim OK (U redu).
 4. Kliknite Clear History (Očisti povijest), a zatim Yes (Da).
 5. Kliknite OK (U redu).
natrag na vrh

Konfiguriranje sigurnosnih i naprednih postavki te postavki vezanih uz sadržaj u programu Internet Explorer

Konfigurirajte sigurnosne postavke za zonu Trusted sites (Pouzdana odredišta) u programu Internet Explorer

Napomena Dodajte samo ona odredišta koja smatrate pouzdanima. Ako za neko web-mjesto niste sigurni, nemojte ga dodavati ga na popis pouzdanih odredišta.
 1. U izborniku Tools (Alati) u programu Internet Explorer kliknite Internet Options (Internet opcije), a zatim kliknite karticu Security (Sigurnost).
 2. Kliknite Trusted sites (Pouzdana odredišta), a zatim Default Level (Zadana razina).
 3. U zonu Trusted sites (Pouzdana odredišta) dodajte sva web-mjesta sa sigurnom SSL vezom (128-bit). Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Sites (Odredišta).
  2. Upišite URL web-mjesta u okvir Add this Web site to the zone (Dodaj zoni sljedeće web-odredište).
  3. Kliknite Add (Dodaj) i OK (U redu), a zatim Apply(Primijeni).

Vraćanje zadanih postavki sigurnosnih zona

 1. U izborniku Tools (Alati) u programu Internet Explorer kliknite Internet Options (Internet opcije), a zatim kliknite karticu Security (Sigurnost).
 2. Kliknite Internet, a zatim Default Level (Zadana razina).
 3. Kliknite Local Intranet (Lokalni intranet), a zatim Default Level (Zadana razina).
 4. Kliknite Trusted sites (Pouzdana odredišta), a zatim Default Level (Zadana razina).
 5. Kliknite Restricted sites (Ograničena odredišta), a zatim Default Level (Zadana razina).
 6. Kliknite Apply (Primijeni).
 7. Na kartici Privacy (Privatnost) kliknite Default (Zadano), a zatim klikniteApply (Primijeni).

Čišćenje stanja SSL-a i povijesti Samodovršetka

 1. U izborniku Tools (Alati) u programu Internet Explorer kliknite Internet Options (Internet opcije), a zatim kliknite karticu Security (Sigurnost).
 2. Kliknite karticu Content (Sadržaj).
 3. U odjeljku Certificates (Potvrde) kliknite Clear SSL State (Očisti SSL stanje), a zatim OK (U redu).
 4. U odjeljku Personal information (Osobni podaci) kliknite AutoComplete (Samodovršetak).
 5. U odjeljku Clear AutoComplete history (Očisti povijest Samodovršetka) kliknite Clear Forms (Očisti obrasce), a zatim OK (U redu).
 6. Kliknite Clear Passwords (Očisti lozinke), a zatim triput kliknite OK (U redu).

Provjera konfiguriranosti Internet Explorera za korištenje značajki SSL 2.0 i SSL 3.0

 1. Na izborniku Tools (Alati) u programu Internet Explorer kliknite Internet Options (Interne opcije), a zatim karticu Security (Sigurnost).
 2. U odjeljku Security (Sigurnost) potvrdite okvire Use SSL 2.0 (Koristi SSL 2.0) i Use SSL 3.0 (Koristi SSL 3.0) ako nisu već potvrđeni, a zatim kliknite Apply (Primijeni).
 3. Kliknite Restore defaults (Vrati zadano).
 4. Kliknite Apply (Primijeni).
 5. Kliknite OK (U redu).
natrag na vrh

Pregled svih datoteka sa zaštitom datoteka sustava Windows pomoću alata System File Checker

Pomoću alata System File Checker (Sfc.exe) i parametra /scannow odmah pregledajte i provjerite verzije svih sistemskih datoteka sa zaštitom datoteka sustava Windows. Ako Sfc.exe utvrdi da je takva datoteka prebrisana, vraća ispravnu verziju datoteke iz mape Dllcache ili iz izvornih instalacijskih datoteka za Windows XP te zamjenjuje neispravnu datoteku. Sfc.exe također provjerava i ponovo puni mapu priručne memorije.

Da biste pokrenuli Sfc.exe, morate se prijaviti kao administrator ili član grupe Administrators. Da biste pokrenuli Sfc.exe s parametrom /scannow, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni).
 2. U okvir Open (Otvori) upišite cmd, a zatim kliknite OK (U redu).
 3. U naredbenom retku upišite sfc /scannow, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Upišite exit (izlaz), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Dodatne informacije o alatu Sfc.exe potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

310747 Opis alata System File Checker (Sfc.exe) u sustavima Windows XP i Windows Server 2003 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
natrag na vrh

Proširenja preglednika neovisnih proizvođača

Neka proširenja i dodaci neovisnih proizvođača mogu ometati način prikaza određenih web-stranica u programu Internet Explorer. Da biste isključili ta proširenja, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, desnom tipkom miša kliknite Internet Explorer, a zatim klikniteInternet Properties (Internet opcije).
 2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 3. Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Enable third-party browser extensions (requires restart) (Omogući proširenja preglednika drugih proizvođača (zahtijeva ponovno pokretanje)).
 4. Kliknite Apply (Primijeni).
 5. Kliknite OK (U redu).
 6. Pokrenite Internet Explorer i ponovite postupak koji je doveo do problema.
Ako do problema ne dođe, možete pokušati odrediti koje ga od proširenja uzrokuje. Za povratak na izvorne postavke slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, desnom tipkom miša kliknite Internet Explorer, kliknite Internet Properties (Internet opcije).
 2. Kliknite karticu Advanced (Dodatno).
 3. Potvrdite okvir Enable third-party browser extensions (requires restart) (Omogući proširenja preglednika drugih proizvođača (zahtijeva ponovno pokretanje)).
 4. Kliknite Apply (Primijeni).
 5. Kliknite karticu Programs (Programi).
 6. Kliknite Manage Add-ons (Upravljanje dodacima).
 7. Kliknite Add-ons that have been used by Internet Explorer (Dodaci koje koristi Internet Explorer).
 8. Potvrdite okvire uz sve instalirane dodatke osim prvoga.
 9. Kliknite Disable (Onemogući).
 10. Kliknite OK (U redu).
 11. Pokrenite Internet Explorer i ponovite postupak koji je doveo do problema.
Ako do problema ne dođe, potvrdite samo okvir uz sljedeći dodatak na popisu te ponovite postupak koji je doveo do problema. Potvrđujte jedan po jedan okvir dok ne odredite koji dodatak uzrokuje problem. Kada utvrdite o kojem je dodatku riječ, obratite se proizvođaču softvera i raspitajte se o nadopunama za dodatak.

natrag na vrh

Stvaranje novog korisničkog profila

U određenim situacijama možda nećete moći pretraživati web-mjesta ako je vaš korisnički profil za Windows oštećen. Da biste otklonili tu poteškoću, prijavite se na računalo kao drugi korisnik i pokušajte pristupiti web-mjestu. Ako možete pristupiti web-mjestima sa sigurnom SSL-vezom (128-bit) kada ste prijavljeni kao drugi korisnik, vaš je korisnički profil možda oštećen. U tom slučaju izradite sigurnosnu kopiju informacija i postavki koje želite sačuvati iz svog profila (na primjer, mape My Documents (Moji dokumenti) i Favorites (Favoriti)), a zatim izbrišite oštećeni profil.

Da biste izbrisali korisnički profil, slijedite ove korake:
 1. Prijavite se na računalo kao Administrator ili član grupe Administrators.
 2. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) i upišite sysdm.cpl.
 3. Kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim pod User Profiles (Korisnički profili) kliknite Settings (Postavke).
 4. Na popisu Profiles stored on this computer (Profili spremljeni na ovom računalu) kliknite korisnički profil koji želite izbrisati te kliknite Delete (Izbriši).
 5. Kliknite Yes (Da) kada se od vas zatraži potvrda brisanja.
 6. Dvaput kliknite OK (U redu).
 7. Prijavite se kao Administrator, a nakon toga i kao korisnik. Windows XP će nakon toga stvoriti novi profil za korisnika.
Napomena Također možete najprije stvoriti novog korisnika, a zatim kopirati podatke iz starog profila u profil novog korisnika.
Dodatne informacije o kopiranju podataka profila potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

811151 Kako kopirati podatke iz oštećenog korisničkog profila u novi profil

natrag na vrh
Svojstva

ID članka: 870700 - posljednja izmjena: 18. svi 2009. - verzija: 1

Povratne informacije