Detaljne upute za instalaciju servisnog paketa Windows XP Service Pack 2

UVOD

Ako u sustavu Windows XP uključite značajku Automatic Updates (Automatsko ažuriranje), možete biti sigurni da ćete primiti servisni paket Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Da biste uključili automatsko ažuriranje, posjetite Microsoftovo web-mjesto:Servisni paket Windows XP Service Pack 2 možete instalirati i korištenjem web-mjesta Windows Update: Mrežni instalacijski paket za Windows XP SP2 možete dobiti i na Microsoftovu web-mjestu Program za mrežnu instalaciju putem mreže instalira Windows XP SP2 na više računala. Taj je instalacijski paket samostalan i može ažurirati sve instalacije sustava Windows XP Home ili Windows XP Professional na verziju Windows XP SP2.

I automatsko ažuriranje i web-mjesto Windows Update za instaliranje s Interneta koriste metodu Express Install (Brza instalacija). Ta je instalacija mnogo manja nego mrežna jer Express Install preuzima samo nužne podatke. Express Install pregledava ciljni sustav i sastavlja popis datoteka koje program mora ažurirati. Express Install ne preuzima nepotrebne datoteke, kao što su datoteke alata za preseljenje sustava Microsoft Windows 95 ili datoteke poslužiteljskih komponenti za računalo sa sustavom Windows XP Professional.

Bilo da koristite automatska ažuriranja ili Windows Update, u određenom će vam trenutku biti ponuđeno da instalirate Windows XP SP2. Ažuriranja će se tada preuzeti na računalo ako proces ažuriranja odredi da su potrebna. Najmanja ukupna veličina preuzimanja iznosi 70, a najveća 260 megabajta (MB). Čim preuzimanje završi, započet će instalacija.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Instaliranje s Interneta korištenjem automatskog ažuriranja

 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite wuaucpl.cpl i kliknite OK (U redu).
 2. U dijaloškom okviru Automatic Updates (Automatsko ažuriranje) kliknite Automatic (recommended) (Automatsko (preporučeno)) te kliknite OK (U redu).

  Kada je računalo povezano s Internetom, automatski će preuzeti i instalirati ažuriranja za Windows. Automatska su ažuriranja po zadanome zakazana za tri sata ujutro. Ako vaše računalo neće biti uključeno u to doba, odaberite raspored ažuriranja koji vam bolje odgovara.
  Dodatne informacije o zakazivanju automatskog ažuriranja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  327838 Kako planirati automatska ažuriranja u operacijskom sustavu Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

  Nakon preuzimanja ažuriranja u području obavijesti pojavit će se balončić s napomenom da su ažuriranja preuzeta i spremna za instaliranje.
 3. Kliknite balončić, a zatim Express Install (Brza instalacija) te Next (Dalje).

  Balončić u području obavijesti pokazuje da se ažuriranja instaliraju u pozadini i da tijekom tog postupka možete nastaviti s radom. Kada se instalacija završi, prozor Automatic Updates (Automatsko ažuriranje) prikazuje poruku:
  You have successfully updated your computer. You must restart your computer for the updates to take effect. (Računalo je uspješno ažurirano. Da bi ažuriranja stupila na snagu, računalo treba ponovo pokrenuti.)
  Napomena Kada kliknete Express Install (Brza instalacija), pokreće se čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2 te možete primiti sljedeću poruku:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you do the following: (Dobro došli u čarobnjak za postavljanje paketa XP Service Pack 2. Prije instaliranja ovog ažuriranja preporučuje se da:).  1. Back up your system (Napravite sigurnosnu kopiju sustava)

  2. Close all open programs (Zatvorite sve otvorene programe)


  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (Da biste dovršili instalaciju, Windows će možda zatražiti ponovno pokretanje računala po završetku rada s čarobnjakom.) To continue, click next. (Kliknite Dalje da biste nastavili.)
  Osim toga, čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2 možda će prikazati dijaloški okvir License Agreement (Licenčni ugovor) s ugovorom o licenciranju. Da biste nastavili s instalacijom, morate prihvatiti ugovor.
 4. Kliknite Restart Now (Odmah ponovo pokreni).

  Napomena Računalo će se sada ponovo pokrenuti. Prvo pokretanje nakon instalacije često traje mnogo dulje nego inače jer Windows XP Service Pack 2 kopira datoteke koje se nisu mogle kopirati za vrijeme glavne instalacije. To je standardni postupak i kada kopiranje datoteka završi, računalo će se ponovo pokrenuti na uobičajen način.

Instaliranje s Interneta korištenjem web-mjesta Windows Update

 1. Posjetite Microsoftovo web-mjesto: .
 2. Kliknite Custom (Posebno).

  Windows Update pregledat će računalo i prikazati unaprijed odabran popis kritičnih ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja i servisne pakete.
 3. PodSelect by Type (Odaberi po vrsti) kliknite High Priority (Visoki prioritet).

  Windows Update stvara popis odgovarajućih ažuriranja za vaše računalo. Kritična se ažuriranja odabiru za automatsko preuzimanje.
 4. Kliknite Review and install updates (Pregled i instaliranje ažuriranja).
 5. Provjerite je li odabran Windows XP SP2.
 6. Kliknite Install Updates (Instaliraj ažuriranja).

  Pojavit će se dijaloški okvir Installing Updates (Instaliranje ažuriranja). U odjeljku Installation Status (Stanje instalacije), Windows Update navodi trenutno stanje radnji potrebnih za instaliranje paketa Windows XP SP2. Na traci Downloading (Preuzimanje) možete pratiti tijek preuzimanja. Po završetku preuzimanja traka Installation (Instalacija) zamijenit će traku Downloading (Preuzimanje). Na traci Installation (Instalacija) možete pratiti tijek instalacije, a pokreće se i Čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2. Dijaloški okvir Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Dobrodošli u Čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2) prikazuje poruku:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you: (Dobro došli u čarobnjak za postavljanje paketa XP Service Pack 2. Prije instaliranja ovog ažuriranja preporučuje se da:)

  1. Back up your system (Napravite sigurnosnu kopiju sustava)

  2. Close all open programs (Zatvorite sve otvorene programe)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (Da biste dovršili instalaciju, Windows će možda zatražiti ponovno pokretanje računala po završetku rada s čarobnjakom.)


  To continue, click next. (Kliknite Dalje da biste nastavili.)
 7. Kliknite Next (Dalje).

  Čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2 prikazat će dijaloški okvir License Agreement (Licenčni ugovor) s ugovorom o licenciranju. Pročitajte ugovor o licenciranju. Ako ste suglasni s ugovorom o licenciranju, kliknite I Agree (Prihvaćam).


  Napomena Da biste nastavili s instalacijom, morate prihvatiti ugovor.
 8. Kliknite Next (Dalje). Pojavit će se dijaloški okvir Select Options (Mogućnosti odabira) i prikazati poruku:
  Setup creates a backup of system files so you can remove Windows XP SP2 if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the following location: (Instalacijski program stvara sigurnosnu kopiju sistemskih datoteka da biste u slučaju potrebe mogli ukloniti Windows XP SP2. Kliknite Pregledaj da biste odabrali mjesto za datoteke sigurnosne kopije ili kliknite Dalje da biste prihvatili ovo mjesto:)
  Uninstall folder (Deinstalacijska mapa)
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Napomena Select Options (Mogućnosti odabira) omogućuje postavljanje proizvoljnog mjesta za spremanje deinstalacijskih (arhivskih) podataka. Ako instalaciju ne izvodi iskusan korisnik, preporučuje se prihvaćanje zadanih postavki. Uobičajeno je da instalacija paketa Windows XP SP2 uvijek stvara arhivu pa tu mogućnost ne možete izbjeći.
 9. Kliknite Next (Dalje). Dijaloški okvir Updating Your System (Ažuriranje sustava) prikazuje poruku:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (Pričekajte dok postavljanje pregledava trenutnu konfiguraciju, arhivira postojeće datoteke i ažurira datoteke.)
  Nakon završetka instalacije dijaloški okvir Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Završetak rada Čarobnjaka za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2) prikazuje poruku:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard. (Uspješno ste završili rad s Čarobnjakom za postavljanje paketa Service Pack 2.)
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. (Da bi primijenio promjene, Čarobnjak mora ponovo pokrenuti sustav Windows.) To restart Windows automatically, click Finish. (Da biste automatski ponovo pokrenuli sustav Windows, kliknite Završi.)
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish. (Ako ne želite odmah ponovo pokrenuti sustav, potvrdite okvir Nemoj odmah ponovo pokrenuti i kliknite Završi.)
  Do not restart now. (Nemoj odmah ponovo pokrenuti)
  Napomena Potvrdni okvir Do not restart now (Nemoj odmah ponovo pokrenuti) odabran je po zadanoj postavci.
 10. Kliknite Finish (Završi). Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2) se zatvara, a dijaloški okvir Installing Updates (Instaliranje ažuriranja) prikazuje poruku:
  Installing Windows XP Service Pack 2,...Done! (Instaliranje servisnog paketa Windows XP Service Pack 2...Gotovo!)
  You have successfully updated your computer (Računalo je uspješno ažurirano)
  You must restart your computer for the updates to take effect. (Da bi ažuriranja stupila na snagu, računalo treba ponovo pokrenuti.)
  Ako kliknete Restart now (Sada ponovno pokreni), računalo će se ponovo pokrenuti i dovršiti instalaciju. Da biste spriječili ponovno pokretanje, kliknite Close (Zatvori).

  Napomena Windows XP neće ispravno raditi sve dok se računalo ponovo ne pokrene.
 11. Kliknite Restart Now (Odmah ponovo pokreni).

  Napomena Računalo će se sada ponovo pokrenuti. Prvo pokretanje nakon instalacije često traje mnogo dulje nego inače jer Windows XP Service Pack 2 kopira datoteke koje se nisu mogle kopirati za vrijeme glavne instalacije. To je standardni postupak i kada kopiranje datoteka završi, računalo će se ponovo pokrenuti na uobičajen način.

Instalacija s dijeljenog mrežnog resursa

Mrežni administrator određuje o mjestu instalacijskog paketa i načinu pokretanja. Informacije o mjestu instalacijskog paketa i njegovu pokretanju zatražite od mrežnog administratora. Ako nemate mrežnog administratora, pročitajte odjeljak "Instaliranje s Interneta korištenjem automatskog ažuriranja" ili "Instaliranje s Interneta korištenjem web-mjesta Windows Update"

Nakon što preuzmete Windows XP SP2 s dijeljenog mrežnog resursa, slijedite ove korake da biste instalirali Windows XP SP2 pomoću čarobnjaka za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2:
 1. Nakon preuzimanja instalacijskog paketa, pokrenite ga da biste započeli instalaciju. Instalacijski paket izdvaja datoteke potrebne za instalaciju paketa Windows XP SP2. Instalacijski paket prikazuje prozor s napredovanjem Extracting Files (Izdvajanje datoteka) tijekom postupka izdvajanja. Nakon završetka izdvajanja pokreće se Windows XP Service Pack 2 Installation Wizard (Čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2) i prikazuje poruku:
  Welcome to the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard. Before you install this update, we recommend that you: (Dobro došli u čarobnjak za postavljanje paketa XP Service Pack 2. Prije instaliranja ovog ažuriranja preporučuje se da:)

  1. Back up your system (Napravite sigurnosnu kopiju sustava)

  2. Close all open programs (Zatvorite sve otvorene programe)

  To complete this installation, Windows might require restarting after you finish this wizard. (Da biste dovršili instalaciju, Windows će možda zatražiti ponovno pokretanje računala po završetku rada s čarobnjakom.)


  To continue, click next. (Kliknite Dalje da biste nastavili.)
  Napomena Kada dođete do tog sučelja, diskovna će aktivnost možda još uvijek biti zamjetna. To se događa zbog načina na koji čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2 koristi posebnu nit za skladištenje datoteka na disk. Ta nit možda još vrši obradu kada dođete do zaslona dobrodošlice čarobnjaka.
 2. Kliknite Next (Dalje). Čarobnjak za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2 prikazat će dijaloški okvir License Agreement (Licenčni ugovor) s ugovorom o licenciranju. Pročitajte licenčni ugovor. Ako ste suglasni s ugovorom o licenciranju, odaberite I Agree (Prihvaćam).

  NapomenaDa biste nastavili s instalacijom, morate prihvatiti ugovor.
 3. Kliknite Next (Dalje). ¦Dijaloški okvir Select Options (Mogućnosti odabira) prikazuje poruku:
  Setup creates a backup of system files so you can uninstall the service pack if necessary. Click Browse to choose a location for these backup files, or click Next to accept the location displayed below. (Postavljanje stvara sigurnosnu kopiju sistemskih datoteka da biste u slučaju potrebe mogli ukloniti servisni paket. Kliknite Pregledaj da biste odabrali mjesto za datoteke sigurnosne kopije ili kliknite Dalje da biste prihvatili dolje navedeno mjesto.)
  Uninstall folder (Deinstalacijska mapa)
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Napomena Select Options (Mogućnosti odabira) omogućuje postavljanje proizvoljnog mjesta za spremanje deinstalacijskih (arhivskih) podataka. Ako instalaciju ne izvodi iskusan korisnik, preporučuje se prihvaćanje zadanih postavki. Uobičajeno je da instalacija paketa Windows XP Service Pack 2 uvijek stvara arhivu pa tu mogućnost ne možete izbjeći.
 4. Kliknite Next (Dalje). Dijaloški okvir Updating Your System (Ažuriranje sustava) prikazuje poruku:
  Please wait while setup inspects your current configuration, archives your current files and updates your files. (Pričekajte dok postavljanje pregledava trenutnu konfiguraciju, arhivira postojeće datoteke i ažurira datoteke.)
  Nakon završetka instalacije dijaloški okvir Completing the Windows XP Service Pack 2 Setup Wizard (Završetak rada Čarobnjaka za postavljanje paketa Windows XP Service Pack 2) prikazuje poruku:
  You have successfully completed the Service Pack 2 Setup Wizard. (Uspješno ste završili rad s Čarobnjakom za postavljanje paketa Service Pack 2.)
  To apply the changes, the wizard has to restart Windows. To restart Windows automatically, click Finish. (Da bi primijenio promjene, Čarobnjak mora ponovo pokrenuti sustav Windows. Da biste automatski ponovo pokrenuli sustav Windows, kliknite Završi.)
  If you want to restart Windows later, select the Do not restart now check box, and then click Finish. (Ako ne želite odmah ponovo pokrenuti sustav, potvrdite okvir Nemoj odmah ponovo pokrenuti i kliknite Završi.)

  Do not restart now. (Nemoj odmah ponovo pokrenuti)
  Ako kliknete Finish (Završi), računalo će se ponovo pokrenuti i dovršiti instalaciju. Da biste spriječili ponovno pokretanje, potvrdite okvir Do not restart now (Nemoj sada ponovno pokrenuti).

  Napomena Windows XP neće ispravno raditi sve dok se računalo ponovo ne pokrene.
 5. Kliknite Finish (Završi). Računalo će se sada ponovo pokrenuti. Prvo pokretanje nakon instalacije često traje mnogo dulje nego inače jer Windows XP Service Pack 2 kopira datoteke koje se nisu mogle kopirati za vrijeme glavne instalacije. To je standardni postupak i kada kopiranje datoteka završi, računalo će se ponovo pokrenuti na uobičajeni način.
Svojstva

ID članka: 875364 - posljednja izmjena: 10. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije