Upravljanje dodacima za Internet Explorer u sustavu Windows XP Service Pack 2

U ovom se članku opisuje kako se mijenja status dodataka za Microsoft Internet Explorer i kako se dodaci ažuriraju uz pomoć značajke Manage Add-ons (Upravljanje dodacima). U članku se daju i neki savjeti za otklanjanje poteškoća koje biste mogli imati s dodacima, kao i neki savjeti za otklanjanje poteškoća koje biste mogli imati sa samom značajkom Manage Add-ons. Članak se bavi upravljanjem dodacima pomoću stavki sistemskog registra i grupnih pravila. Administratori mogu dopustiti korisnicima upravljanje određenim dodacima, ali i zadržati mogućnost upravljanja ostalim dodacima samo za sebe. No isto tako mogu i odlučiti sami upravljati svim dodacima. Te su teme obuhvaćene posebnim odjeljcima u kojima se obrađuju sljedeće postavke pravila:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Zabrani sve dodatke osim onih koji su izričito dopušteni na Popisu dodataka)
 • Add-on List (Popis dodataka)

UVOD

Dodaci za Microsoft Internet Explorer softverske su komponente. Kada posjetite neko web-mjesto, dodaci za Internet Explorer mogu se preuzeti automatski ili možete dobiti upit za njihovo preuzimanje. Za pojedine ćete dodatke za Internet Explorer možda morati posjetiti određeno web-mjesto da biste preuzeli njihove posljednje verzije. Te komponente mogu biti ActiveX kontrole drugih proizvođača, koje proširuju funkcije preglednika ili unose posebne elemente korisničkog sučelja u Internet Explorer. Dodacima možete upravljati pomoću značajke Manage Add-ons (Upravljanje dodacima). U ovom se članku opisuje upotreba te značajke i otklanjanje s njom vezanih poteškoća.

Da biste bili sigurni da se u dijaloškom okviru Manage Add-Ons prikazuje što je više moguće dodataka, ažurirajte Add-on Manager (Upravitelj podataka). Da biste ažurirali Add-on Manager, posjetite sljedeća Microsoftova web-mjesta:

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Upotreba značajke Manage Add-ons

Da biste promijenili status nekog dodatka ili ga ažurirali, slijedite sljedeće korake.
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Manage Add-ons (Upravljanje dodacima).
 3. Kliknite naziv dodatka.
 4. Primijenite jednu od sljedećih metoda:
  • Kliknite Update ActiveX (Ažuriraj ActiveX) da biste dodatak zamijenili trenutnom verzijom. Ta opcija nije raspoloživa za sve dodatke.
  • Da biste omogućili određeni dodatak, kliknite Enable (Omogući), a zatim OK (U redu).
  • Da biste onemogućili određeni dodatak, kliknite Disable (Onemogući), a zatim OK (U redu).
Nakon što omogućite ili onemogućite neki dodatak, možda ćete morati ponovno pokrenuti Internet Explorer da bi promjene stupile na snagu.

Otklanjanje poteškoća s dodacima

Često je prihvatljivo koristiti dodatke iz pouzdanih izvora. No katkad dodaci mogu uzrokovati neočekivano zatvaranje programa Internet Explorer. Internet Explorer može se neočekivano zatvoriti ako je dodatak loše projektiran ili je kreiran za neku od ranijih verzija programa. Kada se Internet Explorer neočekivano zatvori, možda će se od vas zatražiti da onemogućite dodatak. Ako se Internet Explorer neočekivano zatvori, pokušajte nešto od sljedećega:
 • Pokušajte ažurirati dodatak.
 • Onemogućite dodatak i posjetite isto web-mjesto. Provjerite je li vam taj dodatak potreban za to web-mjesto.
 • Ako su za određeno web-mjesto potrebne značajke dodatka ili ako te značajke poboljšavaju pregledavanje, omogućite dodatak.
Kada se instalacija dodatka blokira zato što je blokiran njegov izdavač, sučelje značajke Manage Add-ons prikazuje dodatnu kategoriju za blokirane dodatke. Kada posjetite web-mjesto za koje je potreban blokirani dodatak, na traci stanja dobit ćete obavijest. Ta obavijest može ukazivati na to da se neki sadržaj ne može prikazati jer je za to potreban neki od blokiranih dodataka. Obavijest, međutim, može ukazivati i na to da je potrebni dodatak onemogućen. Blokirani dodatak možete omogućiti u dijaloškom okviru Manage Add-ons ili u obavijesti na traci stanja.

Da biste dobili dodatne informacije o blokiranim izdavačima, slijedite sljedeće korake:
 1. U programu Internet Explorer klikniteHelp (Pomoć), a zatim Contents and Index (Sadržaj i kazalo).
 2. U dijaloškom okviru Help (Pomoć) kliknite karticu Search (Pretraživanje), upišite blocked publisher (blokirani izdavač), a zatim kliknite List Topics (Popis tema).
Značajku Manage Add-ons možete koristiti i za otklanjanje drugih poteškoća u programu Internet Explorer, koje su često uzrokovane komponentama drugih proizvođača. Značajku Manage Add-ons uvrstite u svoju redovnu praksu otklanjanja poteškoća.

Otklanjanje poteškoća sa značajkom Manage Add-ons

Ako prilikom korištenja značajke Manage Add-ons naiđete na problem, pokušajte sljedeće:
 • Prijavite se na računalo kao neki drugi korisnik i ponovite zadatak. Konfiguracija onemogućenih dodataka pohranjuje se na razini pojedinog korisnika.
 • Provjerite sljedeći registarski podključ za blokirane dodatke:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings
  Svaki blokirani ili onemogućeni dodatak predstavljen je podključem s identifikatorom klase (CLSID) blokiranog dodatka. Da biste odredili koji dodatak predstavlja svaki od tih ključeva, možete potražiti CLSID u registarskom ključu HKEY_CLASSES_ROOT.

  Napomena Registarski podključ Settings ne kreira se dok se ne blokira ili ne onemogući barem jedan dodatak.

Upravljanje dodacima pomoću stavki registra i grupnih pravila

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows

Kao administrator možete koristiti grupna pravila da biste definirali kontrole koje korisnici mogu omogućivati ili onemogućivati. Da biste promijenili postavke pravila, koristite Group Policy Object Editor.
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite gpedit.msc i kliknite OK (U redu).
 2. Proširite popis Computer Configuration (Konfiguracija računala) ili User Configuration (Konfiguracija korisnika), redom proširite mape Administrative Templates (Administrativni predlošci), Windows Components (Komponente sustava Windows), Internet Explorer i Security Features (Sigurnosne značajke), a zatim kliknite Add-on Management (Upravljanje dodacima).
Raspoložive su sljedeće postavke pravila:
 • Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List (Zabrani sve dodatke osim onih koji su izričito dopušteni na Popisu dodataka)
 • Add-on List (Popis dodataka)
 • Process List (Popis procesa)
 • All Processes (Svi procesi)
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List
Možete konfigurirati sva klijentska računa da onemoguće sve dodatke koji nisu navedeni u postavci pravila Add-on List (Popis podataka), i to tako da omogućite sljedeću postavku pravila:
Deny all add-ons unless specifically allowed in the Add-on List.
Tom se postavkom sprečava instalacija i korištenje dodataka. To ograničenje korisniku onemogućuje pojedinačno upravljanje postavkama pravila dodataka. Ako ne konfigurirate tu postavku pravila, korisnici mogu upravljati dodacima koji nisu već definirani postavkom Add-on List (Popis dodataka).
Add-on List
U postavci Add-on List pomoću CLSID-a navodite pojedine dodatke. Dio postavke pravila označen s Value Name (Naziv vrijednosti) mora biti CLSID dodatka odijeljen zagradama. Dio postavke pravila označen s Value (Vrijednost) mora sadržavati jednu od tri moguće vrijednosti:
 • 0 - dodatak je onemogućen i korisnici njime ne mogu upravljati putem korisničkog sučelja.
 • 1 - dodatak je omogućen, ali korisnici njime ne mogu upravljati putem korisničkog sučelja.
 • 2 - dodatak je omogućen i korisnici mogu njime upravljati putem korisničkog sučelja.
Dodaci navedeni u postavci pravila Add-on List pohranjuju se u jedan od sljedećih registarskih podključeva:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Ext\CLSID
Podključ sadrži CLSID-ove pojedinih dodataka u obliku nizova s podacima.

Onemogućivanje svih pristupa upravljanju dodacima

Da bismo umjesto vas omogućili ili onemogućili pristup upravljanju dodacima, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije samo omogućili ili onemogućili pristup upravljanju dodacima, idite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi toDa biste automatski riješili problem, kliknite vezu ili gumb Fix it (Popravi taj problem). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za popravak.
Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne radite na računalu na kojem se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljujePopravit ću to sam

Da biste isključili mogućnosti Disable (Onemogući) i Enable (Omogući) za sve dodatke, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. Pronađite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

  Napomena Ovaj je registarski podključ dostupan samo u domenskom okruženju u kojem je administrator pomoću grupnih pravila onemogućio upravljanje dodacima.
 3. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite stavku New (Novo), a zatim kliknite DWORD Value (32-bitna vrijednost).
 4. Upišite NoExtensionManagement.
 5. Dvaput kliknite NoExtensionManagement, a zatim upišite 1.

  Možete navesti sljedeće vrijednosti:
  • 0 - korisnik može omogućivati ili onemogućivati dodatke.
  • 1 - korisnik ne može mijenjati status nijednog dodatka.
 6. Kliknite OK (U redu), a zatim zatvorite Registry Editor.
Da biste ovu stavku registra učinili dijelom grupnih pravila, poduzmite sljedeće korake:
 1. U modulu Group Policy Object Editor proširite popis Computer Configuration (Konfiguracija računala) ili User Configuration (Konfiguracija korisnika).
 2. Redom proširite mape Administrative Templates (Administrativni predlošci), Windows Components (Komponente sustava Windows) i Internet Explorer, a zatim dvaput kliknite sljedeću postavku grupnih pravila:
  Do not allow users to enable or disable add-ons (Ne dopusti korisnicima da omogućuju ili onemogućuju dodatke).
Svojstva

ID članka: 883256 - posljednja izmjena: 27. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije