Sustav upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media možda neće raditi ako se računalni hardver promijeni

S I M P T O M I

Microsoftov sustav upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media (DRM) možda neće raditi ako promijenite računalni hardver. Možda nećete moći reproducirati zaštićeni sadržaj Zaštićeni sadržaj obuhvaća sadržaj kao što su pjesme koje ste kupili i preuzeli iz internetskog dućana.

Mogu se prikazati sljedeće poruke o pogreškama:
The license to play the packaged media is invalid. (Licenca za reprodukciju zapakiranih medija nije valjana.)
C00D277F - Secure storage protection error. Restore your licenses from a previous backup and try again. (C00D277F – pogreška u zaštiti sigurnosne pohrane. Vratite svoje licence iz prethodnog sigurnosnog kopiranja i pokušajte ponovo.)

U Z R O K

Do tog problema dolazi jer sustav upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media održava informacije na temelju hardverske konfiguracije računala. Ako se neke komponente promijene, sustav upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media možda neće raditi jer će možda promjenu smatrati neovlaštenim pokušajem da se zaštićeni sadržaj premjesti na drugo računalo.

Do tog problema možda neće doći ako ste na svom računalnom hardveru napravili jednu ili više sljedećih promjena:
 • Nedavno ste promijenili hardverske komponente, kao što su procesor ili matična ploča.
 • Izmijenili ste neku od postavki osnovnog ulazno-izlaznog sustava (BIOS-a) računala koje utječu na hardverske komponente, kao što je onemogućivanje hipernitnog rada procesora.
 • Prebacili ste pogon tvrdog diska s jednog računala na drugo.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, vratite računalo u izvornu hardversku konfiguraciju ili na izvorne postavke BIOS-a. Vraćanjem računala vjerojatno ćete riješiti te probleme. Ako možete razriješiti problem s upravljanjem digitalnim pravima tako da vratite svoju hardversku konfiguraciju ili postavke BIOS-a te ako namjeravate u budućnosti mijenjati hardverske komponente, slijedite korake od 1 do 5 u daljnjem tekstu ovog odjeljka. Ako niste napravili promjene u hardveru ili ako vraćanjem hardverske konfiguracije niste riješili problem, slijedite korake od 3 do 5.

Oprez Ako idete izravno na treći korak i nemate nedavne sigurnosne kopije vaših licenci, možda nećete biti u stanju reproducirati zaštićene datoteke koje ste prethodno preuzeli. Ako je to slučaj, obratite se davatelju sadržaja da biste odredili kako preuzeti nove licence za te datoteke. Primjer davatelja sadržaja jest dućan u kojem ste kupili zaštićene datoteke.
 1. Back up your licenses. (Stvorite sigurnosnu kopiju licenca). Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. U programu Microsoft Windows Media Player na izborniku Tools (Alati), kliknite Manage Licenses (Upravljaj licencama) u programu Windows Media Player 10 ili pak kliknite License Management (Upravljanje licencama) u programima Windows Media Player 7.x do Windows Media Player 9.

   Da biste promijenili mjesto sigurnosne kopije, kliknite Change (Promijeni), a zatim odaberite mjesto na koje želite pohraniti sigurnosne kopije svojih licenci.
  2. Kliknite Back Up Now (Sad napravi sigurnosnu kopiju).
  Napomena Izdavatelj licence, kao što je dućan na internetu u kojem ste kupili zaštićenu datoteku, određuje je li vam dopušteno stvoriti sigurnosnu kopiju neke određene licence. Stoga možda nećete biti u stanju stvoriti sigurnosne kopije svih svojih licenci. Ako ne možete stvoriti sigurnosnu kopiju neke određene datoteke, tu licencu ne možete vratiti nakon što promijenite svoju hardversku komponentu. Ako ne možete vratiti licencu, ne možete reproducirati zaštićenu datoteku.

  Dodatne informacije potražite na web-stranicama izdavatelja licence da biste odredili podržava li on značajku sigurnosnog kopiranja i vraćanja programa u sustavu upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media.

 2. Napravite željene promjene računalnog hardvera.
 3. Vratite sustav upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media u početno stanje brisanjem svih datoteka u mapi Windows Media DRM. Uočite da je mapa Windows Media DRM skrivena mapa sustava. Da biste pregledali skrivene datoteke i mape, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, a zatim My Computer (Moje računalo).
  2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Odrednice mape), a zatim kliknite karticu View (Prikaz).
  3. Kliknite Show hidden files and folders (Prikaži skrivene datoteke i mape), a zatim kliknite da biste poništili potvrdni okvir Hide protected operating system files (Sakrij zaštićene datoteke operativnog sustava).
  Slijede tipična mjesta mape Windows Media DRM, koje ovise o verziji operacijskog sustava:

  • Microsoft Windows 2000 i Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Ako ne možete pronaći mapu Windows Media DRM, točno mjesto mape na računalu pohranjeno je u sljedećem registarskom ključu:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath

  Napomena Po zadanom put se prikazuje u binarnom formatu. Da biste vidjeli put u obliku običnog teksta, dvokliknite DataPath (Put podataka). U dijaloškom okviru Edit Binary Value (Uređivanje binarne vrijednosti) put se prikazuje u stupcu na desnoj strani.
 4. Individualizirajte sustav upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media.

  Da biste instalirali najnovije komponente sustava upravljanja digitalnim pravima za sadržaje vrste Windows Media, pogledajte upute na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
 5. Vratite svoje licence. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. U programu Windows Media Player na izborniku Tools (Alati) kliknite Manage Licenses (Upravljaj licencama) ako imate program Windows Media Player 10 ili pak kliknite License Management (Upravljanje licencama) ako imate programe Windows Media Player 7.x do Windows Media Player 9.
  2. Odaberite mjesto sigurnosnih kopija svojih licenci. Ako je potrebno, umetnite disketu na mjesto na kojem su vam pohranjene licence.
  3. Kliknite Restore Now (Odmah vrati).
  Napomene Za taj je korak potrebna veza s Internetom. Odgovore na pitanja o programu Windows Media Player i privatnosti pogledajte u izjavi o privatnosti za program Windows Media Player. Da biste vidjeli izjavu o privatnosti za program Windows Media Player, kliknite View Privacy Statement (Prikaži izjavu o privatnosti) na izborniku Help (Pomoć).

S T A T U S

Takvo je ponašanje namjerno.
Svojstva

ID članka: 891664 - posljednja izmjena: 6. pro 2007. - verzija: 1

Povratne informacije