Windows Genuine Advantage ne provjerava valjanost primjerka sustava Windows XP

S I M P T O M I

Proces provjere valjanosti alata Windows Genuine Advantage (WGA) ne provjerava valjanost primjerka sustava Microsoft Windows XP kao što bi trebao.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, slijedite ove korake:
 1. Pokrenite Microsoft Internet Explorer, a zatim posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
 2. Kliknite Start Diagnostics (Pokreni dijagnostiku).

  Napomena Ako se prikaže dijaloški okvir s upitom želite li pokrenuti tu datoteku ili je spremiti, kliknite Run (Pokreni).

  Dijagnostički alat WGA analizira računalo i navodi razloge zašto ne možete provjeriti valjanost primjerka sustava Windows XP. Dijagnostički alat WGA može navesti i neke poruke o pogreškama.

  Najčešći problemi su nevaljani ključ proizvoda i blokirani ključ količinskog licenciranja.Ako se ključ proizvoda koji generira dijagnostički alat WGA razlikuje od izvornog ključa proizvoda, prijeđite na 3. korak. Ako to nije problem, pogledajte odjeljak "Dodatne informacije" da biste riješili problem.
 3. Ako se ključ proizvoda koji generira dijagnostički alat WGA razlikuje od izvornog ključa proizvoda, morate ključ proizvoda promijeniti u izvorni ključ proizvoda. Da biste promijenili ključ proizvoda, koristite alat za ažuriranje ključa proizvoda sustava Windows. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
 4. Slijedite upute na web-mjestu, a zatim ponovno pokušajte provjeriti valjanost sustava Windows XP.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U ovom se odjeljku navode objašnjenja i rješenja poruka o pogreškama alata WGA.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080200

  Unsupported Operating System for WGA (Nepodržani operacijski sustav za WGA)
  Uzrok
  Ga ne može trenutno utvrditi je li operacijski sustav autentičan ili nije. No i dalje možete pristupati web-mjestima Windows Update i Microsoft Update.
 • Poruke o pogreškama
  0x80080201
  0x80080202
  Cannot detect product ID (PID) (Nije moguće otkriti ID proizvoda (PID))
  Invalid product ID (ID proizvoda nije valjan)
  Uzrok
  Sustav je u stanju koje sprječava WGA pri pristupanju ID-ju proizvoda (PID).

  Rješenje

  Da bismo taj problem riješili umjesto vas, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako biste radije sami riješili problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

  Popravite mi to  Da biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Fix it (Popravak). U dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake navedene u čarobnjaku za popravak.
  Napomene
  • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
  • Ako trenutno ne radite na računalu na kojem se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.  Popravit ću to sam

  1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), potom upišite cmd i pritisnite tipku ENTER.
  2. Upišite sljedeće naredbe. Nakon svake naredbe pritisnite tipku ENTER.
   regsvr32 %windir%\system32\licdll.dll
   regsvr32 %windir%\system32\licwmi.dll
  3. Provjerite vrijednost PID-a u registru. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
   1. Pokrenite Uređivač registra.
   2. Pronađite i desnom tipkom miša kliknite sljedeći potključ registra:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProductId
   3. Provjerite je li ID proizvoda sličan sljedećem:
    12345-VER-1234567-12345
  4. Ponovno pokrenite računalo. Ako i dalje ne možete provjeriti valjanost sustava Windows XP, možda ćete morati ponovno instalirati operacijski sustav.
 • Poruke o pogreškama
  0x80080203
  0x80080204

  Internet Connection Problem (Poteškoća s internetskom vezom)
  Service Unavailable (Servis nije dostupan)
  Uzrok
  Postavke računala možda sprječavaju provjeru valjanosti sustava Windows XP.  Rješenje
  1. U pregledniku Internet Explorer kliknite Tools (Alati), a zatim odaberite Internet Options (Internetske mogućnosti).
  2. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim Custom Level (Prilagođena razina).
  3. Provjerite jesu li sve povezane mogućnosti ActiveX kontrole omogućene.
  4. Ako imate instaliran vatrozid drugog proizvođača, onemogućite ga.
  5. Provjerite jesu li postavke Date (Datum) i Time (Vrijeme) na računalu ispravne.
  6. Ponovno provjerite valjanost sustava Windows XP.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080205

  Insufficient Privileges (Nedovoljne ovlasti)
  Uzrok
  Morate koristiti administratorske vjerodajnice da biste nastavili s procesom provjere valjanosti.

  Rješenje
  1. Ponovno aktivirajte Windows XP pomoću administratorskih vjerodajnica.
  2. Provjerite valjanost sustava Windows XP pomoću administratorskih vjerodajnica.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080206

  Internet settings do not allow the genuine ActiveX control to run properly, or user may not be the system administrator of the machine (Internetske postavke ne dopuštaju ispravno pokretanje autentične ActiveX kontrole ili korisnik nije administrator sustava uređaja)
  Uzrok
  ActiveX kontrola je onemogućena.  Rješenje
  1. U pregledniku Internet Explorer kliknite Tools (Alati), a zatim odaberite Internet Options (Internetske mogućnosti).
  2. Kliknite karticu Security (Sigurnost), a zatim Custom Level (Prilagođena razina).
  3. Provjerite jesu li omogućene mogućnosti za ActiveX kontrolu koja je aktivirala poruku o pogrešci.
  4. Ponovno provjerite valjanost sustava Windows XP.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080207
  Expired Validation Code (Šifra za provjeru valjanosti je istekla)
  Uzrok
  Na stranicu za provjeru valjanosti u Microsoftovu centru za preuzimanje upisali ste neispravnu šifru za provjeru valjanosti.  Rješenje
  1. Ponovno pokrenite provjeru valjanosti.
  2. Unesite ispravnu šifru za provjeru valjanosti
  3. Ponovno provjerite valjanost sustava Windows XP.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080209
  Can’t Run Active X (Nije moguće pokrenuti ActiveX)
  Uzrok
  Ta se poteškoća može pojavljivati jer antivirusni softver ili vatrozid sprječavaju ActiveX kontrole pri pokretanju.

  Rješenje
  1. Konfigurirajte antivirusni softver ili vatrozid drugog proizvođača tako da su ActiveX kontrole omogućene.
  2. Ponovno provjerite valjanost sustava Windows XP.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080211
  User has chosen to exit the validation process (Korisnik je odlučio zatvoriti proces provjere valjanosti)
  Uzrok
  Zatvorili ste proces provjere valjanosti.

  Rješenje
  Ponovno pokrenite proces provjere valjanosti.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080219

  Windows Not Activated (Windows nije aktiviran)
  Uzrok
  Taj primjerak sustava Windows je maloprodajni primjerak ili OEM-ov primjerak. Potrebna je aktivacija da biste nastavili.

  Rješenje
  1. Aktivirajte Windows XP.
  2. Ponovno provjerite valjanost sustava Windows XP.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080220
  Invalid Product Key (Ključ proizvoda nije valjan)
  Uzrok
  Ta se poteškoća pojavljuje jer je ključ količinskog licenciranja blokiran. Windows ste možda instalirali pomoću ključa proizvoda koji nije valjan. Microsoft je blokirao ključ količinskog licenciranja jer je prijavljeno da je ukraden ili neovlašten.

  Rješenje
  1. Kupite novu kopiju sustava Windows XP.
  2. Ponovno instalirajte novu kopiju sustava Windows XP, a zatim provjerite njezinu valjanost.
 • Poruka o pogrešci
  0x80080222
  The product key associated with your copy of Windows was never issued by Microsoft (Microsoft nije nikada objavio ključ proizvoda povezan s vašim primjerkom sustava Windows)
  Uzrok
  Ključ proizvoda instaliran u sustav nije zabilježen. Taj je ključ proizvoda vjerojatno generirao program koji stvara neovlaštene ključeve proizvoda.  Rješenje
  1. Kupite novu kopiju sustava Windows XP.
  2. Ponovno instalirajte novu kopiju sustava Windows XP, a zatim provjerite njezinu valjanost.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o sustavu Windows XP potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o alatu WGA potražite na sljedećim Microsoftovim web-mjestima:
892130 Opis alata Windows Genuine Advantage (WGA) (Tekst je možda na engleskom)
Svojstva

ID članka: 916247 - posljednja izmjena: 1. lis 2012. - verzija: 1

Povratne informacije