Pri postavljanju upita u programu Access 2007 pojavljuje se poruka o pogrešci: "Resursi sustava su prekoračeni" ili "Upit je previše složen"


S I M P T O M I


Kada u programu Microsoft Office Access 2007 postavite upit koji sadrži podupit i dugačku naredbu WHERE, možda ćete dobiti sljedeću poruku o pogrešci:
System Resource Exceeded (Resursi sustava su prekoračeni)
Kada postavite upit, možete primiti i sljedeću poruku o pogrešci:
Query is too complex (Upit je previše složen)

U Z R O K


Taj se problem pojavljuje jer Access 2007 ima ograničenje od 16 pridruživanja podupita. Osim toga, veliki i složeni kriteriji upita u naredbi WHERE mogu biti uzrok poruke "System Resource Exceeded" (Resursi sustava su prekoračeni).

Z A O B I L AŽ E N J E


Da biste zaobišli taj problem, promijenite svoj upit kako bi imao manje od 16 pridruživanja podupita.

S T A T U S


Microsoft je potvrdio da se taj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima popisanima u odjeljku "Odnosi se na".

D O D A T N E I N F O R M A C I J E


Dodatne informacije o programu Access 2007 potražite na Microsoftovu web-mjestu