Nakon instalacije neke starije verzije operacijskog sustava Windows radi korištenja u konfiguraciji s dva operacijska sustava više se ne pokreće sustav Windows Vista

-

Da biste nastavili primati sigurnosna a�uriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potra�ite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici:
Pru�anje podr�ke prekida se za neke verzije sustava Windows

S I M P T O M I

Kada na računalo sa sustavom Windows Vista kao drugi operacijski sustav instalirate neku stariju verziju operacijskog sustava Windows, mogao bi se pojaviti jedan od sljedećih problema:
 • Ako na računalo sa sustavom Windows Vista instalirate neku stariju verziju operacijskog sustava Windows, sustav Windows Vista više se ne pokreće. U tom se slučaju pokreće samo starija verzija operacijskog sustava Windows.
 • Ako instalirate dodatnu instancu sustava Microsoft Windows XP na računalo na kojem je već instalirana konfiguracija s dva operacijska sustava sa sustavima Windows XP i Windows Vista, možda ćete primiti sljedeću poruku o pogrešci:
  Disk read error has occurred. (Pri čitanju diska pojavila se pogreška.)

U Z R O K

Ti se problemi pojavljuju jer starije verzije operacijskog sustava Windows nisu kompatibilne s novom metodom pokretanja koju koristi Windows Vista. Windows Vista koristi novo spremište Boot Configuration Database (BCD). To spremište sadrži izbornik za pokretanje i sve podatke o operacijskim sustavima koji su instalirani na računalu. Stoga datoteku Boot.ini iz starijih verzija operacijskog sustava Windows nije moguće koristiti za pokretanje sustava Windows Vista.

U starijim verzijama operacijskog sustava Windows na računalima s osnovnim ulazno-izlaznim sustavom (BIOS), kao što je sustav Windows XP, proces pokretanja započinje sa sistemskim BIOS-om. BIOS određuje uređaj za pokretanje, a zatim učitava prvi fizički sektor. Taj se fizički sektor naziva glavni zapisnik za pokretanje (master boot record, MBR). MBR sadrži particijsku tablicu i izvršni kod potreban za pokretanje. Taj kod pretražuje particijsku tablicu tražeći aktivnu particiju te predaje nadzor sektoru za pokretanje na aktivnoj particiji. Sektor za pokretanje na aktivnoj particiji zatim učitava program Ntldr. Program Ntldr raščlanjuje datoteku Boot.ini. Ta se datoteka koristi za popisivanje operacijskih sustava instaliranih na računalu.

Kada pokrenete sustav Windows Vista na računalu s BIOS-om, BIOS učitava MBR, a zatim i sektor za pokretanje. No kod za pokretanje učitava novi program Upravitelj pokretanja sustava Windows (Windows Boot Manager, Bootmgr). Windows Boot Manager raščlanjuje datoteku Boot Configuration Data, popisuje instalirane operacijske sustave, a zatim prikazuje izbornik za pokretanje. Ako je na računalu uz sustav Windows Vista instalirana i neka starija verzija operacijskog sustava Windows, program Windows Boot Manager predaje nadzor nad ranijom verzijom operacijskog sustava Windows programu Ntldr. Windows Boot Manager to čini kada odaberete Windows Vista na izborniku za pokretanje.

Kada instalirate neku stariju verziju operacijskog sustava Windows na računalo sa sustavom Windows Vista, instalacijski program prebrisuje sve podatke iz MBR-a, sektora za pokretanje i datoteka za pokretanje. Stoga starije verzije operacijskog sustava Windows više nisu kompatibilne sa sustavom Windows Vista.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili te probleme, slijedite ove korake.

Napomena Naredbe u sljedećem postupku pokrenite iz naredbenog retka. Ako te naredbe pokrećete u sustavu Windows Vista, pokrenite ih u naredbenom retku s privilegiranim korisničkim ovlastima. Da biste to učinili, kliknite Start, Accessories (Pomagala), zatim desnom tipkom miša kliknite prečac za naredbeni redak te kliknite Run as Administrator (Pokreni kao administrator).
 1. Poslužite se programom Bootsect.exe da biste vratili MBR sustava Windows Vista i kod za pokretanje koji predaje nadzor programu Windows Boot Manager. Da biste to učinili, unesite sljedeću naredbu u naredbeni redak: Pogon:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  U toj naredbi Pogon predstavlja pogon u kojem se nalazi medij za instalaciju sustava Windows Vista.

  Napomena Mapa za pokretanje za taj korak nalazi se na DVD pogonu.
 2. Koristite Bcdedit.exe da biste ručno stvorili stavku u datoteci BCD Boot.ini za stariju verziju operacijskog sustava Windows. Da biste to učinili, unesite sljedeće naredbe u naredbeni redak:

  Napomena U tim naredbama Pogon predstavlja pogon na kojem je instaliran sustav Windows Vista.
  • Pogon:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "Opis starije verzije sustava Windows"

   NapomenaU toj naredbi Opis starije verzije sustava Windows može biti bilo kakav tekst. Primjerice, Opis starije verzije sustava Windows može glasiti "Windows XP" ili "Windows Server 2003".
  • Pogon:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Napomena U toj naredbi x: predstavlja slovo pogona aktivne particije.
  • Pogon:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Pogon:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Ponovo pokrenite računalo.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Da biste pokrenuli verzije operacijskih sustava Windows koje se temelje na sustavu Microsoft Windows NT, potrebne su vam sljedeće datoteke:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Napomena Morate upotrijebiti sljedeću datoteku pri instalaciji verzija sustava Windows na istočnoazijskim jezicima.
 • NTDetect.com
U sustavu Windows XP te se datoteke nalaze na sistemskoj particiji koja je označena kao "aktivna". Prema zadanim postavkama, te su datoteke skrivene sistemske datoteke u sustavu Windows XP. Korisnici mogu zamijeniti te datoteke pomoću konzole za oporavak Recovery Console ili pokrenuti operacijski sustav pomoću diska za pokretanje sustava Windows NT. Windows Vista ne koristi te tri datoteke. Windows Vista pokreće se pomoću skrivene sistemske datoteke Bootmgr i drugih potrebnih datoteka koje se nalaze u direktoriju \Boot.

Konfiguracija s više operacijskih sustava, uključujući sustav Windows Vista

Da bi konfiguracija s više operacijskih sustava ispravno funkcionirala, najprije instalirajte najstariju verziju operacijskog sustava Windows. Zatim redom instalirajte sve novije verzije. Svaka nova verzija sustava Windows kompatibilna je sa starijim verzijama i omogućuje njihovo pokretanje.

Da biste stvorili konfiguraciju s više operacijskih sustava od kojih je jedan Windows Vista, za svaku stariju verziju sustava Windows koju instalirate potrebna vam je barem jedna particija. Slijedite ove opće smjernice:
 • Stvorite najmanje dvije particije. Na jednu particiju instalirajte sustav Windows Vista.

  Napomena Ako je particija za sustav Windows Vista već formatirana, to mora biti učinjeno datotečnim sustavom NTFS. No preporučujemo vam korištenje jedne od sljedećih metoda:
  • Stvorite drugu neformatiranu particiju.
  • Umjesto stvaranja druge particije ostavite slobodan prostor na disku. Drugu particiju stvorite tijekom instalacije sustava Windows Vista.
 • Ako na računalu nije instaliran nijedan operacijski sustav, najprije instalirajte najstariju verziju operacijskog sustava Windows.

  Napomena Instalirajte sustav Windows XP prije instalacije sustava Windows Server 2003.
 • Pokrenite instalacijski program za sustav Windows Vista. Instalirajte sustav Windows Vista na slobodni prostor ili na postojeću particiju. Taj instalacijski program možete pokrenuti u starijim verzijama sustava Windows, a možete i pokrenuti računalo nakon što stavite disk sa sustavom Windows Vista u CD ili DVD pogon.
Završetak instalacijskog programa sustava Windows Vista rezultirat će ispravno konfiguriranim okruženjem s više operacijskih sustava, koje će obuhvaćati sustav Windows Vista i starije verzije sustava Windows. Izbornik za pokretanje programa Bootmgr koji će se pojaviti nalik je sljedećem izborniku:
Microsoft Windows – stariji operacijski sustav

Uklanjanje sustava Windows Vista iz konfiguracije s dva operacijska sustava

Ako želite ukloniti sustav Windows Vista iz okruženja s dva operacijska sustava koje sadrži i neku stariju verziju sustava Windows, slijedite ove korake.

Napomena Ove korake možete slijediti u starijoj verziji sustava Windows ili u sustavu Windows Vista. Ako slijedite ove korake u sustavu Windows Vista, naredbe pokrenite u naredbenom retku s privilegiranim korisničkim ovlastima. Da biste to učinili, kliknite Start, Accessories (Pomagala), zatim desnom tipkom miša kliknite prečac za naredbeni redak te kliknite Run as Administrator (Pokreni kao administrator).
 1. Koristite Bootsect.exe da biste vratili program Ntldr. Da biste to učinili, upišite sljedeću naredbu: Pogon:\Boot\Bootsect.exe –NT52 All

  Napomena U toj naredbi Pogon predstavlja pogon u kojem se nalazi medij sa sustavom Windows Vista.

  Nakon ponovnog pokretanja računalo ne učitava program Windows Boot Manager. Umjesto tog se programa učitavaju Netldr.exe i Boot.ini.
 2. Izbrišite ili uklonite particiju na kojoj je instaliran sustav Windows Vista.

  Važno Particiju na kojoj se nalazi sustav Windows Vista možete izbrisati samo ako je ta particija neaktivna. Zamislite, primjerice, sljedeće:
  • Sustav Windows Vista instaliran je na pogonu C. Pogon C je particija 1 i to je aktivna particija.
  • Windows XP instaliran je na pogonu D. Pogon D je particija 2 i to je neaktivna particija.
  U tom scenariju možete pokrenuti naredbu bootsect, no ne možete izbrisati particiju na kojoj je instaliran sustav Windows Vista. Ako izbrišete tu particiju, računalo više neće biti moguće pokrenuti jer su datoteke za pokretanje sustava Windows XP izbrisane.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojevima
314079 Kako pomoću sistemskih datoteka izraditi diskete za pokretanje sustava radi zaštite od nemogućnosti pokretanja sustava Windows XP
911080 Kada na računalu s instaliranim sustavima Windows XP i Windows Vista pomoću programa Winnt32.exe pokušate reinstalirati Windows XP, pojavi se pogreška "Pri čitanju diska pojavila se pogreška" (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o spremištu Boot Configuration Data (BCD) potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:Dodatne informacije o značajci Extensible Firmware Interface (EFI) u sustavu Windows Vista potražite na sljedećem web-mjestu mreže Microsoft Developer Network (MSDN):
Svojstva

ID članka: 919529 - posljednja izmjena: 25. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije