Upotreba kamere LifeCam s programom Microsoft Live Messenger

S I M P T O M I

Prilikom videopoziva s nekim kontaktom putem kamere Microsoft LifeCam u programu Windows Live Messenger dolazi do sljedećih problema:
  • Kada kameru Microsoft LifeCam koristite za videopoziv u programu MSN Messenger ili Windows Live Messenger, možete primiti sljedeću poruku o pogrešci:
    Your conversation cannot begin because your camera is currently in use or not plugged in. Make sure that your camera is available and try again. (Razgovor ne može započeti jer se kamera trenutno koristi ili nije uključena. Provjerite je li kamera dostupna i pokušajte ponovo.)
    Osim toga, u videopozivu se ne prikazuje vaš videosadržaj.
  • Ne čujete osobu s druge strane, dok ona vas čuje.
  • Čujete osobu s druge strane. No ona vas ne čuje.
  • U prozoru videopoziva ne vidite nadzornu ploču kamere LifeCam.
  • Nema zvuka ili čujete jeku.
  • Zvuk i slika nisu sinkronizirani.
  • Videosadržaj kasni.
Osim toga, kada videopoziv pokušate započeti putem značajke Windows Live Call (Windows Live poziv) u softveru kamere LifeCam, Windows Live Messenger se ne pokreće.

R J EŠ E N J E

Zatvorite LifeCam ili drugi softver web-kamere

Prvo provjerite da nijedan program (kao što je softver LifeCam) nije pokrenut i da ne koristi kameru LifeCam. Zatvorite sve ostale programe koji možda pristupaju kameri LifeCam. Ako to učinite, a problem još uvijek postoji, slijedite ove korake redom kojim su navedeni.

Provjerite status servisa Windows Live

Videopoziv bi mogao naići na probleme ako servis programa Windows Live Messenger funkcionira s poteškoćama. Provjerite mrežni status servisa Windows Live Messenger. Da biste to učinili, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

Instalirajte najnoviju verziju programa Windows Live Messenger

  1. Posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
    http://explore.live.com/windows-live-messenger
  2. Provjerite sistemske preduvjete i jezik, a zatim kliknite Download (Preuzmi).
  3. Preuzmite datoteku na radnu površinu.
  4. Kada započne instaliranje, odaberite samo okvir s programom Messenger, a zatim slijedite upute na zaslonu.

Konfigurirajte postavke slike i zvuka u programu Live Messenger

Konfigurirajte mogućnosti slike i zvuka u programu Windows Live Messenger putem čarobnjaka za postavljanje audio- i videopostavki. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

Napomena Prije pokretanja programa Windows Live Messenger obavezno izađite iz softvera za kameru LifeCam.
  1. Pokrenite Windows Live Messenger.
  2. U gornjem desnom kutu kliknite strelicu prema dolje, zatim odaberite Tools (Alati), a potom kliknite Audio and video setup (Postavke zvuka i videa).

    Napomena Izbornik Tools (Alati) možete otvoriti i pritiskom na ALT+T na tipkovnici.

    Odaberite web-kameru

  3. U odjeljku Speaker/Microphone (Zvučnik/mikrofon) ili Speakerphone (Interfon) odaberite Custom (Prilagođeno). Da biste isprobali zvučnike, kliknite gumb Test. U odjeljku Microphone (Mikrofon) odaberite Microsoft LifeCam.

    odaberite


  4. Kliknite Next (Dalje). Provjerite je li u odjeljku Webcam (Web-kamera) na popisu model kamere LifeCam koji koristite, a zatim kliknite Finish (Završi).

    testiranje i odabir mikrofona

Provjerite jesu li audiopostavke u sustavu Windows ispravne

  1. Kliknite Start. (U sustavu Windows XP kliknite gumb Start, a zatim kliknite Run (Pokretanje).)
  2. U okvir Search Programs and Files (Pretraži programe i datoteke) upišite sljedeću naredbu. (U sustavu Windows XP naredbu upišite u okvir Open (Otvori)):
    mmsys.cpl
  3. Kliknite pronađenu datoteku Mmsys.cpl. (U sustavu Windows XP pritisnite ENTER.)
  4. Odabirom uređaja na karticama Playback (Reprodukcija) i Recording (Snimanje), a zatim klikom na mogućnost Set Default (Postavi zadano) u sustavu Windows Vista i Windows 7 uređaj serije LifeCam ili LifeChat možete učiniti zadanim uređajem za reprodukciju i snimanje.

    Napomena Uređaj LifeCam ili LifeChat umjesto toga možete učiniti i zadanim komunikacijskim uređajem klikom na strelicu dolje pokraj gumba Set Default (Postavi zadano).

    U sustavu Windows XP kliknite karticu Audio, zatim klikom potvrdite mogućnost Use only default devices (Koristi samo zadane uređaje), a potom kliknite OK (U redu).

Provjerite postavke za vatrozid i proxy

Provjerite da priključke potrebne za uspostavu poziva ne blokira vatrozid ili proxy poslužitelj.

Napomena Ako i vi i osoba s kojom komunicirate koristite NAT usmjerivače i vatrozide certificirane za UPnP, zatvoreni priključci u proxy poslužitelju ili vatrozidu ne bi trebali predstavljati problem. Ako makar jedno od vas koristi NAT usmjerivač ili vatrozid koji nisu certificirani za UPnP, morate konfigurirati taj uređaj da biste otvorili priključke koje koristi Messenger.

Upozorenje Zbog tog zaobilaznog rješenja računalo ili mreža mogli bi postati podložnijima napadima zlonamjernih korisnika ili programa, npr. virusa. Ne preporučujemo to zaobilazno rješenje, ali vam pružamo potrebne informacije da biste ga mogli implementirati ako to želite. Takvo rješenje koristite na vlastitu odgovornost. Da biste riješili problem, konfigurirajte vatrozid tako da dopušta ulazni promet na UDP priključcima 5004 do 65535.

Dodatne informacije o otvaranju priključaka u vatrozidu ili usmjerivaču zatražite od njihova proizvođača. Ako ste na mreži tvrtke, obratite se administratoru mreže.

Dodatne informacije o proizvođaču hardvera pronaći ćete na sljedećem web-mjestu:

Slanjem poruke putem programa Messenger provjerite je li osoba s kojom želite komunicirati na mreži. Kada dobijete odgovor, pokrenite videopoziv.

Da biste zaobišli problem, smanjite opterećenje propusnosti. Da biste smanjili opterećenje propusnosti, u kameri postavite slanje videosadržaja smanjene razlučivosti. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Zatvorite videopoziv.
  2. Kliknite Start, zatim All Programs (Svi programi), potom Microsoft LifeCam i još jednom Microsoft LifeCam.
  3. Kliknite Open resolution settings (Otvori postavke razlučivosti).
  4. U odjeljku Video Resolution (Razlučivost videosadržaja) odaberite nižu razlučivost.
  5. Zatvorite prozor s postavkama razlučivosti i pokušajte ponovno uspostaviti videopoziv.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Za uspostavu videopoziva s nekom osobom u programu Windows Live Messenger koristite jedan od sljedećih postupaka:
  • Desnom tipkom miša kliknite kontakt na popisu, zatim pokažite mogućnost Video, a potom kliknite Start a Video Call (Pokreni videopoziv).
  • Dvokliknite kontakt na popisu. Na izborniku Actions (Akcije) pokažite mogućnost Video, a potom kliknite Start a Video Call (Pokreni videopoziv).
Napomene
  • Videopoziv će biti uspješan samo ako su oba kontakta na mreži.
  • Prije upućivanja videopoziva zatvorite sve programe koji koriste LifeCam.

Specifični problemi na koje biste mogli naići

Jeka

Ako prilikom videopoziva čujete jeku ili vam ne funkcionira traka za glasnoću, pokušajte uputiti glasovni poziv. Zatim pokušajte pokrenuti zajedničko korištenje videosadržaja.

Nema zvuka

Ako računalo nema USB kapacitete za istovremenu podršku audio- i videosadržajima, možda zvuk i slika zajedno neće funkcionirati. U slučaju nedovoljnih kapaciteta računalo određuje prioritet uređaja. Tipkovnica i miš obično imaju prioritet. Stoga izbjegavajte priključivanje kamere LifeCam u USB koncentrator. LifeCam priključite izravno u USB priključak na računalu. Ako se problem nastavi, možda ćete morati odspojiti neki drugi USB uređaj da biste osigurali dovoljno kapaciteta za LifeCam. Ako tijekom videopoziva nema zvuka, provjerite koristi li računalo USB verzije 2.0. Informacije o verziji USB-a zatražite od proizvođača računala.
Svojstva

ID članka: 921332 - posljednja izmjena: 28. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije