Skeniranje i umetanje slike u dokument u programu Word 2010

 

S AŽ E T A K

Ovaj članak opisuje kako možete skenirati sliku i umetnuti je u dokument u programu Microsoft Word 2010.

Želite li skenirati i umetnuti sliku u dokument u nekoj drugoj verziji programa Microsoft Word?

Informacije o skeniranju i umetanju slika u drugim verzijama programa Microsoft Word možete pronaći slijedeći vezu koja odgovara vašoj verziji programa Word:

http://support.microsoft.com/kb/2655059/ (Tekst je možda na engleskom)
http://support.microsoft.com/kb/827100/ (Tekst je možda na engleskom)


R J EŠ E N J E

Da biste skeniranu sliku umetnuli u dokument u programu Word 2010, slijedite ove korake:
  1. Koristite softver koji ste dobili sa skenerom da biste skenirali i spremili sliku na računalo.
  2. Zapamtite lokaciju spremljene slike.
  3. Otvorite Word 2010.
  4. Kliknite Insert (Umetanje), a zatim odaberite Picture (Slika).


  5. U okviru Insert Picture (Umetanje slike) potražite mapu u kojoj se nalazi spremljena slika.
  6. Odaberite sliku i kliknite Insert (Umetni).


R E F E R E N C E

Ako informacije u ovom članku baze znanja nisu pomogle pri rješavanju problema, odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:
Svojstva

ID članka: 924462 - posljednja izmjena: 23. pro 2011. - verzija: 1

Povratne informacije