Pri pokušaju reprodukcije audiodatoteke ili videodatoteke u programu Windows Media Player možda ćete naići na probleme

S I M P T O M I

Kada pokušate reproducirati videodatoteku u programu Windows Media Player 11, videoisječak se ne reproducira. No reproducira se zvuk.

Uz to, kada pokušate reproducirati audiodatoteku ili videodatoteku u programu Windows Media Player 11, možda ćete dobiti poruku o pogrešci sličnu jednoj od sljedećih poruka o pogreškama:
 • Windows Media Player cannot play the file because the required video codec is not installed on your computer. (Windows Media Player ne može reproducirati datoteku jer na računalu nije instaliran potreban videokodek.)
 • Windows Media Player cannot play, burn, rip, or sync the file because the required audio codec is not installed on your computer. (Windows Media Player ne može reproducirati, snimati, kopirati ni sinkronizirati datoteku jer na računalu nije instaliran potreban audiokodek.)
 • A codec is required to play this file. To determine if this codec is available to download from the Web, click Web Help. (Za reproduciranje ove datoteke potreban vam je kodek. Ako želite utvrditi je li kodek raspoloživ za preuzimanje s Weba, kliknite Web-pomoć.)
 • Invalid File Format. (Oblik datoteke nije valjan.)

U Z R O K

Taj se problem pojavljuje ako kodek potreban za reprodukciju datoteke nije instaliran na računalo.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, poslužite se jednom od sljedećih metoda.

Prva metoda

Konfigurirajte Windows Media Player za automatsko preuzimanje kodeka. Da biste to učinili, slijedite korake u programu Windows Media Player 11:
 1. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti).
 2. Na kartici Player kliknite da biste potvrdili okvir Download codecs automatically (Automatski preuzmi kodeke), a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Pokušajte reproducirati datoteku. Ako dobijete upit o instalaciji kodeka, kliknite Install (Instaliraj).
Ako na taj način ne riješite problem, isprobajte drugu metodu.

Druga metoda

Nabavite i instalirajte kodek. Da biste to učinili, slijedite korake u programu Windows Media Player 11.
 1. Utvrdite je li kodek instaliran na računalo koje koristite za reprodukciju datoteke. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. U području Now Playing (Reproducira se) desnom tipkom miša kliknite datoteku koju pokušavate reproducirati, a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  2. Kliknite karticu File (Datoteka), zabilježite kodeke navedene u područjima Audio codec (Audiokodek) i Video codec (Videokodek), a zatim kliknite OK (U redu). Ako su ispunjeni sljedeći uvjeti, idite na korak 2.
   • Nijedan audiokodek nije naveden.
   • Nijedan videokodek nije naveden.
  3. Na izborniku Help (Pomoć) kliknite About Windows Media Player (O programu Windows Media Player).
  4. Kliknite hipervezu Technical Support Information (Informacije o tehničkoj podršci).
  5. Ako pokušate reproducirati audiodatoteku, utvrdite je li audiokodek koji ste zabilježili u koraku 1b naveden u području Audio Codecs (Audiokodeci). Ako pokušate reproducirati videodatoteku, utvrdite je li videokodek koji ste zabilježili u koraku 1b naveden u području Video Codecs (Videokodeci). Ako kodek nije naveden, idite na korak 2.
  6. Pokušajte ponovo instalirati kodek. Ako ne možete ponovo instalirati kodek, idite na korak 2.
  7. Pokušajte reproducirati datoteku. Ako možete reproducirati datoteku, preskočite korake 2 i 3.
 2. Instalirajte kodek. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Ako dobijete poruku o pogrešci kada pokušate reproducirati datoteku, kliknite Web Help (Web-pomoć). Ako ne dobijete poruku o pogrešci kada pokušate reproducirati datoteku, idite na korak 3.
  2. Na Microsoftovu web-mjestu kliknite vezu s web-mjestom Wmplugins. Ako te veze nema, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
  3. Sljedite upute na web-mjestu da biste preuzeli i instalirali kodek za datoteku. Ako web-mjesto ne pronađe automatski kodek za datoteku te ako je bilo koji od sljedećih uvjeta ispunjen, idite na korak 3.
   • Niste zabilježili kodek u koraku 1b.
   • Na web-mjestu ne možete pronaći kodek koji ste zabilježili u koraku 1b.
  4. Pokušajte reproducirati datoteku. Ako možete reproducirati datoteku, preskočite korak 3.
 3. Nabavite kodek od neovisnog dobavljača.

  Dodatne informacije o načinu na koji se možete obratiti neovisnom dobavljaču potražite u Microsoftovoj bazi znanja u članku pod brojem
  65416 Kontaktne informacije o dobavljaču hardvera i softvera, A-K (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

  60781 Kontaktne informacije o dobavljaču hardvera i softvera, L-P (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

  60782 Kontaktne informacije o dobavljaču hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Napomena Ako koristite Windows Media Player u okruženju kojim upravlja mrežni administrator, možda ćete se morati obratiti mrežnom administratoru da biste preuzeli i instalirali kodek.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o kodecima potražite na Microsoftovu web-mjestuInformacije i rješenje izneseni u ovom dokumentu odražavaju trenutno stajalište korporacije Microsoft o tim pitanjima na datum njegova izdavanja. To je rješenje moguće nabaviti putem tvrtke Microsoft ili neovisnog dobavljača. Microsoft ne preporučuje izričito nijednog neovisnog dobavljača ili rješenje koje se možda opisuje u ovom članku. Postoje i drugi neovisni dobavljači i rješenja koji se ne opisuju u ovom članku. Microsoft se prilagođava promjenama na tržištu, stoga se dokument ne smije tumačiti kao obvezujuć. Microsoft ne može jamčiti ni promovirati točnost informacija ili rješenja koja objavljuje Microsoft ili neki drugi spomenuti neovisni dobavljač.

Microsoft ne daje nikakva jamstva te isključuje sva izričita, implicirana ili zakonska jamstva, predstavljanja i uvjete. Ona obuhvaćaju, ali nisu ograničena na predstavljanja, jamstva ili uvjete vezane uz prava vlasništva, nekršenje, zadovoljavajuće stanje, mogućnost prodaje i prikladnost za određenu svrhu, s obzirom na sve usluge, rješenja, proizvode i bilo koje druge materijale ili informacije. Microsoft ni u kojem slučaju nije odgovoran za rješenja neovisnih dobavljača koja se navode u ovom članku.
Svojstva

ID članka: 926373 - posljednja izmjena: 11. svi 2007. - verzija: 1

Povratne informacije