Nakon instalacije uređaja ili ažuriranja upravljačkog programa uređaja Windows Vista možda se neće moći pokrenuti

Važno Ovaj članak sadrži informacije o izmjeni registra. Prije izmjene registra svakako stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Provjerite znate li vratiti registar ako se pojavi kakav problem. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju, vraćanju i izmjeni registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
256986 Opis registra u sustavu Microsoft Windows

S I M P T O M I

Nakon instalacije uređaja ili ažuriranja upravljačkog programa uređaja na računalu sa sustavom Windows Vista, sustav se možda neće moći pokrenuti.

U Z R O K

Taj se problem može pojaviti ako nastupi bilo koja od sljedećih okolnosti:
 • Novi uređaj ili upravljački program uzrokuje sukob s ostalim upravljačkim programima instaliranima na računalu.
 • Postoji problem s hardverom.
 • Instalirani je upravljački program oštećen.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, najprije točno ustanovite uzrok pomoću sljedećih koraka za otklanjanje poteškoća, a zatim poduzmite potrebne mjere.

Pokretanje sustava Windows Vista

 1. Ako ste instalirali novi uređaj, uklonite ga, a zatim pokušajte pokrenuti računalo. Ako se Windows Vista ne pokrene, idite na drugi korak. Ako se Windows Vista pokrene, idite na odjeljak "Otklanjanje uzroka problema pri pokretanju".
 2. Pokrenite računalo, a zatim pritisnite F8. Na zaslonu Advanced Boot Options (Napredne mogućnosti pokretanja) odaberite Last Known Good Configuration (Zadnja dobra konfiguracija) i pritisnite tipku ENTER. Ako se Windows Vista ne pokrene, idite na treći korak. Ako se Windows Vista pokrene, idite na odjeljak "Otklanjanje uzroka problema pri pokretanju".
 3. Pokrenite računalo, a zatim pritisnite F8. Na zaslonu Advanced Boot Options (Napredne mogućnosti pokretanja) odaberite Safe Mode (Sigurni način) i pritisnite tipku ENTER. Ako se Windows Vista pokrene u sigurnom načinu, idite na odjeljak "Otklanjanje uzroka problema pri pokretanju". Ako pokretanje sustava Windows Vista ne uspije, idite na odjeljak "Popravak sustava Windows Vista pomoću okruženja za vraćanje sustava Windows".

Popravak sustava Windows Vista pomoću okruženja za vraćanje sustava Windows

Upozorenje Ako nepravilno izmijenite registar koristeći program Registry Editor ili neke druge metode, možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zbog tih problema možda ćete morati ponovo instalirati operacijski sustav. Microsoft ne jamči da ćete moći riješiti te probleme. Promjene na registru obavljate na vlastitu odgovornost.

Da biste koristili okruženje za vraćanje sustava Windows, morate imati instalacijski disk sustava Windows Vista. Da biste pokrenuli okruženje za vraćanje sustava Windows, slijedite ove korake:
 1. Umetnite instalacijski disk sustava Windows Vista u diskovni pogon i pokrenite računalo.
 2. Kada se to zatraži, pritisnite tipku.
 3. Odaberite jezik, vrijeme i valutu te tipkovnicu ili metodu unosa, a zatim kliknite Next (Dalje).
 4. Kliknite Repair your computer (Popravak računala).
 5. U dijaloškom okviru System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite operacijski sustav koji želite popraviti, a zatim kliknite Next (Dalje).
Popravite sustav Windows Vista pomoću alata u okruženju za vraćanje sustava Windows. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Ako računalo nije moguće pokrenuti u sigurnom načinu rada, u dijaloškom okviru System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite Startup Repair (Popravak pri pokretanju) da biste otklonili određene probleme koji možda sprječavaju ispravno pokretanje sustava Windows Vista. Ako alat Startup Repair (Popravak pri pokretanju) ne može dijagnosticirati ni otkloniti problem, idite na drugi korak. Ako se Windows Vista pokrene, idite na odjeljak "Otklanjanje uzroka problema pri pokretanju".
 2. U dijaloškom okviru System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite System Restore (Vraćanje sustava) da biste vratili sustav Windows Vista na točku vraćanja stvorenu prilikom instalacije programa ili upravljačkog programa. Ako ne možete upotrijebiti alat System Restore (Vraćanje sustava) da biste pokrenuli računalo, idite na treći korak.
 3. Pomoću značajke Command Prompt (Naredbeni redak) u okruženju za vraćanje sustava Windows onemogućite upravljački program koji sprječava pokretanje sustava Windows Vista. Da biste to učinili, slijedite ove korake.
  1. U dijaloškom okviru System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite Command Prompt (Naredbeni redak).
  2. Upišite sljedeće naredbe. Nakon upisa svake naredbe pritisnite tipku ENTER.
   cd \Windows\INF
   notepad setupapi.app.log
  3. Uzmite u obzir datum na početku svakog odjeljka s opisom instalacije novog uređaja ili upravljačkog programa. Pomoću tih datuma odredite zadnji instalirani upravljački program.
  4. Nakon što odredite koji je upravljački program zadnji instaliran, odredite je li potreban za pokretanje računala. Da biste to učinili, pročitajte informacije u odjeljku datoteke Setupapi.app.log, koji opisuje taj upravljački program. Ako je upravljački program povezan s diskovnim kontrolerom ili s čipsetom ili je pak dio operacijskog sustava, pokrenite pretraživanje prema nazivu upravljačkog programa i simptomu problema na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Utvrdite može li se upravljački program onemogućiti prije nego što nastavite. Ako zadnji instalirani upravljački program nije potreban za pokretanje računala, idite na korak e.
  5. U naredbeni redak upišite regedit, a zatim kliknite U redu.
  6. Kliknite HKEY_LOCAL_MACHINE, a zatim na izborniku File (Datoteka) kliknite Load Hive (Učitaj košnicu).
  7. Pronađite i kliknite datoteku C:\Windows\System32\Config\System, a zatim Open (Otvori).
  8. U dijaloški okvir Load Hive (Učitavanje košnice) upišite Offline (Izvanmrežno), a zatim kliknite OK (U redu).
  9. Proširite System (Sustav), a zatim kliknite Select (Odaberi).
  10. U desnom oknu pronađite Current (Trenutno), a zatim zabilježite vrijednost u stupcu Data (Podaci).
  11. Proširite ControlSet00x, a zatim i Services (Servisi). x je vrijednost iz stupca Data (Podaci) koju ste zabilježili u koraku j.
  12. Pronađite potključ koji odgovara zadnjem instaliranom upravljačkom programu. Ako ne možete pronaći odgovarajuću vrijednost, kliknite Services (Servisi), zatim na izborniku Edit (Uređivanje) kliknite Find (Traži), u okvir Find what (Traži ovo) upišite naziv upravljačkog programa, a potom kliknite Find Next (Traži sljedeće).
  13. Kliknite potključ s nazivom upravljačkog programa.
  14. U desnom oknu desnom tipkom miša kliknite Start, a zatim Modify (Izmijeni).
  15. U okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 4, a zatim kliknite OK (U redu). Tim ćete korakom spriječiti pokretanje upravljačkog programa.
  16. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Offline
  17. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Unload Hive (Ukloni košnicu), a zatim u dijaloškom okviru Confirm Unload Hive (Potvrda uklanjanja košnice) kliknite Yes (Da).
  18. Zatvorite Registry Editor.
  19. Ponovo pokrenite računalo.
  20. Ako se Windows Vista ne pokrene, pokrenite okruženje za vraćanje sustava Windows, a zatim ponovite korake od a do s. Možda ćete morati ponavljati te korake dok ne onemogućite sve upravljačke programe instalirane od zadnjeg uspješnog pokretanja.
 4. Kada se sustav Windows Vista uspješno pokrene, od proizvođača uređaja ili upravljačkog programa zatražite informacije o problemima s kompatibilnošću ili ažuriranjima koja su možda dostupna.
  Dodatne informacije o kontaktiranju s proizvođačem uređaja ili upravljačkog programa potražite u odgovarajućem članku u Microsoftovoj bazi znanja:
  65416 Kontaktne informacije o dobavljaču hardvera i softvera, A-K (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

  60781 Kontaktne informacije o dobavljaču hardvera i softvera, L-P (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

  60782 Kontaktne informacije o dobavljaču hardvera i softvera, Q-Z (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Otklanjanje uzroka problema pri pokretanju

 1. Otvorite Device Manager (Upravitelj uređaja). Da biste to učinili, kliknite StartStart button (gumb Start) te u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim na popisu Programs (Programi) kliknite Device Manager (Upravitelj uređaja).
 2. Ako ste ažurirali upravljački program za neki uređaj, desnom tipkom miša kliknite taj uređaj u programu Device Manager (Upravitelj uređaja), zatim kliknite Properties (Svojstva), a potom na kartici Driver (Upravljački program) kliknite mogućnost Roll Back Driver (Vrati upravljački program).
 3. Ako ste instalirali novi uređaj, desnom ga tipkom miša kliknite u programu Device Manager (Upravitelj uređaja), a zatim kliknite Uninstall (Deinstaliraj).
 4. Ako ste instalirali program koji sadrži novi upravljački program, slijedite ove korake:
  1. Kliknite StartStart button (gumb Start) te u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite appwiz.cpl, a zatim na popisu Programs (Programi) kliknite appwiz.cpl.
  2. Kliknite naziv instaliranog programa, a zatim Uninstall/Change (Deinstaliraj/promijeni).
   User Access Control permission (dozvola za kontrolu korisničkog pristupa) Ako se zatraži potvrda za nastavak, kliknite Continue (Nastavi).
  3. Kada se prikaže poruka s pitanjem "Do you wish to proceed" (Želite li nastaviti), kliknite Yes (Da).
 5. Ponovo pokrenite sustav Windows Vista.
Svojstva

ID članka: 927525 - posljednja izmjena: 19. ožu 2007. - verzija: 1

Povratne informacije