Informacije o korištenju paketa i programa sustava 2007 Office na računalu s nekom drugom verzijom sustava Office

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Office 2010 potražite pod brojem 2121447 .

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Office 2003 potražite pod brojem 828956 .

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Office XP potražite pod brojem 290576 .

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Office 2000 potražite pod brojem 218861 .

UVOD

Ovaj članak sadrži informacije o korištenju paketa i programa sustava Microsoft Office 2007 na računalu s nekom drugom verzijom sustava Office. Članak sadrži i savjete za sprečavanje međusobnog sukobljavanja različitih verzija sustava Office.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Na jednom računalu možete instalirati i koristiti više verzija sustava Microsoft Office. Na istom računalu, primjerice, možete instalirati i koristiti pakete i programe sustava 2007 Microsoft Office i Microsoft Office 2003. No to se ne preporučuje.

Napomena Microsoft ne podržava korištenje više verzija sustava Microsoft Office u verzijama sustava Microsoft Windows u kojima je omogućen servis Terminal Services. Ako želite koristiti više verzija sustava Office, onemogućite servis Terminal Services.

Instalacijski redoslijed

Napomena Ovaj instalacijski redoslijed primjenjuje se i za samostalne proizvode sustava Microsoft Office, primjerice Microsoft Visio.

Ako na istom računalu želite instalirati i koristiti više verzija sustava Office, pratite sljedeći redoslijed.
Verzija sustava OfficeInstalacijski redoslijed
Microsoft Office 2000Prvi
Microsoft Office XPDrugi
Office 2003Treći
Paketi i programi sustava 2007 OfficeČetvrti
Najprije morate instalirati najstariju verziju sustava Office. Ako, primjerice, na istom računalu želite koristiti programe sustava Office 2003 i 2007 Office, najprije instalirajte Office 2003. Taj redoslijed morate koristiti zbog načina upravljanja ključevima registra, programima koji se zajednički koriste, nastavcima naziva datoteka i ostalim postavkama za svaku verziju paketa i programa sustava Office.

Važno Ako uklonite neku od instaliranih verzija sustava Office, ostale ćete verzije možda morati ponovno instalirati tim redoslijedom da bi ispravno funkcionirale.

U ostatku članka pretpostavlja se da ste verzije sustava Office instalirali tim redoslijedom.

Mjesto mape Office Bin

Kada instalirate pakete i programe sustava 2007 Office, instalacijski program koristi mapu Program Files\Microsoft Office kao zadanu mapu. No mapa Office Bin jest Program Files\Microsoft Office\Office12. U mapu Office Bin instaliraju se izvršne datoteke sustava Office. Korisnicima koji na računalu žele koristiti više verzija sustava Office to mjesto omogućuje bolji korisnički doživljaj. To se mjesto prvi put počelo koristiti u sustavu Office XP. U sustavu Office XP mapa Office Bin jest Program Files\Microsoft Office\Office10. Naziv mape Office Bin ne može se promijeniti.

Traka prečaca sustava Office

Paketi i programi sustava 2007 Office i Office 2003 ne sadrže traku prečaca sustava Office. No ako je na tom računalu već instaliran sustav Office 2000 ili Office XP is, traka prečaca sustava Office zadržat će se u tim starijim verzijama sustava Office.

Ako je osim paketa i programa sustava 2007 Office instaliran i Office 2000 ili Office XP, moći ćete zasebno pokrenuti traku prečaca sustava Office. Istovremeno korištenje dvije verzije trake prečaca sustava Office nije moguće. Svaka verzija trake prečaca sustava Office može imati svoj skup prilagođenih alatnih traka i gumba. Te se alatne trake i gumbi ne mogu zajednički koristiti u dvije verzije trake prečaca sustava Office.

Prečaci izbornika Start

Kada sustavi Office 2000 i Office XP instaliraju prečace izbornika Start, nazivi prečaca isti su kao nazivi na podizborniku Programs (Programi) izbornika Start. Paketi i programi sustava Office 2003 i 2007 Office u mapu Office na podizborniku Programs (Programi) instaliraju prečace koji sadrže broj verzije. Da biste izbjegli zbrku, preporučujemo da svakom prečacu koji pokazuje neki stariji proizvod dodate broj verzije. Prečac koji pokazuje na Microsoft Access, primjerice, prije instaliranja paketa i programa sustava 2007 Office preimenujte u "Microsoft Access 2000".

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
292584 Instalacijski program sustava Office XP piše preko stavki izbornika Start koje pripadaju starijim verzijama sustava Office

Ako prečace izbornika Start za sustav Office XP ili Office 2000 ručno premjestite, oni će se ponovno stvoriti u podizborniku Programs (Programi) izbornika Start u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
 • Ponovno ste instalirali tu verziju sustava Office.
 • Popravili ste prečace.
Napomena Instalacijske programe sustava Office 2003, Office XP i Office 2000 možete prilagoditi na način da prečace instaliraju na neko drugo mjesto na izborniku Start. To možete učiniti putem čarobnjaka za prilagođenu instalaciju u paketu resursa za Microsoft Office. U paketima i programima sustava 2007 Office prečace možete premjestiti putem alata za prilagodbu sustava Office. Da biste pristupili alatu za prilagodbu sustava Office, pratite sljedeće korake:
 1. Pokrenite naredbeni redak.
 2. Prijeđite na CD sustava 2007 Office.
 3. Pokrenite sljedeću naredbu:
  setup /admin
Dodatne informacije o alatu za prilagodbu sustava Office potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

Microsoft Office Binder

Office 2000 zadnja je verzija sustava Microsoft Office koja sadrži Office Binder. No Office 2002 i novije verzije sustava Office sadrže uslužni program za izdvajanje svih datoteka sustava Office iz datoteke alata Binder.


Dodatne informacije potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem
281931 Poruka o pogrešci "Datoteci nije pridružen program za izvođenje ove akcije" prilikom otvaranja datoteke alata Binder

822622 Opis podrške za Office Binder u proizvodima sustava Office 2003 i Office XP

Veći broj verzija programa Outlook

Microsoft Office Outlook 2007 ne može se koristiti istodobno s bilo kojom starijom verzijom programa Microsoft Outlook. Kada instalirate Outlook 2007, instalacijski program uklanja Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 i Microsoft Outlook 2000. Instalacijski program uklonit će te verzije programa Outlook čak i ako potvrdite okvir Keep these programs (Zadrži te programe) u dijaloškom okviru Removing Previous Versions (Uklanjanje prethodnih verzija). Verzije programa Microsoft Outlook starije od programa Outlook 2000 neće biti uklonjene. No ako ne uklonite verzije programa Outlook starije od programa Outlook 2000, obje će verzije programa Outlook biti nestabilne.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
924618 Pokretanjem instalacijskog programa sustava 2007 Office uklanjaju se starije verzije sustava Office

Veći broj verzija programa Word

Ako na istom računalu imate dvije verzije programa Microsoft Word, pri pokretanju programa Word 2007 dolazi do odgode. To se događa jer se Word 2007 automatski registrira na računalu.

Automatska registracija može se zaobići. To omogućuje brže pokretanja programa Word 2007. No to se ne preporučuje jer Word možda neće ispravno funkcionirati ako se ne može automatski registrirati.

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows


Da biste zaobišli automatsku registraciju programa Word 2007, pratite sljedeće korake:
 1. Izađite iz programa Word 2007.
 2. Pokrenite uređivač registra.
  • U sustavu Windows Vista kliknite gumb Startgumb Start , a zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite regedit pa pritisnite ENTER.

   Dozvola za kontrolu korisničkog računa Ako se od vas zatraži unos administratorske lozinke ili potvrda, upišite lozinku ili kliknite Nastavi.
  • U sustavu Windows XP kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa u okvir Open (Otvori) upišite regedit, a potom kliknite OK (U redu).
 3. Pronađite i odaberite sljedeći potključ registra:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 4. Nakon označavanja potključa navedenog u trećem koraku, na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite mogućnost New (Novo), a zatim kliknite DWORD Value (Vrijednost DWORD).
 5. Upišite NoReReg pa pritisnite ENTER.
 6. Desnom tipkom miša kliknite NoReReg, a zatim Modify (Izmijeni).
 7. U okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1 pa kliknite OK (U redu).
 8. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Exit (Izlaz) da biste zatvorili uređivač registra.

Datoteke sustava Office u programu Microsoft Windows Explorer

Kada u programu Windows Explorer dvokliknete datoteku sustava Office, primjenjuju se sljedeća pravila.

Napomena Ista se pravila primjenjuju i ako datoteku sustava Office dvokliknete u mapi Nedavni dokumenti u sustavu Windows.
 • Ako je na računalo instalirana verzija programa Office u kojoj je datoteka napravljena, datoteka će se otvoriti u toj verziji.
 • Ako je datoteka stvorena u programu sustava Office 2000 ili Office XP, a na računalu se ne koristi verzija programa u kojoj je datoteka stvorena, datoteka će se otvoriti u verziji programa koja je zadnja instalirana.
 • Ako se na računalu ne koristi verzija programa Microsoft Access i Microsoft Word u kojoj je datoteka stvorena, datoteka će se otvoriti u verziji programa koju ste zadnju pokrenuli.
 • Da biste datoteke povezali s programima koji su dio određene verzije sustava Office, pokrenite instalacijski program sustava Office i kliknite Repair Office (Popravak sustava Office). Kada to učinite, registriraju se pridruživanja datoteka za tu verziju sustava Office.

  Napomena Taj se postupak ne može koristiti za registraciju pridruživanja datoteka u programu Word ili Access.

  Napomena Ako instalirate softversko ažuriranje za određenu verziju sustava Office, softversko ažuriranje popravit će tu verziju sustava Office. Možda ćete nakon instaliranja softverskog ažuriranja morati popraviti neke ili sve proizvode sustava Office da biste vratili pridruživanja datoteka.
Dodatne informacije o popravku značajki sustava 2007 Office potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

924611 Instalacija i popravak značajki sustava 2007 Office

OLE objekti sustava Office u drugim programima

Ako se na računalu koristi više verzija sustava Office, a u neki drugi program umetnete objekt sustava Office, koriste se najnovije verzije programa. Ako, primjerice, u dokument programa Word umetnete objekt radnog lista programa Microsoft Excel, koriste se najnovije verzije programa Word i Excel. To može uzrokovati probleme ako datoteku koja sadrži objekt zajednički koristite s korisnicima koji nemaju programe sustava 2007 Office.

Programi koji se zajednički koriste

Ako ste različite verzije sustava Office instalirali redoslijedom koji je naveden u odjeljku "Instalacijski redoslijed", u većini slučajeva nećete imati problema s korištenjem programa koji se zajednički koriste, kao što su Uređivač jednadžbi i Galerija isječaka. U dijaloškom okviru Object (Objekt) možda će se za svaki zajednički korišteni program prikazati više stavki. To se događa zato što je na računalo instalirano više verzija zajednički korištenog programa.

Poruke programa Windows Installer u programu Word

Ako na je na računalo instalirano više verzija programa Word, možda će se prilikom pokretanja programa Microsoft Office Word 2007 pokrenuti Windows Installer. Uz to će se možda prikazati poruka u kojoj se navodi da se Windows Installer priprema za instaliranje programa Word. Ta se poruka može pojaviti prije pokretanja programa Word.

Windows Installer pokreće se svaki put kada verzija programa Word koju pokrenete nije verzija koja je registrirana.

Poruke programa Windows Installer u programu Access

Na računalu na koje je instalirano više verzija programa Access možda će se prilikom pokretanja programa Microsoft Office Access 2003 ili Microsoft Office Access 2007 pokrenuti Windows Installer. Uz to će se možda prikazati poruka "priprema za instalaciju" ili "konfiguriranje". Te se poruke prikazuju prije pokretanja programa Access.

Operacija popravka putem programa Windows Installer registrira Access 2003 svaki put kada ga pokrenete nakon korištenja programa Access 2007. Slično tome, operacija popravka putem programa Windows Installer registrira Access 2007 svaki put kada ga pokrenete nakon korištenja starije verzije programa Access. Access 2000 i Access 2002 ne pokreću operaciju popravka kada ih pokrećete nakon korištenja novije verzije programa Access. Operacija popravka putem programa Windows Installer ne pokreće se ako je verzija programa Access koju pokrećete ista kao verzija programa Access koju ste prethodno koristili.

Biblioteka dokumenata u sustavu Windows SharePoint Services 3.0

Gumb New Document (Novi dokument) ne funkcionira kada u biblioteci dokumenata Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 pokušate stvoriti novi dokument tako da kliknete gumb New Document (Novi dokument). Ne možete stvoriti novi dokument. Osim toga, Windows Internet Explorer prestaje reagirati kada pokušate provjeriti postojeći dokument u biblioteci dokumenata sustava Windows SharePoint Services 3.0.

Taj se problem pojavljuje ako su paralelno instalirane kontrole podrške Windows SharePoint Services Support za 2007 Office i Windows SharePoint Services Support za Office 2003. Do paralelnog instaliranja može doći u bilo kojem od sljedećih slučajeva:
 • Instalirali ste sustav 2007 Microsoft Office te ste nakon toga instalirali jedan ili više programa sustava Microsoft Office 2003.
 • Instalirali ste program sustava 2007 Office te ste nakon toga instalirali Office 2003.
 • Instalirali ste Office 2003, zatim ste instalirali program sustava 2007 Office, a potom ste popravili instalaciju sustava Office 2003.
Dodatne informacije o tom scenariju potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

929360 U biblioteci dokumenata sustava Windows SharePoint Services 3.0 nije moguće stvoriti novi dokument ili odjaviti postojeći ako je instalirano više verzija sustava Office

Svojstva

ID članka: 928091 - posljednja izmjena: 12. ruj 2011. - verzija: 1

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007

Povratne informacije