Putem programa Outlook 2007 ne mogu se slati ni spremati poruke e-pošte stvorene u programu OneNote 2007

S I M P T O M I

Kada putem programa Microsoft Office Outlook 2007 pokušate poslati ili spremiti poruku e-pošte stvorenu u programu Microsoft Office OneNote 2007, možda će se dogoditi nešto od sljedećeg:
  • Kada kliknete Send (Pošalji) da biste poslali poruku e-pošte, prikazuje se sljedeća poruka:
    Cannot send this item (Tu stavku nije moguće poslati).
  • Kada kliknete Save (Spremi) da biste spremili poruku e-pošte, prikazuje se sljedeća poruka:
    The messaging interface has returned an unknown error. If the problem persists, restart Outlook. (Sučelje za razmjenu poruka prijavilo je nepoznatu pogrešku. Ako se problem nastavi, ponovno pokrenite Outlook.)
  • Outlook 2007 prestaje funkcionirati i prikazuje se sljedeća poruka:
    Cannot display the Folder. 'Microsoft Office OneNote' exited without properly closing your Outlook data File "Path to ost". 'Microsoft Office Outlook' must be restarted. If this error message recurs, contact support for Microsoft Office OneNote for assistance. (Mapu nije moguće prikazati. Microsoft Office OneNote zatvorio se, a da se prethodno nije ispravno zatvorila podatkovna datoteka programa Outlook "Path to ost". Potrebno je ponovno pokrenuti Microsoft Office Outlook. Ako se ta poruka ponovno pojavi, pomoć zatražite od službe podrške za Microsoft Office OneNote.)
Ti se simptomi pojavljuju kada stvorite datoteku, pošaljete je na stavku Mail Recipient (Primatelj pošte), a zatim zatvorite OneNote 2007.

Z A O B I L AŽ E N J E

Da biste zaobišli problem, ostavite OneNote 2007 otvoren prilikom slanja ili spremanja poruke e-pošte u programu Outlook 2007.
Svojstva

ID članka: 928767 - posljednja izmjena: 12. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije