Značajka hibridnog stanja mirovanja i značajka hibernacije u sustavu Windows Vista mogu postati nedostupne nakon korištenja alata za čišćenje diska

-

Da biste nastavili primati sigurnosna a�uriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potra�ite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici:
Pru�anje podr�ke prekida se za neke verzije sustava Windows

S I M P T O M I

Nakon što u sustavu Windows Vista upotrijebite alat Disk Cleanup (Čišćenje diska), možda ćete uočiti neki od sljedećih simptoma:
  • pod stavkom Power Options (Mogućnosti uštede energije) ne vidite mogućnost Hibernate (Hibernacija)
  • kada koristite značajku stanja mirovanja, računalo ne može vratiti svoje postavke ako dođe do prekida napajanja

U Z R O K

Taj se problem pojavljuje kada alat Disk Cleanup (Čišćenje diska) onemogući hibernacijsku datoteku. Hibernacijska datoteka mora biti omogućena da bi se u sustavu Windows Vista moglo pristupiti značajkama hibridnog stanja mirovanja i hibernacije.

Kada je hibernacijska datoteka onemogućena, a hibridno stanje mirovanja je omogućeno, prilikom upotrebe značajke stanja mirovanja u sustavu Windows Vista sigurnosne kopije otvorenih programa i datoteka neće se spremiti na disk. Osim toga, ako računalo ostane bez napajanja dok je sustav Windows u stanju mirovanja, otvoreni programi i datoteke neće se moći vratiti i ono na čemu ste radili, a niste spremili, bit će izgubljeno.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem u sustavu Windows Vista, u naredbenom retku pokrenite naredbu powercfg -h on da biste omogućili značajke hibernacije i hibridnog stanja mirovanja. Da biste pokrenuli tu naredbu, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start gumb Start  , zatim All Programs (Svi programi), a potom Accessories (Pomagala).
  2. Desnom tipkom miša kliknite Command Prompt (Naredbeni redak), a zatim kliknite Run as administrator (Pokreni kao administrator). Dozvola za kontrolu korisničkih računaDozvola za kontrolu korisničkih računa Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
  3. Upišite powercfg -h on, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Svojstva

ID članka: 928897 - posljednja izmjena: 25. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije