Hiperveze u programu Outlook Express ne funkcioniraju nakon nadogradnje na Internet Explorer 7

S I M P T O M I

Kada kliknete hiperveze sadržane u porukama e-pošte iz programa Microsoft Outlook Express nakon nadogradnje preglednika na Windows Internet Explorer 7, možda ćete naići na sljedeće probleme:
 • Hiperveze ne funkcioniraju ispravno.
 • Internet Explorer 7 ne pokreće se ili ne otvara.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, poslužite se jednom od sljedećih metoda.

Prva metoda

 1. Kliknite Start, a zatim My Computer (Moje računalo).
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Mogućnosti mapa).
 3. U dijaloškom okviru Folder Options (Mogućnosti mapa) kliknite karticu File Types (Vrste datoteka).
 4. Na popisu Registered file types (Registrirane vrste datoteka) kliknite (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol), a zatim Advanced (Dodatno).
 5. U okviru Edit File Type (Uređivanje vrste datoteke) kliknite Edit (Uređivanje).

  Napomena Prije prelaska na sljedeći korak svakako zabilježite trenutne vrijednosti polja u tom dijaloškom okviru. Možda ćete morati vratiti vrijednosti polja koja ste promijenili ako ovom metodom ne riješite problem.
 6. U okvir Action (Akcija) unesite open ako ta vrijednost već nije unesena.
 7. U okvir Application used to perform action (Program korišten za akciju:) upišite "C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -nohome ako ta vrijednost već nije unesena.
 8. Klikom potvrdite okvir Use DDE (Koristi DDE) ako već nije potvrđen.
 9. U okvir DDE Message (DDE poruka) upišite "%1",,-1,0,,,, ako ta vrijednost već nije unesena.
 10. U okvir Application (Program) upišite IExplore ako ta vrijednost već nije unesena.
 11. Provjerite je li okvir DDE Application Not Running (DDE program koji ne radi) prazan. Ako se u okviru nalazi neka vrijednost, uklonite je.
 12. U okvir Topic (Tema) upišite WWW_OpenURL ako ta vrijednost već nije unesena.
 13. Dva puta kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Edit File Type (Uređivanje vrste datoteke).
 14. Na popisu Registered file types (Registrirane vrste datoteka) pronađite i kliknite (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy), a zatim Advanced (Dodatno).
 15. Ponavljajte korake od 5. do 14. koristeći stavku s popisa (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy) umjesto stavke (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol).
 16. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Folder Options (Mogućnosti mapa).
 17. Isprobajte funkcionira li hiperveza iz programa Outlook Express.
Ako se problem i dalje pojavljuje, poslužite se drugom metodom.

Druga metoda

 1. Kliknite Start, a zatim My Computer (Moje računalo).
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Folder Options (Mogućnosti mapa).
 3. U dijaloškom okviru Folder Options (Mogućnosti mapa) kliknite karticu File Types (Vrste datoteka).
 4. Na popisu Registered file types (Registrirane vrste datoteka) pronađite i kliknite (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol), a zatim Advanced (Dodatno).
 5. U okviru Edit File Type (Uređivanje vrste datoteke) kliknite Edit (Uređivanje).
 6. Na kraju vrijednosti u okviru Application used to perform action (Program korišten za akciju), zamijenite unos -nohome unosom %1.

  Napomena Ako program Internet Explorer 7 od vas zatraži da ga postavite kao zadani preglednik, kliknite No (Ne). Ako kliknete Yes (Da), Internet Explorer 7 mogao bi vratiti unos na -nohome. Problem bi se zatim mogao ponovo pojaviti.
 7. Dva puta kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Edit File Type (Uređivanje vrste datoteke).
 8. Na popisu Registered file types (Registrirane vrste datoteka) pronađite i kliknite (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy), a zatim Advanced (Dodatno).
 9. Ponavljajte korake od 5. do 8. koristeći stavku s popisa (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol with Privacy) umjesto stavke (NONE) URL:HyperText Transfer Protocol ((NEMA) URL:HyperText Transfer Protocol).
 10. Kliknite OK (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir Folder Options (Mogućnosti mapa).
 11. Isprobajte funkcionira li hiperveza iz programa Outlook Express.
Svojstva

ID članka: 929867 - posljednja izmjena: 11. lis 2007. - verzija: 1

Povratne informacije