Moveuser.exe nije kompatibilan sa sustavom Windows Vista te je nova WMI funkcija Win32_UserProfile njegova zamjena

S AŽ E T A K

Moveuser.exe, alat paketa resursa Windows Resource Kit, nije kompatibilan sa sustavom Windows Vista. U starijim verzijama sustava Windows Moveuser.exe koristio se za preslikavanje postojećeg lokalnog profila korisničkih računa na novi profil domene kada se računalo iz radne grupe priključuje domeni. Alat se osim toga može koristiti i za preslikavanje postojećeg profila računa na domeni na drugi, novi profil računa na domeni. No alat Moveuser.exe ne može se koristiti za obavljanje tih zadataka na računalu sa sustavom Windows Vista.

R J EŠ E N J E

Nakon što instalirate ažuriranje opisano u ovom članku, sustavu Windows Vista dodaje se Win32_UserProfile, davatelj WMI (Windows Management Instrumentation) usluga za korisničke profile. Taj davatelj WMI usluga za korisničke profile zamjena je za Moveuser.exe u sustavu Windows Vista. Novi davatelj WMI usluga za korisničke profile može se koristiti za preslikavanje postojećeg lokalnog profila računa na novi račun na domeni. Može se koristiti i za preslikavanje postojećeg profila računa na domeni na novi profil računa na domeni.

Informacije o ažuriranju

Iz Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:

32-bitne verzije sustava Windows Vista
Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB930955-x86.msu.

64-bitne verzije sustava Windows Vista
Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB930955-x64.msu.Dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
119591 Kako putem internetskih servisa preuzeti Microsoftove datoteke za podršku (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je na toj datoteci izvršio protuvirusnu provjeru. Microsoft se poslužio najažurnijim softverom za otkrivanje virusa dostupnim na dan objave datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšane sigurnosti koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.

Preduvjeti

Da biste to ažuriranje primijenili, potrebno je instalirati sustav Windows Vista.

Potreba za ponovnim pokretanjem

Nakon primjene tog ažuriranja potrebno je ponovo pokrenuti računalo.

Informacije o zamjenskom ažuriranju

To ažuriranje nije zamjena za druga ažuriranja.

Informacije o datoteci

Engleska verzija tog ažuriranja ima atribute datoteka navedene na popisu u sljedećoj tablici (ili novije). Datumi i sati za te datoteke izraženi su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledavate podatke o datoteci, oni se pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između UTC-a i lokalnog vremena, na upravljačkoj ploči pogledajte karticu Time Zone (Vremenska zona) u sklopu stavke Date and Time (Datum i vrijeme).
32-bitne verzije sustava Windows Vista
Naziv datotekeVerzija datotekeVeličina datotekeDatumVrijemePlatforma
Profprov.dll6.0.6000.2051532,76816. siječnja 2007.03:35x86
Profsvc.dll6.0.6000.20515163,84016. siječnja 2007.03:35x86
Userprofilewmiprovider.mofNije primjenjivo10,70216. siječnja 2007.00:02Nije primjenjivo
X86_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_24c745098e822984.manifestNije primjenjivo69116. siječnja 2007.17:13Nije primjenjivo
X86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_fa4ee34c4ea7bad8.manifestNije primjenjivo49,15216. siječnja 2007.17:14Nije primjenjivo
64-bitne verzije sustava Windows Vista
Naziv datotekeVerzija datotekeVeličina datotekeDatumVrijemePlatforma
Amd64_microsoft-windows-profsvc.d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_80e5e08d46df9aba.manifestNije primjenjivo69516. siječnja 2007.17:13Nije primjenjivo
Amd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20515_none_566d7ed007052c0e.manifestNije primjenjivo49,15216. siječnja 2007.17:19Nije primjenjivo
Profprov.dll6.0.6000.2051549,15216. siječnja 2007.04:42x64
Profsvc.dll6.0.6000.20515180,22416. siječnja 2007.04:42x64
Userprofilewmiprovider.mofNije primjenjivo10,70216. siječnja 2007.00:02Nije primjenjivo

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Informacije o korištenju davatelja WMI usluga za korisničke profile

 • Izvorni korisnički profil ne može biti privatan.
 • Mora se onemogućiti bilo kakvo preusmjerivanje mape na lokalnu jedinicu ili poslužitelj.
 • Nije očuvan pristup sljedećim postavkama:
  • šifriranim datotekama
  • certifikatima
  • slici korisničkog računa
 • Prije preslikavanja nekog profila na drugi novi profil korisničkog računa, onemogućite šifriranje datoteka.
 • Lozinke koje je spremio korisnik neće se preslikavati s lokalnog profila na profil domene. Stoga će se od korisnika tražiti da ponovo unese te lozinke kada prvi put pristupi povezanom programu. Na primjer, od korisnika će se tražiti da ponovo unese lozinku za Windows Live Messenger kada prvi put pokrene taj program nakon premještanja profila.
 • Davatelj WMI usluga za korisničke profile implementira se kao i ostala WMI sučelja uz pomoć WMI alata, skripti ili programa koji koriste sučelje WMI COM. Dodatne informacije o korištenju servisa WMI potražite u temi "About WMI" ("O servisu WMI") na sljedećem MSDN web-mjestu:
 • Da biste naučili više upravo o upravljačkim funkcijama koje podržava davatelj WMI usluga za korisničke profile, koristite alat za pregledavanje spremišta kako biste proučili klasu u polju naziva \root\CIMV2.

Primjeri Visual Basic skripti

 • Sljedeći primjer Microsoft Visual Basic skripte vraća objekt korisničkog profila preko korisničkog imena i domene, a zatim briše objekt korisničkog profila.
  strComputer ="."

  Set objAccount = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" _
  & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserAccount." _
  &"Domain='contoso',Name='fabrikam'")

  Set objUserProfile = GetObject("winmgmts:{impersonationlevel=impersonate}!\\" _
  & strComputer &"\root\cimv2:Win32_UserProfile." _
  &"SID='" & objAccount.SID &"'")

  objUserProfile.Delete_
 • RoamingPreference jedino su svojstvo koje može postaviti korisnik koji ima administratorske vjerodajnice. Sljedeći primjer Visual Basic skripte na lokalnom računalu dohvaća i prikazuje informacije o svim profilima.
  • Da biste pokrenuli Visual Basic skriptu na udaljenom računalu, kao vrijednost varijable strComputer postavite naziv ili IP adresu udaljenog računala. Varijabla RemoteComputerName koristi se za postavljanje varijable u sljedećem primjeru:

   strComputer = “RemoteComputerName”.
  • Kada uz pomoć alata Wscrip.exe pokrenete ovu skriptu, za svaki profil prikazuje se po jedan niz okvira s porukama. Za svaki profil prikazat će se jedan okvir s porukom. Za zatvaranje svake poruke kliknite OK (U redu).
  • Da biste izbjegli te okvire s porukama, pokrenite skriptu uz pomoć datoteke Wscript.exe, a ne datoteke Wscript.exe. Kada koristite Cscript.exe, informacije se prikazuju u naredbenom retku, a ne kao okviri s porukama. Da biste uz pomoć datoteke Cscript.exe pokrenuli sljedeću skriptu, upišite cscript.exe naziv_skripteu naredbenom retku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
strComputer ="."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer &"\root\cimv2")
Set colProfiles = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UserProfile")
For Each objProfile in colProfiles
Set objSID = objWMIService.Get("Win32_SID.SID='" & objProfile.SID &"'")
Wscript.Echo"======================================================"& VBNewLine _
&"Sid:" & objProfile.Sid & VBNewLine _
&"User Name:" & objSID.AccountName & VBNewLine _
&"User Domain:" & objSID.ReferencedDomainName & VBNewLine _
&"LocalPath:" & objProfile.LocalPath & VBNewLine _
&"Loaded:" & objProfile.Loaded & VBNewLine _
&"RefCount:" & objProfile.RefCount & VBNewLine _
&"RoamingConfigured:" & objProfile.RoamingConfigured & VBNewLine _
&"RoamingPath:" & objProfile.RoamingPath & VBNewLine _
&"RoamingPreference:" & objProfile.RoamingPreference & VBNewLine _
&"Status:" & objProfile.Status & VBNewLine _
&"LastModifyTime:" & objProfile.LastModifyTime & VBNewLine _
&"LastDownloadTime:" & objProfile.LastDownloadTime & VBNewLine _
&"LastUploadTime:" & objProfile.LastUploadTime & VBNewLine
Next
Dodatne informacije o standardnoj terminologiji koja se koristi za opisivanje softverskih ažuriranja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih ažuriranja
Svojstva

ID članka: 930955 - posljednja izmjena: 1. svi 2008. - verzija: 1

Povratne informacije