Uklanjanje mape Windows.old koja se stvara nakon prilagođene instalacije sustava Windows Vista

UVOD

U ovom se članku se opisuje kako ukloniti mapu Windows.old koja se stvara nakon prilagođene instalacije sustava Windows Vista. U mapi Windows.old nalaze se mape i datoteke koje je koristila prethodno instalirana verzija sustava Microsoft Windows.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Da biste uklonili mapu Windows.old, slijedite ove korake.

Važno Prije uklanjanja mape Windows.old provjerite ne nalaze li se u njoj koje važne datoteke.
 1. Kliknite Start gumb Start , zatim All programs (Svi programi), pa Accessories (Pomagala) i na kraju System Tools (Alati sustava).
 2. Kliknite Disk Cleanup (Čišćenje diska).
 3. U dijaloškom okviru Disk Cleanup Options (Mogućnosti čišćenja diska) kliknite Files from all users on this computer (Datoteke svih korisnika ovog računala).

  Napomena Ako se prikaže dijaloški okvir User Account Control (Kontrola korisničkog računa), upišite administratorsku lozinku, a zatim kliknite OK (U redu). U suprotnom kliknite Continue (Nastavi).
 4. U dijaloškom okviru Disk Cleanup:Drive Selection (Čišćenje diska: odabir pogona) odaberite pogon tvrdog diska koji želite očistiti, a zatim kliknite OK (U redu). Pričekajte da sustav pronađe nepotrebne datoteke na računalu.
 5. Kliknite karticu Disk Cleanup (Čišćenje diska), a zatim potražite potvrdni okvir Previous Windows installations (Prethodne intalacije sustava Windows).

 6. Ako pronađete potvrdni okvir Previous Windows installations (Prethodne instalacije sustava Windows), klikom ga potvrdite, a zatim kliknite OK (U redu).


  Ako ne pronađete taj potvrdni okvir, prijeđite na sedmi korak.
 7. Kada se od vas zatraži da potvrdite uklanjanje datoteka, kliknite Delete Files (Izbriši datoteke).
 8. Pričekajte dok sustav ne ukloni datoteke. Sada ste uklonili mapu Windows.old.
Dodatne informacije o mapi Windows.old potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

933209 Dohvaćanje datoteka iz starije verzije sustava Windows u sustavu Windows Vista

Svojstva

ID članka: 933212 - posljednja izmjena: 23. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije