Preuzimanje poruke e-pošte s POP3 poslužitelja u programu Outlook 2007 traje vrlo dugo

Opis problema

Pokušaj preuzimanja poruke e-pošte s POP3 poslužitelja u programu Microsoft Office Outlook 2007 ili Microsoft Office Outlook 2010 može trajati dulje nego očekujete. Kada pokušate, na primjer, preuzeti poruku veličine 1 MB, događa se da proces preuzimanja traje i jedan sat.

Uz to, kada šaljete poruke e-pošte putem SMTP poslužitelja davatelja internetskih usluga (ISP-a), događa se da vezi istekne vrijeme. Kada se pojavi taj problem, može se prikazati sljedeća poruka o pogrešci:
Task 'Main - Sending and Receiving' reported error (0x800CCC0F) : 'The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).' (Zadatak "naziv poslužitelja – slanje i primanje" prijavio je pogrešku (0x800CCC0F): "Veza s poslužiteljem je prekinuta. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se administratoru poslužitelja ili davatelju internetskih usluga (ISP-u).")

Taj se problem pojavljuje ako mrežni hardverski uređaj, kao što je usmjerivač, ne podržava skaliranje TCP prozora. Skaliranje TCP prozora nova je značajka sustava Windows Vista.

Ovaj će vam članak olakšati rješavanje problema. Da bismo taj problem riješili umjesto vas, idite na odjeljak “Popravite mi to". Ako problem želite riješiti sami, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi to

Da biste problem riješili automatski, kliknite vezu Fix this problem (Popravi taj problem). Zatim u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a potom slijedite korake u tom čarobnjaku.

Napomene
 • Taj je čarobnjak dostupan samo na engleskom jeziku, ali značajka automatskog popravka funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne koristite računalo na kojem se pojavljuje problem, automatski popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.
Sada prijeđite na odjeljak "Je li time problem riješen?" .

Popravit ću to sam

Da biste utvrdili uzrokuje li taj problem mrežni hardverski uređaj koji ne podržava skaliranje TCP prozora, učinite sljedeće:
 1. Kliknite Startgumb Start , zatim All Programs (Svi programi), a potom Accessories (Pomagala).
 2. Desnom tipkom miša kliknite naredbeni redak, a zatim kliknite Run as Administrator (Pokreni kao administrator).

  Dozvola za kontrolu korisničkog pristupa Kada se zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 3. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
  netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
 4. Zatvorite prozor naredbenog retka.
 5. Ponovno pokrenite računalo.
 6. Pokrenite Outlook. Ako je problem riješen, za parametar autoTuningLevel možete zadržati vrijednost disabled (onemogućeno) ili izolirati hardver koji ne podržava skaliranje TCP prozora. Parametar autoTuningLevel možete postaviti i na druge vrijednosti, kao što je opisano u odjeljku "Dodatne informacije".
Sada prijeđite na odjeljak "Je li time problem riješen?" .

Je li time problem riješen

Provjerite je li problem riješen. Ako je problem riješen, ovaj članak ne morate dalje čitati. Ako problem nije riješen, obratite se službi za podršku.

Dodatne informacije

Da biste pogledali trenutnu konfiguraciju parametra autoTuningLevel, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Startgumb Start , zatim All Programs (Svi programi), a potom Accessories (Pomagala).
 2. Desnom tipkom miša kliknite naredbeni redak, a zatim kliknite Run as Administrator (Pokreni kao administrator).

  Dozvola za kontrolu korisničkog pristupa Kada se zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Continue (Nastavi).
 3. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku ENTER:
  netsh interface tcp show global
  Za parametar autoTuningLevel navedena je vrijednost Receive Window Auto-Tuning Level (Razina automatskog ugađanja prozora za primanje).
Na sljedećem su popisu navedene sve moguće vrijednosti parametra autoTuningLevel:
 • disabled (onemogućeno)
  Prozor za primanje postavlja na zadanu vrijednost.
 • highlyrestricted (vrlo ograničeno)
  Omogućuje proširenje prozora za primanje izvan zadane vrijednosti, ali uz ograničenje.
 • restricted (ograničeno)
  Omogućuje proširenje prozora za primanje izvan zadane vrijednosti, ali takvo proširivanje ograničava u nekim situacijama.
 • normal (uobičajeno)
  Omogućuje proširenje prozora za primanje radi prilagodbe u većini situacija.
 • experimental (eksperimentalno)
  Omogućuje proširenje prozora za primanje radi prilagodbe u graničnim situacijama.

  Napomena Vrijednost experimental (eksperimentalno) može smanjiti performanse u uobičajenim uvjetima. Tu vrijednost treba koristiti samo u istraživačke svrhe.
Veličina TCP prozora za primanje maksimalna je količina primljenih podataka u bajtovima koju je moguće istovremeno spremiti u međuspremnik na strani veze koja prima. Glavno računalo pošiljatelj može poslati samo tu količinu podataka te potom čekati potvrdu i ažuriranje "prozora za primanje" od glavnog računala primatelja.

Stog TCP/IP u sustavu Windows Vista sam se ugađa u većini okruženja pomoću zadanih veličina prozora većih od onih u prethodnim verzijama sustava Windows. Umjesto korištenja fiksno programirane zadane veličine prozora za primanje, TCP automatski prilagođava veličinu prozora radi povećanja postotka TCP segmenata potpune veličine koji se koriste tijekom prijenosa velike količine podataka. Na taj se način jednostavnije ograničava broj segmenata poslanih prilikom prijenosa velikih skupova podataka.

Kada je u sustavu Windows omogućeno automatsko ugađanje, značajka automatskog ugađanja prozora neprestano određuje optimalnu stvarnu veličinu prozora za primanje mjerenjem odgode propusnosti proizvoda i stope dohvaćanja aplikacije. Potom značajka automatskog ugađanja prozora prilagođava maksimalnu veličinu prozora za primanje na temelju promjenjivih mrežnih uvjeta.

Dodatne informacije o stogu TCP/IP nove generacije koji obuhvaća značajku automatskog ugađanja prozora potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:Dodatne informacije o značajkama implementacije TCP prozora potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o veličini TCP prozora za primanje i skaliranju prozora potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:Dodatne informacije o dokumentu RFC 1323 potražite na sljedećem web-mjestu udruženja Internet Engineering Task Force: Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao pri pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt s neovisnim proizvođačima.
Svojstva

ID članka: 935400 - posljednja izmjena: 21. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije