Omogućivanje dodatka za konferencije za Outlook

UVOD

U ovom se članku opisuje omogućivanje Microsoftova dodatka za konferencije za Microsoft Office Outlook. U ovom se članku opisuje i kako pregledom registra odrediti je li dodatak za konferencije za Outlook omogućen.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Nakon što instalirate dodatak za konferencije za Outlook, izbornik konferencije i alatna traka za Microsoft Office Live Meeting možda se neće pojaviti u programu Outlook. U tom slučaju morate ručno omogućiti dodatak za konferencije za Outlook.

Omogućivanje dodatka za konferencije za Outlook

Da bismo umjesto vas omogućili ili onemogućili dodatak za konferencije za Outlook, prijeđite na odjeljak"Popravite mi to". Ako biste radije sami riješili problem, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi toDa biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Fix it (Popravak). Zatim kliknite Run (Pokreni) u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) te slijedite korake koje preporučuje čarobnjak Fix it (Popravak).
Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatsko popravljanje funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako trenutno ne radite na računalu na kojemu se pojavljuje problem, rješenje za popravak možete spremiti na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenuti na računalu na kojem se problem pojavljuje.

Sada prijeđite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".Popravit ću to sam

Da biste to učinili, slijedite ove korake ovisno o tome koju verziju programa Outlook koristite.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Pokrenite Outlook 2010
 2. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Options (Mogućnosti)
 3. U dijaloškom okviru Options (Mogućnosti) kliknite mogućnost Add-ins (Dodaci).
 4. Na popisu Manage (Upravljanje) kliknite COM Add-ins (Dodaci COM), a zatim Go (Idi).
 5. U dijaloškom okviru COM Add-Ins (Dodaci COM) kliknite da biste potvrdili okvir Online Meeting Add-in for Microsoft Lync 2010 (Dodatak za mrežne sastanke za Microsoft Lync 2010), a zatim kliknite OK (U redu).
Napomena: Ako se tijekom petog koraka pojavi poruka – The add-in is installed for all users of the computer, and can only be connected or disconnected by an administrator. (Dodatak je instaliran za sve korisnike računala, a vezu s njim može uspostaviti i prekinuti samo administrator.) – provjerite jeste li prijavljeni na lokalno računalo s ekvivalentom lokalnih administratorskih vjerodajnica.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Pokrenite Outlook 2007.
 2. Na izborniku Tools (Alati) kliknite Trust Center (Centar za pouzdanost).
 3. U dijaloškom okviru Trust Center (Centar za pouzdanost) kliknite karticu Add-ins (Dodaci).
 4. Na popisu Manage (Upravljanje) kliknite COM Add-ins (Dodaci COM), a zatim kliknite Go (Idi).
 5. U dijaloškom okviru COM Add-Ins (Dodaci COM) kliknite da biste potvrdili okvir Microsoft Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook (Microsoftov dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook), a zatim kliknite OK (U redu).
Pojavljuje se izbornik konferencije i alatna traka za Live Meeting.

Microsoft Office Outlook 2003

 1. Pokrenite Outlook 2003.
 2. Na izborniku Help (Pomoć) kliknite About Microsoft Office (O programu Microsoft Office).
 3. U dijaloškom okviru About Microsoft Office Outlook (O programu Microsoft Office Outlook) kliknite Disabled Items (Onemogućene stavke).
 4. U dijaloškom okviru Disabled Items (Onemogućene stavke) kliknite Microsoft Conferencing Add-in for Microsoft Office Outlook (Microsoftov dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook), a zatim kliknite Enable (Omogući).
 5. Kliknite Close (Zatvori).
 6. U dijaloškom okviru About Microsoft Office Outlook (O programu Microsoft Office Outlook) kliknite OK (U redu).
Pojavljuje se izbornik konferencije i alatna traka za Live Meeting.


Ispitivanje registra da bi se odredilo je li omogućen Online Meeting Add-In for Microsoft Lync 2010

Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni) pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. U Uređivaču registra pronađite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\UcAddin.UCAddin.1
 3. Pregledajte vrijednost unosa registra LoadBehavior. Ako je vrijednost 3, Online Meeting Add-in for Microsoft Lync 2010 je omogućen.

Ispitivanje registra da bi se odredilo je li omogućen dodatak za konferencije za Outlook

Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni) pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. U Uređivaču registra pronađite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins
 3. Pregledajte vrijednost unosa registra LoadBehavior. Ako je vrijednost 3, dodatak za konferencije za Outlook je omogućen.

Upravljanje učitavanjem dodatka Online Meeting Add-In for Microsoft Lync 2010 i Microsoftova dodatka za konferencije za Microsoft Office Outlook

Dodatak COM mora se registrirati za svaku aplikaciju sustava Office u kojoj se pokreće. Da bi se registrirao za određenu aplikaciju, dodatak treba stvoriti potključ koristeći ProgID kao naziv ključa na sljedećim lokacijama registra:
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID>
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\<OfficeApp>\Addins\<ProgID>
Dodatak može pružiti vrijednosti na tim lokacijama ključa za prepoznatljivo zaslonsko ime i potpuni opis. Uz to, dodatak bi trebao navesti željeno ponašanje učitavanja pomoću DWORD vrijednosti koja se zove LoadBehavior. Ta vrijednost određuje kako aplikacija učitava dodatak.

Microsoft Office dodaci za konferencije za Outlook koriste vrijednosti LoadBehavior 2 za onemogućeno i 3 za omogućeno.

Ako je unos registra HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior postavljen na 3:
 • U dijaloškom okviru COM Add-Ins (Dodaci COM) stavka Microsoftov dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook bit će potvrđena

Ako je unos registra HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\Outlook\Addins\Microsoft.LiveMeeting.Addins - LoadBehavior postavljen na 2:
 • U dijaloškom okviru COM Add-Ins (Dodaci COM) stavka Microsoftov dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook bit će poništena

Postavke registra za dodatke COM mogu se primijeniti na razini računala ili računa prijavljenog korisnika. Postavke registra koje su primijenjene na razini računala nadjačavat će postavke registra koje su primijenjene na razini prijavljenog korisnika.

Gore opisane postavke registra za LoadBehavior mogu se primijeniti i na Online Meeting Add-In for Microsoft Lync 2010 i na Microsoftov dodatak za konferencije za Microsoft Office Outlook.


Je li to riješilo problem?

 • Provjerite je li problem riješen. Ako je problem riješen, gotovi ste s ovim odjeljkom. Ako problem nije riješen, obratite se službi za podršku.
 • Voljeli bismo od vas dobiti povratne informacije. Da biste nam poslali povratne informacije ili prijavili eventualne probleme s ovim rješenjem, ostavite komentar na blogu "Popravite mi to" ili nam pošaljite poruku e-pošte.
Svojstva

ID članka: 940782 - posljednja izmjena: 20. pro 2011. - verzija: 1

Povratne informacije