Poruke ostaju u mapi Moja pošta kada koristite Windows Mail na računalu sa sustavom Windows Vista

-

Da biste nastavili primati sigurnosna a�uriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potra�ite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici:
Pru�anje podr�ke prekida se za neke verzije sustava Windows

S I M P T O M I

Neke poruke mogu ostati u mapi Outbox (Moja pošta) kada koristite Windows Mail na računalu sa sustavom Windows Vista Te poruke ne možete slati ili brisati. Uz to, svaki put kada zatvorite Windows Mail prikaže se obavijest da se u mapi Outbox (Moja pošta) nalaze neposlane poruke.

U Z R O K

Taj se problem pojavljuje kada unosima strujanja poruka nije moguće pristupiti prije nego Windows Mail izbriše poruke iz mape Outbox (Moja pošta).

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, primijenite sljedeće ažuriranje. Nakon primjene ažuriranja možete izbrisati poruke koje su ostale u mapi Outbox (Moja pošta).

Napomena S obzirom da su poruke trajno izbrisane, poruke morate ponovo poslati.

Informacije o ažuriranju

Iz Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:

32-bitne verzije sustava Windows Vista

Preuzimanje Odmah preuzmite paket 941090.

64-bitne verzije sustava Windows Vista

Preuzimanje Odmah preuzmite paket 941090.

Datum objave: 28. kolovoza 2007.

Dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
119591 Kako putem internetskih servisa preuzeti Microsoftove datoteke za podršku (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je na toj datoteci izvršio protuvirusnu provjeru. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan na dan objave datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšane sigurnosti koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.

Preduvjeti

Preduvjeti ne postoje.

Preduvjeti ponovnog pokretanja

Morat ćete ponovo pokrenuti Windows Mail nakon primjene ovog ažuriranja.

Informacije o zamjeni ažuriranja

Ovo ažuriranje ne zamjenjuje neko drugo ažuriranje.

Informacije o registru

Ne morate izvršavati nikakve promjene registra.

Informacije o datoteci

Engleska verzija tog ažuriranja ima atribute datoteka navedene na popisu u sljedećoj tablici (ili novije). Datumi i sati za te datoteke izraženi su u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledavate podatke o datoteci, oni se pretvaraju u lokalno vrijeme. Da biste saznali razliku između koordiniranog univerzalnog vremena (UTC-a) i lokalnog vremena, na upravljačkoj ploči pogledajte karticu Time Zone (Vremenska zona) u sklopu modula Date and Time (Datum i vrijeme).
32-bitne verzije sustava Windows Vista
Naziv datotekeVerzija datotekeVeličina datotekeDatumVrijemePlatforma
Update.mumNije primjenjivo1,7763. kolovoza 2007.20.15Nije primjenjivo
X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifestNije primjenjivo7013. kolovoza 2007.20.15Nije primjenjivo
X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifestNije primjenjivo71 2873. kolovoza 2007.20.15Nije primjenjivo
Msoe.dll6.0.6000.206531 614 3363. kolovoza 2007.17.33x86
Msoeres.dll6.0.6000.206532 836 9922. kolovoza 2007.23.52x86
64-bitne verzije sustava Windows Vista
Naziv datotekeVerzija datotekeVeličina datotekeDatumVrijemePlatforma
Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifestNije primjenjivo1 0503. kolovoza 2007.20.15Nije primjenjivo
Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifestNije primjenjivo71,3753. kolovoza 2007.20.20Nije primjenjivo
Update.mumNije primjenjivo2 0053. kolovoza 2007.20.15Nije primjenjivo
Msoe.dll6.0.6000.206532 078 7203. kolovoza 2007.19.03x64
Msoeres.dll6.0.6000.206532 836 9923. kolovoza 2007.00.04x64

Z A O B I L AŽ E N J E

Koristite jednu od sljedeće dvije metode ako i nakon primjene preuzetog ažuriranja nailazite na problem.

Važno Sljedeće metode obuhvaćaju korake koji izravno kopiraju ili brišu datoteku koju koristi program Windows Mail. Ako slučajno promijenite datoteku ili mapu, podatke o poruci moguće je izbrisati. Ako naiđete na taj problem, morate ponovo stvoriti spremište za poruke ili mapu Windows Mail. To je vaša odgovornost.

Da biste riješili taj problem, potrebno je ponovo stvoriti spremište za poruke ili mapu Windows Mail. Ponovnim stvaranjem spremišta za poruke, tj. baze podataka Windows Mail moguće je spremiti samo poruke koje nemaju pogreške.

Prva metoda: Ponovno stvaranje spremišta za poruke programa Windows Mail

Da biste ponovo stvorili i potpuno postavili spremište za poruke područja Windows, slijedite navedene korake:
 1. Kliknite Start, a zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite mjesto poruka. Da biste potvrdili mjesto poruka, slijedite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Mail.
  2. Kliknite Tools (Alati), a zatim Options (Odrednice).
  3. U dijaloškom okviru Option (Mogućnost) kliknite karticu Advanced (Dodatno), a zatim kliknite gumbMaintenance (Održavanje).
  4. U dijaloškom okviru Maintenance (Održavanje) kliknite gumb Store Folder (Mapa spremišta).
  5. U dijaloškom okviru Store Location (Mjesto spremišta) desnom tipkom miša kliknite Your personal message store is located in the following folder (Vaše osobno spremište za poruke nalazi se u ovoj mapi), a zatim kliknite Select All (Odaberi sve).
  6. Kada odaberete nizove desnom tipkom miša kliknite Your personal message store is located in the following folder (Vaše osobno spremište za poruke nalazi se u ovoj mapi), a zatim kliknite Copy (Kopiraj).
  7. Da biste zatvorili sve dijaloške okvire, kliknite Cancel (Odustani) ili Close (Zatvori).
  8. Zatvorite Windows Mail.
 2. Desnom tipkom miša kliknite okvir Start Search (Pokreni pretraživanje), zatim kliknite Paste (Zalijepi) te pritisnite tipku ENTER.
 3. U otvorenoj mapi desnom tipkom miša kliknite datoteku WindowsMail.MSMessageStore, a zatim DELETE (Izbriši).
 4. Otvorite mapu Backup (Sigurnosna kopija) i mapu New (Novo).
 5. Pritisnite tipke CTRL i A da biste odabrali sve datoteke, a zatim pritisnite tipku DELETE.
 6. Zatvorite sve mape.
 7. Pokrenite Windows Mail da biste ponovo stvorili bazu podataka spremišta za poruke.
Kada ponovo pokrenete Windows Mail, datoteka spremišta za poruke bit će uspješno popravljena.

Napomena Ako dobijete sljedeću poruku o pogrešci, a datoteku WindowsMail.MSMessageStore nije moguće izbrisati, sustav Windows Vista pokrenite u sigurnom načinu rada te koristite prvu metodu da biste izbrisali datoteku:
The action can't be completed because the file is open in another program. Close the file and try again. (Akciju nije moguće dovršiti jer je datoteka otvorena u drugom programu. Zatvorite datoteku i pokušajte ponovo.)
Siguran način rada koristi se za dijagnozu. Sustav Windows Vista pokreće s ograničenim funkcijama. Zaslon će biti u VGA načinu rada (640 x 480) jer je računalo pokrenuto s minimalnim skupom učitanih upravljačkih programa. Ikone i prozori bit će veći nego obično.

Da biste pokrenuli računalo sa sustavom Windows Vista u sigurnom načinu rada, slijedite ove korake:
 1. Isključite sustav Windows Vista.
 2. Uključite računalo i neprestano pritišćite tipku F8 dok se računalo pokreće. Pojavit će se zaslon Advanced Boot Options (Napredne mogućnosti pokretanja).
 3. Pomoću tipku sa strelicama ([↑]、[↓]) odaberite Safe Mode (Sigurni način), a zatim pritisnite tipku ENTER.
 4. Kada se pojavi zaslon za odabir korisnika prijavite se u sustav pomoću svojeg korisničkog računa.

Druga metoda: Ponovno stvaranje mape Windows Mail

Ako ponovno stvaranje baze podataka ne riješi problem, slijedite ove korake da biste ponovo stvorili mapu Windows Mail:
 1. Zatvorite Windows Mail.
 2. Potvrdite i kopirajte Store Location (Mjesto spremišta) programa Windows Mail. Da biste potvrdili Store Location (Mjesto spremišta), pogledajte prvi korak u prvoj metodi: "Ponovno stvaranje spremišta za poruke programa Windows Mail".
 3. Kliknite Start i zalijepite stazu mjesta pronađenu u mapi Store Location (Mjesto spremišta) programa Windows Mail, pokazivač postavite na kraj zalijepljenog niza te pritisnite tipku Backspace da biste izbrisali sljedeće nizove.

  Windows Mail
  Imajte na umu da se zadana mapa Windows Mail nalazi u C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\WindowsMail.
 4. Pritisnite tipku Enter te otvorite datoteku.
 5. Desnom tipkom miša kliknite mapu Windows Mail, a zatim kliknite Rename (Preimenuj).
 6. Na kraj naziva mape upišite old (staro) i promijenite naziv mape kao što je opisano u nastavku.

  Windows Mailold
 7. Pokrenite Windows Mail, potvrdite da je mapa Windows Mail automatski stvorena te zatvorite Windows Mail.

  Napomena Ako je nova mapa Windows Mail sažeta, morat ćete izvršiti dekomprimiranje te mape.
 8. Dvokliknite mapu Windows Mailold koja se koristi u šestom koraku i otvorite mapu.
 9. Dvokliknite Local Folder (Lokalna mapa) i kopirajte sljedeću datoteku te je zalijepite u Local Folder u novu mapu Windows Mail.

  account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount

  Imajte na umu da će xxxxxxxxxxxxx biti brojevi ili slova.
 10. Ako sljedeća mapa postoji u mapi Windows Mailold, svaku mapu kopirajte u novu mapu Windows Mail.
  • mapa Stationery
  • mapa Microsoft Community
 11. Zatvorite sve mape i uvezite poruke u Windows Mail. Da biste uvezli poruku, slijedite ove korake:
  1. Pokrenite Windows Mail.
  2. Kliknite File (Datoteka), pokažite na Import (Uvoz), a zatim kliknite Message (Poruka).
  3. Kliknite Microsoft Windows Mail 7 u Select Program (Odabir programa), a zatim Next (Dalje).
  4. Pritisnite Browse (Pregledaj), odaberite mjesto mape Windows Mailold u šestom koraku te kliknite Next (Dalje).
  5. Kliknite All folders (Sve mape) u Select the folder (Odaberite mapu), a zatim Next (Dalje).
  6. Kliknite Complete (Dovrši), a poruke će se zatim uvesti u Imported Folder (Uvezena mapa).
 12. Spremite poruke u prethodnu mapu Inbox (Ulazna pošta) koji je bio uvezen u mapu Imported Folder (Uvezena mapa) u mapi Local Folder (Lokalna mapa). Možete bilo koju poruku premjestiti iz mape Inbox (Ulazna pošta) u svaku mapu.

S T A T U S

Microsoft je potvrdio da se taj problem pojavljuje u Microsoftovim proizvodima navedenima u odjeljku "Odnosi se na".

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o programu Windows Mail potražite na sljedećem Microsoftovim web-mjestima:

Dodatne informacije o terminologiji koja se koristi za opisivanje softverskih ažuriranja potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoftovih softverskih ažuriranja
Svojstva

ID članka: 941090 - posljednja izmjena: 10. lis 2011. - verzija: 1

Povratne informacije