Na radnoj površini nedostaje ikona preglednika Internet Explorer

Opis problema

Na radnoj površini nema ikone preglednika Internet Explorer. Kada ikonu preglednika Internet Explorer pokušate dodati pomoću dijaloškog okvira Desktop Items (Stavke na radnoj površini) u sustavu Windows XP ili Desktop Icon Settings (Postavke za ikone na radnoj površini) u sustavu Windows Vista, ne prikazuje se potvrdni okvir Internet Explorer.

Popravite mi to

Da biste problem riješili automatski, kliknite vezu Fix this problem (Popravi taj problem). Zatim u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni). Pratite sljedeće korake u čarobnjaku Show Internet Explorer Desktop Icon Wizard (Čarobnjak za prikazivanje ikone preglednika Internet Explorer na radnoj površini) da biste na radnoj površini stvorili ikonu preglednika Internet Explorer.


Napomena Taj je čarobnjak možda dostupan samo na engleskom jeziku, ali automatski popravak funkcionira i za verzije sustava Windows na drugim jezicima.

Napomena Ako trenutno ne koristite računalo na kojemu se pojavljuje problem, automatski popravak spremite na izbrisivi memorijski pogon ili na CD da biste ga mogli pokrenuti na računalu na kojemu se problem pojavljuje. Ako ne želite koristiti automatski popravak, pokušajte sami riješiti problem.

Važno Windows 7 više ne podržava mogućnost izmjene registra radi postavljanja posebne ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu. Ta je promjena učinjena da bi se Internet Explorer mogao jednostavno ukloniti zbog usklađivanja. Jedini način za dodavanje ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu u sustavu Windows 7 stvaranje je prečaca onako kako je to prikazano u Prvom postupku.

Sljedeći koraci
 • Da biste potvrdili da je automatski popravak uspješno izvršen, na radnoj površini potražite ikonu preglednika Internet Explorer. Ako se ikona nije pojavila, ponovno pokrenite računalo ili desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, a zatim kliknite Refresh (Osvježi). Ako se ikona još uvijek nije pojavila na radnoj površini, provjerite je li mogućnost Show Desktop Icons (Prikaži ikone na radnoj površini) uključena. Informacije o načinu na koji to možete učiniti potražite u odjeljku ostale stvari koje treba provjeriti.
 • Ako se problem ne riješi, obratite se službi za podršku.

Popravit ću to sam

Da biste sami dodali ikonu preglednika Internet Explorer, koristite neki od sljedećih postupaka: Ako na radnu površinu želite dodati ikonu preglednika Internet Explorer samo radi otvaranja početne stranice, stvorite prečac korištenjem prvog postupka. Drugi postupak upotrijebite ako na radnu površinu želite dodati posebnu ikonu preglednika Internet Explorer radi izvršavanje jednog od sljedećih zadataka:
 • Otvaranje dijaloškog okvira Internet Properties (Internetska svojstva)
 • Pokretanje preglednika Internet Explorer bez dodataka (kao što su alatne trake)

Prvi postupak: Stvaranje prečaca za Internet Explorer na radnoj površini

Važno Windows 7 više ne podržava mogućnost izmjene registra radi postavljanja posebne ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu. Ta je promjena učinjena da bi se Internet Explorer mogao jednostavno ukloniti zbog usklađivanja. Jedini način za dodavanje ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu u sustavu Windows 7 stvaranje je prečaca. Da biste na radnoj površini stvorili prečac za Internet Explorer, pratite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, a zatim na izborniku Start pronađite ikonu preglednika Internet Explorer. Ako na izborniku Start nije prikazana ikona preglednika Internet Explorer, potražite je u mapama Programs (Programi) ili All Programs (Svi programi) na izborniku Start.

  Napomena Ako na izborniku Start ne možete pronaći ikonu preglednika Internet Explorer, pratite sljedeće alternativne korake ili upotrijebite Drugi postupak ako ne koristite sustav Windows 7.
 2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu preglednika Internet Explorer i povucite je s izbornika Start na radnu površinu, a zatim kliknite Create Shortcuts Here (Stvori prečace ovdje) ili Copy Here (Kopiraj ovdje).
Na radnoj će se površini stvoriti prečac za Internet Explorer. Tu ikonu možete dvokliknuti da biste otvorili početnu stranicu u pregledniku Internet Explorer.

Sljedeći koraci
 • Da biste utvrdili je li problem riješen, na radnoj površini potražite ikonu preglednika Internet Explorer. Ako se ikona nije pojavila, ponovno pokrenite računalo ili desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, a zatim Refresh (Osvježi). Ako se ikona još uvijek nije pojavila na radnoj površini, postoji još nekoliko stvari koje treba provjeriti.
 • Ako se problem ne riješi, obratite se službi za podršku.


Napomena Da biste na radnoj površini stvorili prečac za Internet Explorer za druge korisnike, na računalo se prijavite kao neki drugi korisnik, a zatim taj postupak ponovite za svakog korisnika.

Drugi postupak: Dodavanje posebne ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu

Važno Windows 7 više ne podržava mogućnost izmjene registra radi postavljanja posebne ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu. Ta je promjena učinjena da bi se Internet Explorer mogao jednostavno ukloniti zbog usklađivanja. Jedini način za dodavanje ikone preglednika Internet Explorer na radnu površinu u sustavu Windows 7 stvaranje je prečaca onako kako je to prikazano u prvom postupku.

Da biste na radnu površinu dodali posebnu ikonu preglednika Internet Explorer, pratite sljedeće korake:
 1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni). Možete kliknuti i Start Search (Pokreni pretraživanje) ako je ta mogućnost dostupna.
 2. U okvir Open (Otvori) ili Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite Notepad (Blok za pisanje), a zatim pritisnite tipku ENTER.
 3. Pažljivo kopirajte sljedeći tekst i zalijepite ga u blok za pisanje.
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu]
  "{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"=dword:00000000
 4. Na izborniku File (Datoteka) kliknite Save As (Spremi kao).
 5. U okvir File name (Naziv datoteke) upišite Ie.reg, a zatim datoteku spremite na radnu površinu.
 6. Zatvorite blok za pisanje.
 7. Dvokliknite datoteku Ie.reg na radnoj površini.

  Dozvola za kontrolu korisničkog pristupa Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Allow (Dopusti).
 8. U pripadnom dijaloškom okviru Registry Editor (Uređivač registra) kliknite Yes (Da), a zatim OK (U redu).

  Na radnu će površinu biti dodana posebna ikona preglednika Internet Explorer. Tu ikonu možete dvokliknuti da biste otvorili početnu stranicu u pregledniku Internet Explorer.

  Da biste otvorili značajku Internet Options (Internetske mogućnosti), desnom tipkom miša kliknite tu ikonu, a zatim kliknite Properties (Svojstva). Da biste Internet Explorer pokrenuli bez dodataka, desnom tipkom miša kliknite tu ikonu, a zatim kliknite Start Without Add-ons (Pokreni bez dodataka).
Sljedeći koraci
 • Da biste utvrdili je li problem riješen, na radnoj površini potražite ikonu preglednika Internet Explorer. Ako se ikona nije pojavila, ponovno pokrenite računalo ili desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, a zatim Refresh (Osvježi). Ako se ikona još uvijek nije pojavila na radnoj površini, postoji još nekoliko stvari koje treba provjeriti.
 • Ako se problem ne riješi, obratite se službi za podršku.
Napomena Da biste za druge korisnike na radnoj površini stvorili posebnu ikonu preglednika Internet Explorer, na računalo se prijavite kao neki drugi korisnik, a zatim taj postupak ponovite za svakog korisnika.

Alternativni koraci za stvaranje prečaca za Internet Explorer (Prvi postupak)

 1. Pažljivo odaberite, a zatim kopirajte sljedeću naredbu:
  "%programfiles%\internet explorer\iexplore.exe"
  Važno Provjerite jeste li odabrali navodnike (“) na početku i kraju te naredbe.
 2. Desnom tipkom miša kliknite prazan prostor na radnoj površini, pokažite na New (Novo), a zatim kliknite Shortcut (Prečac).
 3. U čarobnjaku za stvaranje prečaca desnom tipkom miša kliknite okvir Type the location of the item (Upišite mjesto stavke), a zatim kliknite Paste (Zalijepi) da biste zalijepili naredbu koju ste kopirali u prvom koraku.
 4. Kliknite Next (Dalje).
 5. U okvir Type a name for this shortcut (Upišite naziv prečaca) upišite Internet Explorer.
 6. Kliknite Finish (Završi).

  Na radnoj će se površini stvoriti prečac za Internet Explorer. Tu ikonu možete dvokliknuti da biste otvorili početnu stranicu u pregledniku Internet Explorer.
Sljedeći koraci
 • Da biste utvrdili je li problem riješen, na radnoj površini potražite ikonu preglednika Internet Explorer. Ako se ikona nije pojavila, ponovno pokrenite računalo ili desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini, a zatim Refresh (Osvježi). Ako se ikona još uvijek nije pojavila na radnoj površini, postoji još nekoliko stvari koje treba provjeriti.
 • Ako se problem ne riješi, obratite se službi za podršku.

Druge stvari koje treba provjeriti

Ako se ikona nije prikazala na radnoj površini nakon korištenja jednog od postupaka za rješavanje problema iz ovog članka, provjerite je li sustav Windows postavljen za prikaz ikona na radnoj površini te je li omogućen pristup pregledniku Internet Explorer.

Prikazivanje ikona na radnoj površini

Da biste provjerili je li sustav Windows postavljen za prikaz ikona na radnoj površini, pratite sljedeće korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na radnoj površini.
 2. Ako koristite sustav Windows Vista, kliknite View (Prikaz). Ako koristite Windows XP, kliknite Arrange Icons By (Rasporedi ikone prema).
 3. Ako se uz okvir Show Desktop Icons (Prikaži ikone na radnoj površini) ne nalazi kvačica, potvrdite okvir Show Desktop Icons (Prikaži ikone na radnoj površini).

Omogućivanje pristupa pregledniku Internet Explorer

Da biste provjerili je li u sustavu Windows omogućen pristup pregledniku Internet Explorer, slijedite odgovarajuće korake za verziju sustava Windows koju koristite:

Windows Vista

 1. Kliknite Start, a zatim Default Programs (Zadani programi).
 2. Kliknite Set program access and computer defaults (Postavljanje pristupa programima i zadanih postavki računala).
 3. U odjeljku Choose a configuration (Odabir konfiguracije) kliknite Custom (Prilagođeno).
 4. Potvrdite okvir Enable access to this program (Omogući pristup ovom programu) uz stavku Internet Explorer.

Windows XP

 1. Kliknite Start, a zatim Set Program Access and Defaults (Postavljanje pristupa programima i zadanih postavki).
 2. U odjeljku Choose a configuration (Odabir konfiguracije) kliknite Custom (Prilagođeno).
 3. Potvrdite okvir Enable access to this program (Omogući pristup ovom programu) uz stavku Internet Explorer.
Ako problem još uvijek nije riješen, obratite se službi za podršku za Internet Explorer.
Svojstva

ID članka: 945402 - posljednja izmjena: 25. ruj 2011. - verzija: 1

Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 8

Povratne informacije