Instalacija sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 uz minimalne potrebne dozvole

UVOD

U ovom se članku opisuju minimalne potrebne dozvole da bi korisnik instalirao sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Napomene
 • U članku se pretpostavlja da su sve uloge poslužitelja Microsoft Dynamics CRM 4.0 instalirane na isto računalo.
 • Dodatne informacije o ulogama poslužitelja potražite u vodiču za implementaciju.
 • Tijekom instalacije čarobnjak za dijagnostiku okruženja provjerava ima li korisnik koji je instalirao Microsoft Dynamics CRM minimalne potrebne dozvole. Ako minimalne potrebne dozvole nisu zadovoljene, primit ćete poruku o pogrešci.

Mogućnosti instalacije

Kada instalirate Microsoft Dynamics CRM s minimalnim potrebnim dozvolama, na raspolaganju su vam dvije mogućnosti. Program postavljanja poslužitelja Microsoft Dynamics CRM može stvoriti sigurnosne grupe tijekom instalacije. Ili možete koristiti unaprijed stvorene sigurnosne grupe servisa Active Directory.


Možete i uključiti ili isključiti funkciju automatskog upravljanja grupama. Funkcija automatskog upravljanja grupama uključena je po zadanim postavkama. Microsoft Dynamics CRM automatski dodaje prikladne korisničke račune i prikladne račune računala u obavezne sigurnosne grupe sustava Microsoft Dynamics CRM. Ako isključite automatsko upravljanje grupama, Microsoft Dynamics CRM neće automatski dodati te račune. U tom će slučaju administrator domene ili korisnik sa zadovoljavajućim dozvolama morati u obavezne grupe dodati prikladne korisničke račune i prikladne račune računala. Ta je dodavanja potrebno izvršiti nakon instalacije i nakon dodavanja nekog korisnika u Microsoft Dynamics CRM.

Prva mogućnost instalacije: Program postavljanja stvara sigurnosne grupe servisa Active Directory kada instalirate Microsoft Dynamics CRM

 1. Dodajte korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM kao člana lokalne administratorske grupe. Da biste to učinili, slijedite ove korake na poslužitelju Microsoft Dynamics CRM i računalu sa sustavom Microsoft SQL Server:
  1. Prijavite se na poslužitelj kao korisnik s lokalnim administratorskim dozvolama.
  2. Kliknite Start, pokažite na Administrative Tools (Administrativni alati) te kliknite Computer Management (Upravljanje računalom).
  3. Proširite System Tools (Alati sustava).
  4. Proširite Local Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe).
  5. Kliknite Groups (Grupe).
  6. Desnom tipkom miša kliknite Administrators (Administratori), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  7. Da biste dodali račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite Add (Dodaj).
 2. Ako je SQL Server Reporting Services (SSRS) instaliran na poslužitelj na koji niste dodali dozvole u prvom koraku, na razini korijena morate dodati ulogu Upravitelja sadržaja za instalaciju korisničkog računa. Na razinu mjesta morate dodati i ulogu administratora sustava za instalaciju korisničkog računa. Da biste to učinili, slijedite ove korake na poslužitelju Reporting Services:
  1. Pokrenite Windows Internet Explorer i potražite sljedeće web-mjesto:
   http://srsserver/reports
  2. Na kartici Properties (Svojstva) kliknite New Role Assignment (Dodjela nove uloge).
  3. U okvir Group or user name (Naziv grupe ili korisničko ime) upišite korisničko ime korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite da biste potvrdili okvir Content Manager (Upravitelj sadržaja) te kliknite OK (U redu).

   Napomena Kada upisujete korisničko ime, koristite sljedeći oblik:
   nazivdomene\korisničkoime
  4. Kliknite Site Settings (Postavke web-mjesta).
  5. U odjeljku Security (Sigurnost) kliknite Configure site-wide security (Konfiguriraj sigurnost web-mjesta), a zatim New Role Assignment (Dodjela nove uloge).
  6. U tekstni okvir Group or user name (Naziv grupe ili korisničko ime) upišite korisničko ime korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite da biste potvrdili okvir System Administrator (Administrator sustava) te kliknite OK (U redu).

   Napomena Kada upisujete korisničko ime, koristite sljedeći oblik:
   nazivdomene\korisničkoime
 3. Za korisnički račun korisnika koji dodaje Microsoft Dynamics CRM, u organizacijsku jedinicu u imeničkom servisu direktoriju Active Directory dodajte sljedeće dozvole: Taj korak morate izvršiti za organizacijsku jedinicu za koju ste odabrali instalaciju tijekom instalacije sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0.

  Dozvole
  • Čitanje
  • Stvaranje svih podređenih objekata
  Napredne dozvole
  • Dozvole čitanja
  • Dozvole izmjene
  • Čitanje članova
  • Pisanje članova
  Da biste dodali dozvole, slijedite ove korake:
  1. Prijavite se na poslužitelj kontrolera domene kao korisnik s lokalnim administratorskim dozvolama.
  2. Kliknite Start, zatim Administrative Tools (Administrativni alati) te Active Directory Users and Computers.
  3. Na izborniku View (Prikaz) kliknite Advanced Features (Napredne značajke).
  4. U navigacijskom oknu pronađite organizacijsku jedinicu koju želite koristiti za instalaciju sustava Microsoft Dynamics CRM. Da biste to učinili, proširite stablo do čvora koji sadrži sigurnosnu grupu.
  5. Desnom tipkom miša kliknite sigurnosnu grupu, zatim Properties (Svojstva) te karticu Security (Sigurnost).
  6. Na popisu Group or user names (Imena grupa ili korisnika) kliknite korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM ako je račun naveden. Ako račun nije naveden na popisu, kliknite Add (Dodaj) da biste dodali korisnički račun.
  7. U stupcu Allow (Dopusti) kliknite da biste potvrdili okvir za dozvolu Create All Child Objects (Stvaranje svih podređenih objekata).

   Napomena Okvir Allow (Dopusti) za dozvolu Read (Čitanje) potvrđen je po zadanim postavkama.
  8. Kliknite Advanced (Napredno).
  9. Na popisu Permission entries (Unosi dozvola) kliknite Add (Dodaj), odaberite korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM i kliknite OK (U redu).
  10. Na popisu Apply onto (Primijeni na) kliknite Group objects (Grupiraj objekte).
  11. U stupcu Allow (Dopusti) kliknite da biste potvrdili sljedeće okvire:
   • Dozvole čitanja
   • Dozvole izmjene
  12. Kliknite karticu Properties (Svojstva).
  13. Na popisu Apply onto (Primijeni na) kliknite Group objects (Grupiraj objekte).
  14. U stupcu Allow (Dopusti) kliknite da biste potvrdili sljedeće okvire:
   • Čitanje članova
   • Pisanje članova
  15. Tri puta kliknite OK (U redu).
 4. Instalirajte Microsoft Dynamics CRM.

Druga mogućnost instalacije: Koristite unaprijed stvorene sigurnosne grupe servisa Active Directory kada instalirate Microsoft Dynamics CRM

 1. U servisu Active Directory stvorite sljedeće sigurnosne grupe:
  • PrivUserGroup
  • PrivReportingGroup
  • ReportingGroup
  • SQLAccessGroup
  • UserGroup
  Da biste u servisu Active Directory stvorili sigurnosne grupe, slijedite ove korake:
  1. Prijavite se na poslužitelj kontrolera domene kao korisnik s lokalnim administratorskim dozvolama.
  2. Kliknite Start, zatim Administrative Tools (Administrativni alati) te Active Directory Users and Computers.
  3. Proširite stablo "Active Directory Users and Computers" do korijena domene ili određene organizacijske jedinice koju želite koristiti za instalaciju sustava Microsoft Dynamics CRM.
  4. Desnom tipkom miša kliknite korijen domene ili organizacijsku jedinicu koju želite koristiti, zatim kliknite New (Novo) te Group (Grupa).
  5. U polje Group Name (Naziv grupe) upišite naziv grupe. Upišite, npr., PrivUserGroup.
  6. Ako je funkcionalna razina domene primarna za Windows Server 2003 ili Microsoft Windows 2000, kliknite Domain local (Lokalna domena) na popisu Group scope (Doseg grupe). Ako je funkcionalna razina domene mješovita za Windows 2000, kliknite Global (Globalno) na popisu Group scope (Doseg grupe).
  7. Kliknite OK (U redu).
  8. Ponavljajte korake od 1d do 1g navedene u ovom odjeljku da biste stvorili svaku sigurnosnu grupu.
 2. Dodajte korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM kao člana lokalne administratorske grupe. Morate dovršiti ovaj korak na računalu s poslužiteljem Microsoft Dynamics CRM i računalu sa sustavom SQL Server.
  1. Prijavite se na poslužitelj kao korisnik s lokalnim administratorskim dozvolama.
  2. Kliknite Start, kliknite Administrative Tools (Administrativni alati) te kliknite Computer Management (Upravljanje računalom).
  3. Proširite System Tools (Alati sustava), zatim Local Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe) i Groups (Grupe).
  4. Desnom tipkom miša kliknite Administrators (Administratori), a zatim kliknite Properties (Svojstva).
  5. Da biste dodali korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite Add (Dodaj), a zatim OK (U redu).
 3. Ako je SQL Server Reporting Services (SSRS) instaliran na poslužitelj na koji niste dodali dozvole u prvom koraku, na razini korijena dodajte ulogu Upravitelja sadržaja za instalaciju korisničkog računa. Zatim na razini mjesta dodajte i ulogu administratora sustava za instalaciju korisničkog računa. Da biste to učinili, slijedite ove korake na poslužitelju koji koristi Reporting Services:
  1. Pokrenite Internet Explorer i potražite sljedeće web-mjesto:
   http://srsserver/reports
  2. Kliknite karticu Properties (Svojstva), a zatim New Role Assignment (Dodjela nove uloge).
  3. U okvir Group or user name (Naziv grupe ili korisničko ime) upišite ime korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite da biste potvrdili okvir Content Manager (Upravitelj sadržaja) te kliknite OK (U redu).

   Napomena Kada upisujete korisničko ime, koristite sljedeći oblik:
   nazivdomene\korisničkoime
  4. Kliknite Site Settings (Postavke web-mjesta).
  5. U odjeljku Security (Sigurnost) kliknite Configure site-wide security (Konfiguriraj sigurnost web-mjesta), a zatim New Role Assignment (Dodjela nove uloge).
  6. U okvir Group or user name (Naziv grupe ili korisničko ime) upišite ime korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM, kliknite da biste potvrdili okvir System Administrator (Administrator sustava) te kliknite OK (U redu).

   Napomena Kada upisujete korisničko ime, koristite sljedeći oblik:
   nazivdomene\korisničkoime
 4. Ako želite da Microsoft Dynamics CRM upravlja sigurnosnim grupama Microsoft Dynamics CRM stvorenim tijekom instalacije, u sigurnosne grupe stvorene u prvom koraku ovog odjeljka dodajte sljedeće dozvole:

  Dozvole
  • Čitanje
  • Pisanje
  • Dodavanje/uklanjanje sebe kao člana
  Napredne dozvole
  • Određivanje sadržaja
  • Čitanje svih svojstava
  • Pisanje svih svojstava
  • Dozvole čitanja
  • Dozvole izmjene
  • Sva provjerena pisanja
  • Dodavanje/uklanjanje sebe kao člana
  Da biste dodali dozvole, slijedite ove upute za svaku sigurnosnu grupu koju ste stvorili u prvom koraku u ovom odjeljku:
  1. Prijavite se na poslužitelj kontrolera domene kao korisnik s lokalnim administratorskim dozvolama.
  2. Kliknite Start, zatim Administrative Tools (Administrativni alati) te Active Directory Users and Computers.
  3. Na izborniku View (Prikaz) kliknite Advanced Features (Napredne značajke).
  4. U navigacijskom oknu proširite stablo do sigurnosne grupe, desnom tipkom miša kliknite sigurnosnu grupu, a zatim kliknite Svojstva te karticu Security (Sigurnost).
  5. Na popisu Group or user names (Imena grupa ili korisnika) kliknite korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM ako je račun naveden. Ako račun nije naveden na popisu, kliknite Add (Dodaj) da biste dodali korisnički račun.
  6. U stupcu Allow (Dopusti) kliknite da biste potvrdili okvir za dozvolu Write (Pisanje). Zbog te će radnje sustav automatski potvrditi okvir dozvole Add/Remove self as member (Dodavanje/uklanjanje sebe kao člana).


   Napomena Okvir Allow (Dopusti) za dozvolu Read (Čitanje) potvrđen je po zadanim postavkama.
  7. Kliknite Advanced (Napredno).
  8. Na popisu Permission entries (Unosi dozvola) kliknite korisnički račun korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM i kliknite Edit (Uredi).
  9. Kliknite da biste potvrdili okvir Modify Permissions (Dozvole izmjene) u stupcu Allow (Dopusti).
  10. Tri puta kliknite OK (U redu).
  Napomene
  • Sljedeće su dozvole po zadanim postavkama postavljene na Allow (Dopusti):
   • Određivanje sadržaja
   • Čitanje svih svojstava
   • Pisanje svih svojstava
   • Dozvole čitanja
   • Sva provjerena pisanja
   • Dodavanje/uklanjanje sebe kao člana
  • Ako ćete isključiti automatsko upravljanje grupama za instalaciju, ne morate dovršiti četvrti korak.
  • Dodatne informacije o automatskom upravljanju grupama potražite u odjeljku "Mogućnosti automatskog upravljanja grupama".
 5. Kada se prvi put prijavite u Microsoft Dynamics CRM i svaki put kada se korisnik doda u Microsoft Dynamics CRM, morate dovršiti sljedeće radnje:
  • Da biste se prijavili, koristite korisnički račun s potrebnim pravima.
  • Ručno dodajte korisnike i računala u prikladne sigurnosne grupe.
 6. Da biste koristili unaprijed stvorene sigurnosne grupe servisa Active Directory, stvorite konfiguracijsku datoteku za pokazivanje na Microsoft Dynamics CRM. Da biste to učinili, stvorite XML konfiguracijsku datoteku koja koristi sintaksu navedenu u sljedećem primjeru. Izmijenite varijable prema potrebi. Popis koji prati primjer koda opisuje način izmjene varijabli u ovom primjeru.

  U sljedećem primjeru koda XML datoteka ima naziv Config_precreate.xml. Naziv domene je microsoft.com. Ti nazivi predstavljaju stvarne nazive koje koristite. Hijerarhija servisa Active Directory glasi:
  • korijenska domena
   • Naziv tvrtke Organizacijska jedinica
    • Naziv tvrtke Organizacijska jedinica
  Primjer koda
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=<domain>,DC=<domain_extension></UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=<domain>,DC=<domain_extension></PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
  Izmijenite parametre u primjeru pomoću sljedećih zamjenskih vrijednosti:
  • PrivUserGroup: naziv sigurnosne grupe PrivUserGroup
  • SQLAccessGroup: naziv sigurnosne grupe SQLAccessGroup
  • UserGroup: naziv sigurnosne grupe UserGroup
  • ReportingGroup: naziv sigurnosne grupe ReportingGroup
  • PrivReportingGroup: naziv sigurnosne grupe ReportingGroup
  • domain: naziv domene
  • domain_extension: nastavak domene
  Napomena Dodatne informacije o svim parametrima i primjerima konfiguracijskih datoteka potražite u vodiču za implementaciju.
 7. Pokrenite instalaciju poslužitelja Microsoft Dynamics CRM. Da biste to učinili, kliknite Start, zatim Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) upišite C:\ServerSetup.exe /config C:\configprecreate.xml i kliknite OK (U redu).

  Napomene
  • "C:\ServerSetup.exe" odnosi se na stazu datoteke ServerSetup.exe na instalacijskom mediju.
  • "C:\configprecreate.xml" odnosi se na naziv i stazu stvorene konfiguracijske datoteke.

Mogućnosti automatskog upravljanja grupama

Mogućnost automatskog upravljanja grupama koristi se za utvrđivanje načina dodavanja prikladnih korisnika i računala u sigurnosne grupe. Microsoft Dynamics CRM može dodavati korisnike i računala. Ili korisnik s prikladnim dozvolama u sigurnosnim grupama Microsoft Dynamics CRM može ručno dodavati korisnike i računala.

Za mogućnost automatskog upravljanja grupama koristite jedan od sljedećih načina. Koristite prvi način da biste mogućnost AutoGroupManagementOff postavili na "false" te da biste uključili automatsko upravljanje grupama. Koristite drugi način da biste mogućnost AutoGroupManagementOff postavili na "true" te da biste isključili automatsko upravljanje grupama.

Napomena Mogućnost automatskog upravljanja grupama moguće je koristiti samo ako Microsoft Dynamics CRM instalirate pomoću unaprijed stvorenih sigurnosnih grupa Active Directory.

Napomena: kada se čarobnjak za uvoz organizacije pokreće radi uvoza organizacije, analizira vrijednost registra AutoGroupManagementOff radi dodjele neophodnih SQL dozvola u uvezenu bazu podataka. Ako je postavljen na 1, čarobnjak za organizaciju uvoza neće dodijeliti SQL dozvole za bazu podataka. Zato je SQL dozvole možda potrebno dodijeliti putem SQL studija za upravljanje nakon uspješno obavljenog posla čarobnjaka za uvoz. Ako je postavljen na 0, čarobnjak za organizaciju uvoza dodijelit će SQL dozvole za bazu podataka. Vrijednost registra AutoGroupManagementOff po zadanim je postavkama postavljena na 0.


1. način: Postavljanje mogućnosti AutoGroupManagementOff na "false"

S obzirom na to da je ova postavka zadana postavka, u konfiguracijsku datoteku ne morate ništa dodati. No sljedeći je postupak primjer koji opisuje način postavljanja mogućnosti AutoGroupManagementOff na "false".

Stvorite XML konfiguracijsku datoteku koja koristi sintaksu navedenu u sljedećem primjeru. Izmijenite varijable prema potrebi. Da biste izmijenili varijable navedene u ovom primjeru, pratite šesti korak u odjeljku "Druga mogućnost instalacije: Koristite unaprijed stvorene sigurnosne grupe servisa Active Directory kada instalirate Microsoft Dynamics CRM".

U ovom primjeru XML datoteka ima naziv Config_precreate.xml. Naziv domene je microsoft.com. Hijerarhija servisa Active Directory glasi:
 • korijenska domena
  • Naziv tvrtke Organizacijska jedinica
   • Naziv tvrtke Organizacijska jedinica
Primjer koda
<CRMSetup>
<Server>
<Groups>
<Groups autogroupmanagementoff="false">
<PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
<SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
<UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name,DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
<ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
<PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
</Groups>
</CRMSetup>

2. način: Postavljanje mogućnosti AutoGroupManagementOff na "true"

 1. Stvorite XML konfiguracijsku datoteku koja koristi sintaksu navedenu u sljedećem primjeru. Izmijenite varijable prema potrebi. Da biste izmijenili varijable navedene u ovom primjeru, pratite šesti korak u odjeljku "Druga mogućnost instalacije: Koristite unaprijed stvorene sigurnosne grupe servisa Active Directory kada instalirate Microsoft Dynamics CRM".

  U ovom primjeru XML datoteka ima naziv Config_manageoff.xml. Naziv domene je microsoft.com. Hijerarhija servisa Active Directory glasi:
  • korijenska domena
   • Naziv tvrtke Organizacijska jedinica
    • Naziv tvrtke Organizacijska jedinica
  Primjer koda
  <CRMSetup>
  <Server>
  <Groups AutoGroupManagementOff="true">
  <PrivUserGroup>CN=PrivUserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivUserGroup>
  <SQLAccessGroup>CN=SQLAccessGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</SQLAccessGroup>
  <UserGroup>CN=UserGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</UserGroup>
  <ReportingGroup>CN=ReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</ReportingGroup>
  <PrivReportingGroup>CN=PrivReportingGroup,OU=Company Name,OU=Company Name, DC=microsoft,DC=com</PrivReportingGroup>
  </Groups>
  </Server>
  </CRMSetup>
 2. Dodajte prikladne korisničke račune i račune računala kao članove sljedećih grupa.

  Napomena Ovaj korak morate pratiti samo ako je mogućnost AutoGroupManagementOff postavljena na "true".

  PrivUserGroup
  • račun koji koristi grupa aplikacija CRMAppPool
  • račun koji koristi model procesa ASP.NET
  • korisnički račun koji koristi instalaciju sustava Microsoft Dynamics CRM
  • račun računala na koji će biti instaliran Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router
  ReportingGroup
  • svi korisnički računi Microsoft Dynamics CRM (uključujući korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM)
  SQLAccessGroup
  • račun koji koristi grupa aplikacija CRMAppPool
  • račun koji koristi model procesa ASP.NET
  UserGroup
  • svi korisnički računi Microsoft Dynamics CRM (uključujući korisnika koji instalira Microsoft Dynamics CRM)
  PrivReportingGroup
  • račun računala na koji će biti instaliran Microsoft Dynamics CRM Data Connector for Microsoft SQL Server Reporting Services
  Da biste dodali račune, slijedite ove korake za svaku grupu na popisu:
  1. Prijavite se na poslužitelj kontrolera domene kao korisnik s lokalnim administratorskim dozvolama.
  2. Kliknite Start, zatim Administrative Tools (Administrativni alati) te Active Directory Users and Computers.
  3. U navigacijskom oknu proširite stablo do čvora koji sadrži sigurnosnu grupu, desnom tipkom miša kliknite sigurnosnu grupu, a zatim kliknite Svojstva te karticu Members (Članovi).
  4. Da biste dodali korisnički račun, kliknite Add (Dodaj), a zatim OK (U redu). Da biste dodali račun računala, kliknite Object Types (Vrste objekta), potvrdite okvir Computers (Računala), a zatim kliknite OK (U redu).
 3. Da biste provjerili koji račun koristi grupa aplikacija CRMAppPool, slijedite ove korake na računalu sa sustavom Microsoft Dynamics CRM Server:
  1. Kliknite Start, zatim Administrative Tools (Administrativni alati) te Internet Information Services (IIS) Manager (Upravitelj za Internet Information Services (IIS)).
  2. Proširite naziv računala.
  3. Proširite Application Pools (Grupe aplikacija).
  4. Desnom tipkom miša kliknite CRMAppPool, zatim Properties (Svojstva) te karticu Identity (Identitet).
  Računi NetworkService i LocalSystem predstavljeni su računom "domainname\computername $". Stoga ako morate račun NetworkService ili račun LocalSystem dodati u sigurnosnu grupu, morate dodati račun "domainname\computername $".

  Ako je mogućnost Configurable (Može se konfigurirati) odabrana, u sigurnosnu grupu morate dodati određeni korisnički račun. Taj će se korisnički račun pojaviti u tekstnom okviru.
 4. Da biste provjerili račun koji model procesa ASP.NET koristi, slijedite ove korake u sustavu Microsoft Dynamics CRM Server:
  1. U programu Windows Explorer otvorite sljedeću mapu:
   C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\CONFIG
  2. Desnom tipkom miša kliknite Machine.config, zatim kliknite Open With (Otvori s) te Notepad (Blok za pisanje).
  3. U tekstu potražite riječ "username". Ta je riječ više puta navedena u datoteci. Pronađite petu riječ "username" u tekstu. Vrijednost pete riječi "username" račun je koji model procesa ASP.NET koristi.
  Račun SYSTEM i račun računala predstavljeni su računom "domainname\computername $". Stoga ako morate račun SYSTEM ili račun računala dodati u sigurnosnu grupu, morate dodati račun "domainname\computername $".

  Ako je korisničko ime navedeno u datoteci Machine.config, u sigurnosnu grupu morate dodati određeni korisnički račun.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Servisni račun

Tijekom instalacije sustava Microsoft Dynamics CRM, vidjet ćete stranicu za određivanje sigurnosnog računa. Na toj stranici možete odabrati korištenje korisničkog računa domene kao sigurnosnog računa. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. U lokalnu grupu Performance Log Users dodajte korisnički račun domene. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Na računalu sa sustavom Microsoft Dynamics CRM Server kliknite Start, zatim All Programs (Svi programi).potom Administrative Tools (Administrativni alati) te Computer Management (Upravljanje računalom).
  2. ProširiteLocal Users and Groups (Lokalni korisnici i grupe), a zatim Groups (Grupe).
  3. Desnom tipkom miša kliknite grupu Performance Log Users, a zatim kliknite Add to Group (Dodaj u grupu).
  4. Kliknite Add (Dodaj), upišite korisnički račun domene te dva puta kliknite OK (U redu).
 2. U korisničkom računu domene stvorite račun s glavnim nazivima HTTP usluga. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Instalirajte alate za podršku u sustavu Windows Server ako nisu instalirani.

   Napomena Ovaj korak nije potrebno izvršavati na računalu s poslužiteljem za Microsoft Dynamics CRM. Taj je korak moguće izvršiti na nekom drugom poslužitelju u domeni. Morate biti prijavljeni pomoću računa s dozvolama za dodavanje glavnih naziva usluga (SPN) u korisničke račune.
  2. U naredbeni redak upišite sljedeće naredbe i nakon svake naredbe pritisnite tipku ENTER:
   SETSPN –a http/crmservername.domain.comuseraccount
   SETSPN –a http/crmservernameuseraccount
  Napomena Varijabla crmservername naziv je poslužitelja na koji će Microsoft Dynamics CRM biti instaliran. Varijabla domain.com predstavlja naziv domene. Varijabla useraccount predstavlja račun koji koristite kao servisni račun tijekom instalacije sustava Microsoft Dynamics CRM.

R E F E R E N C E

Dodatne informacije o korištenju glavnih naziva usluga potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

929650 Kako koristiti glavne nazive usluga kada konfigurirate web-aplikacije hostirane na sustavu IIS 6.0

Dodatne informacije o minimalnim dozvolama potrebnim da bi korisnik bio administrator implementacije u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

946686 Dodjela minimalnih dozvola administratoru implementacije u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Svojstva

ID članka: 946677 - posljednja izmjena: 12. ruj 2011. - verzija: 1

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Povratne informacije