Ažuriranje priključka web-stranice za Microsoft Dynamics CRM nakon instalacije sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0

UVOD

U članku se opisuje kako ažurirati priključak web-stranice za Microsoft Dynamics CRM nakon instalacije sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Napomena Kada ažurirate priključak web-mjesta za Microsoft Dynamics CRM, morate ažurirati klijent sustava Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Office Outlook, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager te Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router da biste koristili nove podatke o priključku web-mjesta. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Ažurirajte komponente na koje utječe novi URL web-mjesta Microsoft Dynamics CRM".

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete registar moći vratiti ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows

Da biste ažurirali priključak web-mjesta Microsoft Dynamics CRM, slijedite ove korake.

Napomene
 • U članku se pretpostavlja da su sve uloge poslužitelja Microsoft Dynamics CRM instalirane na isto računalo. Dodatne informacije o ulogama poslužitelja potražite u vodiču za implementaciju sustava Microsoft Dynamics CRM. Da biste preuzeli vodič za implementaciju, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:
 • U članku se pretpostavlja da ažurirate URL web-mjesta za Microsoft Dynamics CRM s adrese http://<crmserver>:5555 to http://<crmserver>:81. Time se također ažurira URL za uvođenje prema internetu (IFD) s adrese http://<crm>.<domain>.com:5555 na http://<crm>.<domain>.com:81.
 1. Ažurirajte priključak web-mjesta za Microsoft Dynamics CRM u servisu Microsoft Internet Information Service (IIS). Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite inetmgr, a potom kliknite OK (U redu).
  2. Proširite Server (Poslužitelj), a potom proširite Web Sites (Web-mjesta).
  3. Desnom tipkom miša kliknite web-mjesto za Microsoft Dynamics CRM, a potom kliknite Properties (Svojstva).
  4. Na kartici Web Site (Web-mjesto) upišite 81 kao broj TCP priključka, a potom kliknite OK (U redu).
 2. Ažurirajte potključeve registra za Microsoft Dynamics CRM Server. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
  2. Pronađite sljedeći potključ registra:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
  3. Desnom tipkom miša kliknite unos registra ServerUrl, a zatim kliknite Modify (Izmijeni).
  4. U polje Value data (Podaci vrijednosti) upišite 81.

   Napomena Ažurirana vrijednost nalikuje sljedećem:
   http://<crmserver>:81/MSCRMServices
  5. Kliknite OK (U redu).
  6. Desnom tipkom miša kliknite unos registra LocalSdkPort, a zatim kliknite Modify (Izmijeni).
  7. U odjeljku Base (Baza) kliknite Decimal (Decimalna). U polje Value data (Podaci vrijednosti) upišite 81.
  8. Kliknite OK (U redu).
 3. Preuzmite alat za konfiguraciju implementacije. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

  Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

  949079 Korištenje alata za konfiguraciju implementacije za rješenje Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Dynamics CRM 4.0

  1. Izdvojite alat za konfiguraciju implementacije, a potom ga postavite na lokaciju na CRM poslužitelj.
  2. Stvorite sigurnosne kopije baza podataka MSCRM_Config i OrgName_MSCRM.
  3. U naredbeni redak upišite put do direktorija koji sadrži datoteku Microsoft.crm.deploymentconfigtool.exe, a potom pokrenite sljedeće naredbe da biste ispravili ovu postavku:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:<NewConnection> 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:<NovaVeza>
   Napomena Rezervirano mjesto <NovaVeza> predstavlja URL bez oznake "http://" na početku URL-a. Izjava nalikuje sljedećem:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -webapprootdomain:crmserver:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool addresssettings update -sdkrootdomain:crmserver:81
   Napomena Ako također postavit IFD URL, morate izmijeniti dodatna dva stupca u tablici SvojstvaImplementacije. Da biste to učinili, pokrenite sljedeće izjave:
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -sdkrootdomain:<domain>.com:81 
   microsoft.crm.deploymentconfigtool ifdsettings update -webapprootdomain:<domain>.com:81
 4. Ponovno pokrenite servise Microsoft Dynamics CRM Asynchronous Processing Services. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) te upišite services.msc i kliknite OK (U redu).
  2. Desnom tipkom miša kliknite Microsoft CRM Asynchronous Processing Service, a potom kliknite Ponovno pokreni.
 5. Prijavite se u web-aplikaciju Microsoft Dynamics CRM pomoću novog URL-a.

Ažurirajte komponente na koje utječe novi URL web-mjesta Microsoft Dynamics CRM

Morate ažurirati klijent rješenja Microsoft Dynamics CRM za Outlook, Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager te Microsoft Dynamics CRM-Exchange E-mail Router za korištenje novog URL-a web-mjesta Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM klijent za Outlook

Da biste ažurirali klijent rješenja Microsoft Dynamics CRM za Outlook za korištenje novog URL-a, koristite jednu od sljedećih metoda.

1. način: Neka svaki klijent pokrene uslužni program čarobnjaka za konfiguraciju
 1. Kliknite Start pa Programs (Programi), potom Microsoft Dynamics CRM 4.0 te na kraju kliknite Configuration Wizard (Čarobnjak za konfiguraciju).
 2. Slijedite korake u uslužnom programu čarobnjaka za konfiguraciju, a potom unesite novi URL za poslužitelj rješenja Microsoft Dynamics CRM.

  Napomena Ako postavite IFD URL, morate poništiti potvrdni okvir Use the same Web address (Koristi istu web-adresu). Kada to učinite, možete koristiti novi IFD URL kada se putem interneta prijavite na web-mjesto rješenja Microsoft Dynamics CRM.
2. način: ažurirajte potključeve registra na svakom klijentskom računalu
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. Pronađite sljedeći potključ registra:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MSCRMClient
 3. Desnom tipkom miša kliknite sljedeće unose u registar, pa Modify (Izmijeni), a potom ažurirajte vrijednost tako da kliknete ažurirani broj priključka:
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • PlatformRoot
  Napomena Ako postavite IFD URL, morate ažurirati sljedeće unose u registar tako da unesete ažurirani broj priključka:
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • ExtranetServerUrl
  • ExtranetWebAppUrl

Usmjerivač za e-poštu putem sustava Exchange za Microsoft Dynamics CRM

Da biste ažurirali usmjerivač za poštu sustava Microsoft Dynamics CRM za korištenje novog URL-a, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, pa Programs (Programi), zatim Microsoft Dynamics CRM E-mail Router (Usmjerivač za e-poštu za Microsoft Dynamics CRM), a potom kliknite Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Configuration Manager (Upravitelj konfiguracijom usmjerivača za e-poštu za Microsoft Dynamics CRM).
 2. Na kartici Deployments (Implementacije) ažurirajte implementacije postavljene za korištenje poslužitelja za Microsoft Dynamics CRM koji koristi novi URL.
 3. Kliknite Publish (Objavi) da biste spremili promjene.

Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

Da biste ažurirali Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager za korištenje novog URL-a, koristite jedan od sljedećih načina.

1. način: deinstalirajte, a potom ponovno instalirajte Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager

2. način: ažurirajte potključeve registra na svakom računalu na kojem je instaliran Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager
 1. Kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 2. Pronađite sljedeći potključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Data Migration Wizard
 3. Desnom tipkom miša kliknite sljedeće unose u registar, pa Modify (Izmijeni), a potom ažurirajte vrijednosti tako da kliknete ažurirani broj priključka:
  • DiscoveryUrl
  • ExtranetDiscoveryUrl
  • IntranetDiscoveryUrl
  • IntranetServerUrl
  • IntranetWebAppUrl
  • ServerUrl
  • WebAppUrl
  Napomene
  • Ako omogućite mogućnost My Company (Moja tvrtka) u programu Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, URL je intranetski URL. Taj URL nalikuje sljedećem:
   http://<crmserver>:81
  • Ako imate implementaciju IFD-a te ako omogućite mogućnost An Online Service Provider (Internetski davatelj usluga) u programu Microsoft Dynamics CRM Data Migration Manager, URL je IFD URL. Taj URL nalikuje sljedećem:
   http://<crm>.<domain>.com:81
Napomene
 • Ako želite zaglavlje hosta na web-mjestu Microsoft Dynamics CRM, slijedite sve korake u odjeljku "Dodatne informacije" da biste ažurirali potključeve registra i stupce baze podataka sustava SQL Server.
 • Microsoft Dynamics CRM Connector za SQL Server Reporting Services nije potrebno ažurirati jer nikakvi URL podaci poslužitelja nisu pohranjeni u registru.
Svojstva

ID članka: 947423 - posljednja izmjena: 12. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije