Ažuriranja i hitni popravci za Microsoft Dynamics CRM 4.0

UVOD

U članku se navode sva ažuriranja i svi hitni popravci koji su dostupni za Microsoft Dynamics CRM 4.0.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Najnoviji kumulativni paket ažuriranja za Microsoft Dynamics CRM 4.0

U sljedećoj je tablici naveden najnoviji kumulativni paket ažuriranja za Microsoft Dynamics CRM 4.0. Kumulativni paket ažuriranja obuhvaća sve hitne popravke koji su pušteni u ograničenu distribuciju. Kumulativni paket ažuriranja obuhvaća i sve prethodne pakete ažuriranja.

Broj člankaNaslov člankaDatum objave
2028381Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 1229. srpnja 2010.

Ažuriranja za opću distribucijuU sljedećoj je tablici naveden popis ažuriranja koja su objavljena za opću distribuciju. Da biste pregledali specifični članak povezan s ažuriranjem, kliknite vezu da biste vidjeli članak iz Microsoftove baze znanja koji je naveden u tablici. Da biste preuzeli jedno ili više ažuriranja navedenih u ovom članku, posjetite sljedeće Microsoftovo web-mjesto:

Broj člankaNaslov člankaDatum objave
948917 Nabava ažuriranja instalacije za Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. veljače 2008.
948593 Poruka o pogrešci kada pokušate instalirati poslužitelj za Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft.Crm.CrmArgumentException: Invalid domain name. Domain name is either invalid or unreachable" (Microsoft.Crm.CrmArgumentException: nevaljani naziv domene. Naziv domene nije valjan ili nije dostupan") 28. veljače 2008.
948041 Ažuriranje datoteka pomoći za Microsoft Dynamics CRM 4.0 objavljeno je 7. ožujka 2008.7. ožujka 2008.
955921 Ažuriranje datoteka pomoći za Microsoft Dynamics CRM 4.0 objavljeno je 26. rujna 2008. (955921)26. rujna 2008.
952858 Paket ažuriranja 1 dostupan je za Microsoft Dynamics CRM 4.024. studenog 2008.
959419 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 215. siječnja 2009.
961768 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 3.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 312. ožujka 2009.
968176 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 47. svibnja 2009.
970141 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 52. srpnja 2009.
970148 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 627. kolovoza 2009.
971782 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 722. listopada 2009.
975995 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 817. prosinca 2009.
977650 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 911. veljače 2010.
979347 Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 108. travnja 2010.
981328Za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 dostupan je paket ažuriranja Update Rollup 113. lipnja 2010.

Hitni popravci s ograničenom distribucijom

U sljedećoj su tablici navedeni popravci za Microsoft Dynamics CRM koji su objavljeni s ograničenom distribucijom. Hitni je popravak namijenjen samo popravku problema o kojem se govori u pridruženom članku iz Microsoftove baze znanja. Da biste dobili hitni popravak, kliknite broj članka za pristup vezi do Microsoftove službe korisničke podrške. Potpun popis telefonskih brojeva Microsoftove službe korisničke podrške i informacije o troškovima podrške potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
Broj člankaNaslov člankaDatum objave
946649 Poruka o pogrešci pri pokušaju dohvata CRM shema iz web-servisa CRM 4.0: "401 Unauthorized" ("401 neovlašteno")14. veljače 2008.
948045 Outlook prestaje reagirati kada potražite kontakt iz programa Outlook u klijentu Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook5. ožujka 2008.
948035 POPRAVAK: Gumb "Novi zapis" i gumb "Dodaj postojeći zapis" nedostaju u rješenju Microsoft Dynamics CRM 4.012. ožujka 2008.
948876 Internet Explorer prestaje reagirati kada koristite web-klijent za Microsoft Dynamics CRM 4.0 Web da biste spremili ili poslali poruku e-pošte s velikim tijelom12. ožujka 2008.
949141 Poruka o pogrešci kada kliknete "View in CRM" ("Prikaži u CRM-u") nakon što stvorite sastanak u klijentu Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook: "At least one recipient could not be resolved to a record in the system" ("Barem jednog primatelja nije bilo moguće riješiti u zapis u sustavu")12. ožujka 2008.
948005 Kod događaja OnSave ili OnLoad ne pokreće se nakon što izmijenite korak u pravilu tijeka rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.012. ožujka 2008.
948155 Datum ili vrijeme možda se ne pretvaraju u UTC vrijeme u bazi podataka za neke vremenske zone u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.013. ožujka 2008.
947860 POPRAVAK: Poruka o pogrešci kada koristite poruke za odgovor objekta SetStateEmailRequest za postavljanje statusa poruka e-pošte na Dovršeno u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: The specified stream type is not recognized. ("Crm Exception: poruka: navedena vrsta prijenosa nije prepoznata.")13. ožujka 2008.
948008 Izvorni je korisnik i dalje vlasnik nove aktivnosti naknadnog praćenja nakon što promijenite korisnika u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.013. ožujka 2008.
948157 Poruka o pogrešci kada stvorite novi zapis ili otvorite postojeći u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Invalid Argument" ("Argument nije valjan")16. ožujka 2008.
948002 Vrijeme početka i vrijeme završetka nije točno u tijekovima rada na zapisu entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.017. travnja 2008.
948122 Zbirka instaliranih lokaliziranih oznaka nije potpuna kada koristite web-servis metapodataka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 da biste dohvatili zbirku19. ožujka 2008.
947401 Poruka o pogrešci kada uvezete prilagodbe u drugu organizaciju sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Identifiers cannot be more than 50 characters long" ("Identifikatori ne mogu sadržavati više od 50 znakova")19. ožujka 2008.
949086 Primate poruke o sinkronizaciji programa Outlook pri prikazu zajedničkog kalendara ili zajedničke mape s kontaktima u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook1. travnja 2008.
951179 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate izvanmrežno raditi u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook s izvanmrežnim pristupom: "Failed move data for entity" ("Micanje podataka za entitet nije uspjelo")
6. travnja 2008.
949569 Funkcija dvostrukog otkrivanja ne može otkriti dvostruke zapise kada koristiti dodatak sklopa prije ažuriranja u procesu ažuriranja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.017. travnja 2008.
948121 Outlook može prestati reagirati kada ga zatvorite, prekinete vezu s mrežom u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook ili se povežete s mrežom u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook17. travnja 2008.
951180 Poruka o pogrešci pri pokušaju nadogradnje sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Action Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction failed. Object reference not set to an instance of an object. ("Akcija Microsoft.Crm.setup.Server.DeleteHotFixesAction nije uspjela. Referenca objekta nije postavljena na instancu objekta") 25. travnja 2008.
948746 Poruka o pogrešci pri pokušaju izvršavanja dodatka na organizacijskoj instanci sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 koja nije zadana: "The request failed with HTTP status 401 unauthorized" ("Zahtjev nije uspio uz HTTP status 401 neovlašteno")27. travnja 2008.
948298 Popis zapisa u dijaloškom okviru za traženje zapisa ne filtrira se prema novom kontaktu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.027. travnja 2008.
948629 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate izvanmrežno raditi u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook s izvanmrežnim pristupom: "Failed move data for entity 'Plug-in Assembly' during action Insert, countRows=[Number]" ("Premještanje podataka za entitet "Plug-in Assembly" tijekom akcije Inset, countRows=[Number] nije uspjelo") 27. travnja 2008.
948172 Poruka o pogrešci kada pokušate izbrisati stavku reda čekanja iz reda čekanja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable" ("Zapis nije dostupan")3. svibnja 2008.
948588 Poruka o pogrešci kada uvezete prilagodbe u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Failure: bulkoperation: Invalid Argument" ("Neuspjeh: bulkoperation: argument nije valjan") 4. svibnja 2008.
951884 Servis Microsoft.crm.Application.Hoster.exe prestaje funkcionirati kada pokrenete klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook s izvanmrežnim pristupom5. svibnja 2008.
950229 Poruka o pogrešci kada pokušate dodati proizvod prilici u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error occurred during pricing of a detail line item" ("Došlo je do pogreške tijekom određivanja cijene stavke u detaljnom retku")6. svibnja 2008.
949347 Gumb "Premjesti gore" i "Premjesti dolje" nisu dostupni kada otvorite stranicu atributa za atribut vrste bita u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 6. svibnja 2008.
949925 Korisniku nije dodijeljen slučaj usluge kada kliknete Dodijeli u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. svibnja 2008.
952945 Kartica Privatnost na stranici za postavljanje osobnih mogućnosti ne sadrži vezu do izjave o zaštiti privatnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 koja prijavljuje pogrešku 12. svibnja 2008.
951718 Primate poruke o pogrešci skripte kada pregledavate stranice u mapi Microsoft Dynamics CRM u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook15. svibnja 2008.
948604 Poruka o pogrešci kada pokušate dodati jezik u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.LocalizedLabel' with unique index 'ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect'" ("Nije moguće umetnuti duplikat retka ključa u objekt "dbo.LocalizedLabel" s jedinstvenim indeksom ndx_LocalizedLabel_ForSingleSelect") 19. svibnja 2008.
952724 Ne možete prikazati poruke e-pošte u mapama nakon instalacije klijenta On-Premise sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 19. svibnja 2008.
951301 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate izvanmrežno raditi u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM za Outlook s izvanmrežnim pristupom: "A SQL Server error occurred. Try this action again due to configured cascading"("Pojavila se pogreška sustava SQL Server. Ponovno pokušajte izvršiti ovu akciju zbog konfiguriranih kaskadnih akcija") 29. svibnja 2008.
947978 Neke varijable niza ne prenose se na prilagođeni web-obrazac nakon što postavite prilagođenu web-stranicu kao zadanu početnu stranicu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. svibnja 2008.
951206 Izjava FetchXML koja sadrži izjavu <Link-Entity> može vraćati netočne podatke ili netočne podatke u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.029. svibnja 2008.
953185 Funkcija Nastavi ne funkcionira prema očekivanjima kada pokrenete funkciju za posao ažuriranja stanja ugovora u turskoj verziji sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. svibnja 2008.
950202 Prevedene oznake nestaju kada dodate novu vrijednost polju popisa za odabir atributa za entitet u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 3. lipnja 2008.
951477 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete funkcionalnost "Send Direct E-mail" ("Pošalji izravnu e-poštu") pomoću upita koji definira korisnik u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either you do not have access to the record or the record does not exist" ("Ili nemate pristup zapisu ili zapis ne postoji") 3. lipnja 2008.
949719 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pratite primljenu poruku e-pošte ili kada pošaljete praćenu poruku e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error occurred promoting this item to Microsoft Dynamics CRM" ("Došlo je do pogreške pri promoviranju ove stavke u sustavu Microsoft Dynamics CRM") 5. lipanj 2008.
947818 Polje koje nema ime pojavljuje se na kartici ovisnosti koje ne pripadaju događaju u dijaloškom okviru Svojstva obrasca nakon što stvorite novi prilagođeni entitet u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.05. lipnja 2008.
950006 Aktivnost e-pošte ne dodaje se slučaju kada pretvorite aktivnost e-pošte u slučaj u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 5. lipnja 2008.
952925 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate dodati korisnika u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 iz pouzdane domene: "An error has occurred. Try this action again" ("Pojavila se pogreška. Ponovno pokušajte izvršiti ovu akciju.") 9. lipnja 2008.
951274 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate uvesti organizaciju u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): There is no such object on the server" ("Exception System.DirectoryServices.DirectoryServicesCOMException (0x80072030): ne postoji takav objekt na poslužitelju") 9. lipnja 2008.
950414 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada promovirate poruku e-pošte u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook: "An error occurred while promoting a Microsoft CRM e-mail message" ("Došlo je do pogreške pri promoviranju poruke e-pošte u sustavu Microsoft CRM") 9. lipnja 2008.
951502 Ne možete otvoriti poruku e-pošte koju šalje korisnik sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. lipnja 2008.
951919 Pravilo tijeka rada ne nastavlja se iako su uvjeti čekanja ispunjeni u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. lipnja 2008.
951197 Polje "ModifiedBy" ("Izmijenio") zapisa ne postavlja se automatski kada omogućite ili onemogućite korisnika u sustavu Microsoft Dynamics CRM 3.0 18. lipnja 2008.
952149 Oznake spola netočno su prevedene u češkoj verziji sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 (952149) 18. lipnja 2008.
950542 Sinkroni dodaci ne reagiraju na događaje koji se pokreću u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. lipnja 2008.
949068 Polje Regarding (U odnosu na) u aktivnosti e-pošte ne sadrži vrijednost kada koristite predložak koji sadrži polje Regarding (U odnosu na) u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 21. lipnja 2008.
952018 Davatelj POP3 usluga isporučuje stotine kopija istih poruka e-pošte u bazu podataka sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 24. lipnja 2008.
950374 Tekst se pojavljuje u jednom retku kada otvorite stranicu za pretpregled aktivnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.016. srpnja 2008.
955049 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate izvanmrežno raditi u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook: "Failed move data for entity 'Saved View' during action Insert, countRows=13" ("Premještanje podataka za entitet "Saved View" tijekom akcije Insert, countRows=13 nije uspjelo")16. srpnja 2008.
952019 Servis usmjerivača za e-poštu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nakon određenog vremena prestaje obrađivati poruke e-pošte16. srpnja 2008.
951711 Dostupno je ažuriranje za promjene ljetnog računanja vremena u Izraelu 2008. u sustavu Microsoft Dynamics CRM 3.0 te u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 za Outlook21. srpnja 2008.
951098 Prikaz godine u minikalendaru ne prikazuje podatke ispravno ako kliknete da biste potvrdili okvir "Show week number in Calendar views" ("Prikaži broj tjedana u prikazima kalendara") na obrascu Regionalne mogućnosti korisnika – Osobne mogućnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.023. srpnja 2008.
948843 Možda ćete primijetiti spore performanse kada pokrenete ili uredite tijekove rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.024. srpnja 2008.
950175 Ne možete koristiti Outlook prema očekivanjima do učitavanja svih dodataka za Microsoft Dynamics CRM 4.025. srpnja 2008.
952815 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete upit za napredno pronalaženje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application. ("Pojedinosti o neriješenim pogreškama u sustavu Microsoft CRM: pogreška poslužitelja u programu '/'").25. srpnja 2008.
950088 Poruke e-pošte ne šalju se iz programa Outlook Web Access, Outlook Mobile Access ili Outlook Rules nakon što otvorite klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook28. srpnja 2008.
948126 Svi tijekovi rada ne prikazuju se u prozoru za traženje za odnose računa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.01. kolovoza 2008.
951538 Vrijednost u stupcu koji označava stvarni kraj nije točna u prikazu primljenih poruka e-pošte na popisu aktivnosti prema vrsti e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.01. kolovoza 2008.
951174 Sadržaj na kartici s bilješkama možda se neće prikazivati kada kliknete karticu s bilješkama na stranici entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.013. kolovoza 2008.
952547 Zapis se pomiče na dno područja rešetke ako proširite odjeljak za pretpregled zapisa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.013. kolovoza 2008.
950886 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete čarobnjak za izvješća ili kada izvršite masovni uvoz u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The logged on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action" ("Prijavljeni korisnik nema odgovarajuće sigurnosne ovlasti za prikaz tih zapisa ili izvođenje specifične akcije")13. kolovoza 2008.
950154 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada promijenite polje nadređenog računa u obrascu prilike u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "No Attribute" ("Nema atributa")14. kolovoza 2008.
954498 Marketinški popis i dalje sadrži članove koje želite ukloniti kada kliknete mogućnost ažuriranja marketinškog popisa na stranici za upravljanje članovima u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.014. kolovoza 2008.
954800 Outlook prestaje reagirati kada otvorite i zatvorite poruke e-pošte, odgovorite na njih ili ih proslijedite u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook14. kolovoza 2008.
952115 U poljima s dinamičkim vrijednostima nema sadržaja kada koristite predložak za e-poštu za slanje izravne poruke e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.014. kolovoza 2008.
950374 Tekst se pojavljuje u jednom retku kada otvorite stranicu za pretpregled aktivnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. srpnja 2008.
955049 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate izvanmrežno raditi u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook: "Failed move data for entity 'Saved View' during action Insert, countRows=13" ("Premještanje podataka za entitet "Saved View" tijekom akcije Insert, countRows=13 nije uspjelo") 16. srpnja 2008.
952019 Servis usmjerivača za e-poštu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 nakon određenog vremena prestaje obrađivati poruke e-pošte 16. srpnja 2008.
951711 Dostupno je ažuriranje za promjene ljetnog računanja vremena u Izraelu 2008. u sustavu Microsoft Dynamics CRM 3.0 te u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 za Outlook 21. srpnja 2008.
951098 Prikaz godine u minikalendaru ne prikazuje podatke ispravno ako kliknete da biste potvrdili okvir "Show week number in Calendar views" ("Prikaži broj tjedana u prikazima kalendara") na obrascu Regionalne mogućnosti korisnika – Osobne mogućnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. srpnja 2008.
948126 Svi tijekovi rada ne prikazuju se u prozoru za traženje za odnose računa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 24. srpnja 2008.
948843 Možda ćete primijetiti spore performanse kada pokrenete ili uredite tijekove rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 24. srpnja 2008.
950175 Ne možete koristiti Outlook prema očekivanjima do učitavanja svih dodataka za Microsoft Dynamics CRM 4.0 25. srpnja 2008.
952815 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete upit za napredno pronalaženje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft CRM Unhandled Error Details: Server Error in '/' Application. ("Pojedinosti o neriješenim pogreškama u sustavu Microsoft CRM: pogreška poslužitelja u programu '/'"). 25. srpnja 2008.
951538 Vrijednost u stupcu koji označava stvarni kraj nije točna u prikazu primljenih poruka e-pošte na popisu aktivnosti prema vrsti e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 25. srpnja 2008.
950088 Poruke e-pošte ne šalju se iz programa Outlook Web Access, Outlook Mobile Access ili Outlook Rules nakon što otvorite klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 28. srpnja 2008.
951174 Sadržaj na kartici s bilješkama možda se neće prikazivati kada kliknete karticu s bilješkama na stranici entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. kolovoza 2008.
952547 Zapis se pomiče na dno područja rešetke ako proširite odjeljak za pretpregled zapisa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. kolovoza 2008.
950886 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete čarobnjak za izvješća ili kada izvršite masovni uvoz u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The logged on user does not have the appropriate security permissions to view these records or perform the specific action" ("Prijavljeni korisnik nema odgovarajuće sigurnosne ovlasti za prikaz tih zapisa ili izvođenje specifične akcije") 13. kolovoza 2008.
950154 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada promijenite polje nadređenog računa u obrascu prilike u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "No Attribute" ("Nema atributa") 14. kolovoza 2008.
954498 Marketinški popis i dalje sadrži članove koje želite ukloniti kada kliknete mogućnost ažuriranja marketinškog popisa na stranici za upravljanje članovima u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. kolovoza 2008.
954800 Microsoft Outlook prestaje reagirati kada otvorite i zatvorite poruke e-pošte, odgovorite na njih ili ih proslijedite u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 14. kolovoza 2008.
952115 U poljima s dinamičkim vrijednostima nema sadržaja kada koristite predložak za e-poštu za slanje izravne poruke e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. kolovoza 2008.
952601 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada instalacijski program sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 izvršava provjeru u čarobnjaku za dijagnostiku okruženja (EDW): "Error| Check FullTextRunningValidator : Failure: Service msftesql was not found on computer '[Computer_Name]'" (""Pogreška| Check FullTextRunningValidator : Neuspjeh: servis msftesql nije pronađen na računalu '[Naziv_računala]' 15. kolovoza 2008.
952602 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate instalirati Microsoft Dynamics CRM Data Connector za Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Unable to validate SQL Server Reporting Services Report Server installation" ("Provjera valjanosti instalacije sustava SQL Server Reporting Services Report Server nije uspjela") 15. kolovoza 2008.
951252 Jedna ili više prilagodbi možda će se neočekivano izbrisati na izvješću kada koristite čarobnjak za izvješća da biste izmijenili izvješće u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 15. kolovoza 2008.
950490 Poruka o pogrešci pojavljuje se pri pokušaju nadogradnje pravila tijeka rada iz sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.OutOfMemoryException" 21. kolovoza 2008.
949732 Polje vrste bita neočekivano se vraća na zadanu vrijednost kada pokrenete pravilo tijeka rada za ažuriranje drugih polja zapisa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. kolovoza 2008.
951300 Značajka traženja cijelog teksta ne može pronaći članke iz Microsoftove baze znanja, a status nekih ugovora nije moguće označiti isteklim kada pokrenete upravitelj implementacijom sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 3. rujna 2008.
951849 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete servis usmjerivača za e-poštu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 na računalu s višejezgrenim procesorima: "An item with the same key has already been added" ("Već je dodana stavka s istim ključem") 4. rujna 2008.
947278 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate instalirati Microsoft Dynamics CRM Connector za SSRS: "Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction failed" ("Microsoft.Crm.Setup.SrsDataConnector.AddSrsAspNetAccountToPrivReportingGroupAction nije uspjelo") 4. rujna 2008.
951268 Decimalni razdjelnik koji navodite u korisničkim postavkama verzije sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 koja nije na engleskom jeziku neočekivano se mijenja nakon što izvršite nadogradnju na sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 8. rujna 2008.
956720 Zakazano vrijeme početka aktivnosti neočekivano se mijenja u "12.00" nakon što odrediti vrijeme čekanja ili odbacite aktivnost u podsjetniku klijenta sustava za Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. rujna 2008.
948043 Ne možete uvesti prilagodbe iz sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 koji ste nadogradili drugim sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.0 koji ste također nadogradili 9. rujna 2008.
954916 Poruka o pogrešci koja se pojavljuje kada ispišete aktivnost iz prikaza aktivnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error: 'LOCID_UI_DIR' is undefined" ("Pogreška: 'LOCID_UI_DIR' nije definiran") 9. rujna 2008.
951319 Primate poruke o pogreškama kada stvorite sastanak u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. rujna 2008.
952673 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate otvoriti prikaz kalendara u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Event Journaling Invalid Recipient Type" ("Vrsta primatelja bilježenja komunikacije o događaju nije valjana") 10. rujna 2008.
952576 Klasa "RetrieveTeamsSystemUserResponse" ne vraća sve atribute u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. rujna 2008.
953906 Dostupno je ažuriranje za promjene vremenske zone i ljetnog računanja vremena u sustavu Microsoft Dynamics CRM 3.0 te u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 za Microsoft Office Outlook 18. rujna 2008.
954351 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate prikazati datum u prikazu kalendara u sustavu Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Error de servidor en la aplicación '/'" 25. rujna 2008.
956869 Poruka o pogrešci kada stvorite novu organizaciju ili uvezete postojeću u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Service msftesql was not found on computer '[Computer_Name]'" ("Servis msftesql nije pronađen na računalu '[Naziv_računala]'") 26. rujna 2008.
948770 Microsoft Dynamics CRM 4.0 može se neočekivano zatvoriti kada kliknete gumb za pretraživanje u korisničkom polju koje pokreće događaj OnChange 26. rujna 2008.
956129 Možda primite poruku o pogrešci pri pokušaju spremanja sastanka, promoviranju poruke e-pošte ili pokretanju usmjerivača za e-poštu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. listopada 2008.
952046 Klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook može prestati reagirati kada instalirate druge dodatke za Outlook na računalo 7. listopada 2008.
955056 Funkcija slanja cirkularnih pisama u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 netočno prenosi posebne znakove u Microsoft Word 14. listopada 2008.
953905 Dostupno je ažuriranje za promjene vremenske zone i ljetnog računanja vremena u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 te u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook 15. listopada 2008.
948530 Ažuriranje sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 ne mijenja bazu podataka sustava Microsoft Dynamics CRM ako instalirate MUI paket na računalo sa sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. listopada 2008.
957701 Tijek rada ima status In Progress (U tijeku) ili Waiting (Na čekanju) kada pokrenete tijek rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 21. listopada 2008.
951549 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate ukloniti upravitelja iz korisnika u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred." ("Došlo je do pogreške.") 22. listopada 2008.
953284 Kada pošaljete poruku e-pošte u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook, poruka ostaje u mapi "In progress" (U tijeku) za red čekanja "My work" (Moj posao) 22. listopada 2008.
953340 Poruke e-pošte koje CRM korisnik šalje redu čekanja ne isporučuju se u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. listopada 2008.
952979 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada koristite funkciju naprednog traženja za prikaz spremljenih prikaza u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "There was an error in showing this linked entity" ("Došlo je do pogreške u prikazu povezanog entiteta") 22. listopada 2008.
950521 Stranica web-mjesta MSN Money na engleskom jeziku otvara se kada dvaput kliknete URL koji sadrži japanski ili kineski simbol teleksa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 22. listopada 2008.
953099 U sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekivano se pokreće tijek rada 22. listopada 2008.
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager dugo se otvara na poslužitelju sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. listopada 2008.
950430 Možete predati obrazac za Microsoft Dynamics CRM 4.0 čak i ako obavezno polje za pretraživanje ne sadrži valjanu vrijednost 23. listopada 2008.
950475 Vrijednost razloga stanja na zapisu sastanka mijenja se u zadanu vrijednost kada pokrenete funkciju odbacivanja na praćenom podsjetniku kalendara programa Outlook u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. listopada 2008.
951309 Oznake se ne prevode prema očekivanjima nakon njihova uvoza u Microsoft Dynamics CRM 4.0 23. listopada 2008.
954549 Internetske poruke e-pošte koje sadrže opasne ili neispisive znakove u retku poruke izravno se šalju u poštanski sandučić za prosljeđivanje sustava Microsoft Dynamics CRM kada koristite klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 23. listopada 2008.
954256 Poruka o pogrešci koja se pojavljuje kada zakažete servis koji obuhvaća opremu ili prostorije u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as 'Do Not Allow' e-mail" ("Barem jedan primatelj nema adresu e-pošte ili je ona označena s "Ne dopusti") 23. listopada 2008.
957788 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate otvoriti aktivnost koja se temelji na entitetu ActivityPointer u prilagođenom izvješću u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "4200 is not a recognized Object type" ("4200 nije prepoznata vrsta objekta") 24. listopada 2008.
951640 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada prikažete tijek rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it" ("Zatraženi zapis nije pronađen ili nemate dovoljne ovlasti za njegov prikaz") 27. listopada 2008.
956757 Ne možete uvesti sigurnosne uloge iz nadograđene organizacije u organizaciju koja nije nadograđena u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. listopada 2008.
954917 Ne možete stvoriti naknadnu aktivnost ako postavite polja za dodjelu na red čekanja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. listopada 2008.
953291 Ne možete koristiti funkciju SetFocus() za zadržavanje fokusa na polju u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. listopada 2008.
952733 Promjene filtra podataka za kontakt ne sinkroniziraju se s korisnikovim kontaktima u programu Outlook u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook 27. listopada 2008.
951065 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate pomoću funkcije naprednog traženja dodati kontakte na marketinški popis u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred." ("Došlo je do pogreške.") 27. listopada 2008.
955247 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate zatvoriti priliku u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "A validation error occurred. The length of the 'subject' attribute of the 'opportunityclose' entity exceeded the maximum allowed length of '100'" ("Došlo je do pogreške provjere valjanosti. Duljina atributa "subject" entiteta "opportunityclose" premašuje maksimalnu dopuštenu duljinu od "100") 27. listopada 2008.
955745 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate konfigurirati klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook: "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms" ("Ova implementacija nije dio kriptografskih algoritama potvrđene valjanosti u sklopu rješenja Windows Platform FIPS") 27. listopada 2008.
955286 Upravitelj implementacije prestaje reagirati kada otvorite upravitelj poslužiteljima u sklopu upravitelja implementacijom u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 27. listopada 2008.
952311 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada kliknete gumb Osvježi popis na rešetki prikaza u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Order by columns do not match those in paging" ("Redoslijed po stupcima ne odgovara onim u označavanju stranica") 28. listopada 2008.
958031 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada se povežete s internetom u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook putem mreže niske propusnosti ili visoke latencije: "An unknown error has occurred" ("Pojavila se nepoznata pogreška") 28. listopada 2008.
957792 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate uvesti organizaciju u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error| Import Organization (Name=[Company_Name], Id=[OrganizationID]) failed" ("Pogreška| Uvoz organizacije (Naziv=[Naziv_tvrtke], Id=[IDorganizacije] nije uspio) 28. listopada 2008.
956805 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada uredite narudžbu čija je cijena zaključana u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Crm Exception: Message: The product and the unit cannot be updated while the entity is locked., ErrorCode: -2147206371" 28. listopada 2008.
957703 Klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook prestaje reagirati kada promijenite mogućnost u dijaloškom okviru s mogućnostima 28. listopada 2008.
956585 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada instalirate poslužitelj za Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Exception: Action Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction failed" ("Sistemska iznimka: akcija Microsoft.Crm.Setup.Server.InstallConfigDatabaseAction nije uspjela") 28. listopada 2008.
955234 Promjene koje ste načinili u izvanmrežnom načinu rada gube se kada se povežete s internetom u klijentu sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 28. listopada 2008.
954227 Poruka o pogrešci koja se pojavljuje kada pokrenete funkciju otkrivanja duplikata u zapisima podataka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Object required" ("Objekt je obavezan") 28. listopada 2008.
953033 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate uvesti podatke koji obuhvaćaju atribut popisa za odabir u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Transform parse data" ("Pretvori podatke dobivene rastavljanjem") 28. listopada 2008.
952874 Broju računa koji se automatski generira nedostaje jedan znak kada stvorite račun u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. listopada 2008.
954673 Poruka e-pošte ne šalje se nakon što završite rad s čarobnjakom za stvaranje brzih kampanja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 28. listopada 2008.
954349 Ne možete odabrati cjenik iako gumb za traženje cjenika postoji na obrascu za stvaranje entiteta ili na obrascu za ažuriranje entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. listopada 2008.
954655 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ne izvršava provjeru jedinstvenosti broja proizvoda nakon što entitetu proizvoda dodate prilagođeni atribut 29. listopada 2008.
955452 Alati za prelazak u drugi redak ne koriste se kada šaljete poruku e-pošte u kojoj se pomoću predloška za e-poštu iscrtavaju podaci koji sadrže prijelome redaka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. listopada 2008.
953842 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate pretvoriti postojeću priliku u brze odgovore entitetima u sklopu kampanje u sustavu CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it" ("Zatraženi zapis nije pronađen ili nemate dovoljne ovlasti za njegov prikaz") 29. listopada 2008.
956354 Iznos prihoda koji se računa za zaključenu priliku množi se s 10 000 nakon što talijansku verziju sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 nadogradite talijanskom verzijom sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 29. listopada 2008.
958571 Ne možete uvesti organizaciju u upravitelju implementacijom u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 30. listopada 2008.
954433 Primate poruku o pogrešci ili ne možete odabrati vrijednost pretraživanja na stranici za napredno pretraživanje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 30. listopada 2008.
953999 Microsoft Dynamics CRM 4.0 ne vraća rezultate ako ih pokušate izvesti u radni list programa Excel nakon korištenja uvjeta Next X Days u sklopu upita naprednog pretraživanja 5. studenog 2008.
955055 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada otvorite dokument cirkularnog pisma u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Mail_Merge_[Number][1] is a mail merge main document. Word cannot find its data source" ("Mail_Merge_[Number][1] glavni je dokument cirkularnog pisma. Word ne može pronaći njegov izvor podataka") 5. studenog 2008.
952855 Korisnik s licencom za klijentski pristup u administrativnom načinu rada može neočekivano pristupiti prilagođenim entitetima u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 7. studenog 2008.
955065 Možda iskusite probleme vezane uz izgled ili oblikovanje kada pokrenete izvješće u nekim verzijama sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. studenog 2008.
948987 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada uvezete podatke u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 koristeći čarobnjak za uvoz podataka ili kada pokrenete novu migraciju podataka pomoću upravitelja migracijom podataka: "Mismatched data delimiter: only one delimiter was found" ("Nepodudarni razdjelnik podataka: pronađen je samo jedan razdjelnik") 11. studenog 2008.
956859 Alatna traka sustava Microsoft Dynamics CRM onemogućena je u programu Outlook nakon što izgubite mrežnu vezu na manje od minute 20. studenog 2008.
952680 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate dodati redak ugovora u ugovor u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it" ("Zatraženi zapis nije pronađen ili nemate dovoljne ovlasti za njegov prikaz") 20. studenog 2008.
950119 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate spremiti sastanak za povezani račun u sustavu Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ_PrincipalObjectAccess'" ("Kršenje ograničenja JEDINSTVENOG KLJUČA 'UQ_PrincipalObjectAccess'") 5. studenog 2008.
949202 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada kliknete odjeljak grafikona za prikaz nekih podatkovnih tablica u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The processing of FilterExpression for table 'Table0' cannot be performed" ("Nije moguće izvršiti obradu IzrazaFiltera za tablicu 'Table0'" 5. studenog 2008.
951909 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate uvesti prilagodbu na drugi poslužitelj sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Invalid name prefix" ("Prefiks naziva nije valjan") 8. studenog 2008.
950372 Od vas se više puta traži unos korisničkog imena i lozinke kada pokrenete program Outlook ili kada kliknete mapu Microsoft Dynamics CRM u programu Outlook na računalu sa sustavom Windows Vista 8. listopada 2008.
958902 Kartice se skraćuju ili su nevidljive kada obrascu entiteta dodate bilješke u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. prosinca 2008.
954322 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada uvezete neke prilagodbe nadograđene instalacije sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Either the file could not be uploaded or Import failed" ("Datoteku nije bilo moguće prenijeti ili uvoz nije uspio") 9. prosinca 2008.
950207 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate otvoriti aktivnost kampanje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown" ("Pronađena je iznimka vrste 'System.Web.HttpUnhandledException'") 9. prosinca 2008.
957406 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate stvoriti sastanak pomoću obrasca za kontakt u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "At least one recipient does not have an e-mail address or is marked as "Do Not Allow" e-mail" ("Barem jedan primatelj nema adresu e-pošte ili je ona označena s "Ne dopusti") 9. prosinca 2008.
958836 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete prilagođeno izvješće u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred." ("Došlo je do pogreške.") 9. prosinca 2008.
959394 Otvara se netočan zapis kada dvaput kliknete zapis u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. prosinca 2008.
952322 Pravilo tijeka rada ne funkcionira prema očekivanjima nakon izvršavanja pravila tijeka rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. prosinca 2008.
958287 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada prikažete tijek obrazac aktivnosti u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown" ("Pronađena je iznimka vrste 'System.Web.HttpUnhandledException'") 10. prosinca 2008.
953489 Ne prikazuju se zapisi kada stvorite cirkularno pismo prema mogućnosti za sve zapise na trenutnoj stranici ili za sve zapise na svim stranicama u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. prosinca 2008.
954313 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada se pokušate prijaviti na web-mjesto sustava Microsoft Dynamics CRM iz poslužitelja sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Request IP Address has different address family from network address" ("Zatražena IP adresa ima različitu adresnu obitelj od mrežne adrese") 10. prosinca 2008.
952658 Ne možete pronaći članak iz baze znanja kada ga tražite u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 10. prosinca 2008.
955418 Ne možete izbrisati bilješku pomoću korisnika za kojeg uloga nema dozvolu ispisa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. prosinca 2008.
954592 Sva mapiranja između svojstva pretraživanja prilagođenog entiteta i korisničkog svojstva citata koriste netočni kod vrste objekta nakon što stvorite odnos u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 10. prosinca 2008.
955981 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate otvoriti prilagođeni prikaz u kalendaru usluga u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e Does Not Exist" ("savedquery With Id = 407a955c-6053-dd11-858a-000bdbda0c1e ne postoji") 10. prosinca 2008.
958181 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada uvezete organizaciju u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The type or namespace name 'InvokeDotNetAssembly' does not exist in the namespace 'Microsoft.Crm.Workflow'" ("Vrsta ili naziv prostora naziva 'InvokeDotNetAssembly' ne postoji u prostoru naziva 'Microsoft.Crm.Workflow'") 11. prosinca 2008.
957270 Možete neočekivano promovirati sastanak bez specifičnog predmeta iako je atribut subjekta entiteta sastanka postavljen na Business Required (Obavezan poslovni) u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
956127 Neki atributi entiteta sinkronizacije programa Outlook nedostaju u izvezenoj datoteci prilagodbi iz sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
956282 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada koristite SDK za Microsoft Dynamics CRM 4.0 za razvoj prilagođenog sklopa aktivnosti tijeka rada: "The Key cannot be NULL" ("Ključ ne može biti NULA") 11. prosinca 2008.
953887 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate urediti neka svojstva uvezenog tijeka rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Record is unavailable" ("Zapis nije dostupan") 11. prosinca 2008.
954940 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate izbrisati prilagođeni zapis entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred, please contact your administrator" ("Došlo je do pogreške, obratite se administratoru") 11. prosinca 2008.
955253 Poruka o pogrešci kada pokušate dodati sudionike postojećem sastanku u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You do not have enough privileges to access the Microsoft Dynamics CRM object or perform the requested operation" ("Nemate dovoljno privilegija za pristup objektu sustava Microsoft Dynamics CRM ili izvršavanje zatražene operacije") 11. prosinca 2008.
955064 Ne možete prikazati stvorene aktivnosti u obrascu za aktivnosti kampanje u web-klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
956237 Tijek rada ostaje u stanju čekanja nakon što stvorite pravilo tijeka rada za ažuriranje statusa prilike u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
951432 Ne možete se ponovno povezati s internetom u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook s izvanmrežnim pristupom ako se prebacite na drugu mrežnu vezu dok ste izvan mreže 11. prosinca 2008.
956771 Predložak za cirkularna pisma neočekivano se povezuje s netočnim prilagođenim entitetom nako što izvezete predložak u novo okruženje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
957305 Neočekivana poruka o pogrešci pojavljuje se kada dodate proizvode ponudama, narudžbama ili računima stvorenima iz prilike u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
957920 Nikakve se poruke e-pošte ne šalju se nakon što završite rad s čarobnjakom za stvaranje brzih kampanja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
955977 Ne možete otvoriti prilagođeni zapis entiteta dok ste izvan mreže čak i ako imate dozvolu za otvaranje zapisa u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook 11. prosinca 2008.
959226 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada uvezete organiizaciju u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Changing the report parameters or data sources to the values you specified is not allowed" ("Nije dopuštena promjena parametara izvješća ili izvora podataka u vrijednosti koje ste naveli") 11. prosinca 2008.
954929 Kada korisnika iz jedne poslovne jedinice zamijenite drugim u upravitelju implementacijom u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, performanse su slabe 11. prosinca 2008.
954640 Mapa bez naziva pojavljuje se u nadređenom polju kada otvorite adresni obrazac u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
956370 U polju početnog datuma u retku ugovora prikazuje se netočan datum nakon što izvršite akciju obnove ugovora u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
959775 Nikakve se poruke e-pošte ne šalju se nakon što završite rad s čarobnjakom za stvaranje brzih kampanja, čak i ako ste primijenili hitni popravak 954673 u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
953586 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate pokrenuti servis Async u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Exception while starting async service: MSCRMAsyncService" ("Iznimka tijekom pokretanja servisa async: MSCRMAsyncService") 11. prosinca 2008.
956751 Tijek rada pokreće se dva puta iako ste postavili odgovarajuće pravilo tijeka rada tako da se pokreće samo kada je status aktivnosti postavljen na Dovršeno u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
957975 Microsoft Dynamics CRM 4.0 netočno obrađuje decimalnu vrijednost kada pokrenete tijek rada 11. prosinca 2008.
957421 Outlook može prestati funkcionirati kada ga sinkronizirate s klijentom sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 client za Outlook 11. prosinca 2008.
957299 Primate poruku o pogrešci kada kliknete Set Properties (Postavi svojstva) u korak Send E-mail (Pošalji e-poštu) u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0 Workflow Designer 11. prosinca 2008.
957919 Primate netočnu poruku o pogrešci kada ponovno stvorite isti račun u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
958072 Ne možete koristiti neke korisničke upite o kontaktima, ponudama ili računima nakon nadogradnje sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. prosinca 2008.
957377 Lokalizirani prikazi sadrže nevaljani XML element izgleda nakon nadogradnje norveške verzije sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 norveškom verzijom sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. prosinca 2008.
949069 Atributi za višestruko traženje onemogućeni su u nekim obrascima nakon što vezete neke prilagodbe u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. prosinca 2008.
955750 Možete neočekivano stvoriti uslužni sastanak čak i ako nemate privilegije entiteta usluge u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. prosinca 2008.
955061 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada koristite događaj Presend Callout za povrat objekta poruke e-pošte u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook: "Send() failed, HR = 80045f00" 12. prosinca 2008.
956445 Zapis ostaje u bazi podataka sustava Microsoft Dynamics CRM nakon brisanja zapisa u web-klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. prosinca 2008.
955487 Prijelomi redaka gube se pri slanju poruke e-pošte putem predloška za cirkularna pisma u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. prosinca 2008.
955006 Ne možete dodati korisnika iz nadređene domene u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. prosinca 2008.
955058 Kada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 izvršite neke konfiguracijske promjene, performanse su slabe 12. prosinca 2008.
956079 Za povezanu vrstu zapisa prikazuju se samo zapisi promijenjeni tijekom proteklih 30 dana kada stvorite izvješće pomoću čarobnjaka za izvješća u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 15. prosinca 2008.
947762 Tijek rada koji po definiciji pokreće uvjet snimanja promjene atributa može se neočekivano pokrenuti iako se atribute pod nadzorom nije promijenio u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosinca 2008.
958003 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada objavite uvezeni tijek rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Automatic workflow cannot be published if no activation parameters have been specified" ("Nije moguće objaviti automatski tijek rada ako nisu navedeni parametri aktivacije") 16. prosinca 2008.
958563 Sadržaj tijela poruke e-pošte ne prikazuje se kada pregledavate svojstva koraka koji se odnosi na poruku e-pošte u tijeku rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosinca 2008.
955482 Atributi "actualstart" i "actualend" entiteta ActivityPointer neočekivano su postavljeni na "Date Only" u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosinca 2008.
959248 Microsoft Dynamics CRM 4.0 prestaje raditi kada poruke e-pošte obrađujete pomoću usmjerivača za e-poštu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 16. prosinca 2008.
958280 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate spremiti ponavljajući tjedni raspored u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Value was either too large or too small for an Int32" ("Vrijednost je bila prevelika ili premala za Int32") 16. prosinca 2008.
957225 Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekivano pokreće pravilo tijeka rada kada pošaljete brzu aktivnost e-pošte za kampanju 16. prosinca 2008.
956112 Poruke o pogrešci pojavljuju se u zapisniku aplikacije na poslužitelju sustava Microsoft Dynamics CRM nakon što izbrišete brzu kampanju: "Deletion Service failed to clean up table=[Table_Name]" ("Servis za brisanje nije očistio tablicu=[Table_Name]") 16. prosinca 2008.
954682 Niz kartica nije očekivanog redoslijeda ako kartice sadrže velike odjeljke koji sadrže polja s više redaka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosinca 2008.
957086 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate promijeniti organizatora sastanka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "You cannot unshare this record. The owner of the selected record is the only one allowed to move others from the share" ("Ne možete poništiti zajedničko korištenje ovog zapisa. Vlasnik odabranog zapisa jedini može poništiti dijeljenje sadržaja za druge korisnike") 16. prosinca 2008.
960249 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate pokrenuti funkciju uvoza podataka da biste uvezli neke podatke u verziji sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 na tradicionalnom kineskom: "CrmSoapExtension detected non-CrmException" 16. prosinca 2008.
952852 Vraća se netočni broj kada pokrenete upit FetchXML iz paketa za razvoj softvera za Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosinca 2008.
950307 Postupak prelaska na izvanmrežni način rada ne preuzima korisnički zapis u lokalnu MSDE bazu podataka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 16. prosinca 2008.
956045 U poljima "Created On" (Stvoreno na) i "Last Modified On" (Posljednja izmjena) u dijaloškom okviru "Properties Web page" (Web-stranica Svojstva) zapisa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 prikazuje se samo kratki format datuma 16. prosinca 2008.
953764 Filtar "Parent Downloaded" (Nadređena stavka preuzeta) na prilagođenom entitetu ne funkcionira prema očekivanjima u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
956257 Početni datum fiskalne godine nije točan u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 ako se nalazite u vremenskoj zoni GMT+12 ili GMT+13 17. prosinca 2008.
959572 Polje "Source Campaign" (Izvorna kampanja) na prilici nije popunjeno kada pretvorite odgovor kampanje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
956537 Privitak uvršten u predložak za cirkularna pisma izgubljen je tijekom procesa uvoza prilagodbe u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
955833 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate promijeniti korisnički račun za prijavu na stranici za navođenje sigurnosnog računa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The Microsoft CRM services account is not valid" ("Račun za Microsoftove CRM servise nije valjan") 17. prosinca 2008.
958487 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada administrator masovno dodijeli zapise jednog korisnika drugom u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Only published workflows and workflow templates can be unpublished" ("Moguće je poništiti objavu samo objavljenih tijekova rada i predložaka tijeka rada") 17. prosinca 2008.
958250 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada odaberete 11. listopada 2008. u kalendaru za Microsoft CRM ako konfigurirate postavke na vremensku zonu Santiaga na računalu sa sustavom Windows: "Unexpected Error" ("Neočekivana pogreška") 17. prosinca 2008.
956521 Ako promijenite raspored uslužne aktivnosti pomoću gumba za ponovno zakazivanje u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, promjene se ne vide 17. prosinca 2008.
958256 Polje nadređenog korisnika ne popunjava se na zapisu kontakta nakon što pretvorite potencijalnog klijenta u zapis računa i zapis kontakta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
956283 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate urediti tjedni radni raspored za korisnika ili opremu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred, and you should contact your administrator" ("Došlo je do pogreške, trebali biste se obratiti administratoru") 17. prosinca 2008.
957380 Ne možete postaviti atribut statusnog koda koristeći proces CompoundCreate prije stvaranja računa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
958791 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate dodati korisnika iz pouzdane domene u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred." ("Došlo je do pogreške.") 17. prosinca 2008.
959208 Posao otkrivanja duplikata ne otkriva sve duplikate u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
955469 Primate poruku o pogrešci kada pokušate dodijeliti instancu entiteta drugom korisniku u web-klijentu sustava Dynamics CRM ili u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook 17. prosinca 2008.
958818 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate dodijeliti poruku e-pošte korisniku iz reda čekanja sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0: "Activities that have been closed cannot be assigned to another user" ("Zatvorene aktivnosti nije moguće dodijeliti drugom korisniku") 17. prosinca 2008.
955423 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada spojite dva računa koji se dodaju na neaktivni marketinški popis u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "The merge is cancelled, contact your systems administrator and try again" ("Spajanje se otkazuje, obratite se administratoru sustava i pokušajte ponovno") 17. prosinca 2008.
955685 Korisnik s privilegijom dodjele uloga u podređenoj tvrtki može neočekivano dodijeliti ulogu administratora sustava u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2008.
957589 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate urediti neke stupce prikaza entiteta tijeka rada pomoću značajke naprednog traženja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Microsoft Dynamics CRM has encountered an error" ("Microsoft Dynamics CRM naišao je na pogrešku") 19. prosinca 2008.
957318 U kalendaru usluga u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 možete prikazati zapise korisnika i opreme kojoj nemate pristup kroz svoju sigurnosnu ulogu 19. prosinca 2008.
961135 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate otvoriti prikaz u kalendaru usluga u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown" ("Pogreška: pronađena je iznimka vrste 'System.Web.HttpUnhandledException'")12. prosinca 2008.
957960 Ne možete se povezati s internetom nakon što pošaljete poruku e-pošte drugom korisniku u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook19. prosinca 2008.
955233 Primate poruku o pogrešci kada spremite sigurnosnu ulogu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.019. prosinca 2008.
950266 Kada pokušate pokrenuti čarobnjak za upravljanje migracijom podataka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, ostajete u petlji na stranici za prijavu19. prosinca 2008.
966206 Kada pokušate zakazati izvješće u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, ne stvara se snimka izvješća 22. prosinca 2008.
955051 Kada definirate novu podatkovnu kartu usmjerenu na entitet ugovora u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, svi potrebni atributi ne odabiru se i ne prikazuju ispravno 5. siječnja 2009.
957970 Kada kliknete između kartica nekih obrazaca entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 i radne površine, kartice mogu nestati 6. siječnja 2009.
955422 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate ponovno otvoriti zatvorenu priliku u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "1 is not a valid status code on opportunity" ("1 nije valjani kod statusa u prilici")6. siječnja 2009.
957031 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate pokrenuti Microsoft Dynamics CRM 4.0 nakon nadogradnje operacijskog sustava sustavom Windows Server 2008: "The requested Performance Counter is not a custom counter, it has to be initialized as ReadOnly" ("Zatraženi brojač performansi nije prilagođeni brojač, potrebno ga je pokrenuti u obliku samo za čitanje") 6. siječnja 2009.
952599 Oznaka adresnog polja možda nije točna nakon što objavite prilagodbu entiteta kontakta i računa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.07. siječnja 2009.
952148 Poruka o pogrešci pojavljuje se prvi put kada se povežete s internetom nakon nadogradnje klijenta sustava Microsoft Dynamics CRM 3.0 za Outlook klijentom sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook s izvanmrežnim pristupom: "Pojavila se interna pogreška" ("Pojavila se neidentificirana pogreška")9. siječnja 2009.
956852 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete izvješće koje koristi vrstu naredbe "StoredProcedure" u alatu Microsoft Dynamics CRM Connector za SQL Server Reporting Services: "Query execution failed for data set 'Test_MSCRM'" ("Izvršavanje upita nije uspjelo za podatkovni skup "Test_MSCRM") 12. siječnja 2009.
955574 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada stvorite cirkularna pisma u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error 0x80041103 'Contact' entity doesn't contain attribute with Name = ''" ("Pogreška 0x80041103 entitet "Kontakt" ne sadrži atribut s nazivom = ''"") 13. siječnja 2009.
957057 Ne možete postaviti ponašanje brisanja na "Remove Link" (Ukloni vezu) ili "Restrict" (Ograniči) za prilagođenu vezu između dva prilagođena entiteta u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 13. siječnja 2009.
957704 Kada tražite korisnike sustava pomoću njihovih prezimena iz odnosa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, nikakvi korisnici nisu pronađeni. 13. siječnja 2009.
960286 Dostupno je novo ažuriranje za promjene vremenske zone i ljetnog računanja vremena u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 te u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook15. siječnja 2009.
957871 Zapisi zadatka proširenja tijeka rada uzrokuju preveliki rast tablice AsyncOperationTable u MSCRM bazi podataka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.015. siječnja 2009.
953821 Tijek rada neočekivano se pokreće kada ažurirate zapis čiji duplikat postoji u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. ožujak 2009.
968135 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate uvesti pravilo tijeka rada u turskoj verziji sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0: "System.Data.SqlClient.SqlException: Invalid column name 'isCrmUIWorkflow'" ("System.Data.SqlClient.SqlException: nevaljani naziv stupca 'isCrmUIWorkflow')9. ožujka 2009.
957966 Ne možete izvesti zapis u radni list programa Excel ako koristite dinamičnu opciju u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 9. ožujka 2009.
968672 primatelj ne vidi ikonu praćene e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM kada korisnik sustava Microsoft Dynamics CRM drugom korisniku sustava pošalje praćenu poruku e-pošte putem sustava Microsoft Dynamics CRM12. ožujka 2009.
958601 U sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 bilješke se gumbe ako se otkrije dvostruki zapis kada pokušate spremiti zapis 12. ožujka 2009.
968755 Tablice AsyncOperationBase i WorkflowLogBase postale su jako velike i pojavljuju se problemi s performansama kada koristite mnogo tijekova rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.012. ožujka 2009.
968515 Postojećim prilagođenim sigurnosnim ulogama ne dodjeljuju se skrivene privilegije nakon što primijenite hitni popravak 950886 u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 12. ožujka 2009.
956330 Do sporih performanse i visoke iskorištenosti CPU-a dolazi kada uvezete prilagodbe u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.012. ožujka 2009.
966331 Možete dodijeliti slučaj iz jednog reda čekanja u drugi u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 neovisno o sigurnosnim privilegijama uloge12. ožujka 2009.
958562 Zadana preciznost novčanog polja postavljena je na dva kada koristite korejski ili japanski jezik u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.012. ožujka 2009.
950266 Kada pokušate pokrenuti čarobnjak za upravljanje migracijom podataka u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, ostajete u petlji na stranici za prijavu12. ožujka 2009.
955138 Kada pokušate pristupiti nekim prikazima u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0, susrećete se sa sporim performansama ili istekom vremena 18. ožujka 2009.
959549 Administratori mogu neočekivano pregledati korisnike servisa Active Directory koji ne pripadaju administrativnoj organizacijskoj jedinici u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 19. ožujka 2009.
969287 Usmjerivač za e-poštu premješta netražene poruke e-pošte u mapu za neisporučivu e-poštu ako je simbol @ prvi znak u nazivu za prikaz pošiljatelja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.019. ožujka 2009.
954811 Microsoft Dynamics CRM 4.0 Deployment Manager dugo se otvara na poslužitelju sustava Microsoft Dynamics CRM 4.030. ožujka 2009.
961135 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate otvoriti prikaz u kalendaru usluga u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Error: Exception of type 'System.Web.HttpUnhandledException' was thrown" ("Pogreška: pronađena je iznimka vrste 'System.Web.HttpUnhandledException'")6. travnja 2009.
970136 Račun koji više nije nadređeni račun nekom podređenom računu može neočekivano pregledati zapise podređenog računa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.013. travnja 2009.
969946 Dostupan je alat za izdvajanje tokena za praćenje iz predmeta poruke e-pošte i ažuriranje stupca tokena za praćenje u tablici e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.014. travnja 2009.
958084 Dostupan je hitni popravak za onemogućivanje značajke pametnog uparivanja u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 14. travnja 2009.
969776 Neke se bilješke ne sinkroniziraju prema očekivanjima kada prijeđete u izvanmrežni način rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Office Outlook 7. svibnja 2009.
969758 Ne možete neovisno konfigurirati shemu domene direktorija Active Directory i URL-ove sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za vanjske i interne korisnike direktorija Active Directory7. svibnja 2009.
953812 Dostupan je hitni popravak koji vam omogućuje praćenje sastanka u kalendaru za zajedničko korištenje u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook7. svibnja 2009.
963054 Microsoft Dynamics CRM 4.0 generira aktivnosti za neaktivne članove na marketinškom popisu kada stvorite aktivnosti kampanje, brze aktivnosti kampanje ili aktivnosti stvaranja cirkularnih pisama s marketinškog popisa 7. svibnja 2009.
957720 Neki su zapisi u izvanmrežnoj bazi podataka izgubljeni nakon što ignorirate probleme koji se pojave kada se povežete s internetom u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook s izvanmrežnim pristupom 2. srpnja 2009.
959072 Obrazac entiteta sporo se učitava nakon što dodate mnogo polja nekoliko različitih vrsta atributa u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. srpnja 2009.
956526 Kada stvorite kampanju ili brzu kampanju za generiranje aktivnosti e-pošte pomoću mogućnosti dodjele u red čekanja, pošiljatelj se netočno postavlja kao vlasnik posla masovnih operacija u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. srpnja 2009.
971758 Neočekivana poruka o pogrešci pojavljuje se iako ste promijenili ulogu korisničke prilike iz dvostruke u jedinstvenu u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. srpnja 2009.
971356 Primate poruku o pogrešci o prelijevanju stoga ako je omogućen događaj OnChange() za polje pretraživanja u obrascu entiteta te ako se to polje mijenja nakon poruke o otkrivanju duplikata u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. srpnja 2009.
971082 Ne možete ukloniti podatke iz polja u zapisu duplikata u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2. srpnja 2009.
972150 Svojstva davatelja usluga usmjerivača e-pošte u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0. neočekivano se vraćaju na zadane postavke nakon što ih promijenite 2. srpnja 2009.
971355 Microsoft Dynamics CRM 4.0 neočekivano stvara dodatne prijelome redaka u porukama e-pošte koje se stvaraju prema tijeku rada2. srpnja 2009.
972482 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pratite sastanak ako je svojstvo "ExchangeEntryID" dulje od 512 znakova u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM za Outlook 2. srpnja 2009.
971353 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada stvorite više korisnika istovremeno pomoću metode Service.Create(user) u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "Cannot insert duplicate key" ("Nije moguće umetnuti duplikat ključa")2. srpnja 2009.
971354 Microsoft Outlook prestaje funkcionirati kada omogućite značajku praćenja u CRM-u za kontakt delegata nakon instalacije popravka Update Rollup 4 za Microsoft Dynamics CRM 4.02. srpnja 2009.
972501 Klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook ne učitava alatnu traku prema očekivanjima 2. srpnja 2009.
972033 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate dodati korisnika u sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 iz pouzdane nadređene domene: "You are attempting to create a user with a domain logon that does not exist. Select another domain logon and try again" ("Pokušavate stvoriti korisnika s prijavom za domenu koja ne postoji. Odaberite drugu prijavu za domenu i pokušajte ponovno.")27. kolovoza 2009.
974037 Poruke e-pošte s određenim nazivima za prikaz ne prate se u CRM-u nakon instalacije ažuriranja Update Rollup 4 27. kolovoza 2009.
974310 Tijek rada povremeno prestaje funkcionirati ako je ispunjen uvjet čekanja27. kolovoza 2009.
976091 Dostupno je ažuriranje za promjene ljetnog računanja vremena za Kairo i Zapadnu Australiju 2009. za sustav Microsoft Dynamics CRM 4.022. listopada 2009.
975579 Narudžba neočekivano postaje samo za čitanje ako pravilo tijeka rada ili SDK aplikacija mijenjaju status narudžbe u "In Progress" (U tijeku) u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.022. listopada 2009.
975529 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate promijeniti naziv domene postojećeg korisnika sustava Microsoft Dynamics CRM u pouzdanoj domeni: "The domain name does not exist" ("Naziv domene ne postoji")22. listopada 2009.
975490 Kada je asinkroni servis sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 pokrenut na više poslužitelja, dolazi do blokade22. listopada 2009.
974434 Ne možete instalirati sustav Microsoft Dynamics CRM 4.0 ili stvoriti dodatne organizacije u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 bez privilegija administratora sustava u sustavu Microsoft SQL Server22. listopada 2009.
977714 Možete izvršiti neočekivano masovno uređivanje zatvorenih prilika ili zatvorenih potencijalnih klijenata u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.017. prosinca 2009.
978093 Čarobnjak za uvoz organizacija prestaje funkcionirati kada koristite mogućnost ručnog mapiranja korisnika za mapiranje korisnika iz vanjske pouzdane domene u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 17. prosinca 2009.
978201 Kalendar usluga ne prikazuje uslužne aktivnosti ili redovite sastanke koji počinju prije intervala prikaza17. prosinca 2009.
978842 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokušate spremiti promjene koje ste načinili na sigurnosnoj ulozi u poslovnoj jedinici u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0: "An error has occurred." ("Došlo je do pogreške.")11. veljače 2010.
978872 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada pokrenete izvješće dok klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Outlook ima izvanmrežno stanje: "Error: An error has occurred" ("Pogreška: došlo je do pogreške")11. veljače 2010.
978929 Ažurirani zapisi u bazi podataka organizacije u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 ne sinkroniziraju se s izvanmrežnom bazom podataka kada prijeđete u izvanmrežni način rada u sustavu Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Office Outlook s izvanmrežnim pristupom11. veljače 2010.
978638 Poruka o pogrešci pojavljuje se kada sinkronizirate podatke u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 za Microsoft Office Outlook: "An unknown error occurred while synchronizing data to Outlook" ("Došlo je do nepoznate pogreške pri sinkroniziranju podataka s programom Outlook")11. veljače 2010.
979483 Veza između dva subjekta ne briše se nakon što obrišete subjekt u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0 11. veljače 2010.
980627 Baza podataka nove organizacije ne sadrži hitne popravke metapodataka nakon što ih primijenite na novu organizaciju u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.0
8. travnja 2010.
981885 Podaci u poljima ispod adresnog odjeljka kontakta nedostaju nakon sinkronizacije programa Microsoft Office Outlook sa sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.0 8. travnja 2010.
981309 Microsoft Office Outlook 2007 neočekivano se zatvara kada stvorite cirkularna pisma s oznakama u klijentu sustava Microsoft Dynamics CRM za Microsoft Office Outlook s instaliranim ažuriranjem Update Rollup 7 za Microsoft Dynamics CRM 4.08. travnja 2010.
981839 Poštanski broj pojavljuje se na pogrešnom mjestu u kontaktu u programu Microsoft Outlook sa sustavom Microsoft Dynamics CRM 4.08. travnja 2010.
981625 Servis DeletionService prestaje funkcionirati kada ga pokrenete radi brisanja zapisa iz baze podataka sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0
3. lipnja 2010.
982510Poruka upozorenja "Microsoft Dynamics CRM was unable to add the Web address of the Microsoft Dynamics CRM server to Trusted Sites" ("Microsoft Dynamics CRM nije mogao dodati web-adresu poslužitelja sustava Microsoft Dynamics CRM u pouzdana web-mjesta) pojavljuje se kada pokušate otvoriti klijent sustava Microsoft Dynamics CRM 4.0. za Outlook u sigurnom zaključanom okruženju
3. lipnja 2010.
983439Pravilo otkrivanja duplikata ne funkcionira kada pretvorite potencijalnog klijenta u račun u sustavu Microsoft Dynamics CRM 4.03. lipnja 2010.
2249156Dvostruke poruke e-pošte neočekivano se šalju s poslužitelja koji sadrže servis Async za Microsoft Dynamics CRM 4.029. srpnja 2010.
Svojstva

ID članka: 949256 - posljednja izmjena: 12. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije