Instalacija servisnog paketa Windows XP Service Pack 3 ne uspijeva, prikazuje se poruka o pogrešci, a u zapisnik o instalaciji servisnog paketa zapisuje se pogreška "8007F0F4 – STATUS_PREREQUISITE_FAILED"

S I M P T O M I

Na računalo sa sustavom Windows XP pokušali ste instalirati Windows XP Service Pack 3 (SP3). No, primili ste jednu od sljedećih poruka o pogreškama.

Prva pogreška

This Service Pack requires the machine to be on AC Power before setup starts. (Računalo mora biti priključeno na izvor izmjeničnog napajanja da bi bilo moguće započeti instalaciju servisnog paketa.)

Druga pogreška

Service Pack 3 Setup has been canceled because Microsoft Shared Computer Toolkit for Windows XP is not compatible with this version of Windows. Before you can continue, you must: 1) Uninstall Microsoft Shared Computer Toolkit 2) (Optional) Install Windows SteadyState, the newer version of Microsoft Shared Computer Toolkit. For more detailed information, go to the Shared Access page on the Microsoft Web site. (Instalacija servisnog paketa Service Pack 3 otkazana je jer Microsoft Shared Computer Toolkit za Windows XP nije kompatibilan s ovom verzijom sustava Windows. Da biste nastavili, morate: 1. deinstalirati Microsoft Shared Computer Toolkit 2. (neobavezno) instalirati Windows SteadyState, noviju verziju paketa Microsoft Shared Computer Toolkit. Detaljnije informacije potražite na stranici o zajedničkom pristupu na Microsoftovu web-mjestu.)

Treća pogreška

Service Pack 3 Setup has been canceled because Windows XP SP3 cannot be installed over RDP 6.0 MUI PACK (Update for Windows XP (KB925877)). Before you can continue, you must Uninstall KB925877. (Instalacija servisnog paketa Service Pack 3 otkazana je jer Windows XP SP3 nije moguće instalirati ako je već instaliran paket RDP 6.0 MUI PACK (ažuriranje Update for Windows XP (KB925877). Da biste nastavili, morate deinstalirati ažuriranje KB925877.)

Četvrta pogreška

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 cannot be applied to Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). A unique SP3 update package for WinFLP will be made available at download.microsoft.com. (Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 nije moguće primijeniti na Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP). Poseban paket za ažuriranje servisnim paketom SP3 za WinFLP bit će dostupan na adresi download.microsoft.com.)

Peta pogreška

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 cannot be applied to Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). A unique SP3 update package for WEPOS will be made available at download.microsoft.com. (Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 nije moguće primijeniti na Windows Embedded for Point of Service (WEPOS). Poseban paket za ažuriranje servisnim paketom SP3 za WEPOS bit će dostupan na adresi download.microsoft.com.)

Šesta pogreška

Setup cannot continue because one or more prerequisites required to install Service Pack 3 failed. For More details check the Log File Slovo_pogona:\windows\svcpack.log. (Instalacija se ne može nastaviti jer nije ispunjen jedan ili više preduvjeta za instalaciju servisnog paketa Service Pack 3. Dodatne pojedinosti potražite u zapisniku u mapi "Slovo_pogona":\windows\svcpack.log.)
Osim toga, u svim se instancama u zapisnik o instalaciji servisnog paketa zapisuje i sljedeća poruka o pogrešci:Napomena Zapisnik o instalaciji servisnog paketa (svcpack.log) obično se nalazi u sljedećoj mapi:
Slovo_pogona:\Windows\svcpack.log

U Z R O K

Za instalaciju servisnog paketa Windows XP SP3 mora biti ispunjeno nekoliko preduvjeta. Ako neki od preduvjeta nije ispunjen, pojavit će se jedna od pogrešaka opisanih u odjeljku "Simptomi". U nastavku su opisani uzroci poruka o pogreškama navedenih u odjeljku "Simptomi".

Uzrok prve pogreške

Ta se pogreška pojavljuje ako servisni paket pokušate instalirati dok računalo koristi napajanje iz baterije. Izvor napajanja provjerava se da bi se izbjegla mogućnost neuspjeha ažuriranja zbog nestanka napajanja iz baterije tijekom postupka instalacije.

Uzrok druge pogreške

Ta se pogreška pojavljuje ako servisni paket pokušate instalirati na računalo na kojem je već instaliran paket "Microsoft Shared Computer Toolkit za Windows XP". Ta verzija paketa alata nije kompatibilna sa servisnim paketom Windows XP SP3.

Uzrok treće pogreške

Ta se pogreška pojavljuje ako je na računalo instalirano ažuriranje "Update for Windows XP (KB925877)". To ažuriranje sadrži paket višejezičnih korisničkih sučelja (Multilingual User Interface Pack, MUI) za program Remote Desktop Connection 6.0 (Veza s udaljenom radnom površinom) (Terminal Services Client 6.0). Taj MUI paket nije kompatibilan sa servisnim paketom Windows XP SP3.

Uzrok četvrte pogreške

Ta se pogreška pojavljuje ako servisni paket Windows XP SP3 pokušate instalirati na računalo na kojem je instaliran operacijski sustav "Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)". Ova se verzija servisnog paketa ne odnosi na operacijski sustav WinFLP.

Uzrok pete pogreške

Ta se pogreška pojavljuje ako servisni paket Windows XP SP3 pokušate instalirati na računalo na kojem je instaliran operacijski sustav "Embedded for Point of Service (WEPOS)". Ova se verzija servisnog paketa ne odnosi na operacijski sustav WEPOS.

Uzrok šeste pogreške

Ta se pogreška pojavljuje ako servisni paket Windows XP SP3 pokušate instalirati na računalo na kojem je instaliran operacijski sustav Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Media Center Edition 2003.

Napomena Pogreška se ne pojavljuje ako Windows XP SP3 pokušate instalirati na računalo na kojem je instaliran operacijski sustav Windows XP Media Center Edition 2004 ili novije verzije.

R J EŠ E N J E

Da biste otklonili te pogreške, morate slijediti konkretne upute za poruku o pogrešci koju ste primili. Te su upute opisane u sljedećim odjeljcima.

Rješenje prve pogreške

Priključite računalo na izvor izmjeničnog napajanja, npr. u električnu utičnicu. Dodatne informacije o napajanju računala zatražite od proizvođača računala.

Rješenje druge pogreške

Deinstalirajte Microsoft Shared Computer Toolkit. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), a potom Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe).
  2. Kliknite Microsoft Shared Computer Toolkit, a zatim Remove (Ukloni).
  3. Kada uklonite program, instalirajte Windows XP SP3.
Ako su vam potrebne funkcije koje nudi Microsoft Shared Computer Toolkit, možete instalirati Windows SteadyState. To je najnovija verzija tog paketa alata. Da biste preuzeli Windows SteadyState, posjetite sljedeću stranicu u Microsoftovu centru za preuzimanje:

Putem Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeću datoteku:

Download Odmah preuzmite paket SteadyState_Setup_ENU.exe.

Rješenje treće pogreške

Putem modula Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe) deinstalirajte ažuriranje "Update for Windows XP (KB925877)." To ažuriranje sadrži paket višejezičnih korisničkih sučelja (Multilingual User Interface Pack, MUI) za program Remote Desktop Connection 6.0 (Veza s udaljenom radnom površinom) (Terminal Services Client 6.0). Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Kliknite Start, zatim Control Panel (Upravljačka ploča), a potom Add or Remove Programs (Dodaj ili ukloni programe).
  2. Klikom potvrdite okvir Show updates (Prikaži ažuriranja) na vrhu stranice.
  3. Kliknite Update for Windows XP (KB925877), a zatim Remove (Ukloni).
  4. Nakon uklanjanja ažuriranja KB925877 instalirajte Windows XP SP3.

Rješavanje četvrte i pete pogreške

Ova verzija servisnog paketa Windows XP SP3 nije kompatibilna s operacijskim sustavom WinFLP ili WEPOS instaliranim na računalo. Jedinstveni paket ažuriranja sa servisnim paketom za operacijske sustave WinFLP i WEPOS trebao bi postati dostupan u Microsoftovu centru za preuzimanje.

Dodatne informacije o načinu preuzimanja tog jedinstvenog ažuriranja Windows XP SP3 putem Microsoftova centra za preuzimanja bit će dostupne u sljedećem članku iz Microsoftove baze znanja:
322389 Kako nabaviti najnoviji servisni paket za Windows XP

Rješenje za šestu pogrešku

Da biste servisni paket Windows XP SP3 instalirali na računalo na kojem je pokrenuto izdanje Windows XP Media Center Edition ili Windows XP Media Center Edition 2003, najprije morate instalirati servisni paket Windows XP Service Pack 2 (SP2). Da biste nabavili Windows XP SP2, možete se poslužiti značajkom automatskog ažuriranja ili servisom Windows Update.
Svojstva

ID članka: 949388 - posljednja izmjena: 10. lip 2013. - verzija: 1

Povratne informacije