Kako pronaći i pokrenuti aplikaciju za konfiguriranje programa Silverlight

UVOD

U ovom se članku opisuje način pronalaženja i pokretanja aplikacije za konfiguriranje programa Silverlight.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Da biste pronali i pokrenuli aplikaciju za konfiguriranje, slijedite postupak koji odgovara vaem operacijskom sustavu.

U operacijskom sustavu Microsoft Windows

 1. Otvorite mapu Silverlight.
  1. Kliknite Start, a zatim
   Run (Pokreni).
  2. Ako koristite 32-bitno okru˛enje, u dijaloki okvir
   Run (Pokreni) upiite %ProgramFiles% te kliknite OK (U redu).

   Ako koristite 64-bitno okru˛enje, u dijaloki okvir Run (Pokreni) upiite
   %ProgramFiles(x86)% te kliknite OK> (U redu).
  3. U prozoru programa Windows Explorer dvokliknite mapu
   Microsoft Silverlight.
 2. Otvorite mapu karakterističnu za verziju.
  1. Mapa Microsoft Silverlight sadrži jednu ili više podmapa čiji su nazivi brojevi verzija. Pronađite mapu s nazivom najnovije verzije.
  2. Dvokliknite tu mapu.
 3. Dvokliknite mapu Silverlight.Configuration.exe.

U operacijskom sustavu Apple Macintosh

 1. U značajki Spotlight potražite Silverlight.plugin.
 2. U oknu rezultata pretra˛ivanja pod Documents (Dokumenti) potra˛ite stavku retka Silverlight.plugin.
 3. Kliknite tu stavku, a zatim u prozoru Finder kliknite
  Reveal (Otkrij).
 4. U pripadnom prozoru Finder pritisnite tipku CTRL i dr˛ite je te kliknite Silverlight.plugin, a zatim kliknite
  Show Package Contents (Poka˛i sadr˛aj paketa).
 5. Otvorite Contents (Sadr˛aj), zatim
  Resources (Resursi) te dvokliknite Silverlight Preferences (Preference programa Silverlight).
Svojstva

ID članka: 957939 - posljednja izmjena: 23. velj 2009. - verzija: 1

Povratne informacije