Ažuriranje funkcije automatske reprodukcije u sustavu Windows

-

Da biste nastavili primati sigurnosna ažuriranja za Windows, provjerite koristite li sustav Windows Vista sa servisnim paketom Service Pack 2 (SP2). Dodatne informacije potražite na sljedecoj Microsoftovoj web-stranici:
Pružanje podrške prekida se za neke verzije sustava Windows

UVOD

U ovom se članku opisuje ažuriranje koje mijenja funkciju Automatskog pokretanja u sustavima Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista i Windows Server 2008. U članku se nalaze veze na ažuriranje u Microsoftovu centru za preuzimanje.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U sustavima Windows XP, Windows Vista i Windows Server 2003, unosi Automatskog pokretanja bili su popunjeni za sve uređaje s masovnom pohranom i ispravno oblikovanom datotekom AutoRun.inf u korijenskom direktoriju. Obuhvaćeni su CD-ovi, DVD-ovi, USB uređaji, vanjski tvrdi diskovi i sve jedinice koje se prikazuju kao uređaj za masovnu pohranu. To ažuriranje onemogućuje unose Automatskog pokretanja u Automatskoj reprodukciji, a prikazuje samo unose popunjene iz CD ili DVD pogona. Time se onemogućuje aktivacija automatske reprodukcije pri umetanju USB medija.


Učinak na krajnje korisnike i softver krajnjih korisnika

  • Mnogi uređaji na tržištu te mnogi nadolazeći uređaji koriste značajku automatskog pokretanja s dijaloškim okvirom Automatska reprodukcija radi predstavljanja i instalacije softvera kada su DVD-ovi, CD-ovi i USB izbrisivi memorijski pogoni umetnuti.
  • Korisnici koji instaliraju to ažuriranje neće više primati poruku o postavljanju u kojoj se od njih traži instalacija programa koje su USB izbrisivi memorijski pogoni isporučili. Korisnici će morati ručno instalirati softver. Da bi to učinili, korisnici moraju kliknuti Open folder (Otvori mapu) da bi prikazali datoteke, zatim pregledati program za postavljanje softvera te dvokliknuti program za postavljanje radi ručnog pokretanja programa.
  • Neki USB izbrisivi memorijski pogoni imaju firmver koji predstavlja te USB izbrisive memorijske pogone kao CD pogone kada ih umetnete u računala. Ažuriranje ne utječe na te USB izbrisive memorijske pogone.

Učinak na značajke u sustavu Windows

Promjena Automatske reprodukcije utjecat će na značajku Connect Now (Copy Network Settings Wizard) (Trenutačna bežična veza (Čarobnjak za kopiranje mrežnih postavki)) u sustavu Windows. Ta značajka korisniku omogućuje kopiranje mrežnih postavki na USB izbrisive memorijske pogone i premještanje mrežnih postavki na drugo računalo. Kada korisnik uspješno pokrene značajku Wireless Connect Now (Trenutačna bežična veza), primit će poruku nalik sljedećoj:

Copy Network Settings The network settings have been copied to your USB flash drive (Kopiranje mrežnih postavki Mrežne su postavke kopirane na vaš USB izbrisivi memorijski pogon)

Zatim učinite sljedeće:

1. Uklonite USB izbrisivi memorijski pogon iz računala.

2. Računala: umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u USB priključnicu na računalu koje želite postaviti. Računala moraju imati jedan od sljedećih sustava: Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

ili

Uređaji: slijedite upute iz informacija koje ste dobili s uređajem, a koje se mogu pojaviti na zaslonu nekih uređaja.

3. Ponavljajte korake da biste postavili dodatna računala ili uređaje.

Prikaz detaljnijih uputa

Nakon instalacije tog ažuriranja, korisnici više neće vidjeti taj dijaloški okvir. Korisnici moraju ići do izvršne datoteke za postavljanje na USB izbrisivom memorijskom pogonu radi pokretanja procesa "Kopiraj mrežne postavke".


Preuzimanje veza

Iz Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeće datoteke:

Ažuriranje za Windows Server 2008 (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB971029-x86.msu.

Ažuriranje za Windows Server 2008 za sustave utemeljene na procesoru Itanium (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB971029-ia64.msu.

Ažuriranje za Windows Server 2008 x64 (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB971029-x64.msu.

Ažuriranje za sustav Windows Vista (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB971029-x86.msu.

Ažuriranje za sustav Windows Vista za 64-bitne sustave (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket Windows6.0-KB971029-x64.msu.

Ažuriranje za Windows Server 2003 x64 (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket WindowsServer2003.WindowsXP-KB971029-x64-ENU.exe.

Ažuriranje za Windows Server 2003 za sustave utemeljene na procesoru Itanium (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket WindowsServer2003-KB971029-ia64-ENU.exe.

Ažuriranje za Windows Server 2003 (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket WindowsServer2003-KB971029-x86-ENU.exe.

Ažuriranje za Windows XP (članak iz baze znanja br. 971029)

Preuzimanje Odmah preuzmite paket WindowsXP-KB971029-x86-ENU.exe.

Datum objave: 25. kolovoz, 2009.

Dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
119591 Kako putem internetskih servisa preuzeti Microsoftove datoteke za podršku (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Microsoft je na ovoj datoteci izvršio protuvirusnu provjeru. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan na dan objave datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima poboljšane sigurnosti koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.


Dodatne informacije o tom ažuriranju potražite na sljedećoj web-stranici tvrtke Microsoft:

Dodatne informacije o značajci automatskog pokretanja u sustavu Windows potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
967715 Onemogućivanje funkcije automatskog pokretanja u sustavu Windows (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

Kako utvrditi je li verzija sustava Windows 32-bitna ili 64-bitna

Ako niste sigurni koju verziju sustava Windows koristite ili je li verzija 32-bitna ili 64-bitna, otvorite System Information (Informacije o sustavu) (Msinfo32.exe) i pogledajte vrijednost navedenu za System Type (Vrsta sustava). Da biste to učinili, slijedite ove korake:

  1. Kliknite Start, a zatim Run (Pokreni) ili Start Search (Pokreni pretraživanje).
  2. Upišite msinfo32.exe, a zatim pritisnite tipku ENTER.
  3. U odjeljku System Information (Informacije o sustavu) pogledajte vrijednost za System Type (Vrsta sustava).

    • Za 32-bitne verzije sustava Windows vrijednost System Type (Vrsta sustava) jest x86-based PC (računalo na platformi x86).
    • Za 64-bitne verzije sustava Windows vrijednost System Type (Vrsta sustava) jest x64-based PC (računalo na platformi x64).
Dodatne informacije o načinu utvrđivanja koristi li računalo 32-bitnu ili 64-bitnu verziju sustava Windows XP potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
827218 Utvrđivanje koristi li računalo 32-bitnu ili 64-bitnu verziju operacijskog sustava Windows

INFORMACIJE O DATOTECI

ERROR: PhantomJS timeout occurred