Kako stvoriti sigurnosnu kopiju na računalu sa sustavom Windows ili prenijeti podatke na njega

UVOD

U ovom se članku opisuje kako ručno stvoriti sigurnosnu kopiju osobnih datoteka i postavki na računalima sa sustavom Windows kao mjeru opreza ili ih prenijeti na drugo računalo ili u drugi operacijski sustav. U ovom se članku opisuje korištenje alata za prijenos podataka te standardnih tehnika za kopiranje datoteka pomoću kojih se to može postići.

Preporuke:

Sigurnosnu kopiju datoteka stvorite na izmjenjivom mediju (vanjski tvrdi diskovi, DVD-ovi, CD-ovi ili USB memorijske kartice) ili na mrežnoj lokaciji. Sigurnosnu kopiju datoteka nemojte stvarati na particiji za oporavak ili na istom tvrdom disku na kojem je instaliran sustav Windows.

Medije koje koristite za stvaranje sigurnosnih kopija uvijek spremite na sigurno mjesto da bi se spriječio neovlašteni pristup vašim datotekama. Preporučujemo da ga spremite na mjesto otporno na vatru odvojeno od računala. Bilo bi dobro i da šifrirate podatke sigurnosne kopije.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

U ovom članku potražite odjeljak koji se odnosi na verziju sustava Windows koju koristite, a zatim odaberite odgovarajuću mogućnost stvaranja sigurnosne kopije.

Stvaranje sigurnosne kopije za računalo na kojem je instaliran sustav Windows 7

Prijenos datoteka i postavki na drugo računalo sa sustavom Windows 7

Windows Easy Transfer omogućuje stvaranje sigurnosne kopije za sve datoteke i postavke korisničkog računa te vraćanje računa i svih korisničkih datoteka i postavki na novo računalo. Da biste pokrenuli Windows Easy Transfer, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Startgumb Start , u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite windows easy transfer, a zatim na popisu Programs (Programi) kliknite Internet Options (Internetske mogućnosti).
 2. Da biste prenijeli datoteke i postavke, slijedite upute.

Prenesite datoteke i postavke u sustav Windows Vista

Ako želite prenijeti podatke iz sustava Windows 7 u sustav Windows Vista, koristite verziju sustava Windows Vista za Windows Easy Transfer. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. U računalo sa sustavom Windows 7 umetnite CD ili DVD za sustav Windows Vista.

 2. Kliknite da biste zatvorili instalacijski program sustava Windows Vista.
 3. Kliknite Start gumb Start , zatim Computer (Računalo), pa desnom tipkom miša kliknite CD ili DVD pogon, a potom kliknite Open (Otvori).
 4. Otvorite mapu support (podrška), a zatim otvorite mapu migwiz.
 5. Dvokliknite datoteku Migwiz.exe.

 6. Slijedite upute da biste započeli prijenos iz sustava Windows 7.

Stvorite sigurnosnu kopiju trenutnih podataka kao mjeru opreza

Pomoću centra za stvaranje sigurnosne kopije i vraćanje za sustav Windows 7 stvorite sigurnosnu kopiju svojih trenutnih podataka kao mjeru opreza. Primijetit ćete da se podaci sigurnosne kopije i podaci za vraćanje sustava Windows 7 mogu vratiti samo u operacijskom sustavu Windows 7.
 1. Kliknite Startgumb Start te u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite backup (stvaranje sigurnosne kopije), a zatim na popisu Programs (Programi) kliknite Backup and Restore (Stvaranje sigurnosnih kopija i vraćanje).
  Ako se od vas zatraži da zatvorite programe, obavezno spremite sve otvorene dokumente, a zatim zatvorite te programe ili kliknite Close Programs (Zatvori programe).
 2. U odjeljku Back up or restore your files (Sigurnosno kopiranje ili vraćanje datoteka) kliknite Set up backup (Postavljanje sigurnosnog kopiranja).

 3. Odaberite gdje želite spremiti sigurnosnu kopiju, a zatim kliknite Next (Dalje).

 4. Odaberite Let Windows choose (Neka Windows odabere) ili Let me choose (Želim sam(a) odabrati), a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Izvršite odgovarajući odabir, a zatim kliknite Next (Dalje) ili Save Settings and run backup (Spremi postavke i pokreni sigurnosno kopiranje).
 6. Sigurnosna kopija sprema se na mjesto sigurnosne kopije.

Ručno kopirajte datoteke

Da biste ručno kopirali datoteke na mrežno mjesto ili na izmjenjivi medij, kao što su izmjenjivi tvrdi disk, CD, DVD ili USB memorijska kartica, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Startgumb Start , zatim Computer (Računalo), a potom dvokliknite pogon na kojem je trenutno instaliran sustav Windows 7.
 2. Otvorite mapu Users (Korisnici), a zatim otvorite korisničku mapu iz koje želite stvoriti sigurnosnu kopiju datoteka. 3. Kopirajte potrebne mape iz korisničke mape na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.

  Napomena Da biste stvorili sigurnosnu kopiju podataka za sve korisnike, ponovite korake od 2 do 3.

  Savjet Da biste odredili veličinu svih datoteka u korisničkoj mapi, odaberite sve mape, zatim desnom tipkom miša kliknite odabrane mape, a potom kliknite Properties (Svojstva).
Spremljene datoteke moguće je kopirati na bilo koje računalo. No da biste otvorili te pojedinačne datoteke na računalo morate instalirati odgovarajuće aplikacije.Važno Sve aplikacije ne spremaju svoje datoteke u korisničku mapu. Provjerite druge aplikacije i mjesto na koje spremaju datoteke, a zatim te datoteke kopirajte na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.

Stvorite sigurnosnu kopiju za računalo na koje je instaliran sustav Windows Vista

Prenesite datoteke i postavke na drugo računalo na koje je instaliran sustav Windows Vista

Windows Easy Transfer omogućuje vam stvaranje sigurnosne kopiju svih datoteka i postavki korisničkog računa te vraćanje tih računa i svih korisničkih datoteka i postavki na novo računalo. Da biste pokrenuli Windows Easy Transfer, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Startgumb Start , u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite transfer (prijenos), a zatim na popisu Programs (Programi) kliknite Windows Easy Transfer.
 2. Kliknite Next (Dalje). Ako se od vas zatraži da zatvorite programe, obavezno spremite sve otvorene dokumente, a zatim kliknite Close all (Zatvori sve).
 3. KlikniteStart a new Transfer (Započni novi prijenos).
 4. Kliknite My old Computer (Moje staro računalo).

 5. Kliknite Use a CD, DVD or other removable media (Koristi CD, DVD ili drugi izmjenjivi medij).
 6. Odaberite način prijenosa datoteka.

 7. Odaberite mjesto, po želji postavite lozinku, a zatim kliknite Next (Dalje).
 8. Odaberite što želite prenijeti.
 9. Pregledajte datoteke koje želite prenijeti, a zatim kliknite Next (Dalje) ili Transfer (Prijenos).
 10. Da biste prenijeli datoteke i postavke, slijedite upute.

Stvorite sigurnosnu kopiju trenutnih podataka kao mjeru opreza

Pomoću centra za sigurnosne kopije i vraćanje sustava Windows Vista stvorite sigurnosnu kopiju trenutnih podataka kao mjeru opreza. Primijetit ćete da se podaci sigurnosne kopije i podaci za vraćanje sustava Windows Vista mogu vratiti samo u operacijskom sustavu Windows Vista.
 1. Kliknite Startgumb Start te u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite backup (stvaranje sigurnosne kopije), a zatim na popisu Programs (Programi) kliknite Backup and Restore (Stvaranje sigurnosnih kopija i vraćanje).

 2. Kliknite Back up files (Sigurnosno kopiranje datoteka) u odjeljku Back up files or your entire computer (Stvorite sigurnosne kopije datoteka ili cijelog računala).

 3. Odaberite mjesto gdje želite spremiti sigurnosnu kopiju datoteka, a zatim kliknite Next (Dalje).

 4. Odaberite disk ili diskove za koje želite stvoriti sigurnosnu kopiju, a zatim kliknite Next (Dalje).
 5. Odaberite vrstu ili vrste datoteka za koje želite stvoriti sigurnosnu kopiju, a zatim kliknite Next (Dalje).

 6. Kliknite Save Settings (Spremi postavke), a zatim pokrenite stvaranje sigurnosne kopije.
 7. Sigurnosna kopija sprema se na odabrano mjesto sigurnosne kopije.

Ručno kopirajte datoteke

Da biste ručno kopirali datoteke na mrežno mjesto ili na izmjenjivi medij, kao što su izmjenjivi tvrdi disk, CD, DVD ili USB memorijska kartica, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Startgumb Start , zatim Computer (Računalo), a potom dvokliknite pogon na koji je trenutno instaliran sustav Windows Vista.
 2. Otvorite mapu Users (Korisnici), a zatim otvorite korisničku mapu iz koje želite stvoriti sigurnosnu kopiju datoteka. 3. Kopirajte potrebne mape iz korisničke mape na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.

  Napomena Da biste stvorili sigurnosnu kopiju podataka za sve korisnike, ponovite korake od 2 do 3.

  Savjet Da biste odredili veličinu svih datoteka u korisničkoj mapi, odaberite sve mape, zatim desnom tipkom miša kliknite odabrane mape, a potom kliknite Properties (Svojstva).
Spremljene datoteke moguće je kopirati na bilo koje računalo. No da biste otvorili te pojedinačne datoteke na računalo morate instalirati odgovarajuće aplikacije.Važno Sve aplikacije ne spremaju svoje datoteke u korisničku mapu. Provjerite ostale aplikacije i mjesto na koje spremaju datoteke, a zatim te datoteke kopirajte na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.

Stvorite sigurnosnu kopiju za računalo na koje je instaliran sustav Windows XP ili Windows Server 2003

Prenesite datoteke i postavke iz sustava Windows XP

Pomoću čarobnjaka za prijenos datoteka sustava Windows XP i postavki prenesite datoteke s računala na koje je instaliran sustav Windows 2000, Windows XP ili Windows Server 2003 na drugo računalo sa sustavom Windows 2000, Windows XP ili Windows Server 2003.
 1. Kliknite Start, zatim All Programs (Svi programi), potom Accessories (Pomagala), pa System Tools (Alati sustava) te Files and Settings Transfer Wizard (Čarobnjak za prijenos datoteka i postavki).

 2. Kliknite Next (Dalje), Old computer (Staro računalo), a zatim Next (Dalje).

 3. Odaberite način prijenosa datoteka. Ako odaberete Other (Drugo), spremanje možete izvršiti na mrežno mjesto ili na izmjenjivi medij da biste mogli sačuvati sigurnosnu kopiju za svoju evidenciju.

 4. Odaberite gdje želite spremiti sigurnosnu kopiju, a zatim kliknite Next (Dalje).
Važno Sve aplikacije ne spremaju svoje datoteke u korisničku mapu. Provjerite ostale aplikacije i mjesto na koje spremaju datoteke, a zatim te datoteke kopirajte na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.

Ručno kopirajte datoteke

Da biste ručno kopirali datoteke na mrežno mjesto ili na izmjenjivi medij, kao što su izmjenjivi tvrdi disk, CD, DVD ili USB memorijska kartica, slijedite ove korake:
 1. Kliknite Start, zatim Computer (Računalo), a potom dvokliknite pogon na koji je trenutno instaliran sustav Windows.
 2. Otvorite mapu Users (Korisnici), a zatim otvorite korisničku mapu iz koje želite stvoriti sigurnosnu kopiju datoteka. 3. Kopirajte potrebne mape iz korisničke mape na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.

  Napomena Da biste kopirali podatke za sve korisnike, ponovite korake od 2 do 3.

  Savjet Da biste odredili veličinu svih datoteka u korisničkoj mapi, odaberite sve mape, zatim desnom tipkom miša kliknite odabrane mape, a potom kliknite Properties (Svojstva).
Spremljene datoteke moguće je kopirati na bilo koje računalo. No da biste otvorili te pojedinačne datoteke na računalo morate instalirati odgovarajuće aplikacije.Važno Sve aplikacije ne spremaju svoje datoteke u korisničku mapu. Provjerite ostale aplikacije i mjesto na koje spremaju datoteke, a zatim te datoteke kopirajte na mrežno mjesto ili izmjenjivi medij.
Svojstva

ID članka: 971759 - posljednja izmjena: 10. svi 2010. - verzija: 1

Povratne informacije