Nemogućnost pristupa OEM-ovim aplikacijama za oporavak na izborniku s mogućnostima oporavka sustava nakon nadogradnje sustava Windows Vista na Windows 7

S I M P T O M I

Imate računalo na koje je proizvođač unaprijed instalirao sustav Windows Vista. Nakon što ste na tom računalu sustav Windows Vista nadogradili na Windows 7, primijetili ste da u izborniku Mogućnosti oporavka sustava više nisu dostupne aplikacije proizvođača računala za oporavak sustava.

Napomena Na računala na koja je unaprijed instaliran sustav Windows Vista neki proizvođači unaprijed učitaju Windows Recovery Environment (Okruženje za oporavak sustava Windows; na korisničkom sučelju i u sustavu pomoći to se naziva Mogućnosti oporavka sustava). Te alate okruženja Windows RE proizvođači računala često prilagode dodavanjem svojih aplikacija za oporavak kojima se može pristupiti s izbornika alata okruženja Windows RE.

U Z R O K

Nakon nadogradnje na Windows 7 mogućnost oporavka sustava Windows koju je proizvođač unaprijed učitao na takva računala zamijenit će se okruženjem Windows RE koje je kompatibilno sa sustavom Windows 7.

R J EŠ E N J E

Da biste nabavili proizvođačeve aplikacije za oporavak sustava Windows 7, obratite se proizvođaču računala. Dodatne informacije o načinima stupanja u kontakt s proizvođačem hardvera pronaći ćete na sljedećem web-mjestu: Microsoft nudi popis neovisnih proizvođača s podacima za kontakt da bi vam pomogao u pronalaženju tehničke podrške. Ti se podaci mogu promijeniti bez najave. Microsoft ne jamči točnost podataka za kontakt neovisnih proizvođača.
Svojstva

ID članka: 975321 - posljednja izmjena: 27. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije