Vaše se računalo može smrznuti ili ponovno pokrenuti te prikazati crni zaslon s porukom o pogrešci "0xc0000034" nakon instalacije servisnog paketa Windows 7 Service Pack 1 ili servisnog paketa za sustav Windows Vista

S I M P T O M I

Zamislite sljedeće. Instalirate servisni paket Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ili servisni paket za sustav Windows Vista na računalo. Nakon instalacije servisnog paketa, računalo se može smrznuti ili ponovno pokrenuti. Ako se računalo ponovno pokrene, primate poruku o pogrešci koji nalikuje sljedećem, a pojavljuje se na crnom zaslonu:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Napomena Ako ponovno pokrenete računalo, primate istu poruku o pogrešci.

R J EŠ E N J E

Ovisno o tome koju verziju sustava Windows trenutno koristite, problem riješite pomoću neke od sljedećih metoda.

Koraci za otklanjanje poteškoća za korisnike sustava Windows 7

Da biste riješili problem, slijedite korake navedene u 1. metodi. Ako 1. metoda ne riješi vaš problem ili ako nemate iskustva s koracima navedenim u 1. metodi, preporučujemo vam korištenje 2. metode.

1. metoda: Brisanje POQ unosa iz datoteke Pending.xml

Ova je metoda namijenjena rješavanju problema stvaranjem i pokretanje skripte .vbs. Nakon uspješnog stvaranja i pokretanja skripte .vbs, instalacija servisnog paketa Windows 7 Service Pack 1 bit će uspješno dovršena.

Napomene

 • Skriptu .vbs moguće je primijeniti samo za šifru pogreške 0xc0000034. Tu skriptu nemojte koristiti za probleme koji nemaju pogrešku 0xc0000034.
 • Ovu vam metodu preporučujemo samo ako ste napredni korisnik.
 • Da biste je koristili, preporučujemo vam pristup drugom računalu i izmjenjivom medijskom uređaju, kao što je USB uređaj.
Prije nego što počnete

Prije nego što počnete, pronađite sljedeće:
 • Pronađite drugo računalo s pristupom internetu. Drugo ćete računalo koristiti za stvaranje datoteke skripte (.vbs). Da biste stvorili datoteku skripte (.vbs), kopirajte tekst za skriptu iz ovog članka baze znanja.
 • Pronađite izmjenjivi medijski uređaj, kao što je USB uređaj. Na izmjenjivi medijski uređaj kopirajte datoteku skripte (.vbs) koju ste stvorili. Potom prenesite datoteku skripte (.vbs) na računalo koje nailazi na problem.
Napomena Ako nemate pristup drugom računalu i izmjenjivom medijskom uređaju, stvorite datoteku skripte (.vbs) na računalu koje nailazi na problem. Da biste to učinili, idite u odjeljak System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava), otvorite naredbeni redak te iz njega pokrenite Notepad (Blok za pisanje). Potom ručno stvorite datoteku skripte (.vbs) upisivanjem teksta za skriptu iz ovog članka baze znanja. Zatim na lokalni tvrdi disk spremite datoteku skripte (.vbs). Tada ćete moći pokrenuti skriptu radi dovršenja koraka.

1. dio: Stvaranje datoteke skripte (.vbs)

Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Pronađite drugo računalo s pristupom internetu.
 2. Otvorite Notepad (Blok za pisanje).
 3. Kopirajte, a zatim u Notepad (Blok za pisanje) zalijepite sljedeći tekst.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Error! No XML file specified.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Failure loading XML file " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " POQ nodes removed. Script completed.")
 4. Kliknite File (Datoteka), a zatim Save As (Spremi kao).
 5. Datoteci dajte naziv Script.vbs i spremite je na izmjenjivi medijski uređaj, kao što je USB uređaj.

2. dio: Pokretanje datoteke skripte (.vbs)

Napomena U ovim se koracima pretpostavlja da ste datoteku skripte (.vbs) kopirali na USB uređaj. Ako ste koristili neku drugu vrstu izmjenjivog medijskog uređaja, koraci bi mogli biti malo drugačiji.

Da biste to učinili, slijedite ove korake:

 1. Ponovno pokrenite računalo i počnite pritiskati tipku F8 na tipkovnici. Tipku F8 morate pritisnuti prije nego što se pojavi logotip sustava Windows. Ako se pojavi logotip sustava Windows, morate pričekati dok se ne pojavi upit za prijavu u sustav Windows, a potom isključiti računalo i ponovno ga pokrenuti.
  Napomena: na računalu koje je konfigurirano za pokretanje više operacijskih sustava tipku F8 pritisnite kada se pojavi izbornik Boot (Pokretanje).
 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Repair your Computer (Popravak računala) u području Advanced Boot Options (Napredne mogućnosti pokretanja), a potom pritisnite tipku Enter. Ako se to od vas zatraži, odaberite instalaciju sustava Windows 7 koju je potrebno popraviti, a potom kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite jezik i način unosa putem tipkovnice, a potom kliknite Next (Dalje).
 4. Odaberite korisničko ime, upišite lozinku, a potom kliknite OK (U redu).
 5. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) zabilježite slovo pogona sustava Windows 7 koje se nalazi u retku ispod Choose a recovery tool (Odaberite alat za oporavak).

  Možete, na primjer, vidjeti nešto nalik ovome.

  Operating system: Windows 7 on (C:) <VolumeName>

  Napomena U ovom je primjeru slovo pogona za sustav Windows 7 slovo C.
 6. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite Command Prompt (Naredbeni redak).
 7. Umetnite izmjenjivi medij s datotekom skripte (.vbs) koju ste prije toga stvorili na računalu.
 8. U naredbenom se retku pomaknite do pogona i direktorija koji sadrži datoteku skripte (.vbs) koju ste prije toga stvorili.

  Ako ste, na primjer, prethodno spremili datoteku script.vbs koju ste stvorili u korijenu USB uređaja, a slovo pogona povezano s USB uređajem je "E", samo u naredbeni redak upišite sljedeće i pritisnite tipku Enter.

  E:

  Napomena Ako niste sigurni koji pogon sadrži uklonjivi medij, možete koristiti Diskpart da biste prikazali popis pogona. Da biste pokrenuli Diskpart, slijedite ove korake:
  1. Upišite Diskpart, a zatim pritisnite tipku Enter.
  2. Upišite List volume, a zatim pritisnite tipku Enter.
  3. Zabilježite pogon koji sadrži izmjenjivi medij s datotekom skripte (.vbs) koju ste prije toga stvorili. Ako ste koristili USB uređaj, vrsta uređaja bit će navedena kao "Removable" (Izmjenjivo).
  4. Da biste zatvorili Diskpart, upišite Exit, a zatim pritisnite tipku Enter.

 9. U naredbeni redak upišite sljedeću naredbu i pritisnite tipku Enter:

  Cscript Script.vbs <Windows _7_drive_letter>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  <Windows _7_drive_letter> predstavlja slovo pogona na koji je operacijski sustav Windows 7 instaliran.

  Na taj će se način pokrenuti skripta u datoteci Script.vbs. Po izvršenju skripte, možda ćete vidjeti poruku nalik sljedećoj.

  2 POQ nodes removed. Script Completed (2 POQ čvora su uklonjena. Skripta je izvršena.)
 10. Da biste izašli iz naredbenog retka, upišite Exit, a zatim pritisnite tipku Enter.
 11. Ponovno pokrenite računalo. Instalacija servisnog paketa Service Pack 1 sada bi trebala biti uspješno dovršena.

2. metoda: Vraćanje računala na prijašnju vremensku točku pomoću značajke vraćanja sustava


Ta je metoda osmišljena da biste jednostavnije omogućili ponovno pokretanje računala bez instalacije servisnog paketa. Nakon što uspješno omogućite ponovno pokretanje računala, trebali biste ponovno pokušati instalirati servisni paket.

Vraćanje sustava vraća računalo na prijašnju vremensku točku prije pojave problema, a potom ponovno pokreće računalo. Da biste vratili sustav, slijedite ove korake:
 1. Ponovno pokrenite računalo i počnite pritiskati tipku F8 na tipkovnici. Tipku F8 morate pritisnuti prije nego što se pojavi logotip sustava Windows. Ako se pojavi logotip sustava Windows, morate pričekati dok se ne pojavi upit za prijavu u sustav Windows, a potom isključiti računalo i ponovno ga pokrenuti.

  Napomena Na računalu koje je konfigurirano za pokretanje više operacijskih sustava tipku F8 pritisnite kada se pojavi izbornik Boot (Pokretanje).
 2. Pomoću tipki sa strelicama odaberite Repair your Computer (Popravak računala) u području Advanced Boot Options (Napredne mogućnosti pokretanja), a potom pritisnite tipku Enter.
  Ako se to od vas zatraži, odaberite instalaciju sustava Windows 7 koju je potrebno popraviti, a potom kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite jezik i način unosa putem tipkovnice, a potom kliknite Next (Dalje).
 4. Odaberite korisničko ime, upišite lozinku, a potom kliknite OK (U redu).
 5. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite System Restore (Vraćanje sustava).
 6. U prozoru Vraćanje sustava kliknite Next (Dalje).
 7. Odaberite točku vraćanja za Windows 7 Service Pack 1 ako je dostupna. Ako ta točka vraćanja nije dostupna, odaberite točku vraćanja za koju procjenjujete da je stvorena prije no što je problem nastao, a potom kliknite Next (Dalje).

  Napomena Ako ne vidite točke vraćanja, klikom potvrdite okvir Show more restore points (Pokaži više točaka vraćanja).
 8. U prozoru Confirm your restore point (Potvrdite točku vraćanja) kliknite Finish (Završi), a potom kliknite Yes (Da) kada se to od vas zatraži.
 9. Kada primite obavijest da je vraćanje sustava uspješno dovršeno, kliknite Restart (Ponovno pokreni).

  Napomena Ako vidite crni zaslon i istu ili sličnu poruku o pogrešci, možda ćete morati ponoviti ove korake i vratiti računalo na raniji datum.

Koraci za otklanjanje poteškoća za korisnike sustava Windows 7

Da biste riješili problem, upotrijebite sljedeće metode, počevši od 1. metode. Ako ne možete riješiti problem pomoću 1. metode, prijeđite na 2. metodu. Preporučujemo da iskušate 3. metodu samo ako ste napredni korisnik.

Te su metode osmišljene da biste lakše omogućili ponovno pokretanje računala bez instalacije servisnog paketa. Nakon što uspješno omogućite ponovno pokretanje računala, trebali biste ponovno pokušati instalirati servisni paket.

Napomena Sljedeće metode zahtijevaju DVD sustava Windows Vista. Ako od proizvođača računala niste dobili DVD sa sustavom Windows Vista, možda ćete moći pokrenuti alate za popravak. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Ponovno pokrenite računalo, a potom pritisnite F8 tijekom procesa pokretanja da biste otvorili izbornik Advanced Boot Options (Napredne mogućnosti pokretanja). Ili pričekajte i odaberite mogućnost Advanced Options Menu (izbornik dodatnih mogućnosti sustava Windows).
 2. Na izborniku odaberite mogućnost popravka računala.
 3. Odaberite Administrator, a zatim pritisnite Enter.
 4. Idite na 4. korak u 1. ili 2. metodi.

1. metoda: vratite računalo na prijašnu vremensku točku koristeći značajku vraćanja sustava

Vraćanje sustava vraća računalo na prijašnju vremensku točku prije pojave problema, a potom ponovno pokreće računalo. Da biste vratili sustav, slijedite ove korake:
 1. Umetnite DVD sustava Windows Vista u DVD pogon, a potom ponovno pokrenite računalo s DVD-a.

  Napomena Kada primite upit Press any Key to boot from the CD or DVD (Pritisnite bilo koju tipku da biste pokrenuli sustav s CD-a ili DVD-a), pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici da biste ponovno pokrenuli računalo pomoću DVD-a sustava Windows Vista.
 2. Odaberite postavku jezika, a potom kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite Repair your computer (Popravak računala).
 4. Odaberite instalaciju sustava Windows Vista za popravak, a potom kliknite Next (Dalje).
 5. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) odaberiteSystem Restore (Vraćanje sustava), a potom pritisnite Enter.

  Napomena Ako postupak popravka otkrije problem pri pokretanju sustava Windows Vista, pokrenut će značajku popravka pri pokretanju radi automatskog popravljanja problema. Ako se to dogodi, kliknite Cancel (Odustani), a potom kliknite View Advanced Options (Prikaži napredne mogućnosti) radi oporavka sustava i podrške.
 6. U čarobnjaku za vraćanje sustava kliknite Next (Dalje).
 7. Odaberite točku vraćanja koja nosi datum prije datuma na koji ste primili poruku o pogrešci, a potom kliknite Next (Dalje).

  Napomena U većini slučajeva to je najnovija točka vraćanja na popisu.
 8. Kliknite Next (Dalje).
 9. Kliknite Finish (Završi). Značajka vraćanja sustava završit će rad i ponovno pokrenuti vaše računalo.  
Napomena Ako vidite crni zaslon i istu ili sličnu poruku o pogrešci, možda ćete morati ponoviti ove korake i vratiti računalo na raniji datum.

2. metoda: Koristite značajku popravka pokretanja da biste pokušali popraviti probleme koji se pojavljuju pri pokretanju računala

Da biste pokrenuli sustav Windows s DVD-a sustava Windows Vista i koristili mogućnosti oporavka sustava, slijedite ove korake:

 1. Umetnite DVD sustava Windows Vista u DVD pogon, a potom ponovno pokrenite računalo s DVD-a.

  Napomena Kada primite upit Press any Key to boot from the CD or DVD (Pritisnite bilo koju tipku da biste pokrenuli sustav s CD-a ili DVD-a), pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici da biste ponovno pokrenuli računalo pomoću DVD-a sustava Windows Vista.
 2. Odaberite postavku jezika, a potom kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite Repair your computer (Popravak računala).
 4. Odaberite instalaciju sustava Windows Vista za popravak, a potom kliknite Next (Dalje).
 5. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) odaberiteStartup Repair (Popravak pokretanja), a potom pritisnite Enter.

  Napomena Ako postupak popravka otkrije problem pri pokretanju sustava Windows Vista, pokrenut će značajku popravka pri pokretanju radi automatskog popravljanja problema. Ako se to dogodi, kliknite Cancel (Odustani), a potom kliknite View Advanced Options (Prikaži napredne mogućnosti) radi oporavka sustava i podrške.
 6. Kliknite Finish (Završi) po dovršetku rada značajke Popravak pokretanja.
 7. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite Restart (Ponovno pokreni).
Napomena Ako ugledate crni zaslon s istom porukom o pogrešci, isprobajte 3. metodu.

3. metoda: izbrišite unos poqexec iz vrijednosti SetupExecute (samo napredni korisnici)

Napomena Preporučujemo da iskušate 3. metodu samo ako ste napredni korisnik. 

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete registar moći vratiti ako se pojave problemi. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem 322756 Stvaranje sigurnosne kopije registra i vraćanje registra u sustavu Windows

Da biste izbrisali unos poqexec iz vrijednosti SetupExecute (REG_MULTI_SZ), morate očistiti vrijednost. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Umetnite DVD sustava Windows Vista u DVD pogon, a potom ponovno pokrenite računalo s DVD-a.

  Napomena Kada primite upit Press any Key to boot from the CD or DVD (Pritisnite bilo koju tipku da biste pokrenuli sustav s CD-a ili DVD-a), pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici da biste ponovno pokrenuli računalo pomoću DVD-a sustava Windows Vista.
 2. Odaberite postavku jezika, a potom kliknite Next (Dalje).
 3. Odaberite Repair your computer (Popravak računala).

  Napomena Ako se od vas zatraži da izvršite vraćanje sustava, odaberite No (Ne) i pritisnite tipku Enter.
 4. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) odaberite Startup Repair (Popravak pokretanja), a potom pritisnite Enter.

  Napomena Ako postupak popravka otkrije problem pri pokretanju sustava Windows Vista, pokrenut će značajku popravka pri pokretanju radi automatskog popravljanja problema. Ako se to dogodi, kliknite Cancel (Odustani), a potom kliknite View Advanced Options (Prikaži napredne mogućnosti) radi oporavka sustava i podrške.
 5. U odjeljku System Recovery Options (Mogućnosti oporavka sustava) kliknite Command Prompt, a potom pritisnite Enter.
 6. U naredbeni redak upišite sljedeće naredbe. Nakon svake naredbe pritisnite tipku Enter :

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. U naredbeni redak upišite exit, a zatim pritisnite Enter.
 8. Ponovno pokrenite računalo.
Svojstva

ID članka: 975484 - posljednja izmjena: 26. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije