Uvoz strukture projekta u program Project

S AŽ E T A K

Kada uvezete datoteke iz druge aplikacije u Microsoft Project, možete uvrstiti informacije koje će programu Microsoft Project omogućiti generiranje strukture projekta za uvezenu datoteku.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Ne možete izravno uvesti polje Broj strukture iz datoteke spremljene u obliku koji nije uobičajeni oblik programa Microsoft Project. No moguće je uvesti drugo polje koje će ispravno generirati istu strukturu.


Microsoft Project koristi polje zadatka pod nazivom "Outline Level" ("Razina strukture") zajedno s redoslijedom uvoza zadataka za određivanje mjesta zadataka u strukturi projekta. Zadaci čija je razina strukture 1 zadaci su najviše razine u strukturi projekta. Zadaci čija je razina strukture 2 podređeni su zadacima razine 1; zadaci razine 3 podređeni su zadacima razine 2 itd., primjerice:


Datoteka s vrijednostima razdvojenima zarezom (CSV) sadrži sljedeći tekst:

1,Summary Task 1
2,Task A
2,Task B
2,Summary Task 2
3,Task C
3,Task D
1,Summary Task 3
2,Task E
2,Task F
Ako tu datoteku uvezete u Microsoft Project pomoću tablice zadataka u kojoj su prva dva polja Outline Level (Razina strukture) i Name (Naziv), zadaci će biti uvezeni sa sljedećom strukturom:

Outline
Level Name
--------------------------
1 1 Summary Task 1
2 1.1 Task A
2 1.2 Task B
2 1.3 Summary Task 2
3 1.3.1 Task C
3 1.3.2 Task D
1 2 Summary Task 3
2 2.1 Task E
2 2.2 Task F
NAPOMENA: Outline Number (Broj strukture) i uvlaka naziva prikazani su radi jasne ilustracije strukture.
Svojstva

ID članka: 97831 - posljednja izmjena: 18. ruj 2011. - verzija: 1

Povratne informacije