Neuspjela rezervacija resursa u programu Outlook 2010 pomoću značajke izravne rezervacije

S I M P T O M I

Kada pošaljete zahtjev za sastanak u programu Microsoft Office Outlook 2010 u poštanski sandučić koji je konfiguriran za izravnu rezervaciju, rezervacija sastanka nije uspješna. U tom slučaju ne dobivate poruku o pogrešci. Ako otvorite poštanski sandučić koji je konfiguriran za izravnu rezervaciju, zahtjev za sastanak nalazi se u mapi s pristiglom poštom.

Napomena Kada se u starijim verzijama programa Outlook uspješno rezervira sastanak u poštanskom sandučiću koji je konfiguriran za izravnu rezervaciju, zahtjev za sastanak nikad se ne šalje u poštanski sandučić resursa. Stoga, zahtjev za sastanak u mapi s pristiglom poštom poštanskog sandučića resursa znači da sastanak nije uspješno rezerviran.

U Z R O K

Prema zadanim postavkama Outlook 2010 ne implementira kôd za izravnu rezervaciju koji se koristi u starijim verzijama programa Outlook. Umjesto toga, zahtjev za sastanak šalje se u poštanski sandučić resursa na isti način na koji se zahtjev za sastanak šalje sudionicima redovitih sastanaka.

R J EŠ E N J E

Da biste riješili taj problem, pomoću jednog od sljedećih načina konfigurirajte podatke registra da bi se omogućila izravna rezervacija u programu Outlook:
 • ručna izmjena registra
 • konfiguracija registra pomoću značajke za pravila grupe
 • uvođenje podatka registra pomoću alata za prilagođavanje sustava Office

Da bismo umjesto vas omogućili izravnu rezervaciju u programu Outlook, prijeđite na odjeljak "Popravite mi to". Ako problem želite riješiti sami, prijeđite na odjeljak "Popravit ću to sam".

Popravite mi toDa biste automatski riješili problem, kliknite gumb ili vezu Fix it (Popravak). Zatim u dijaloškom okviru File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite Run (Pokreni), a zatim slijedite korake u čarobnjaku Fix it (Popravak).
Napomene
 • Čarobnjak je možda samo na engleskom jeziku. No automatski popravak funkcionira i u verzijama sustava Windows na drugim jezicima.
 • Ako niste na računalu na kojem se pojavljuje problem, spremite rješenje za popravak na izbrisivi memorijski pogon ili na CD, a zatim ga pokrenite na računalu na kojem se problem pojavljuje.

Zatim prijeđite na odjeljak "Je li to riješilo problem?".Popravit ću to sam

Prvi način: ručna izmjena registra

Važno Ovaj odjeljak, postupak ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi bolje zaštite prije izmjene registra stvorite njegovu sigurnosnu kopiju. Tako ćete registar moći vratiti ako se pojave problemi. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows (Tekst je možda na engleskom)
Da biste u programu Outlook 2010 koristili značajku izravnog rezerviranja, svojem klijentu za Outlook morate dodati podatke registra. Sljedećim koracima dodajte te podatke registra da bi se omogućila izravna rezervacija:
 1. Zatvorite Outlook.
 2. Pokrenite uređivač registra.
  • U sustavu Windows Vista kliknite gumb Startgumb Start , a zatim u okvir Start Search (Pokreni pretraživanje) upišite regedit pa pritisnite ENTER.

   Dozvola kontrole korisničkog računa Ako se zatraži unos administratorske lozinke ili potvrda, upišite lozinku ili dajte potvrdu.
  • U sustavu Windows XP kliknite Start, zatim Run (Pokreni), pa upišite regedit i kliknite OK (U redu).
 3. Pronađite i odaberite sljedeći potključ u registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
 4. Na izborniku Edit (Uređivanje) pokažite mogućnost New (Novo), a potom kliknite DWORD Value (Vrijednost DWORD).
 5. Upišite EnableDirectBooking, a zatim pritisnite ENTER.
 6. Desnom tipkom miša kliknite EnableDirectBooking, a zatim Modify (Izmijeni).
 7. U okvir Value data (Podaci o vrijednosti) upišite 1 pa kliknite OK (U redu).
 8. Zatvorite uređivač registra.
 9. Pokrenite Outlook.

Drugi način: konfiguracija registra pomoću značajke za pravila grupe

Podatke registra potrebne da bi se omogućila izravna rezervacija u programu Outlook moguće je konfigurirati pomoću značajke za pravila grupe. Zadani predložak za pravila grupe (OUtlk14.adm) za Outlook 2010 ne sadrži postavku pravila kojom se kontrolira izravna rezervacija u programu Outlook. Zato morate koristiti prilagođeni predložak za pravila grupe da biste omogućili izravnu rezervaciju pomoću značajke za pravila grupe.

Da biste uveli tu postavku pomoću prilagođenog predloška za pravila grupe, slijedite ove korake:
 1. Putem Microsoftova centra za preuzimanje možete preuzeti sljedeću datoteku:


  Preuzimanje Preuzmite odmah paket Outlk14-DirectBooking.zip.

  Dodatne informacije o preuzimanju Microsoftovih datoteka za podršku potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
  119591 Preuzimanje Microsoftovih datoteka za podršku putem internetskih servisa (Tekst je možda na engleskom)
  Microsoft je izvršio antivirusnu provjeru ove datoteke. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan na dan objave te datoteke. Datoteka je pohranjena na poslužiteljima s poboljšanom zaštitom koji sprječavaju neovlaštenu izmjenu datoteka.
 2. Iz paketa Outlk14-DirectBooking.zip izdvojite prilagođeni .adm predložak.

  Napomena Prilagođeni .adn predložak sadrži sljedeći tekst.
  CLASS MACHINE
  CLASS USER

  CATEGORY !!L_MicrosoftOfficeOutlookDirectBooking
  POLICY !!L_TurnOnOffDirectBooking
  KEYNAME "Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar"
  EXPLAIN !!L_TurnOnOffDirectBookingExplain
  VALUENAME "EnableDirectBooking"
  VALUEON NUMERIC 1
  VALUEOFF NUMERIC 0
  END POLICY
  END CATEGORY
  [strings]
  L_Version="14.0.4760.1000"
  L_LCID="1033"
  L_MicrosoftOfficeOutlookDirectBooking="Izravna rezervacija u programu Outlook 2010"
  L_TurnOnOffDirectBooking="Omogući ili onemogući izravnu rezervaciju"
  L_TurnOnOffDirectBookingExplain="Pomoću ovog pravila upravlja se značajkom izravne rezervacije u programu
  Outlook 2010 \n \n Prema zadanim postavkama Outlook 2010 ne implementira kôd za izravnu rezervaciju
  korišten u starijim verzijama programa Outlook, a zahtjev za sastanak šalje su poštanski sandučić
  resursa na isti način kao što se zahtjev za sastanak šalje sudionicima redovitih sastanaka .\n \n
  Omogućite ovo pravilo da biste konfigurirali Outlook tako da koristi kôd za izravnu rezervaciju prilikom svakog dodavanja
  poštanskog sandučića u okvir Resursi u zahtjevu za sastanak.\n \n
  Ako onemogućite to pravilo ili ga ne konfigurirate, prilikom slanja zahtjeva
  za sastanak u poštanski sandučić konfiguriran za izravnu rezervaciju sastanak neće biti uspješno
  rezerviran. U tom slučaju ne dobivate poruku o pogrešci. Ako otvorite poštanski sandučić
  konfiguriran za izravnu rezervaciju, zahtjev za sastanak nalazi se u mapi za pristiglu poštu.
 3. U uređivač za pravila grupe dodajte datoteku Outlk14-DirectBooking.adm.

  Napomena Koraci za dodavanje .adm datoteke u uređivač za pravila grupe razlikuju se ovisno o tome koju verziju sustava Windows koristite. Isto tako, budući da pravila možda primjenjujete na organizacijsku jedinicu (OJ), a ne na cijelu domenu, koraci se mogu razlikovati i u tom aspektu primjene pravila. Zato preporučujemo da dodatne informacije potražite u dokumentaciji sustava Windows.

  Nakon dodavanja .adm predloška u uređivač za pravila grupe prijeđite na četvrti korak.
 4. U uređivaču za pravila grupe slijedite ove korake:
  1. Proširite odjeljak User Configuration (Korisnička konfiguracija).
  2. Proširite odjeljak Policies (Pravila).
  3. Proširite odjeljak Administrative Templates: Policy definitions (Administrativni predlošci: Definicije pravila).
  4. Proširite odjeljak Classic Administrative Templates (ADM) (Klasični administrativni predlošci) da biste pronašli čvor pravila za svoj prilagođeni predložak. Tu se nalazi prilagođeni .adm predložak koji ste izdvojili u drugom koraku. Predložak se zove "Outlook 2010 Direct Booking" (Izravna rezervacija u programu Outlook 2010). 5. Kliknite Outlook 2010 Direct Booking (Izravna rezervacija u programu Outlook 2010).
 6. U odjeljku Settings (Postavke) dvokliknite Enable or disable direct booking (Omogući ili onemogući izravnu rezervaciju).
 7. Kliknite Enabled (Omogućeno), a zatim OK (U redu).
Kada omogućite pravila, postavke pravila primijenit će se na klijentskim radnim stanicama programa Outlook prilikom repliciranja ažuriranja za pravila grupe. Da biste provjerili tu promjenu, na klijentskoj radnoj stanici u naredbeni redak unesite sljedeću naredbu:
gpupdate /force
Nakon pokretanja te naredbe pokrenite uređivač registra na klijentskoj radnoj stanici da biste provjerili nalaze li se sljedeći podaci registra na klijentu:
Key: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
DWORD: EnableDirectBooking
Value: 1
Ako se u registru prikažu ti podaci, postavka pravila grupe primjenjuje se na tog klijenta. Pokrenite Outlook da biste provjerili je li problem riješen tom promjenom.

Treći način: uvođenje podataka registra pomoću alata za prilagođavanje sustava Office programa

Podatke registra možete uvesti i pomoću mogućnosti Add registry entries (Dodaj unose registra) u alatu za prilagođavanje sustava Office (engl. Office Customization Tool, OCT). Slijedite ove korake u OCT-u da biste uveli podatke registra kojima se ponovno omogućuje značajka izravne rezervacije u programu Outlook 2010.

Napomena Da biste koristili OCT, potrebno vam je Enterprise izdanje sustava Office 2010. Ako imate Retail izdanje sustava Office 2010, prilikom pokušaja pokretanja OCT-a prikazat će se sljedeća poruka o pogrešci:
Files necessary to run the Office Customization Tool were not found. Run Setup from the installation point of a qualifying product. (Datoteke nužne za pokretanje alata za prilagođavanje Office programa nisu pronađene. Ponovno pokrenite instalacijski program s instalacijske točke kvalificiranog proizvoda.)
 1. Pokrenite OCT pomoću naredbe kao što je ova:
  \\server_name\share_name\Office2010\Setup.exe /admin
 2. U dijaloškom okviru Select Product (Odabir proizvoda) kliknite Create a new Setup customization file for the following product (Stvori novu datoteku za prilagođavanje instalacije za sljedeći proizvod).
 3. U dijaloškom okviru Select Product (Odabir proizvoda) odaberite svoj proizvod iz sustava Office. Zatim kliknite OK (U redu).
 4. U navigacijskom oknu OCT-a odaberite Add registry entries (Dodaj unose registra), a potom kliknite Add (Dodaj).
 5. U dijaloškom okviru Add/Modify Registry Entry (Dodavanje/izmjena unosa registra) navedite sljedeće postavke, a zatim kliknite OK (U redu):
  • Root: HKEY_CURRENT_USER
  • Data type: REG_DWORD
  • Key: Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Options\Calendar
  • Value name: EnableDirectBooking
  • Value data: 1
  Na sljedećoj slici prikazane su promjene izvršene u dijaloškom okviru Add/Modify Registry Entry (Dodavanje/izmjena unosa registra):

  Dijaloški okvir za dodavanje/izmjenu unosa registra

  Kada kliknete OK (U redu) u dijaloškom okviru Add/Modify Registry Entry (Dodavanje/izmjena unosa registra), OCT prikazuje podatke registra kao što je prikazano na sljedećoj slici:

  Alat za prilagodbu sustava Microsoft Office

 6. Dovršite sve preostale zadatke u OCT-u, a zatim spremite .msp datoteku.
 7. Implementirajte Office 2010 tako da ubacite tu .msp datoteku.
Dodatne informacije o alatu za prilagođavanje Office programa u sustavu Office 2010 potražite u sljedećem članku na Microsoftovu web-mjestu TechNet:

Je li to riješilo problem?

 • Provjerite je li problem riješen. Ako je problem riješen, gotovi ste s ovim odjeljkom. Ako problem nije riješen, obratite se službi za podršku.
 • Voljeli bismo od vas dobiti povratne informacije. Da biste nam poslali povratne informacije ili prijavili eventualne probleme s ovim rješenjem, ostavite komentar na blogu "Popravite mi to" ili nam pošaljite poruku e-pošte.

D O D A T N E I N F O R M A C I J E

Dodatne informacije o konfiguriranju poštanskog sandučića za izravnu rezervaciju putem programa Outlook potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem

291616 Izravno rezerviranje resursa u programu Outlook (Tekst je možda na engleskom)
Ako se poštanski sandučići resursa konfigurirani za korištenje izravne rezervacije u programu Outlook nalaze na poslužitelju poštanskog sandučića Exchange Server 2007 ili Exchange Server 2010, preporučujemo da te resurse prenesete na resurse sustava Exchange 2007 ili Exchange 2010. Poštanski sandučići za resurse sustava Exchange 2007 i Exchange 2010 nude više značajki. Ti poštanski sandučići omogućuju i administraciju na strani poslužitelja pomoću programa Exchange Management Shell ili Exchange Management Console, čime se pojednostavnjuje upravljanje poštanskim sandučićima resursa.

Dodatne informacije o nadogradnji poštanskog sandučića za izravnu rezervaciju u programu Outlook na poštanski sandučić sustava Exchange 2007 potražite u sljedećem članku na Microsoftovu web-mjestu TechNet: Dodatne informacije o poštanskim sandučićima resursa sustava Exchange 2007, njihovu rezerviranju i upravljanju njima potražite u sljedećem članku na Microsoftovu web-mjestu TechNet:
Svojstva

ID članka: 982774 - posljednja izmjena: 20. pro 2011. - verzija: 1

Povratne informacije