Maksimalna duljina URL-ova u programu Internet Explorer iznosi 2083 znaka

SAŽETAK
Maksimalna duljina URL-ova u programu Microsoft Internet Explorer iznosi 2083 znaka. Maksimalna duljina puta u programu Internet Explorer iznosi 2048 znakova. To se ograničenje odnosi na URL-ove koji koriste zahtjev POST i na one koji koriste zahtjev GET.

Ako koristite metodu GET, ograničeni ste na maksimalno 2048 znakova umanjenih za broj znakova u putu.

Metoda POST, međutim, pri slanju parova naziv/vrijednost nije ograničena duljinom URL-a. Ti se parovi prenose u zaglavlju, a ne u URL-u.

RFC 2616, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1" ne navodi nikakve preduvjete vezane uz duljinu URL-a.
REFERENCE
Dodatnu analizu komponenti potražite u datoteci zaglavlja Wininet.

Dodatne informacije potražite pod naslovom "General Syntax" (Opća sintaksa) u odjeljku 3.2.1 RFC dokumenta 2616, "Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1" na sljedećem FTP mjestu ustanove Internet Society:
POST GET URL length
Svojstva

ID članka: 208427 - posljednja izmjena: 05/10/2010 14:20:05 - verzija: 3.6

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition

  • kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427
Povratne informacije