Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Umetanje oglednog teksta u dokument u programu Word

kbclone: 180685 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Word 98 potražite pod brojem 180685 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku).
SAŽETAK
Microsoft Word omogućuje vam brzo umetanje oglednog teksta u dokument. Da biste to učinili, upišite =rand() u dokument na mjestu na kojem želite da se tekst pojavi, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Umetnuti ogledni tekst izgledat će otprilike ovako:
The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶

The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog.¶ (Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.¶ Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.¶ Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje. Gojazni đačić s biciklom drži hmelj i finu vatu u džepu nošnje.¶)
Ta je značajka po zadanome uključena, a isključena je kada je isključena mogućnost Replace text as you type (Zamijeni tekst novim upisom). Da biste tu značajku uključili ili isključili, na izborniku Tools (Alati) kliknite AutoCorrect (Mogućnosti samoispravka), zatim karticu AutoCorrect (Samoispravak), a potom potvrdite ili poništite potvrdni okvir Replace text as you type (Zamijeni tekst novim upisom).

Da biste u dokumentu programa Word vidjeli oznake odlomka (), učinite nešto od sljedećeg:
  • Na alatnoj traci Standard kliknite Show/Hide () (Pokaži/sakrij ¶).
  • Na izborniku Tools (Alati) kliknite Options (Mogućnosti). Na kartici View (Pogled) potvrdite okvir All (Sve), a zatim kliknite OK (U redu).
Napomena Word neće umetnuti ogledni tekst kada točka umetanja slijedi neposredno nakon PRIJELOMA STRANICE ili PRIJELOMA STUPCA.
DODATNE INFORMACIJE
Ogledni se tekst po zadanom sastoji od tri odlomka, a svaki odlomak od pet rečenica. Broj odlomaka i rečenica koje će se prikazati možete odrediti tako da dodate brojke unutar zagrade.

Funkcija =rand() ima sljedeću sintaksu
=rand(p,s)
pri čemu p označava broj odlomaka, a s broj rečenica za koje želite da se prikažu u svakom odlomku.

Primjeri:
=rand(1) umetnut će jedan odlomak od pet rečenica teksta

=rand(1,1) umetnut će jedan odlomak od jedne rečenice teksta

=rand(1,2) umetnut će jedan odlomak od dvije rečenice teksta

=rand(2) umetnut će dva odlomka od pet rečenica teksta

=rand(2,1) umetnut će dva odlomka od jedne rečenice teksta

=rand(10) umetnut će deset odlomaka od pet rečenica teksta

=rand(10,1) umetnut će deset odlomaka od jedne rečenice teksta

=rand(10,10) umetnut će deset odlomaka od deset rečenica teksta
Napomena Kada izostavite drugu brojku, po zadanom se prikazuje pet rečenica teksta. Najveći broj koji možete upotrijebiti u zagradi je 200 (taj broj može biti manji, ovisno o broju odlomaka i rečenica koji ste odredili).
example boilerplate default generate random standard dummy
Svojstva

ID članka: 212251 - posljednja izmjena: 09/18/2011 08:54:00 - verzija: 6.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 97 Standard Edition, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2010

  • kbautotext kbhowto kbinfo KB212251
Povratne informacije