OL2000: Poruka o pogrešci: Došlo je do pogreške prilikom započinjanja ispisa

Ovaj je članak arhiviran. Njegov trenutni sadržaj više se neće ažurirati.
PORUKA O POGREŠCI
Kada pokušate ispisivati iz programa Outlook, možete primiti sljedeću poruku o pogrešci:
There was an error when printing started. (Došlo je do pogreške prilikom započinjanja ispisa.)
NAPOMENA: U Microsoft Office 2000 ugrađena je funkcija uz čiju pomoć možete dobiti dodatne informacije o upozorenjima ili porukama o pogreškama čiji je uzrok teško dijagnosticirati. Ako želite omogućiti tu funkciju u sustavu Microsoft Office 2000, preuzmite datoteku Microsoft Office 2000 Customizable Alerts s web-mjesta Microsoft Office Update na sljedećoj adresi: NAPOMENA: Ako ste ovom članku pristupili klikom na gumb Web Info, Customizable Alerts (Prilagodljiva upozorenja) već su vam omogućena.
ŠTO POKUŠATI

Pisač nije dostupan

Ako je pisač priključen izravno na računalo, provjerite je li uključen i ispravno povezan. Ako je pisač u mreži, provjerite je li dostupan s nekog drugog računala koje se nalazi u istoj mreži.

Povratak na vrh

Rezerviranje priključka za mrežni pisač

Prije nego započnete ovaj postupak, provjerite s mrežnim administratorom imate li ispravan put za mrežni pisač.

 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), a zatim kliknite Printers (Pisači).
 2. Desnom tipkom miša kliknite ikonu odgovarajućeg pisača, a zatim kliknite Properties (Svojstva) na izborniku prečaca.
 3. Na kartici Details (Detalji) kliknite Capture Printer Port (Rezerviraj priključak pisača).
 4. Na popisu Device (Uređaj) odaberite priključak koji ne koristi nijedan pisač.
 5. U okvir Path (Put) utipkajte mrežni put pisača, a zatim kliknite OK (U redu).
 6. Na popisu Print to the Following Port (Ispisuj na ovaj priključak) odaberite priključak koji ste odabrali u četvrtom koraku, a zatim kliknite OK (U redu).
Povratak na vrh

Ponovno instaliranje upravljačkog programa pisača ili provjera mrežnih ispisnih servisa

 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), a zatim kliknite Printers (Pisači).
 2. Desnom tipkom miša kliknite zadani pisač, a zatim na izborniku prečaca kliknite Delete (Izbriši). Na eventualno pitanje želite li ukloniti dodatne datoteke preostale u sustavu odgovorite Yes (Da).
 3. Da biste ponovo instalirali upravljački program pisača, dvokliknite ikonu Add Printer (Dodaj pisač) i slijedite upute u čarobnjaku za dodavanje pisača. Na pitanje želite li zamijeniti postojeće datoteke odgovorite Yes (Da).
 4. Osim toga, na računalu koje dijeli pisač možda treba provjeriti ispisne servise. Obratite se mrežnom administratoru da biste provjerili rade li ispisni servisi.
Povratak na vrh
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije o problemima s ispisom u sustavu Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ili Microsoft Windows Millennium potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
128345 Otklanjanje poteškoća s ispisom u sustavu Windows 95/98/Millennium Edition (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o problemima s ispisom specifičnima za Outlook 2000 potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
195861 OL2000: (IMO) Pogreška 1120 pri ispisu faksa (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
196683 OL2000: Outlook se smrzava pri ispisu detaljnih prikaza adresnih kartica (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
197724 OL2000: (IMO) Poruka o pogrešci: Automatski ispis datoteke nije uspio (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
212911 OL2000: Problem pri ispisu adresnih kartica kontakta (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
212942 OL2000: Ispis na pisač HP LaserJet 5Si/Si MX PS uzrokuje pogrešku Invalid Page Fault (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
212946 OL2000: Poruka o pogrešci: "OUTLOOK caused a General Protection Fault in module HPBLA2.DLL" (OUTLOOK je uzrokovao općenitu pogrešku zaštite u modulu HPBLA2.DLL) prilikom ispisa stila kartice (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
212958 OL2000: Ispis stavke iz Kontakata na pisač Epson LP-9200S uzrokuje pad upravljačkog programa pisača (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
218370 OL2000: (IMO) Poruka o pogrešci za faks: Nije moguće pokrenuti ispis (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
222419 OL2000: (CW) Pogreška pri ispisu zahtjeva za sastanak iz neotvorene poruke (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
223410 OL2000: Poruka o pogrešci: Error obtaining print settings. Your print settings have been reset to default. (Pogreška pri dohvaćanju postavki ispisa. Postavke ispisa vraćene su na zadane postavke.) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
234623 OL2000: Poruka o pogrešci: "Cannot retrieve printer information. To check the printer setup, double-click the Printers icon in Windows Control Panel" (Nije moguće dohvatiti podatke o pisaču. Da biste provjerili postavke pisača, dvokliknite ikonu Pisači na upravljačkoj ploči sustava Windows.) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
238473 OL2000: (IMO) Poruka o pogrešci: PCL XL Error Printed When Printing a Fax (Pri ispisu faksa došlo je do PCL XL pogreške) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
253966 OL2000: Pogreška u datoteci Outlprnt pri definiranju stila ispisa ili pri ispisu (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
OFF2000
Svojstva

ID članka: 223414 - posljednja izmjena: 12/05/2015 13:35:08 - verzija: 4.3

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbprb KB223414
Povratne informacije