Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Upotreba alata Regsvr32 i otklanjanje poteškoća s porukama o pogrešci Regsvr32

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Ako članak ne opisuje poruku o pogrešci koja vam se pojavljuje, detaljna objašnjenja poruka o pogreškama, preporučljive akcije i dodatne resurse podrške možete pronaći na web-mjestu Centra Događaji i poruke o pogreškama.
Sažetak
Regsvr32 je uslužni program a naredbenim retkom za registraciju i poništavanje registracije OLE kontrola kao što su DLL-ovi i ActiveX kontrole u registru sustava Windows. Regsvr32.exe instaliran je u mapi %systemroot%\System32 u sustavu Windows XP i novijim verzijama sustava Windows.

Napomena Na 64-bitnoj verziji operacijskog sustava Windows postoje dvije verzije datoteke Regsv32.exe:
 • 64-bitna verzija je %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • 32-bitna verzija je %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
Sintaksa naredbe programa Regsvr32
RegSvr32.exe ima sljedeće mogućnosti naredbenog retka:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u – poništavanje registracije poslužitelja
/i – poziva DllInstall uz neobavezan [cmdline]; ako se koristi uz /u, poziva deinstalaciju dll-a
/n – ne poziva DllRegisterServer; ta se mogućnost mora koristiti uz /i
/s – Tiho: ne prikazuj okvire poruke
Najčešća rješenja za pogreške programa Regsvr32
Kad primite pogrešku programa Regsvr32, pokušajte jedan od sljedećih načina rješavanja:
 • Prvi način: Ponovno pokretanje naredbe Regsvr32 iz privilegiranog naredbenog retka

  Da biste otvorili privilegirani naredbeni redak, slijedite ove korake:
  Windows 8.1 i Windows 8
  Prijeđite prstom s desnog ruba zaslona i dodirnite Traži. Ili, ako koristite miš, pokažite na donji desni kut zaslona i kliknite Traži. U okvir Pretraži upišite Naredbeni redak, desnom tipkom miša kliknite Naredbeni redak, zatim kliknite Pokreni kao administrator. Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Dopusti.
  Windows 7 i Windows Vista
  Kliknite Start, u okvir Pretraži upišite Naredbeni redak ili cmd, desnom tipkom miša kliknite Naredbeni redak, zatim kliknite Pokreni kao administrator. Ako se od vas zatraži da unesete administratorsku lozinku ili potvrdu, upišite lozinku ili kliknite Dopusti.
  Windows XP
  Prijavite se putem administratorskog računa ili računa koji ima administratorske dozvole, a zatim otvorite prozor naredbenog retka.
 • Drugi način: Korištenje 32-bitne verzije programa Regsvr32 za registraciju 32-bitnog DLL-a na 64-bitnoj verziji sustava Windows

  Ako se pojavi pogreško prilikom registracije 32-bitnog DLL-a na 64-bitnoj verziji sustava Windows, slijedite ove korake:
  1. Otvorite privilegirani naredbeni redak.
  2. Ako je 32-bitni DLL u mapi %systemroot%\System32, premjestite ga u mapu %systemroot%\SysWoW64.
  3. Pokrenite sljedeću naredbu:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <Cijeli put do DLL-a>
Poruke o pogrešci programa Regsvr32

Poruke o pogrešci programa Regsvr32 u sustavu Windows Vista i novijim verzijama

Sljedeća tablica sadrži poruke o pogreškama alata RegSvr32 i njihove moguće uzroke:
Poruka o pogrešciUzrok
The command-flag ""%1"" is not valid. Please review the command usage and try again. (Naredbena oznaka ""%1"" nije valjana. Provjerite valjanost naredbe i pokušajte ponovo.)U naredbeni redak alata regsvr32.exe unesena je kombinacija mogućnosti koja nije valjana.
This command is only valid if a Microsoft Visual Studio OLE Activex Control project is opened. (Ta je naredba valjana samo ako je otvoren projekt OLE Activex kontrola u programu Microsoft Visual Studio.)Visual Studio pozvao je Regsvr32.exe, ali u naredbenom retku nije naveden nijedan modul.
To register a module, you must provide a binary name. (Za registraciju modula treba unijeti binarni naziv.)Regsvr32.exe je pozvan bez navođenja modula u naredbenom retku.
The command OleInitialize failed to run. Your computer might be low on memory. Close any open programs and then try again. (Naredba OleInitialize nije se pokrenula. Računalu možda nedostaje memorije. Zatvorite sve otvorene programe i pokušajte ponovo).Regsvr32 mora inicijalizirati COM biblioteku da bi mogao pozvati potrebne funkcije COM biblioteke i poništiti inicijalizaciju biblioteke kada se isključi. Ove poruke o pogreškama pojavljuju se ako pokušaj inicijalizacije ili poništenja inicijalizacije COM biblioteke ne uspije.
The module ""%1"" failed to load.\n\n Make sure the binary is stored at the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files.\n\n%2. (Modul ""%1"" nije se uspio učitati.\n\nProvjerite je li binarna datoteka pohranjena na navedenom putu ili ispravite pogreške da biste potražili probleme s binarnom datotekom ili ovisnim .DLL datotekama.\n\n%2.)Došlo je do pogreške pri učitavanju modula koji je naveden u naredbenom retku. Tekst pogreške je prikazan kao dio poruke.
The module ""%1"" was loaded but the entry-point %2 was not found.\n\nMake sure that ""%1"" is a valid DLL or OCX file and then try again (Modul ""%1"" je učitan, ali ulazna točka %2 nije pronađena.\n\nProvjerite je li ""%1"" valjana DLL ili OCX datoteka i zatim pokušajte ponovno)Datoteka Regsvr32.exe nije uspjela pronaći potrebnu ulaznu točku u modulu koji je naveden u naredbenom retku. To se može dogoditi ako ulazne točke nisu ispravno izvezene iz modula ili ako modul nije .DLL ili .OCX datoteka.
The module ""%1"" was loaded but the call to %2 failed with error code %3.\n\nFor more information about this problem, search online using the error code as a search term. (Modul ""%1"" je učitan, ali poziv na %2 nije uspio te se pojavila šifra pogreške %3.\n\nDodatne informacije o tom problemu potražite na internetu upotrebom šifre pogreške kao pojma za pretraživanje.)Pojavila se pogreška kada je datoteka regsvr32.exe pozvala ulaznu točku u modulu koji je naveden u naredbenom retku. Šifra pogreške je prikazana kao dio poruke.
The module ""%1"" may not compatible with the version of Windows that you're running. Check if the module is compatible with an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of regsvr32.exe. (Modul ""%1"" možda nije kompatibilan s verzijom sustava Windows koju koristite. Provjerite je li modul kompatibilan s x86 (32-bitnom) ili x64 (64-bitnom) verzijom alata regsvr32.exe.)Ta se pogreška može pojaviti, primjerice, ako je alat regsvr32.exe pokrenut na x86 računalu i modul naveden u naredbenom retku je 64-bitni modul.

Poruke o pogrešci alata Regsvr32.exe u sustavu Windows Vista i novijim verzijama

Sljedeći popis sadrži poruke o pogreškama alata RegSvr32 i njihove moguće uzroke:
Poruka o pogrešciUzrok
Unrecognized flag: /invalid_flag (Neprepoznata oznaka: /oznaka nije valjana)Unijeli ste nevažeću kombinaciju oznaka ili argumenata.
No DLL name specified. (DLL naziv nije naveden.)Niste uključili naziv datoteke .dll.
Dll_Name was loaded, but the DllRegisterServer or DllUnregisterServer entry point was not found.Navedeni naziv DII-a nije .dll ni .ocx datoteka. Na primjer, upisivanjem regsvr32 wjview.exe generira se ova poruka o pogrešci.
Dll_Name is not an executable file and no registration helper is registered for this file type. (Dll naziv nije izvršna datoteka te nijedan pomoćni alat za registraciju nije registriran za tu vrstu datoteka.)The specified Dll name is not an executable file (.exe, .dll, or .ocx). (Dll naziv nije izvršna datoteka te nijedan pomoćni alat za registraciju nije registriran za tu vrstu datoteka. Navedeni DII naziv nije .dll ni .ocx datoteka). Na primjer, upisivanjem regsvr32 autoexec.bat generira se ova poruka o pogrešci.
Dll_Name is not self-registerable or a corrupted version is in memory. (Dll naziv ne registrira se sam ili je u memoriji oštećena verzija.)Na primjer, ako upišete regsvr32 icwdial.dll, dobit ćete ovu poruku o pogrešci jer se datoteka Icwdial.dll ne registrira sama. Ako posumnjate da se u memoriji možda nalazi oštećena verzija datoteke Dllname, pokušajte ponovo pokrenuti računalo ili ponovo izdvojiti izvornu verziju datoteke.
OleInitialize failed (or OleUninitialize failed). (Inicijalizacija kontrole OLE nije uspjela (ili Poništenje inicijalizacije kontrole OLE nije uspjelo).)Regsvr32 mora inicijalizirati COM biblioteku da bi mogao pozvati potrebne funkcije COM biblioteke i poništiti inicijalizaciju biblioteke kada se isključi. Ove poruke o pogreškama pojavljuju se ako pokušaj inicijalizacije ili poništenja inicijalizacije COM biblioteke ne uspije. Na primjer, datoteka Ole32.dll može biti oštećena ili može biti pogrešne verzije.
LoadLibrary("Dll_Name") failed. (Učitavanje biblioteke ("Dll_naziv") nije uspjelo.) GetlastError returns 0x00000485 ("Dohvati zadnju pogrešku" vraća 0x00000485) Iz Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). To znači "Jednu od datoteka biblioteke koje su potrebne za pokretanje ove aplikacije nije moguće pronaći." Na primjer, ako upišete regsvr32 missing.dll dobit ćete ovu poruku o pogrešci ako datoteku missing.dll nije moguće pronaći.
LoadLibrary("Dll_Name") failed. (Učitavanje biblioteke ("Dll_naziv") nije uspjelo.) GetLastError returns 0x00000002 (Dohvati zadnju pogrešku vraća 0x00000002)Iz Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). To znači "Sustav ne može pronaći navedenu datoteku". Drugim riječima, zavisni DLL nije pronađen. Na primjer, ako upišete regsvr32 icwdial.dll bez datoteke Tapi32.dll (zavisne datoteke), vratit će vam se ova poruka.
LoadLibrary("dskmaint.dll") failed. (Učitavanje biblioteke ("dskmaint.dll") nije uspjelo.) GetLastError returns 0x000001f (Dohvati zadnju pogrešku vraća 0x000001f)Iz Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). To znači da "Uređaj pridružen sustavu ne radi." Do toga može doći ako pokušate registrirati datoteku Win16 .dll. Na primjer, ako upišete regsvr32 dskmaint.dll, vratit će vam se ova poruka.
DllRegisterServer (or DllUnregisterServer)in Dll_Name failed. (DllRegisterServer (ili DllUnregisterServer) u datoteci Dll_Name (Dll naziv) nije uspjelo.) Return code was: (Povratna šifra bila je:) string (niz)U datoteci Winerror.h potražite niz koji je naveden u poruci.
regsrv32
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 249873 - Utolsó ellenőrzés: 03/18/2014 14:35:00 - Verziószám: 9.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Visszajelzés