Informacije o registru sustava Windows za napredne korisnike

Obustavljena je podrška za Windows XP

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Windows XP. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Sažetak
Ovaj članak opisuje registar. Članak sadrži i informacije o sigurnosnom kopiranju i uređivanju registra, a navedene su i reference s dodatnim informacijama.

Dodatne informacije

Opis registra

U 5. izdanjuMicrosoftova računalnog rječnika registar se definira kao:
središnja hijerarhijska baza podataka koja se koristi u sustavima Microsoft Windows 98, Windows CE, Windows NT i Windows 2000, a namijenjena je pohrani informacija nužnih za konfiguriranje sustava za jednog ili više korisnika, aplikacija i hardverskih uređaja.

Registar sadrži informacije koje sustav Windows neprestano koristi za vrijeme rada, kao što su profili za svakog korisnika, aplikacije instalirane na računalu i vrste dokumenata koje svaka od njih može kreirati, postavke tablice svojstava za mape i ikone aplikacija, hardverski uređaji instalirani u sustav i priključci koji se koriste.

Registar zamjenjuje većinu tekstnih .ini datoteka, kao što su Autoexec.bat i Config.sys, koje su se koristile u konfiguracijskim datotekama sustava Windows 3.x i MS-DOS. Iako registar postoji u više verzija sustava Windows, postoje određene razlike među registrima različitih verzija.
Grozd registra skupina je ključeva, potključeva i vrijednosti u registru koja ima skup datoteka za podršku sa sigurnosnim kopijama podataka iz grozda. Datoteke za podršku za sve grozdove osim za HKEY_CURRENT_USER nalaze se u mapi %SystemRoot%\System32\Config u sustavima Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista. Datoteke za podršku za HKEY_CURRENT_USER nalaze se u mapi %SystemRoot%\Profiles\Korisničko ime. Nastavci naziva datoteka u tim mapama naznačuju vrstu podataka koje one sadrže. I nepostojanje datotečnog nastavka katkad upućuje na vrstu podataka koju datoteke sadrže.
Grozd registraDatoteke za podršku
HKEY_LOCAL_MACHINE\SAMSam, Sam.log, Sam.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SecuritySecurity, Security.log, Security.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SoftwareSoftware, Software.log, Software.sav
HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemSystem, System.alt, System.log, System.sav
HKEY_CURRENT_CONFIGSystem, System.alt, System.log, System.sav, Ntuser.dat, Ntuser.dat.log
HKEY_USERS\DEFAULTDefault, Default.log, Default.sav
U sustavu Windows 98 datoteke registra nazivaju se User.dat i System.dat. U verziji Windows Millennium Edition datoteke registra nazivaju se Classes.dat, User.dat i System.dat.

Napomena Sigurnosne značajke u sustavima Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista administratoru omogućuju kontrolu pristupa ključevima registra.

Sljedeća tablica sadrži prethodno definirane ključeve koje sustav koristi. Maksimalna duljina naziva ključa je 255 znakova.
Mapa/prethodno definirani ključOpis
HKEY_CURRENT_USERSadrži korijenske konfiguracijske informacije za korisnika koji je trenutno prijavljen. Tu se pohranjuju postavke korisnikovih mapa, boja zaslona i upravljačke ploče. Te se informacije vežu uz korisnički profil. Taj se ključ ponekad skraćeno naziva "HKCU".
HKEY_USERSSadrži sve aktivno učitane korisničke profile na računalu. HKEY_CURRENT_USER je potključ ključa HKEY_USERS. Ključ HKEY_USERS ponekad se skraćeno naziva "HKU".
HKEY_LOCAL_MACHINESadrži konfiguracijske informacije svojstvene računalu (za bilo kojeg korisnika). Taj se ključ ponekad skraćeno naziva "HKLM".
HKEY_CLASSES_ROOTPotključ je HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Ovdje pohranjene informacije osiguravaju pokretanje odgovarajućeg programa prilikom otvaranja datoteke u programu Windows Explorer. Taj se ključ ponekad skraćeno naziva "HKCR". Počevši od sustava Windows 2000 te se informacije pohranjuju u ključevima HKEY_LOCAL_MACHINE i HKEY_CURRENT_USER. Ključ HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes sadrži zadane postavke koje se mogu primijeniti na sve korisnike na lokalnom računalu. Ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes sadrži postavke koje nadjačavaju zadane postavke te se primjenjuju samo na interaktivnog korisnika. Ključ HKEY_CLASSES_ROOT nudi pregled registra koji spaja informacije iz ta dva izvora. HKEY_CLASSES_ROOT također nudi taj spojeni pregled programa osmišljenih za starije verzije sustava Windows. Da biste promijenili postavke za interaktivnog korisnika, morate unijeti izmjene u ključ HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, a ne u HKEY_CLASSES_ROOT. Da biste promijenili zadane postavke, promjene morate unijeti pod HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ako upisujete vrijednosti u ključ pod HKEY_CLASSES_ROOT, sustav pohranjuje informacije u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes. Ako upisujete vrijednosti u ključ pod HKEY_CLASSES_ROOT, a ključ već postoji pod HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes, sustav će pohranjivati informacije na tu lokaciju umjesto u HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes.
HKEY_CURRENT_CONFIGSadrži informacije o hardverskom profilu koji lokalno računalo koristi prilikom pokretanja sustava.
Napomena Registar u 64-bitnim verzijama sustava Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista podijeljen je na 32-bitne i 64-bitne ključeve. Većina 32-bitnih ključeva ima iste nazive kao i njihovi 64-bitni parnjaci i obratno. Zadana 64-bitna verzija programa Registry Editor, koja je sastavni dio 64-bitnih verzija sustava Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Vista, prikazuje 32-bitne ključeve u sljedećem čvoru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node
Dodatne informacije o pregledavanju registra u 64-bitnim verzijama sustava Windows potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
305097 Kako pregledavati registar sustava u 64-bitnim verzijama sustava Windows (Tekst je možda na engleskom)

Sljedeća tablica sadrži trenutno definirane podatke koje koristi sustav Windows. Maksimalna veličina naziva vrijednosti je sljedeća:
 • Windows Server 2003, Windows XP i Windows Vista: 16 383 znaka
 • Windows 2000: 260 ANSI znakova ili 16 383 Unicode znaka
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 255 znakova
Duge vrijednosti (više od 2048 bajtova) moraju se spremati u obliku datoteka s nazivima datoteka pohranjenim u registar. Time se pospješuje učinkovitost registra. Maksimalna veličina vrijednosti je sljedeća:
 • Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 / Windows Vista: Raspoloživa memorija
 • Windows Millennium Edition/Windows 98/Windows 95: 16 300 bajtova
Napomena Ukupna veličina svih vrijednosti ključa ograničena je na 64 K.
NazivVrsta podatakaOpis
Binarna vrijednostREG_BINARYSirovi binarni podaci. Većina informacija o hardverskim komponentama pohranjena je u obliku binarnih podataka, a u Registry Editoru se prikazuje u heksadecimalnom obliku.
DWORD vrijednostREG_DWORDPodaci predstavljeni brojem duljine 4 bajta (32-bitni cijeli broj). Mnogi parametri za upravljačke programe uređaja i usluga spadaju u tu vrstu te se u Registry Editoru prikazuju u binarnom, heksadecimalnom ili decimalnom formatu. Srodne vrijednosti su DWORD_LITTLE_ENDIAN (najmanje važan bajt nalazi se na najdonjoj adresi) i REG_DWORD_BIG_ENDIAN (najmanje važan bajt nalazi se na najgornjoj adresi).
Vrijednost s proširivim nizomREG_EXPAND_SZPodatkovni niz promjenjive duljine. Ova vrsta podataka obuhvaća varijable čija se vrijednost izračunava kada program ili usluga koristi podatke.
Vrijednost s višestrukim nizomREG_MULTI_SZVišestruki niz. Vrijednosti koje sadrže popise ili višestruke vrijednosti u obliku koji ljudi mogu čitati obično su te vrste. Unosi su odvojeni razmacima, zarezima ili drugim znakovima.
Vrijednost koja sadrži nizREG_SZTekstualni niz fiksne duljine.
Binarna vrijednostREG_RESOURCE_LISTNiz ugniježđenih polja osmišljenih za pohranjivanje popisa resursa koje koristi upravljački program hardverskog uređaja ili jedan od fizičkih uređaja koje kontrolira. Sustav detektira te podatke te ih zapisuje u stablo \ResourceMap i prikazuje u Registry Editoru kao binarnu vrijednost u heksadecimalnom formatu.
Binarna vrijednostREG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LISTNiz ugniježđenih polja osmišljen za pohranu popisa hardverskih resursa koje mogu koristiti upravljački program ili jedan od fizičkih uređaja pod njegovom kontrolom. Sustav sastavlja podskup tog popisa u stablu \ResourceMap. Sustav detektira te podatke te ih prikazuje u Registry Editoru kao binarnu vrijednost u heksadecimalnom formatu.
Binarna vrijednostREG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTORNiz ugniježđenih polja osmišljen za pohranu popisa resursa koje koristi fizički hardverski uređaj. Sustav detektira te podatke te ih zapisuje u stablo \HardwareDescription i prikazuje u Registry Editoru kao binarnu vrijednost u heksadecimalnom formatu.
NištaREG_NONEPodaci neodređene vrste. Sustav ili razne aplikacije zapisuju te podatke i prikazuje ih u Registry Editoru kao binarnu vrijednost u heksadecimalnom formatu.
VezaREG_LINKNiz u Unicode formatu s nazivom simboličke veze.
QWORD vrijednostREG_QWORDPodaci predstavljeni kao 64-bitni cijeli broj. Ti se podaci u programu Registry Editor prikazuju kao binarna vrijednost, a prvi su put upotrijebljeni u sustavu Windows 2000.

Stvaranje sigurnosne kopije registra

Prije uređivanja registra izvezite njegove ključeve koje namjeravate uređivati ili stvorite sigurnosnu kopiju cijelog registra. Ako se pojavi neki problem, vratite registar u prethodno stanje slijedeći upute u odjeljku "Vraćanje registra". Da biste izradili sigurnosnu kopiju cijelog registra, izradite sigurnosnu kopiju stanja sustava pomoću uslužnog programa Backup. Stanje sustava obuhvaća registar, bazu podataka registracije COM+ klasa i datoteke za pokretanje sustava. Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije stanja sustava pomoću uslužnog programa Backup (Sigurnosna kopija) potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
308422 Kako u sustavu Windows XP sigurnosno kopirati datoteke i mape na računalu pomoću programa Sigurnosna kopija
320820 Kako u sustavu Windows XP Home Edition sigurnosno kopirati datoteke i mape na računalu pomoću programa Sigurnosna kopija
326216 Kako u sustavu Windows Server 2003 sigurnosno kopirati i vraćati podatke putem značajke za sigurnosno kopiranje (Tekst je možda na engleskom)

Uređivanje registra

Da biste izmijenili podatke u registru, program mora koristiti funkcije registra definirane na sljedećem MSDN-ovu web-mjestu: Administratori mogu izmijeniti registar putem programa Registry Editor (Regedit.exe ili Regedt32.exe), pravila grupe, sistemskih pravila, datoteka registra (.reg) ili pokretanjem skripti (primjerice skripti u VisualBasicu).

Upotreba korisničkog sučelja sustava Windows

Preporučujemo da sistemske postavke mijenjate putem korisničkog sučelja sustava Windows, a ne ručnim uređivanjem registra. Međutim ručno uređivanje registra katkad je najbolji način rješavanja nekog problema vezanog uz određeni proizvod. Ako je problem dokumentiran u Microsoftovoj bazi znanja, dostupan je članak s detaljnim uputama o rješavanju problema uređivanjem registra. Preporučujemo da precizno slijedite te upute.

Upotreba programa Registry Editor (Uređivač registra)

Upozorenje Nepravilnim izmjenama registra putem programa Registry Editor ili na neki drugi način možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zbog tih ćete problema možda morati ponovo instalirati operacijski sustav. Microsoft ne jamči da ćete moći riješiti te probleme. Promjene registra obavljate na vlastitu odgovornost.
Putem programa Registry Editor možete:
 • pronaći podstrukturu, ključ, potključ ili vrijednost
 • dodati potključ ili vrijednost
 • promijeniti vrijednost
 • izbrisati potključ ili vrijednost
 • preimenovati potključ ili vrijednost
Navigacijsko područje Registry Editora prikazuje mape. Svaka mapa predstavlja unaprijed definirani ključ na lokalnom računalu. Kada pristupite registru na udaljenom računalu, pojavljuju se samo dva prethodno definirana ključa. HKEY_USERS i HKEY_LOCAL_MACHINE.

Upotreba pravila grupe

Microsoftova upravljačka konzola (Microsoft Management Console, MMC) obuhvaća administrativne alate pomoću kojih možete administrirati mreže, računala, servise i druge komponente sustava. MMC dodatak za pravila grupe administratorima omogućuje definiranje postavki pravila koje se primjenjuju na računala ili korisnike. Na lokalnim računalima pravila grupe možete implementirati putem lokalnog MMC dodatka za pravila grupe (Gpedit.msc). Pravila grupe možete implementirati u servisu Active Directory pomoću MMC dodatka Active Directory Users and Computers (Korisnici i računala servisa Active Directory). Dodatne informacije o upotrebi pravila grupe potražite u temama pomoći u odgovarajućem MMC dodatku za pravila grupe.

Upotreba datoteke s registracijskim stavkama (.reg)

Stvorite datoteku s registracijskim stavkama (.reg) koja sadrži izmjene registra, a zatim je pokrenite na računalu na kojemu želite obaviti izmjene. Datoteku s nastavkom .reg možete pokrenuti ručno ili putem prijavne skripte. Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
310516 Dodavanje, promjena i brisanje potključeva i vrijednosti registra pomoću datoteke registracijskih stavki (.reg)

Upotreba tehnologije Windows Script Host

Windows Script Host omogućuje pokretanje VBScript i JScript skripti izravno u operacijskom sustavu. Možete stvoriti VBScript i JScript datoteke koje koriste tehnologiju Windows Script Host za brisanje, čitanje i pisanje ključeva i vrijednosti registra. Dodatne informacije o tim metodama potražite na sljedećim Microsoftovim web-mjestima:
metoda RegDelete
metoda RegRead
metoda RegWrite

Upotreba tehnologije Windows Management Instrumentation

Windows Management Instrumentation (WMI) komponenta je operacijskog sustava Microsoft Windows, a predstavlja Microsoftovu implementaciju upravljanja poslovanjem putem Interneta (Web-Based Enterprise Management, WBEM). WBEM je strukovna inicijativa za razvoj standardne tehnologije namijenjene pristupu upravljačkim informacijama u okruženju tvrtke. Tehnologija WMI omogućuje automatiziranje administrativnih zadataka (kao što je uređivanje registra) u okruženju tvrtke. WMI možete koristiti u skriptnim jezicima koji imaju mehanizam na sustavu Windows i koji obrađuju Microsoft ActiveX objekte. Usto, putem uslužnog programa naredbenog retka za WMI (Wmic.exe) moguće je izmijeniti registar sustava Windows.
Dodatne informacije o servisu WMI potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o uslužnom programu naredbenog retka za WMI potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
290216 Opis uslužnog programa za naredbeni redak Windows Management Instrumentation (WMI) (Wmic.exe) (Tekst je možda na engleskom)

Korištenje alata Console Registry za Windows

Pomoću alata Console Registry za sustav Windows (Reg.exe) moguće je urediti registar. Da biste dobili pomoć o alatu Reg.exe, u naredbeni redak upišite reg /?, a zatim kliknite OK (U redu).

Vraćanje registra

Primijenite odgovarajuću metodu vraćanja registra u prethodno stanje.

Vraćanje ključeva registra

Da biste vratili potključeve registra koje ste prethodno izvezli, dvokliknite datoteku registracijskih stavki (.reg) koju ste prethodno spremili u odjeljku "Izvoz potključeva registra". Cijeli registar možete vratiti i iz sigurnosne kopije. Dodatne informacije o vraćanju cijelog registra potražite u odjeljku “Vraćanje cijelog registra” koji slijedi.

Vraćanje cijelog registra

Da biste vratili cijeli registar, vratite stanje sustava iz sigurnosne kopije. Dodatne informacije o vraćanju stanja sustava iz sigurnosne kopije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
309340 Kako koristiti program za sigurnosno kopiranje za vraćanje datoteka i mapa na računalu sa sustavom Windows XP

Napomena Stvaranje sigurnosne kopije stanja sustava stvara i ažurirane kopije datoteka registra u mapi %SystemRoot%\Repair. Ako nakon uređivanja registra ne možete pokrenuti Windows XP, možete ručno zamijeniti datoteke registra slijedeći upute u odjeljku "Prvi dio" članka iz Microsoftove baze znanja pod brojem
307545 Kako vratiti oštećeni registar koji sprječava pokretanje sustava Windows XP
Reference
Dodatne informacije potražite na sljedećim Microsoftovim web-mjestima: Web-mjesto "Windows Server Catalog of Tested Products" (Katalog provjerenih proizvoda za sustav Windows Server) referenca je za proizvode koji su provjereno kompatibilni sa sustavom Windows Server. Dodatne informacije o proizvodima za stvaranje sigurnosnih kopija koji su provjereno kompatibilni sa sustavom Windows Server potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:Upravitelj zaštite podataka (Data Protection Manager, DPM) ključni je član obitelji upravljačkih proizvoda Microsoft System Center koji je osmišljen da IT profesionalcima olakša upravljanje okruženjem sustava Windows. DPM je novi standard za stvaranje sigurnosnih kopija i oporavak u sustavu Windows koji nudi neprekidnu zaštitu podataka za Microsoftove programe i poslužitelje datoteka koji koriste homogeno integrirane diskovne medije i medije vrpci. Dodatne informacije o servisu DPM potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o oporavku podataka potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Dodatne informacije o stvaranju sigurnosne kopije, uređivanju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Kako izraditi sigurnosnu kopiju i vratiti registar u sustavima Windows XP i Windows Vista
322755 Kako izraditi sigurnosnu kopiju, uređivati i vratiti registar u sustavu Windows 2000
323170 Kako izraditi sigurnosnu kopiju, uređivati i vratiti registar u sustavu Windows NT 4.0 (Tekst je možda na engleskom)
322754 Kako izraditi sigurnosnu kopiju, uređivati i vratiti registar u sustavima Windows 95, Windows 98 i Windows Me (Tekst je možda na engleskom)
Dodatne informacije o razlikama između alata Regedit.exe i Regedt32.exe potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
141377 Razlike između alata Regedit.exe i Regedt32.exe (Tekst je možda na engleskom)
register system registration database .reg
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 256986 - posljednja izmjena: 05/31/2013 13:11:00 - verzija: 1.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbresolve kbenv kbinfo kbregistry KB256986
Povratne informacije