Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Ažuriranje protokola Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 za sustave Windows 7 i Windows Server 2008 R2

Sažetak
Ažuriranje protokola Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0 omogućuje korištenje novih značajki usluga udaljene radne površine koje su uvedene u sustavima Windows 8 i Windows Server 2012. Te su značajke sada dostupne za računala sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom Service Pack 1 (SP1) ili Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom Service Pack 1 (SP1).

Pogledajte nove značajke i poznate probleme u protokolu RDP 8.0.

Da biste upotrijebili ovo ažuriranje, morate ga preuzeti, instalirati preduvjet i zatim instalirati ovo ažuriranje. Ako na klijentu instalirate RDP 8.0, morate ga ručno omogućiti nakon instalacije.
Instaliranje preduvjeta
Prije nego što instalirate ažuriranje RDP 8.0, morate instalirati hitni popravak 2574819 kao preduvjet.
Omogućite ažuriranje na klijentu
Da biste omogućili RDP 8.0 na udaljenom računalu sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1, slijedite ove korake:

Napomena Sljedeće upute odnose se samo na udaljena računala sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1.
 1. Instalirajte odgovarajuću verziju paketa ažuriranja pokretanjem datoteke ažuriranja Windows6.1-KB2592687.
 2. Ponovno pokrenite računalo.
 3. Otvorite uređivač objekata lokalnog pravilnika grupe.
 4. Omogućite pravilo protokola za udaljenu radnu površinu. Postavka za ovo pravilo nalazi se u sljedećem čvoru:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Remote Session Environment
 5. Ako je potrebna funkcija UDP, omogućite pravilo RDP prijenosa, a zatim postavite vrijednost na Koristi TCP i UDP. Postavka za
  pravilo RDP prijenosa nalazi se u sljedećem čvoru:
  Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Session Host\Connections
  Napomena Konfiguriranje pravila RDP prijenosa omogućuje i postavljanje vatrozida da dopusti UDP priključak 3389.
 6. Ponovno pokrenite računalo.
Dodatne informacije
UAG kompatibilnost
RDP 8.0 nije kompatibilan s verzijama značajke Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 prije servisnog paketa Service Pack 3. Za dodatne informacije pogledajte: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj906310.aspx
Kako provjeriti je li RDP 8.0 omogućen na klijentu
Da biste provjerili je li RDP 8.0 omogućen na udaljenom računalu sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1, upotrijebite Remote Desktop Connection (RDC) 8.0 za povezivanje s računalom s računala sa sustavom Windows 8 ili Windows 7 sa servisnim paketom SP1. Zatim slijedite ove korake da biste provjerili je li RDP 8.0 omogućen:
 1. Ako je RDP 8.0 omogućen, gumb kvalitete veze bit će prikazan na traci veze.
 2. Kliknite gumb kvalitete veze da biste otvorili dijaloški okvir s informacijama nalik sljedećem. (Pogledajte sljedeću snimku zaslona za ovaj korak.)
Prisutnost ikone kvalitete veze i dijaloškog okvira kvalitete veze potvrđuje dostupnost protokola RDP 8.0 za udaljenu vezu.
Nove značajke u ažuriranju RDP 8.0

Nove značajke u protokolu RDP 8.0 za sustav Windows 7 sa servisnim paketom SP1

Ovo ažuriranje uvodi sljedeće značajke za udaljena računala sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1:Te su značajke dostupne samo kada koristite klijent koji je kompatibilan s protokolom RDP 8.0. Na primjer, računalo sa sustavom Windows 8 ili Windows 7 sa servisnim paketom SP1 s instaliranim ažuriranjem RDP 8.0 može se povezati s drugim računalom sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1 s instaliranim ažuriranjem RDP 8.0.

Nove značajke u klijentu Veza s udaljenom radnom površinom 8.0 za sustave Windows 7 sa servisnim paketom SP1 i Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom SP1

Ažuriranje Veza s udaljenom radnom površinom 8.0 podržava sljedeće nove značajke kada se povežete s podržanim i primjereno konfiguriranim poslužiteljem:
 • Remote Desktop Protocol 8.0

  Podrška za RDP 8.0 obuhvaća sljedeće:
  • Remote za WAN
  • RemoteFX Adaptive Graphics
  • Remote Network Auto Detect
  • RemoteFX Media Streaming

  Ta je značajka dostupna kada se povežete s računalima koja koriste jedan od sljedećih operacijskih sustava:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 s instaliranim i omogućenim protokolom RDP 8.0
 • Dynamic In-Session USB Redirection

  Ova značajka omogućuje korisnicima odabir USB uređaja za preusmjeravanje usred udaljene sesije. USB uređaji mogu se zamijeniti između udaljenih sesija ili s lokalnim računalom. Kada je značajka preusmjeravanja RemoteFX USB omogućena, korisnici mogu dodirnuti ikonu Uređaji na traci veze za odabir uređaja za preusmjeravanje.

  Značajka Dynamic In-Session USB Redirection dostupna je kada se povežete s računalima koja koriste jedan od sljedećih operacijskih sustava:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 s omogućenom značajkom RDP 7.1 RemoteFX vGPU
  • Windows 7 s instaliranim i omogućenim protokolom RDP 8.0
 • Poboljšano iskustvo jedinstvene prijave za web-pristup udaljenoj radnoj površini

  Ova značajka pojednostavnjuje i poboljšava korisničko iskustvo. Omogućuje korisnicima da unesu ime i lozinku samo jednom prilikom povezivanja s aplikacijama i radnim površinama koje je izdao IT. Od korisnika se ne traži da unesu vjerodajnice za uzastopne veze.

  Dodatne informacije o konfiguriranju pojedinačne web-prijave (web SSO) potražite u odjeljku Jedinstvenu prijavu web-pristupa udaljenoj radnoj površini sada je lakše omogućiti u sustavu Windows Server 2012.

  Ta je značajka dostupna samo kada se povežete s implementacijama koje se temelje na virtualnom računalu sa sustavom Windows Server 2012 i implementacijama radne površine koje se temelje na sesiji.
 • Ponovno povezivanje za značajku RemoteApp i veze s radnom površinom

  Ova značajka omogućuje korisnicima jednostavno prekidanje veze i ponovno povezivanje s aplikacijama i radnim površinama koje je izdao IT. Dostupna je korisnicima kada koriste značajku RemoteApp i veze s radnom površinom za povezivanje s implementacijama koje se temelje na virtualnom računalu sa sustavom Windows Server 2012 i implementacijama radne površine koje se temelje na sesiji.
 • Podrška za API-je značajke RemoteFX Media Redirection za aplikacije VoIP

  Ova značajka omogućuje aplikacijama kao Lync 2013 da pruže obogaćeno iskustvo audiokonferencija i videokonferencija. Dodatne informacije potražite u odjeljku Opće informacije o dodatku za Microsoft Lync 2013 VDI. Ta je značajka dostupna kada se povežete s računalima koja koriste jedan od sljedećih operacijskih sustava:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Podrška za ugniježđene sesije

  U određenim situacijama RDP 8.0 podržava pokretanje sesije veze s udaljenom radnom površinom unutar druge sesije veze s udaljenom radnom površinom.

  Dodatne informacije potražite u odjeljku "Pokretanje sesije veze s udaljenom radnom površinom unutar druge sesije veze s udaljenom radnom površinom u protokolu RDP 8.0".
Poznati problemi vezani uz ažuriranje RDP 8.0
 • Virtualne radne površine s instaliranom značajkom RemoteFX vGPU ne mogu koristiti RDP 8.0.

  Problem
  Kada upotrijebite pravilnik grupe za instalaciju i omogućivanje protokola RDP 8.0 na računalu s instaliranom značajkom RemoteFX vGPU, RDP 8.0 nije dostupan.

  Rješenje
  Ovo ažuriranje ne omogućuje RDP 8.0 za veze s računalima na kojima je instalirana značajka RemoteFX vGPU. Ako RDP 8.0 mora biti omogućen, uklonite RemoteFX vGPU s virtualne radne površine.
 • Naredbu Shadow nije moguće koristiti za daljinski nadzor udaljene veze drugog korisnika.

  Problem
  Windows 7 sa servisnim paketom SP1 podržava naredbu Shadow (daljinsko upravljanje). Ovu naredbu može koristiti administrator za prikaz ili upravljanje aktivnom sesijom drugog korisnika. Kada je RDP 8.0 omogućen na računalu sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1, administrator ne može koristiti naredbu Shadow za prikaz ili upravljanje sesijom drugog korisnika.

  Rješenje
  Administratori mogu koristiti značajku daljinske pomoći ili drugi proizvod koji omogućuje sličnu mogućnost prikaza ili upravljanja sesijom drugog korisnika.
 • Podrška za značajku Aero Glass nije dostupna.

  Problem
  Udaljena sesije značajke Aero Glass u sustavu Windows 7 omogućuje korisnicima koji koriste kompatibilan klijent Veza s udaljenom radnom površinom da koriste značajke kao što su Flip-3D, dinamički pretpregled na programskoj traci i prozirni obrub prozora u sesiji udaljene radne površine kada se koristi kompatibilan klijent RDC 7.0. Kada je RDP 8.0 omogućen, korisnici ne mogu koristiti udaljenu sesiju značajke Aero Glass.

  Rješenje
  Administratori ne bi trebali omogućiti RDP 8.0 na udaljenim računalima sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1 za korisnike koji moraju koristiti udaljenu sesiju značajke Aero Glass.
 • RDP 8.0 na udaljenim računalima sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1 ne koristi protokol UDP.

  Problem
  Značajka RemoteFX za WAN u protokolu RDP 8.0 koristi protokole TCP i UDP za optimiziranje korisničkog iskustva. Nakon instalacije i omogućivanja protokola RDP 8.0 na računalima sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1, RDP 8.0 je konfiguriran samo za korištenje protokola TCP.

  Rješenje
  Konfigurirajte RDP 8.0 za korištenje protokola TCP i UDP. Dodatne informacije potražite u odjeljku "Omogućivanje protokola RDP 8.0".
 • Lokalni administratori koji nisu članovi grupe Korisnici udaljene radne površine ne mogu se prijaviti upotrebom klijenta Veza s udaljenom radnom površinom.

  Problem
  Kada je RDP 8.0 omogućen, lokalni administratori koji nisu članovi grupe Korisnici udaljene radne površine ne mogu se prijaviti.

  Rješenje
  Dodajte lokalne administratore grupi Korisnici udaljene radne površine.
 • Pravilo vatrozida koje dopušta UDP promet nije omogućeno kada koristite objekt pravilnika grupe (GPO) za omogućivanje protokola RDP 8.0.

  Problem
  Ako koristite GPO za omogućivanje protokola RDP 8.0, pravilo vatrozida za protokol UDP koje dopušta UDP promet možda neće biti omogućeno.

  Rješenje
  Stvorite GPO za omogućivanje vatrozida "Udaljena radna površina - korisnički način rada (UDP-In)".
 • Pravilo vatrozida koje dopušta TCP promet možda neće biti omogućeno ako ovo ažuriranje primijenite ručno.

  Problem
  Ako koristite lokalna pravila sigurnosti za omogućivanje protokola RDP 8.0, pravilo vatrozida za protokol TCP koje dopušta TCP promet možda neće biti omogućeno.

  Rješenje
  Omogućite pravilo vatrozida "Udaljena radna površina - RemoteFX (TCP-In)" u vatrozidu za Windows s naprednim postavkama sigurnosti.
 • Možda ćete primijetiti spore performanse nakon implementiranja značajke IPsec u mreži.

  Problem
  Možda ćete primijetiti spore performanse ako se povežete s računalom pomoću protokola RDP 8.0 kada je IPsec implementiran na mreži.

  Rješenje
  Instalirajte hitni popravak 2570170 (Tekst je možda na engleskom) na poslužitelju.
 • Ne možete koristiti višedodirnu funkciju i funkciju pokreta kada se daljinski povežete s računalom.

  Problem
  Taj se problem pojavljuje kada koristite klijent Remote Desktop Connection 8.0 na računalu sa sustavom Windows 7 sa servisnim paketom SP1.

  Rješenje
  Višedodirna funkcija značajke RemoteFX podržana je samo kada klijentska i poslužiteljska računala koriste sustav Windows 8 ili Windows Server 2012.
 • Opetovano se traži provjera autentičnosti kada se povežete s računalima upotrebom daljinskog web-pristupa u domenama sustava Small Business Server 2011 i Windows Server 2012.

  Problem
  Kada se pokušate povezati s računalom u domeni sustava Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard ili Windows Small Business Server 2011 Essentials upotrebom daljinskog web-pristupa ili pristupnika udaljene radne površine, opetovano se traži provjera autentičnosti.

  Rješenje
  Da biste zaobišli taj problem, pogledajte odjeljak Informacije o zaobilaženju problema kada se pojavljuje više upita za provjeru autentičnosti nakon primjene ažuriranja 2574819 i 2592687.
Dodatne informacije o ažuriranju RDP 8.0 za sustav Windows 7 sa servisnim paketom SP1 i Windows Server 2008 R2 sa servisnim paketom SP1 potražite u odjeljku Ažuriranje Remote Desktop Protocol 8.0 za Windows 7 sa servisnim paketom SP1: Omogućivanje najboljeg korisničkog iskustva za WAN za virtualne radne površine sustava Windows 7 sa servisnim paketom SP1.
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 2592687 - posljednja izmjena: 05/07/2014 16:34:00 - verzija: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp KB2592687
Povratne informacije