Internet Explorer koristi proxy poslužitelj za lokalnu IP adresu čak i ako je uključena mogućnost "Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese"

SIMPTOMI
Prilikom povezivanja s web-poslužiteljem putem adrese internetskog protokola (IP) ili punog naziva domene (FQDN) na lokalnoj mreži, Microsoft Internet Explorer ili Windows Internet Explorer povezuju se putem dodijeljenog proxy poslužitelja, čak i ako je uključena mogućnost Bypass proxy server for local addresses (Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese).

No ako se s web-poslužiteljem povezujete pomoću naziva glavnog računala (na primjer http://web-poslužitelj) umjesto IP adrese (na primjer http://10.0.0.1) ili FQDN (na primjer http://web-poslužitelj.naziv domene.com), proxy poslužitelj se ne koristi, a Internet Explorer povezuje se izravno s poslužiteljem.
UZROK
Po zadanome provjeravaju se samo nazivi glavnih računala ako je uključena mogućnost Bypass proxy server for local addresses (Ne koristi proxy poslužitelj za lokalne adrese).
RJEŠENJE
Da biste zaobišli niz IP adresa ili određeni naziv domene, navedite adrese na popisu iznimki proxy poslužitelja:
  1. U programu Internet Explorer na izborniku Tools (Alati) kliknite Internet Options (Internetske mogućnosti).
  2. Na kartici Connections (Veze) kliknite LAN Settings (Postavke LAN-a).
  3. Kliknite Advanced (Dodatno), a zatim upišite odgovarajuće informacije u područje Exceptions (Iznimke).
STATUS
Za to postoji određeni razlog.
naziv glavnog računala nazivi glavnih računala
Svojstva

ID članka: 262981 - posljednja izmjena: 05/10/2010 14:20:05 - verzija: 4.12

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64

  • kbenv kbprb KB262981
Povratne informacije