Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Protuvirusni alati ne mogu očistiti zaražene datoteke u mapi _Restore

Odricanje od odgovornosti za sadržaj zastarjelog članka baze znanja
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.
SIMPTOMI
Kada pokrenete protuvirusni program, mogli biste primiti izvješće u kojem stoji da jedna ili više datoteka u mapi _Restore\Temp ili _Restore\Archive sadrži virus ili je zaražena virusom. U izvješću može stajati i da protuvirusni program ne može ukloniti virus iz tih datoteka.
UZROK
Razlog je tomu što značajka System Restore (Vraćanje sustava) u sustavu Windows Millennium Edition (Me) štiti sve datoteke i mape u mapi _Restore na sistemskoj particiji sustava Windows Me. Ta mapa i sve njezine podmape spremište su podataka kojim se značajka System Restore služi za vraćanje operacijskog sustava računala u prethodno stanje iz nekog ranijeg trenutka.

Iako neki protuvirusni programi možda imaju mogućnost rada s datotekama koje su sažete ili pohranjene u .zip ili .cab obliku zapisa, značajka System Restore ne dopušta takvim uslužnim programima manipuliranje tim datotekama u spremištu podataka. Spremište podataka zaštićeno je radi očuvanja integriteta podataka te značajka System Restore predstavlja jedini način pristupanja spremištu podataka. Zbog toga protuvirusni program ne može ukloniti virus iz datoteka u spremištu podataka. Datoteke u spremištu podataka neaktivne su i može ih koristiti samo značajka System Restore.
RJEŠENJE
Da biste to zaobišli, poslužite se odgovarajućom metodom.

Značajka FIFO (First In First Out - prvi unutra, prvi van)

Rutina FIFO briše najstarije točke vraćanja da bi se u spremište podataka mogle dodati novije, aktualnije točke vraćanja. FIFO se pokreće automatski kada ukupna veličina podataka u spremištu podataka dosegne 90% maksimalne veličine spremišta podataka. System Restore najprije briše najstarije datoteke i to čini sve dok ukupna veličina podataka u spremištu podataka ne bude manja od 50% maksimalne veličine spremišta podataka.

Ako je, na primjer, maksimalna veličina spremišta podataka 400 megabajta (MB), 90% od toga iznosi 360 MB, a 50% 200 MB. Ako se u trenutku kada pogledate svojstva mape _Restore pokaže da je veličina spremišta podataka 200 MB, to će značiti da ono zauzima 50% maksimalne veličine mape. Ako promijenite minimalnu veličinu spremišta podataka na 200 MB, FIFO započinje kada kliknete Apply (Primijeni).

NAPOMENA: Ako je veličina spremišta podataka manja od 90% (180 MB) minimalne vrijednosti (200 MB), promjena veličine neće imati nikakvog učinka na brisanje točaka vraćanja. U takvom scenariju morate pažljivo razmisliti o korištenju metoda opisanih u ovom članku.

Kako vrijeme prolazi, spremište podataka briše točke vraćanja po načelu "prvi unutra, prvi van" (FIFO) kada se dosegne maksimalna veličina spremišta podataka. Postoji nekoliko scenarija korištenja načela FIFO za brisanje starijih točki vraćanja i zadržavanja novijih točki vraćanja na računalu.

Prva FIFO metoda

Ne morate poduzimati ništa ako je sustav očišćen, a protuvirusni alat izvješćuje o postojanju sumnjivih datoteka samo u spremištu podataka. Sve dok se sve zaražene datoteke ne izbrišu s računala po načelu FIFO, protuvirusni alat i dalje će izvješćivati da u spremištu podataka postoje zaražene datoteke kojima ne može pristupiti.

Druga FIFO metoda

Značajku FIFO možete potaknuti da ukloni starije točke vraćanja iz spremišta podataka promjenom veličine spremišta podataka. Da biste promijenili veličinu spremišta podataka pomoću značajke System Restore:
 1. Pogledajte svojstva mape _Restore da biste saznali koliko se zapravo podataka nalazi u spremištu podataka. Ta je provjera potrebna da biste znali hoće li ovaj korak uopće utjecati na spremište podataka. Ako spremište podataka koristi manje od 90% (manje od 180 MB) minimalne vrijednosti (200 MB), ova metoda možda neće imati učinka na brisanje točaka vraćanja. Ako se koristi manje od 90% spremišta podataka, čak i uz minimalne postavke trebali biste razmisliti o korištenju prve FIFO metode ili pak metode ručnog čišćenja spremišta podataka opisane kasnije u ovom članku.
 2. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), a zatim kliknite Control Panel (Upravljačka ploča).
 3. Dvokliknite System (Sustav), a zatim kliknite karticu Performance (Performanse).
 4. Kliknite File System (Datotečni sustav).
 5. Namjestite klizač System Restore disk space use (Prostor na disku koji koristi Vraćanje sustava) na približan manji iznos, a zatim kliknite Apply (Primijeni).

  Uočit ćete da pomoću klizača System Restore disk space use možete odabrati minimalan iznos prostora koji ćete alocirati za spremište podataka, maksimalan iznos ili neku vrijednost između ta dva iznosa. Namještanjem klizača na manju vrijednost mijenjaju se vrijednosti koje aktiviraju FIFO. Možda ćete morati ponovo pokrenuti računalo da bi promjene stupile na snagu.
 6. Kliknite OK (U redu), a zatim ponovo OK (U redu) da biste zatvorili prozor sa svojstvima sustava.
 7. Skenirajte računalo protuvirusnim alatom da biste provjerili jesu li zaražene datoteke izbrisane iz spremišta podataka. Ako u spremištu podataka i dalje ima zaraženih datoteka, ponovite prethodne korake i smanjujte veličinu spremišta podataka sve dok iz njega ne izbrišete zaražene datoteke.

  Ne zaboravite da se možete poslužiti i stranicom s kalendarom u alatu System Restore da biste pogledali do kojeg su datuma točke vraćanja izbrisane.
 8. Kada pomoću ove metode izbrišete zaražene datoteke iz spremišta podataka, vratite klizač na prvotnu ili odgovarajuću veličinu, kliknite OK (U redu) da biste zatvorili eventualno otvorene prozore i ponovo pokrenite računalo.
Ako i nakon promjene veličine spremišta podataka na minimalnu vrijednost u spremištu podataka ima zaraženih datoteka, možete pričekati da se one izbrišu s računala po načelu FIFO (prva FIFO metoda) ili pak razmisliti o korištenju metode ručnog čišćenja spremišta podataka, opisane kasnije u ovom članku, kojom se s računala uklanjaju sve točke vraćanja.

Ručno čišćenje spremišta podataka

Da biste u potpunosti i trenutačno uklonili zaražene datoteke iz spremišta podataka, onemogućite i ponovo omogućite značajku System Restore.

UPOZORENJE: Sljedećim se koracima u potpunosti uklanjaju sve točke vraćanja iz spremišta podataka. Ne koristite ovu metodu ako će vam to uzrokovati probleme. Kada ponovo omogućite značajku System Restore, ona će stvoriti novu točku vraćanja i nastaviti nadzirati računalo.
 1. Kliknite Start, pokažite na Settings (Postavke), a zatim kliknite Control Panel (Upravljačka ploča).
 2. Dvokliknite System (Sustav), a zatim kliknite karticu Performance (Performanse).
 3. Kliknite File System (Datotečni sustav), a zatim kliknite karticu Troubleshooting (Otklanjanje poteškoća).
 4. Potvrdite okvir Disable System Restore (Onemogući Vraćanje sustava), kliknite Apply (Primijeni), poništite potvrdni okvir Disable System Restore (Onemogući Vraćanje sustava), kliknite Apply (Primijeni), a zatim OK (U redu).
 5. Ponovo pokrenite računalo kada se to od vas zatraži. Nakon ponovnog pokretanja računala spremište je podataka očišćeno, a značajka System Restore ponovo nadzire sustav.
STATUS
Takvo je ponašanje namjerno.
DODATNE INFORMACIJE
Mapa _Restore zaštićena je po zadanome i onemogućuje programima korištenje datoteka koje se u njoj nalaze i manipuliranje njima. Datoteke u spremištu podataka neaktivne su i ne koristi ih nijedan uslužni program osim značajke System Restore.

Značajka System Restore nije namijenjena otkrivanju virusa ni njihovu traženju. Većina računalnih virusa traži ili napada datoteke s nastavcima kao što su .exe ili .com. Značajka System Restore namijenjena je nadziranju upravo tih vrsta datoteka.

NAPOMENA: Ako vratite računalo u prethodno stanje u kojemu na njega nije bio instaliran protuvirusni alat, morate instalirati taj alat da biste očistili eventualne vraćene zaražene datoteke.
cpy sr anti virus
Svojstva

ID članka: 263455 - posljednja izmjena: 05/17/2006 17:12:30 - verzija: 1.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbenv kbprb KB263455
Povratne informacije