Podrška za veliku memoriju dostupna je u sustavima Windows Server 2003 i Windows 2000

Podrška za Windows Server 2003 obustavljena je 14. srpnja 2015.

Microsoft je podršku za Windows Server 2003 obustavio 14. srpnja 2015. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Sažetak
U članku se opisuju značajke Proširenje fizičke adrese (Physical Address Extension, PAE) i Proširenja adresnih prozora (Address Windowing Extensions, AWE) te se objašnjava način njihova zajedničkog funkcioniranja. U članku se govori i o ograničenju glede korištenja više od četiri gigabajta (GB) memorije koje je ugrađeno u 32-bitne operacijske sustave.
Dodatne informacije
PAE je mogućnost dodana procesoru IA32 radi omogućivanja rada s više od 4 GB fizičke memorije. Sljedeći operacijski sustavi mogu koristiti PAE da bi podržavali rad s više od 4 GB fizičke memorije:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Da biste omogućili PAE, koristite argument /PAE u datoteci Boot.ini.

Napomena U sustavu Windows Server 2003 PAE se automatski omogućuje samo ako poslužitelj koristi memorijske uređaje koje je moguće dodati tijekom rada bez isključivanja sustava. U tom slučaju ne morate koristiti argument /PAE u sustavu koji je konfiguriran za korištenje memorijskih uređaja koje je moguće dodati tijekom rada bez isključivanja sustava. U svim ostalim slučajevima morate koristiti argument /PAE u datoteci Boot.ini da biste koristili više od 4 GB memorije.

Proces pokrenut u sustavu Windows 2000 ili Windows Server 2003 obično može koristiti najviše 2 GB memorijskog adresnog prostora (ako nije korišten argument /3GB). Dio te memorije fizička je memorija, a dio virtualna. Veći broj pokrenutih programa (a time i veći broj procesa) troši veći dio memorije od ukupna 2 GB adresnog prostora.

U takvim okolnostima iznimno se pojačava korištenje virtualne memorije, što može negativno utjecati na performanse. Upravitelji memorije u sustavima Windows 2000 i Windows Server 2003 koriste PAE da bi programu osigurali više fizičke memorije. Time se smanjuje potreba za zamjenom memorije stranične datoteke, a povećavaju se performanse. Sam program nije svjestan stvarne veličine memorije. Upravitelj memorije upravlja memorijom i dodjelom PAE memorije neovisno o pokrenutim programima.

Gore navedene informacije vrijede za programe koji su pokrenuti kada se koristi argument /3GB. Većina memorije programa za koji je potrebno tri gigabajta memorije vjerojatno će ostati u fizičkoj memoriji, a neće se zapisivati u straničnu datoteku. Time se poboljšavaju performanse programa koji mogu koristiti argument /3GB. Iznimka je kada se argument /3GB koristi zajedno s argumentom /PAE. U tom slučaju operacijski sustav ne koristi više od 16 GB memorije. To ponašanje uzrokovano je parametrima virtualnog memorijskog prostora jezgre. Stoga, ako se sustav ponovno pokrene sa stavkom /3GB u datoteci Boot.ini file, a sustav ima više od 16 GB fizičke memorije, operacijski sustav ne koristi dodatnu fizičku radnu memoriju (RAM). Ako ponovo pokrenete računalo bez argumenta /3GB, omogućit ćete korištenje cjelokupne fizičke memorije.

AWE je skup sučelja za programiranje aplikacija (Application Programming Interfaces, APIs) za funkcije upravitelja memorije koji programima omogućuje korištenje više od 4 GB memorije, koliko je dostupno putem standardnog 32-bitnog adresiranja. AWE omogućuje programima da fizičku memoriju rezerviraju kao nestraničnu memoriju, a zatim dinamički preslikavaju dijelove nestranične memorije u radni skup memorije programa. Taj proces omogućuje programima koji zauzimaju mnogo memorije, primjerice velikim sustavima baza podataka, da rezerviraju velike količine fizičke memorije za podatke, bez potrebe za zapisivanjem u straničnu datoteku i brisanjem iz nje. Umjesto toga, podaci se zamjenjuju unutar radnog skupa, a rezervirana memorija premašuje raspon od 4 GB. Osim toga, PAE čini raspon memorije iznad 4 GB dostupnim upravitelju memorije i AWE funkcijama. Bez PAE-a, AWE ne može rezervirati memoriju iznad 4 GB.

U nastavku slijedi primjer datoteke Boot.ini s dodanim argumentom PAE:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Upozorenje Sadržaj Boot.ini datoteke ovisi o konfiguraciji.Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
317526 Uređivanje datoteke Boot.ini u sustavu Windows Server 2003
Dakle, PAE je funkcija upravitelja memorije u sustavima Windows 2000 i Windows Server 2003 koja programu koji traži memoriju osigurava više fizičke memorije. Program ne zna da se bilo koji dio memorije koju koristi nalazi izvan raspona od 4 GB, kao što ne zna ni da se memorija koju je zatražio u stvari nalazi u straničnoj datoteci.

AWE je skup API-ja koji programima omogućuje da rezerviraju velike dijelove memorije. Rezerviranu memoriju nije moguće ostraničiti te je ona dostupna samo tom programu.Dodatne informacije o AWE-u i PAE-u potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
268363 Intelova proširenja fizičke adrese (PAE) u sustavu Windows 2000
Dodatne informacije potražite na sljedećim Microsoftovim web-mjestima: Ako u sustav dodate više memorije, može se dogoditi da BIOS prepozna cjelokupnu fizičku RAM memoriju koja je instalirana na poslužitelju, ali da sustav Windows prepozna samo dio RAM-a. Ako je na poslužitelju omogućena značajka zalihosne memorije ili zrcaljenja memorije, sustav Windows možda neće prepoznati cjelokupnu memoriju. Zalihosna memorija sustavu nudi rezervnu memorijsku banku kada memorijska banka prestane raditi. Zrcaljenje memorije dijeli memorijske banke u zrcaljeni skup. Obje se značajke omogućuju ili onemogućuju u BIOS-u i nije im moguće pristupiti u sustavu Windows. Da biste izmijenili postavke tih značajki, možda ćete morati konzultirati korisnički priručnik za sustav ili OEM-ovo web-mjesto. Možda ćete se morati obratiti i dobavljaču hardvera.

Ako, primjerice, koristite sustav na kojem je instalirano 4 GB memorije, a zatim dodate 4 GB dodatne RAM memorije, sustav Windows možda će prepoznati samo 4 ili 6 GB fizičke memorije umjesto svih 8 GB. Značajka zalihosne memorije ili zrcaljenja memorije možda je omogućena u novim memorijskim bankama, a da vi to ne znate. Ti su simptomi slični simptomima koji se pojavljuju kada u datoteku Boot.ini ne dodate argument /PAE.
Reference
Dodatne informacije potražite na Microsoftovu web-mjestu
o operacijskim sustavima i podršci za PAE na adresi http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
(veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku).
PAE AWE datacenter /3gb
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 283037 - posljednja izmjena: 02/26/2014 16:27:00 - verzija: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server

  • kbenv kbinfo kbmemory KB283037
Povratne informacije