Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Postavka spremljena lozinka ne zadržava se u programu Outlook ili Outlook Express

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Simptomi
Kada se povežete s davateljem internetskih usluga (ISP) kako biste dohvatili poruke s poslužitelja s protokolom Post Office Protocol 3 (POP3), vaša lozinka ne zadržava se iako ste odabrali spremanje lozinke. Unos ispravne lozinke ne otklanja problem.
Uzrok
Ovaj se problem javlja iz jednog od sljedećih razloga:
 • Oštećen je vaš profil programa Outlook ili identitet programa Outlook Express.
 • Postoje sukobi unutar dodataka ili s antivirusnim softverom.
 • Registar sadrži neispravne informacije za potključ
  Protected Storage System Provider
  za korisnički račun u sustavu XP, Windows 2000, programu Outlook 2003 ili starijim verzijama programa Outlook.
Rješenje
Za rješavanje tog problema poslužite se sljedećim metodama. Prvi način namijenjen je širokoj javnosti, uključujući korisnike s početnom razinom znanja. Ostali načini zahtijevaju naprednije poznavanje rada s računalom.

Prvi način: Stvaranje novog profila programa Outlook ili identiteta programa Outlook Express

Prva stvar koju trebate pokušati je stvoriti novi profil programa Outlook ako koristite Outlook ili stvorite novi identitet programa Outlook Express ako koristite Outlook Express. Da biste to učinili, pročitajte odjeljak "Stvaranje novog profila programa Outlook" ili "Stvaranje novog identiteta programa Outlook Express" u drugom dijelu ovog članka.

Stvaranje novog profila programa Outlook

Stvorite novi profil programa Outlook, a zatim konfigurirajte novi profil da koristi osobne mape (.pst) koje je koristio oštećeni profil. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Pronađite datoteku .pst

  Za pronalazak datoteke .pst koju koristi vaš profil slijedite korake ovisno o verziji programa Outlook koju koristite.

  Za Microsoft Outlook 2010 i Microsoft Outlook 2013
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na izborniku Datoteka kliknite Informacije, a zatim kliknite Postavke računa.
  3. Na kartici E-pošta kliknite svoj račun e-pošte.  
  4. Na dijaloškom okviru Postavke računa pod Odabrani račun e-pošte isporučuje nove poruke e-pošte na sljedeće mjesto: možete vidjeti put do datoteke .pst. koja je povezana s profilom e-pošte i njezin naziv. Na primjer, put i naziv datoteke na računalima sa sustavom Windows XP mogu biti: 
   C:\Documents and Settings\user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst 
   Na računalima sa sustavom Windows 7 put i naziv mogu biti:
   C:\Users\User Profile\...\Microsoft\Outlook\User@contoso.com.PST
  5. Zapamtite put i naziv .pst datoteke povezane s profilom e-pošte.  


  Za Microsoft Office Outlook 2007
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.
  3. Na kartici E-pošta kliknite svoj račun e-pošte.
  4. Na dijaloškom okviru Postavke računa pod Odabrani račun e-pošte isporučuje nove poruke e-pošte na sljedeće mjesto: možete vidjeti put do datoteke .pst. koja je povezana s profilom e-pošte i njezin naziv. Na primjer, put i naziv datoteke mogu biti:
   C:\Documents and Settings\ user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
  5. Zapamtite put i naziv .pst datoteke povezane s profilom e-pošte.
  Za Microsoft Office Outlook 2003 i Outlook 2002
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.
  3. Na kartici Postavljanje e-pošte kliknite Podatkovne datoteke.
  4. Zapamtite put i naziv svake .pst datoteke povezane s profilom e-pošte. Na primjer, put i naziv datoteke mogu biti:
   C:\Documents and Settings\ user_name \Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\Personal Folders(1).pst
 2. Stvaranje novog profila e-pošte u programu Outlook

  Nakon pronalaska .pst datoteka stvorite novi profil e-pošte u programu Outlook. Da biste to učinili, slijedite ove korake.

  Dodatne informacije o stvaranju novog profila e-pošte u programima Outlook 2003 i Outlook 2002 potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod sljedećim brojem
  829918 Stvaranje novog profila e-pošte u programima Outlook 2007 i Outlook 2003
  287072 Stvaranje novog profila e-pošte u programu Outlook 2002 (Tekst je možda na engleskom)
 3. Konfiguracija novog profila da koristi datoteku .pst koju je koristio oštećeni profil

  Nakon stvaranja novog profila programa Outlook, konfigurirajte novi profil da koristi datoteku .pst koju je koristio oštećeni profil. Da biste to učinili, slijedite korake za verziju programa Outlook koju koristite.

  Za Microsoft Outlook 2010 i Microsoft Outlook 2013
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na izborniku Datoteka kliknite Informacije, a zatim kliknite Postavke računa.
  3. Na kartici E-pošta kliknite svoj račun e-pošte.  
  4. Kliknite Promijeni mapu u dijaloškom okviru Postavke računa pod Odabrani račun e-pošte isporučuje nove poruke e-pošte na sljedeće mjesto
  5. Kliknite Nova Outlookova podatkovna datoteka, a zatim Office Outlookova datoteka osobnih mapa i U redu.
  6. Pronađite i kliknite datoteku .pst koju je koristio oštećeni profil, a zatim kliknite U redu.  

  Za Microsoft Office Outlook 2007
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na izborniku Alati kliknite Postavke računa.
  3. Na kartici E-pošta kliknite svoj račun e-pošte.
  4. Kliknite Promijeni mapu pod Odabrani račun e-pošte isporučuje nove poruke e-pošte na sljedeće mjesto na dnu dijaloškog okvira Postavke računa. 
  5. Kliknite Nova Outlookova podatkovna datoteka, a zatim Office Outlookova datoteka osobnih mapa i U redu.
  6. Pronađite i kliknite datoteku .pst koju je koristio oštećeni profil, a zatim kliknite U redu.
  Za Office Outlook 2003 i Outlook 2002 
  1. Pokrenite Outlook.
  2. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.
  3. Na kartici Postavljanje e-pošte kliknite Računi e-pošte, Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte, a zatim Dalje.
  4. Kliknite Nova Outlookova podatkovna datoteka, Datoteka osobne mape (.pst) pod Vrste spremišta, a zatim kliknite U redu.
  5. Pronađite i kliknite datoteku .pst koju želite koristiti, a zatim dva puta kliknite U redu.
   Napomena Ako želite koristiti više od jedne datoteke .pst, ponovite korake 4 i 5 za svaku datoteku .pst koju želite koristiti s novim profilom e-pošte.
  6. Na popisu Isporuka nove e-poštu na sljedeće mjesto kliknite Osobne mape, a zatim kliknite Završi.
  7. Kliknite U redu ako se prikaže sljedeća poruka:
   You have changed the default deliver location for your e-mail. This will change the location of your Inbox, Calendar, and other folders. These changes will take effect the next time you start Outlook. (Promijenili ste zadano mjesto za isporuku e-pošte. To će promijeniti mjesto mapa Ulazna pošta, Kalendar i drugih mapa. Promjene će biti vidljive prilikom sljedećeg otvaranja programa Outlook.)
  8. U izbornik Datoteka pritisnite Izlaz.
  9. Pokrenite Outlook. Zatim kliknite Da za ažuriranje prečaca na traci Outlook i povezivanje s datotekama .pst ako primite sljedeću poruku:
   The location that messages are delivered to has changed for this user profile. To complete this operation, you may need to copy the contents of the old Outlook folders to the new Outlook folders. For information about how to complete the change of your mail delivery location, see Microsoft Outlook Help. (Promijenjena je lokacija na koju se dostavljaju poruke za ovaj korisnički profil. Za dovršetak ove operacije možda trebate kopirati sadržaj iz starih mapa u nove mape programa Outlook. Informacije o dovršetku postupka promjene mjesta za isporuku pošte potražite u pomoći za Microsoft Outlook.) Neki od prečaca na traci Outlooka više ne funkcioniraju. Želite li da Outlook ponovno stvori vaše prečace?

Stvaranje novog identiteta programa Outlook Express

Za stvaranje novog identiteta programa Outlook Express slijedite ove korake:
 1. Na izborniku Datoteka u programu Outlook Express pokažite na Identiteti, a zatim kliknite Dodaj novi identitet.

  Ili na izborniku Datoteka pokažite na Identiteti, kliknite Upravljanje identitetima, a zatim kliknite Novo. Otvara se dijaloški okvir Novi identitet.
 2. U okvir Upišite svoje ime upišite svoje ime.
 3. Klikom potvrdite okvir Zatraži lozinku ako želite postaviti lozinku za ovaj identitet, a zatim kliknite U redu.
 4. U dijaloškom okviru Identitet je dodan kliknite Da. Outlook Express postavlja pitanje želite li se prijaviti kao novi korisnik.

  Ako kliknete Da, od vas će se zatražiti da unesete informacije o internetskoj vezi. Ako kliknete Ne, trenutačni korisnik ostaje prijavljen.

Napredno otklanjanje poteškoća

Sljedeći načini zahtijevaju naprednije poznavanje rada s računalom. Ako nemate iskustva s naprednim otklanjanjem poteškoća, zamolite nekoga da vam pomogne ili se obratite službi za podršku. Dodatne informacije o tome kako se obratiti službi za podršku potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:

Drugi način: Pokretanje programa Outlook u sigurnom načinu rada

Za pokretanje programa Outlook u sigurnom načinu rada slijedite korake za verziju sustava Outlook koju koristite.

Za sustav Windows Vista
 1. Kliknite Start, u okvir Pokreni pretraživanje upišite outlook.exe /safe, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Za Windows XP, Windows Server 2003 ili Windows 2000
 1. Kliknite Start, a zatim Pokreni.
 2. U okvir Otvori upišite outlook.exe /safe, a zatim kliknite U redu.
U sigurnom načinu rada Outlook se pokreće bez servisa drugih proizvođača. Ako se Outlook ispravno pokreće u sigurnom načinu rada, problem je vjerojatno uzrokovao servis neovisnog proizvođača koji radi s programom Outlook (npr. dodaci, antivirusni softver ili vatrozid). U ovom slučaju, možda trebate kontaktirati podršku kako biste identificirali dodatak ili servis neovisnog proizvođača, a zatim kontaktirajte proizvođača. Informacije o kontaktiranju Microsoftove službe korisničke podrške potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu: Onemogućite COM dodatke koje ne koristite redovito kako biste otklonili moguće poteškoće uzrokovane COM dodacima. Zatim ponovo pokrenite Outlook. Ako to ne riješi problem, onemogućite dodatke jedan po jedan. Ako to ne riješi problem, onemogućite sve dodatke. Kako biste onemogućili COM dodatke, slijedite korake za verziju sustava Outlook koju koristite.

Za Microsoft Outlook 2010 i Microsoft Outlook 2013
Da biste onemogućili COM dodatke, slijedite ove korake:
 1. Na kartici Datoteka kliknite Mogućnosti.
 2. Kliknite Centar za pouzdanostDodaci, COM dodaci na popisu Upravljanje, a zatim kliknite Idi.  
 3. U dijaloškom okviru COM dodaci poništite okvire za sve COM dodatke koje želite onemogućiti.
 4. Nakon što onemogućite dodatke kliknite U redu, a zatim ponovno pokrenite Outlook.

Za Microsoft Office Outlook 2007
Da biste onemogućili COM dodatke, slijedite ove korake:
 1. Na izborniku Alati u programu Outlook 2007 kliknite Centar za pouzdanost.
 2. Kliknite Dodaci, na popisu Upravljanje kliknite COM dodaci, a zatim kliknite Idi.
 3. U dijaloškom okviru COM dodaci poništite okvire za sve COM dodatke koje želite onemogućiti.
 4. Nakon što onemogućite dodatke kliknite U redu, a zatim ponovno pokrenite Outlook.
Za Microsoft Office Outlook 2002 i Outlook 2003
Da biste onemogućili COM dodatke, slijedite ove korake:
 1. U programu Outlook 2002 ili Outlook 2003 na izborniku Alati kliknite Mogućnosti.
 2. Kliknite karticu Ostalo, a zatim kliknite Napredne mogućnosti.
 3. Kliknite Upravitelj dodataka.
 4. U dijaloškom okviru Upravitelj dodataka poništite okvire za sve COM dodatke koje želite onemogućiti, a zatim tri puta kliknite U redu.
 5. Ponovo pokrenite Outlook.
Važno Ovaj odjeljak, metoda ili zadatak sadrži upute za izmjenu registra. No nepravilnim izmjenama registra možete prouzročiti ozbiljne probleme. Zato pažljivo slijedite ove upute. Radi dodatne zaštite prije izmjene sigurnosno kopirajte registar. Na taj ćete način moći vratiti registar ako se pojave problemi. Dodatne informacije o sigurnosnom kopiranju i vraćanju registra potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
322756 Sigurnosno kopiranje i vraćanje registra u sustavu Windows (Tekst je možda na engleskom)
Sljedeće rješenje se ne bi trebalo koristiti osim ako prethodno nisu primijenjena sva relevantna otklanjanja poteškoća vezana uz lozinke.

Treći način: Stvorite sigurnosnu kopiju registra i uklonite informacije o korisničkom računu iz potključa "Protected Storage System Provider". Zatim ponovno unesite mogućnosti za lozinku.

Da biste to učinili, slijedite korake za verziju sustava Windows koju koristite.

Napomena Koraci navedeni u ovom odjeljku ne bi se smjeli koristiti na računalu sa sustavom Windows Vista.
Stvaranje sigurnosne kopije registra
 1. Kliknite Start, a zatim Pokreni.
 2. U okvir Otvori upišite regedit, a zatim kliknite U redu.
 3. Pronađite i kliknite ovaj ključ registra:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Na izborniku Datoteka kliknite Izvezi.
 5. U okviru Spremi u odaberite lokaciju na koju želite spremiti datoteku .reg.
 6. U okviru Naziv datoteke unesite naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.
 7. U izbornik Datoteka pritisnite Izlaz.
Uklanjanje informacija o korisničkom računu
Važno Nemojte ukloniti glavni ključ
Protected Storage System Provider
. Ovaj se ključ ne generira ponovno automatski. Ako nemate problema sa zadržavanjem lozinke i ne sjećate se lozinke, brisanjem korisničkog potključa možete onemogućiti dohvaćanje svoje e-pošte.

Napomena Ako koristite Windows XP, morate imati administratorske ovlasti za uređivanje ključa registra.
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite Start, zatim Pokreni, u okvir Otvori upišite regedit, a zatim kliknite U redu.
 3. 3. Pronađite i kliknite ovaj ključ registra:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Na izborniku Uređivanje kliknite Dozvole.
 5. Kliknite ključ registra za korisnika koji je trenutačno prijavljen. Zatim provjerite jesu li dozvole Čitanje i Potpuna kontrola postavljene na Dopusti.
 6. Kliknite Napredno. Zatim za korisnika koji je trenutačno prijavljen provjerite nalazi li se Potpuna kontrola na stupcu Dozvole i Ovaj ključ i potključevi na stupcu Primijeniti na.
 7. Klikom potvrdite okvir Zamijeni sve dozvole za unos za podređene objekte s ovdje prikazanim unosima za podređene objekte.
 8. Kliknite Primijeni, a zatim kliknite Da za nastavak.
 9. Dvaput kliknite U redu
 10. Dvaput kliknite gumb Protected Storage System Provider za proširenje ključa. Kliknite mapu s korisničkim potključem koja se nalazi izravno ispod ključa
  Protected Storage System Provider
  , kliknite Izbriši na izborniku Uređivanje, a zatim kliknite Da u dijaloškom okviru poruke upozorenja.

  Mapa korisničkog potključa izgleda slično ovome:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Napomena Za svaki vaš identitet možda postoji potključ ispod ključa
  Protected Storage System Provider
  . Za rješavanje ovog problema u svim identitetima morate izbrisati sve mape s potključevima korisnika koje se nalaze ispod ključa
  Protected Storage System Provider
  .
 11. Na izborniku Registar kliknite Izlaz. Zatim ponovno pokrenite računalo.

Za Microsoft Windows 2000

Kako izraditi sigurnosnu kopiju registra
 1. Kliknite Start, a zatim Pokreni.
 2. U okvir Otvori upišite regedt32, a zatim kliknite U redu.
 3. Pronađite i kliknite sljedeći potključ registra:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 4. Na izborniku Registar kliknite Spremi ključ.
 5. U okviru Spremi u odaberite lokaciju na koju želite spremiti datoteku .reg.
 6. U okviru Naziv datoteke unesite naziv datoteke, a zatim kliknite Spremi.
 7. Na izborniku Registar kliknite Izlaz.
Uklanjanje informacija o korisničkom računu u registru

Važno Nemojte uklanjati glavni ključ
Protected Storage System Provider
. Ovaj se ključ ne generira ponovno automatski. Ako nemate problema sa zadržavanjem lozinke i ne sjećate se lozinke, brisanjem korisničkog potključa možete onemogućiti dohvaćanje svoje e-pošte.

Napomena Ako koristite Windows 2000, morate imati administratorske ovlasti za uređivanje ključa registra.
 1. Zatvorite sve programe.
 2. Kliknite Start, a zatim Pokreni.
 3. U okvir Otvori upišite regedt32, a zatim kliknite U redu.
 4. Pronađite i kliknite sljedeći ključ registra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Protected Storage System Provider
 5. Na izborniku Sigurnost kliknite Dozvole
 6. Kliknite ključ registra za korisnika koji je trenutačno prijavljen. Zatim provjerite jesu li dozvole Čitanje i Potpuna kontrola postavljene na Dopusti.
 7. Kliknite Napredno. Zatim za korisnika koji je trenutačno prijavljen provjerite nalazi li se Potpuna kontrola na stupcu Dozvole i Ovaj ključ i potključevi na stupcu Primijeniti na.
 8. Klikom potvrdite okvir Ponovno postavi dozvole za sve podređene objekte i omogući propagaciju nasljednih dozvola.
 9. Kliknite Primijeni, a zatim kliknite Da za nastavak.
 10. Dvaput kliknite U redu.
 11. Dvaput kliknite gumb Protected Storage System Provider za proširenje ključa. Kliknite mapu s korisničkim potključem koja se nalazi izravno ispod ključa
  Protected Storage System Provider
  , kliknite Izbriši na izborniku Uređivanje, a zatim kliknite Da u dijaloškom okviru poruke upozorenja.

  Mapa korisničkog potključa izgleda slično ovome:

  S-1-5-21-124525095-708259637-1543119021-16701

  Napomena Za svaki vaš identitet možda postoji potključ ispod ključa
  Protected Storage System Provider
  . Za rješavanje ovog problema u svim identitetima morate izbrisati sve mape s potključevima korisnika koje se nalaze ispod ključa
  Protected Storage System Provider
  .
 12. Na izborniku Registar kliknite Izlaz, a zatim ponovno pokrenite računalo.

Ponovni unos lozinke u programima Outlook 2002 i Outlook 2003

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, a zatim kliknite Upravljačka ploča.

  Napomena U sustavu Windows XP kliknite Start, a zatim kliknite Upravljačka ploča.
 2. Dvokliknite ikonu Pošta ili ikonu Pošta i faks.
 3. Kliknite Prikaži profile, kliknite račun za koji otklanjate poteškoće, a zatim kliknite Svojstva.
 4. Kliknite Računi e-pošte.
 5. Provjerite je li potvrđen okvir Pogledaj ili promijeni postojeće račune e-pošte, a zatim kliknite Dalje.
 6. U dijaloškom okviru Računi e-pošte kliknite račun za koji uklanjate poteškoće, a zatim kliknite Promijeni.
 7. Pod Podaci za prijavu unesite lozinku, a zatim klikom potvrdite okvir Zapamti lozinku.
 8. Kliknite Dalje, a zatim Završi.
 9. Pokrenite Outlook.
 10. Koristite naredbu Šalji i primi da biste provjerili je li lozinka zadržana.

Ponovni unos lozinke u programu Outlook 2000 Corporate ili Workgroup (CW)

 1. Kliknite Start, pokažite na Postavke, a zatim kliknite Upravljačka ploča.

  Napomena U sustavu Windows XP kliknite Start, a zatim kliknite Upravljačka ploča.
 2. Dvokliknite ikonu Pošta ili ikonu Pošta i faks.
 3. Klikom odaberite Internetska e-pošta na popisu servisa, a zatim kliknite Svojstva.
 4. Na kartici Poslužitelj unesite lozinku, a zatim klikom potvrdite okvir Zapamti lozinku.
 5. Kliknite Primijeni, a zatim U redu.
 6. Pokrenite Outlook.
 7. Na izborniku Alati kliknite Šalji i primi da biste provjerili je li lozinka zadržana.

Ponovni unos lozinke u programu Outlook Express

 1. Pokrenite Outlook Express.

  Napomena Ako se prikaže poruka o pogrešci prilikom prijave, zatvorite dijaloški okvir i nastavite.
 2. Na izborniku Alati kliknite Računi.
 3. Kliknite karticu Pošta u prozoru Internetski računi.
 4. U stupcu Računi klikom odaberite internetski račun e-pošte koji želite promijeniti, a zatim kliknite Svojstva.
 5. Na kartici Poslužitelj unesite lozinku u okvir Lozinka, a zatim klikom potvrdite okvir Zapamti lozinku.
 6. Kliknite U redu, a zatim Zatvori.
 7. Zatvorite i zatim ponovo pokrenite Outlook Express.
 8. Na izborniku Alati kliknite Šalji i primi da biste provjerili je li lozinka zadržana.
Napomena Ako drugi korisnici sustava Windows 2000 ili Windows XP imaju poteškoća sa zadržavanjem lozinke, ponovno unesite lozinku, a zatim klikom potvrdite okvir Zapamti lozinku za te profile. Svaki korisnik možda se treba prijaviti kako bi se njegova lozinka zadržala.
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 290684 - posljednja izmjena: 02/26/2013 17:10:00 - verzija: 1.0

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Outlook 2010, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook Express 6.0

 • kbresolve kbprb KB290684
Povratne informacije