Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Popis tipkovnih prečaca za Word 2002 i Word 2003

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Word 2000 potražite pod brojem 211982 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku).
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Word 97 potražite pod brojem 157935 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku).
SAŽETAK
U nastavku je naveden popis tipkovnih prečaca dostupnih u programima Microsoft Word 2002 i Microsoft Office Word 2003. Na popisu su objedinjeni prečaci dostupni na pojedinačnim popisima u sustavima pomoći za Word 2002 i Word 2003.

NAPOMENA: Tipkovni prečaci navedeni u temama pomoći, na izbornicima i u dijaloškim okvirima vrijede za američki raspored tipkovnice. Tipke u drugim rasporedima možda se ne podudaraju s rasporedom tipki na američkoj tipkovnici. Ako koristite raspored tipkovnice za jezik koji nije isti kao jezik vaše verzije programa Word, možda ćete morati koristiti druge tipkovne prečace.
DODATNE INFORMACIJE
  Naziv naredbe	         Tipkovni prečac  ------------------------------------------------------------------------  Sve velikim slovima         CTRL+SHIFT+A  Primjedba          ALT+CTRL+M  Maksimiziraj aplikaciju         ALT+F10  Vrati aplikaciju          ALT+F5  Primijeni stil naslova 1        ALT+CTRL+1  Primijeni stil naslova 2        ALT+CTRL+2  Primijeni stil naslova 3        ALT+CTRL+3  Primijeni popis s oznakama       CTRL+SHIFT+L  Samooblikovanje          ALT+CTRL+K  Automatski tekst           F3 ili ALT+CTRL+V  Podebljano             CTRL+B ili CTRL+SHIFT+B  Knjižna oznaka           CTRL+SHIFT+F5  Prijeđi na sljedeće          CTRL+PAGE DOWN  Vrati se na prethodno        CTRL+PAGE UP  Pregled odabranog          ALT+CTRL+HOME  Odustani            ESC  Centriraj odlomak          CTRL+E  Velika/mala slova          SHIFT+F3  Jedan znak ulijevo           strelica lijevo  Odaberi znak ulijevo       SHIFT+strelica lijevo  Jedan znak udesno          strelica desno  Odaberi znak udesno       SHIFT+strelica desno  Očisti             DELETE  Zatvaranje ili izlaz        ALT+F4  Zatvori okno          ALT+SHIFT+C  Prijelom stupca         CTRL+SHIFT+ENTER  Odabir stupca         CTRL+SHIFT+F8  Kopiraj             CTRL+C or CTRL+INSERT  Kopiraj oblikovanje          CTRL+SHIFT+C  Kopiraj tekst           SHIFT+F2  Stvori automatski tekst       ALT+F3  Prilagodi izbornik dodavanja      ALT+CTRL+=  Prilagodi tipkovnicu      ALT+CTRL+NUM +  Prilagodi izbornik uklanjanja     ALT+CTRL+-  Izreži              CTRL+X or SHIFT+DELETE  Polje datuma          ALT+SHIFT+D  Izbriši prethodnu riječ       CTRL+BACKSPACE  Izbriši riječ          CTRL+DELETE  Rječnik          ALT+SHIFT+F7  Klik u polju        ALT+SHIFT+F9  Zatvori dokument          CTRL+W ili CTRL+F4  Maksimiziraj dokument         CTRL+F10  Premjesti dokument           CTRL+F7  Vrati dokument          CTRL+F5  Veličina dokumenta           CTRL+F8  Podijeli dokument           ALT+CTRL+S  Dvostruko podcrtavanje       CTRL+SHIFT+D  Kraj stupca         ALT+PAGE DOWN  Kraj stupca         ALT+SHIFT+PAGE DOWN  Odaberi do kraja dokumenta       CTRL+SHIFT+END  Kraj dokumenta        CTRL+END  Kraj retka          END  Odaberi do kraja retka      SHIFT+END  Kraj retka u tablici          ALT+END  Kraj retka u tablici      ALT+SHIFT+END  Kraj prozora         ALT+CTRL+PAGE DOWN  Odaberi do kraja prozora     ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN  Krajnja bilješka          ALT+CTRL+D  Proširi odabir       F8  Znakovi polja          CTRL+F9  Kodovi polja          ALT+F9  Traži             CTRL+F  Font             CTRL+D ili CTRL+SHIFT+F  Odaberi veličinu fonta       CTRL+SHIFT+P  Fusnota         ALT+CTRL+F  Povratak            SHIFT+F5 ili ALT+CTRL+Z  Idi na             CTRL+G or F5  Povećaj font           CTRL+SHIFT+.  Povećaj font za jednu točku      CTRL+]  Viseća uvlaka        CTRL+T  Veza između zaglavlja i podnožja      ALT+SHIFT+R  Pomoć             F1  Skriveno            CTRL+SHIFT+H  Hiperveza           CTRL+K  Uvlaka            CTRL+M  Kurziv            CTRL+I ili CTRL+SHIFT+I  Poravnaj obostrano         CTRL+J  Poravnaj lijevo           CTRL+L  Redak dolje           strelica dolje  Odaberi za redak dolje       SHIFT+strelica dolje  Redak gore            strelica gore  Odaberi za redak gore        SHIFT+strelica gore  Polje za numeriranje popisa        ALT+CTRL+L  Zaključaj polja          CTRL+3 ili CTRL+F11  Makronaredba             ALT+F8  Provjera cirkularnog pisma       ALT+SHIFT+K  Uredi izvor podataka cirkularnog pisma  ALT+SHIFT+E  Cirkularno pismo u dokument       ALT+SHIFT+N  Cirkularno pismo na pisač     ALT+SHIFT+M  Obilježi citat         ALT+SHIFT+I  Obilježi unos u indeksu       ALT+SHIFT+X  Obilježi unos u tablici sadržaja ALT+SHIFT+O  Rad s izbornicima           F10  Spoji polje         ALT+SHIFT+F  Microsoftov uređivač skripti    ALT+SHIFT+F11  Microsoft System Info     ALT+CTRL+F1  Premjesti tekst           F2  Novo             CTRL+N  Sljedeća ćelija           TAB  Sljedeće polje          F11 ili ALT+F1  Sljedeći tipfeler       ALT+F7  Sljedeći objekt          ALT+strelica dolje  Sljedeći prozor          CTRL+F6 ili ALT+F6  Običan pogled            ALT+CTRL+N  Običan stil         CTRL+SHIFT+N ili ALT+SHIFT+CLEAR (NUM 5)  Otvori             CTRL+O or CTRL+F12 ili ALT+CTRL+F2  Otvori ili zatvori odlomak     CTRL+0  Drugo okno          F6 ili SHIFT+F6  Strukturni pogled            ALT+CTRL+O  Sažmi strukturu       ALT+SHIFT+- ili ALT+SHIFT+NUM -  Smanji razinu        ALT+SHIFT+strelica desno  Proširi strukturu        ALT+SHIFT+=  Proširi strukturu        ALT+SHIFT+NUM +  Pomiči niz strukturu       ALT+SHIFT+strelica dolje  Pomiči uz strukturu        ALT+SHIFT+strelica gore  Povećaj razinu        ALT+SHIFT+strelica lijevo  Pokaži prvi redak strukture    ALT+SHIFT+L  Piši preko teksta           INSERT  Stranica             ALT+CTRL+P  Prijelom stranice          CTRL+ENTER  Stranica dolje           PAGE DOWN  Odaberi stranicu dolje       SHIFT+PAGE DOWN  Polje stranice          ALT+SHIFT+P  Stranica gore            PAGE UP  Odaberi stranicu gore        SHIFT+PAGE UP  Odlomak dolje           CTRL+strelica dolje  Odaberi do kraja odlomka       CTRL+SHIFT+strelica dolje  Odlomak gore            CTRL+strelica gore  Odaberi do početka odlomka        CTRL+SHIFT+strelica gore  Zalijepi             CTRL+V ili SHIFT+INSERT  Zalijepi oblikovanje         CTRL+SHIFT+V  Prethodna ćelija           SHIFT+TAB  Prethodno polje          SHIFT+F11 ili ALT+SHIFT+F1  Prethodni objekt          ALT+strelica gore  Prethodni prozor          CTRL+SHIFT+F6 ili ALT+SHIFT+F6  Ispis             CTRL+P ili CTRL+SHIFT+F12  Pretpregled ispisa         CTRL+F2 ili ALT+CTRL+I  Provjera           F7  Ponovi poništeno             ALT+SHIFT+BACKSPACE  Ponovi poništeno ili ponovi        CTRL+Y ili F4 ili ALT+ENTER  Ponovi traženje          SHIFT+F4 ili ALT+CTRL+Y  Zamijeni            CTRL+H  Vrati znak na izvorno          CTRL+razmaknica ili CTRL+SHIFT+Z  Vrati odlomak na izvorno          CTRL+Q  Uključi/isključi revizijske oznake     CTRL+SHIFT+E  Poravnaj desno          CTRL+R  Spremi             CTRL+S ili SHIFT+F12 ili ALT+SHIFT+F2  Spremi kao            F12  Odaberi sve          CTRL+A ili CTRL+CLEAR (NUM 5) ili CTRL+NUM 5  Odaberi tablicu         ALT+CLEAR (NUM 5)  Pokaži sve           CTRL+SHIFT+8  Pokaži sve naslove       ALT+SHIFT+A  Pokaži Naslov1         ALT+SHIFT+1  Pokaži Naslov2         ALT+SHIFT+2  Pokaži Naslov3         ALT+SHIFT+3  Pokaži Naslov4         ALT+SHIFT+4  Pokaži Naslov5         ALT+SHIFT+5  Pokaži Naslov6         ALT+SHIFT+6  Pokaži Naslov7         ALT+SHIFT+7  Pokaži Naslov8         ALT+SHIFT+8  Pokaži Naslov9         ALT+SHIFT+9  Stisni font          CTRL+SHIFT+,  Stisni font font za jednu točku     CTRL+[  Smanjena velika slova          CTRL+SHIFT+K  Jednostruki prored         CTRL+1  Prored 1,5         CTRL+5  Dvostruki prored          CTRL+2  Šiljak             CTRL+SHIFT+F3 ili CTRL+F3  Početak stupca        ALT+PAGE UP  Početak stupca        ALT+SHIFT+PAGE UP  Odaberi do početka dokumenta      CTRL+SHIFT+HOME  Početak dokumenta       CTRL+HOME  Početak retka         HOME  Odaberi do početka retka     SHIFT+HOME  Početak retka u tablici         ALT+HOME  Početak retka u tablici         ALT+SHIFT+HOME  Početak prozora        ALT+CTRL+PAGE UP  Odaberi do početka prozora    ALT+CTRL+SHIFT+PAGE UP  Stil             CTRL+SHIFT+S  Eksponent           CTRL+=  Indeks          CTRL+SHIFT+=  Font Symbol          CTRL+SHIFT+Q  Tezaurus           SHIFT+F7  Polje vremena          ALT+SHIFT+T  Uključi/isključi prikaz polja     SHIFT+F9  Uključi/isključi prikaz glavnih poddokumenata     CTRL+\  Alat             SHIFT+F1  Poništi viseću uvlaku            CTRL+SHIFT+T  Poništi uvlaku           CTRL+SHIFT+M  Podcrtaj           CTRL+U ili CTRL+SHIFT+U  Poništi             CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE  Prekid veze polja         CTRL+6 ili CTRL+SHIFT+F9  Otključaj polja         CTRL+4 ili CTRL+SHIFT+F11  Ažuriraj samooblikovanje      ALT+CTRL+U  Ažuriraj polja         F9 ili ALT+SHIFT+U  Ažuriraj izvor         CTRL+SHIFT+F7  VBProgramskiKod            ALT+F11  Web – natrag          ALT+strelica lijevo  Web – naprijed        ALT+strelica desno  Jedna riječ lijevo           CTRL+strelica lijevo  Odaberi jednu riječ ulijevo       CTRL+SHIFT+strelica lijevo  Jedna riječ desno          CTRL+strelica desno  Odaberi jednu riječ udesno       CTRL+SHIFT+strelica desno  Podcrtaj riječ        CTRL+SHIFT+W				
REFERENCE
Ako trebate dodatne informacije o tipkovnim prečacima, na izborniku Help (Pomoć) kliknite Microsoft Word Help(Microsoft Word – pomoć), u okvir Officeova pomoćnika ili čarobnjaka za odgovore upišite keyboard shortcuts (tipkovni prečaci), a zatim kliknite Search (Pokreni pretraživanje) da bi se prikazali rezultati.
keyboard inf
Svojstva

ID članka: 290938 - posljednja izmjena: 11/27/2007 18:38:00 - verzija: 2.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbfaq kbusage KB290938
Povratne informacije
=">