Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Korištenje kontroli obrazaca na radnom listu u programu Excel

Ako ste korisnik paketa Small Business, dodatne resurse za otklanjanje poteškoća i učenje potražite na web-mjestu Podrška za paket Small Business.
Sažetak
Microsoft Excel pruža nekoliko kontrola dijaloških listova korisnih za odabir stavki s popisa. Primjeri kontrola su popisni okvir, kombinirani okvir, okretni gumb i klizač.

Za više informacija o kontrolama obrasca u programu Excel pogledajte Pregled obrasca, kontrole obrasca i ActiveX kontrole u radnom listu.
Dodatne informacije
Sljedeći postupci prikazuju korištenje popisnih okvira, kombiniranih okvira, okretnih gumba i klizača. Primjeri koriste iste popise, veze ćelije i indeks funkcije.

Omogućavanje kartice Razvoj

Za korištenje kontroli obrasca u programu Excel 2010, potrebno je omogućiti karticu Razvoj. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Pritisnite Datoteka, a zatim pritisnite Mogućnosti.

 2. U lijevom oknu pritisnite Prilagodi vrpcu.

 3. Pod Glavne kartice na desnoj strani, označite potvrdni okvir Razvojni inženjer, a zatim pritisnite U redu.
Za korištenje kontroli obrasca u programu Excel 2007, potrebno je omogućiti karticu Razvoj. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
 1. Pritisnite gumb sustava Microsoft Office, a zatim Mogućnosti programa Excel.

 2. Pritisnite Popularno, označite potvrdni okvir Na vrpci prikaži karticu razvoj i zatim pritisnite U redu.

Postavi popis, veze ćelije i indeks funkcije.

 1. U novom radnom listu upišite sljedeće stavke u rasponu H1:H20:
     H1 : Koturaljke   H2 : Video rekorder   H3 : Stol   H4 : Šalica   H5 : Automobil   H6 : Perilica rublja   H7 : Bacač granata   H8 : Bicikl   H9 : Telefon   H10: Svijeća   H11: Slatkiš   H12: Zvučnici   H13: Haljina   H14: Pokrivač   H15: Sušilica   H16: Gitara   H17: Sušilica   H18: Kutija s alatom   H19: Video rekorder   H20: Tvrdi disk					
 2. U ćeliju A1 unesite sljedeću formulu:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Primjer popisnog okvira

 1. Za dodavanje popisnog okvira u programu Excel 2010 i Excel 2007, pritisnite karticu Razvojni inženjer, zatim u grupi Kontrole pritisnite Umetni, a zatim pod Kontrole obrasca pritisnite Okvir s popisom (Kontrola obrasca).  Za dodavanje popisnog okvira u programu Excel 2003 i ranijim verzijama programa Excel, na alatnoj traci Obrasci pritisnite gumb Popisni okvir. Ako alatna traka Obrasci nije vidljiva, u izborniku Prikaz pokažite na Alatne trake i pritisnite Obrasci.
 2. Na radnom listu pritisnite mjesto na koje želite postaviti gornji lijevi ugao popisnog okvira, a zatim razvucite popisni okvir do željene pozicije donjeg desnog ugla popisnog okvira. Ovaj primjer opisuje stvaranje popisnog okvira koji pokriva ćelije B2:E10.
 3. U grupi Kontrole pritisnite Svojstva.

 4. U prozor Oblikovanje objekta upišite sljedeći podatak i zatim pritisnite U redu.
  1. Za određivanje raspona popisa, u okvir Ulazni raspon upišite H1:H20.
  2. Za postavljanje brojčane vrijednosti u ćeliju G1 (ovisno o označenoj stavki popisa), u okvir Veza ćelije upišite G1.

   Napomena Formula INDEX() za dohvaćanje ispravne stavke popisa koristi vrijednost ćelije G1.
  3. Provjerite da je pod Vrsta odabira označena mogućnost Jednostruko.

   Napomena Mogućnosti Višestruko i Prošireno koriste samo kada za dohvaćanje vrijednosti popisa koristite procedure programa Microsoft Visual Basic for Applications. Imajte na umu da potvrdni okvir 3-D sjenčanje dodaje popisnom okviru trodimenzionalni izgled.

 5. Popisni okvir bi morao prikazivati popis stavki. Za korištenje popisnog okvira pritisnite bilo koju ćeliju, a da popisni okvir nije označen. Pritisnite li stavku popisa, ćelija G1 se ažurira brojem koji upućuje na mjesto stavke označene u popisu. Formula INDEX u ćeliji A1 koristi taj broj za prikazivanje naziva stavke.

Primjer kombiniranog okvira

 1. Za dodavanje kombiniranog okvira u programu Excel 2010 i Excel 2007, pritisnite karticu Razvojni inženjer, zatim pritisnite Umetni, a zatim pod Kontrole obrasca pritisnite Kombinirani okvir.  Za dodavanje kombiniranog okvira u programu Excel 2003 i ranijim verzijama programa Excel, na alatnoj traci Obrasci pritisnite gumb Kombinirani okvir.
 2. Na radnom listu pritisnite mjesto na koje želite postaviti gornji lijevi ugao kombiniranog okvira, a zatim razvucite popisni okvir do željene pozicije donjeg desnog ugla kombiniranog okvira. Ovaj primjer opisuje stvaranje kombiniranog okvira koji pokriva ćelije B2:E2.

 3. Desnom tipkom miša pritisnite kombinirani okvir, a zatim pritisnite Oblikuj kontrolu.

 4. Upišite sljedeći podatak, a zatim pritisnite U redu:
  1. Za određivanje raspona popisa, u okvir Ulazni raspon upišite H1:H20.
  2. Za postavljanje brojčane vrijednosti u ćeliju G1 (ovisno o označenoj stavki popisa),u okvir Veza ćelije upišite G1.

   Napomena Formula INDEX za dohvaćanje ispravne stavke popisa koristi vrijednost ćelije G1.
  3. U okvir Broj padajućih redaka upišite 10. Ovaj unos određuje koliko će se stavki prikazati bez potrebe za korištenjem klizača za prikaz drugih stavki.

   Napomena Potvrdni okvir 3-D sjenčanje nije obavezan. Dodaje trodimenzionalni izgled padajućem ili kombiniranom okviru.

 5. Padajući ili kombinirani okvir bi morao prikazivati popis stavki. Za korištenje padajućeg ili kombiniranog okvira pritisnite bilo koju ćeliju, a da popisni okvir nije označen. Pritisnite li stavku padajućeg ili kombiniranog okvira, ćelija G1 se ažurira brojem koji upućuje na mjesto stavke označene u popisu. Formula INDEX u ćeliji A1 koristi taj broj za prikazivanje naziva stavke.

Primjer okretnog gumba

 1. Za dodavanje okretnog gumba u programu Excel 2010 i 2007, pritisnite karticu Razvojni inženjer, zatim pritisnite Umetni, a zatim pod Kontrole obrasca pritisnite Okretni gumb.  Za dodavanje čigre u programu Excel 2003 i ranijim verzijama programa Excel, na alatnoj traci Obrasci pritisnite gumb Čigra.
 2. Na radnom listu pritisnite mjesto na koje želite postaviti gornji lijevi ugao okretnog gumba, a zatim razvucite okretni gumb do željene pozicije donjeg desnog ugla okretnog gumba. Ovaj primjer opisuje stvaranje okretnog gumba koji pokriva ćelije B2: B3:
 3. Desnom tipkom miša pritisnite okretni gumb, a zatim pritisnite Oblikuj kontrolu.

 4. Upišite sljedeći podatak, a zatim pritisnite U redu:
  1. U okvir Trenutna vrijednost upišite 1.

   Ova vrijednost inicijalizira okretni gumb tako da formula INDEX upućuje na prvu stavku popisa.
  2. U okvir Minimalna vrijednost upišite 1.

   Ova vrijednost ograničava početak okretnog gumba na prvu stavku popisa.
  3. U okvir Maksimalna vrijednost upišite 20.

   Ovaj broj određuje najveći broj unosa za popis.
  4. U okvir Rastuća promjena upišite 1.

   Ova vrijednost određuje za koliko okretni gumb povećava trenutnu vrijednost.
  5. Za postavljanje brojčane vrijednosti u ćeliju G1 (ovisno o označenoj stavki popisa),u okvir Veza ćelije upišite G1.

 5. Pritisnite bilo koju ćeliju, a da okretni gumb nije označen. Kada na okretnom gumbu pritisnete kontrolu uvećaj ili umanji, ćelija G1 se ažurira za broj koji upućuje na trenutnu vrijednost okretnog gumba, uvećanu ili smanjenu za vrijednost rastuće promjene okretnog gumba. Ovaj broj zatim ažurira formulu INDEX u ćeliji A1 da upućuje na sljedeću ili prethodnu stavku.

  Vrijednost okretnog gumba se neće promijeniti ako pritisnete kontrolu smanji, a trenutna vrijednost je 1 ili ako pritisnete kontrolu povećaj, a trenutna vrijednost je 20.

Primjer klizača

 1. Za dodavanje klizača u programu Excel 2010 i Excel 2007, pritisnite karticu Razvojni inženjer, zatim pritisnite Umetni, a zatim pod Kontrole obrasca pritisnite Klizač.  Za dodavanje klizača u programu Excel 2003 i ranijim verzijama programa Excel, na alatnoj traci Obrasci pritisnite gumb Klizač.
 2. Na radnom listu pritisnite mjesto na koje želite postaviti gornji lijevi ugao klizača, a zatim razvucite okretni gumb do željene pozicije donjeg desnog ugla klizača. Ovaj primjer opisuje stvaranje klizača koji pokriva ćelije B2:B6 u visini i oko jedne četvrtine širine stupca.

 3. Desnom tipkom miša pritisnite klizač, a zatim pritisnite Oblikuj kontrolu.

 4. Upišite sljedeći podatak, a zatim pritisnite U redu:
  1. U okvir Trenutna vrijednost upišite 1.

   Ova vrijednost inicijalizira klizač tako da formula INDEX upućuje na prvu stavku popisa.
  2. U okvir Minimalna vrijednost upišite 1.

   Ova vrijednost ograničava početak okretnog gumba na prvu stavku popisa.
  3. U okvir Maksimalna vrijednost upišite 20. Ovaj broj određuje najveći broj unosa za popis.
  4. U okvir Rastuća promjena upišite 1.

   Ova vrijednost određuje za koliko brojeva klizač povećava trenutnu vrijednost.
  5. U okvir Promjena stranice upišite 5. Ova vrijednost određuje za koliko će se trenutna vrijednost uvećati, ako pritisnete bilo koju stranu klizača unutar okvira klizača.
  6. Za postavljanje brojčane vrijednosti u ćeliju G1 (ovisno o označenoj stavki popisa),u okvir Veza ćelije upišite G1.   Napomena Potvrdni okvir 3-D sjenčanje nije obavezan. Dodaje klizaču trodimenzionalni izgled.
 5. Pritisnite bilo koju ćeliju, a da klizač nije označen. Kada na klizaču pritisnete kontrolu uvećaj ili umanji, ćelija G1 se ažurira za broj koji upućuje na trenutnu vrijednost klizača, uvećanu ili smanjenu za vrijednost rastuće promjene klizača. Ovaj broj zatim ažurira formulu INDEX u ćeliji A1 da upućuje na stavku prije ili nakon trenutne stavke. Vrijednost možete mijenjati i povlačenjem klizača ili je pritiskom na bilo koju stranu klizača uvećati za 5 (vrijednostPromjena stranice). Klizač se neće promijeniti ako pritisnete kontrolu smanji, a trenutna vrijednost je 1 ili ako pritisnete kontrolu povećaj, a trenutna vrijednost je 20.
OfficeKBHowTo dropdown inf XL2002 XL2003 XL2007 XL2010
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 291073 - posljednja izmjena: 10/22/2012 15:54:00 - verzija: 2.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 98 for Macintosh, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2010

 • kbexpertisebeginner kbhowto kbforms kbsmbportal KB291073
Povratne informacije
t>