Često postavljana pitanja o hipervezama u programu Word

Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Word 97 potražite pod brojem 159940. (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na izdanje programa Microsoft Word 98 za Macintosh potražite pod brojem 182343. (Tekst je možda na engleskom)
Verziju ovog članka koja se odnosi na Microsoft Word 2000 potražite pod brojem 211955. (Tekst je možda na engleskom)
Sažetak
Članak sadrži odgovore na često postavljana pitanja o stvaranju i upotrebi hiperveza u programu Microsoft Word 2002 i novijim verzijama programa Word.
Dodatne informacije

Kada upišem adresu datoteke bez razmaka, Word zamjenjuje adresu hipervezom nakon pritiska RAZMAKNICE. Kako da dovršim upisivanje adrese koja sadrži razmake prije nego što je Word pretvori u hipervezu?

Ako želite da Word prepozna adresu koja sadrži razmake kao jednu hipervezu, označite adresu navodnicima. Ako adresa nije označena navodnicima, Word stvara hipervezu kada pritisnete RAZMAKNICU.

Kako isključiti automatske hiperveze?

Da biste isključili automatske hiperveze, slijedite ove korake ovisno o verziji programa Word koju koristite:
 • U programima Microsoft Office Word 2010 i 2013 slijedite ove korake:  
  1. Na izborniku Datoteka kliknite Mogućnosti.
  2. Pritisnite Provjera, a zatim kliknite Mogućnosti samoispravka.
  3. Na kartici Samooblikovanje prilikom unosa i na kartici Samooblikovanje poništite potvrdni okvir Internet i mrežni putovi s hipervezama, a zatim kliknite U redu.
  4. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Mogućnosti programa Word.
 • U programu Microsoft Office Word 2007 slijedite ove korake:
  1. Kliknite gumb sustava Microsoft Office, a zatim kliknite Mogućnosti programa Word.
  2. Pritisnite Provjera, a zatim kliknite Mogućnosti samoispravka.
  3. Na kartici Samooblikovanje prilikom unosa i na kartici Samooblikovanje poništite potvrdni okvir Internet i mrežni putovi s hipervezama, a zatim kliknite U redu.
  4. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Mogućnosti programa Word.
 • U programima Microsoft Office Word 2003 i Microsoft Word 2002 slijedite ove korake:
  1. Na izborniku Alati kliknite Mogućnosti samoispravka.
  2. Na kartici Samooblikovanje prilikom unosa i na kartici Samooblikovanje poništite potvrdni okvir Internet i mrežni putovi s hipervezama.
  3. Kliknite U redu.

Kako promijeniti prikaz teksta ili sliku hiperveze nakon stvaranja?

Prikaz teksta ili sliku hiperveze možete promijeniti na isti način na koji uređujete bilo koji tekst ili sliku u dokumentu.

Da biste slijedili hipervezu, pritisnite i držite tipku CTRL i zatim kliknite hipervezu.

Dodatne informacije potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
279090 Nije moguće aktivirati hipervezu klikom (Tekst je možda na engleskom)

Kako ukloniti hipervezu a da se pritom ne izgubi prikaz teksta ili slika?

Da biste uklonili pojedinačnu hipervezu a da pritom ne izgubite prikaz teksta ili sliku, desnom tipkom miša kliknite hipervezu, a zatim kliknite Ukloni hipervezu.

Da biste uklonili sve hiperveze u dokumentu, pritisnite CTRL+A da biste odabrali cijeli dokument i zatim pritisnite CTRL+SHIFT+F9.

Napomena Tim postupkom sva će se polja, a ne samo hiperveze, pretvoriti u obični tekst.

Kako promijeniti osnovni Uniform Resource Locator (URL) za hipervezu?

Da biste promijenili osnovni URL za hipervezu, slijedite ove korake:
 1. Desnom tipkom miša kliknite tekst ili sliku hiperveze, a zatim kliknite Uredi hipervezu.
 2. U dijaloškom okviru Uredi hipervezu upišite URL ili ga odaberite iz okvira Upišite naziv datoteke ili web-stranice.
 3. Kliknite U redu.

Kako stvoriti hiperveze na mjesta unutar istog dokumenta?

Da biste stvorili hipervezu na mjesto unutar istog dokumenta, primijenite jedan od sljedećih načina:
 • Upotrijebite postupak povlačenja i ispuštanja. Da biste to učinili, slijedite ove korake:
  1. Spremite dokument.
  2. Odaberite riječ, izraz ili sliku koju želite upotrijebiti kao odredište za hipervezu.
  3. Kliknite desnu tipku miša i držite je te povucite odabir na novo mjesto; zatim otpustite tipku miša.
  4. Kliknite Stvori hipervezu ovdje.
 • Stvorite knjižnu oznaku, a zatim stvorite vezu. Da biste to učinili, slijedite korake koji odgovaraju verziji programa Word koju koristite:
  • U programima Word 2007, Word 2010 i 2013 slijedite ove korake:
   1. Spremite dokument.
   2. Odaberite tekst ili sliku koju želite upotrijebiti kao odredište za hipervezu.
   3. Kliknite karticu Umetni.
   4. U grupi Veze kliknite Knjižna oznaka.
   5. U okvir Naziv knjižne oznake upišite jedinstveni naziv knjižne oznake, a zatim kliknite Dodaj.
   6. Premjestite točku umetanja na mjesto u dokumentu na kojem želite stvoriti hipervezu.
   7. U grupi Veze kliknite Hiperveza.
   8. Kliknite Knjižna oznaka.
   9. U dijaloškom okviru Odabir mjesta u dokumentu odaberite knjižnu oznaku koju želite upotrijebiti kao odredišnu hipervezu, a zatim kliknite U redu.
   10. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Umetni hipervezu.
  • U programima Word 2003 i Word 2002 slijedite ove korake:
   1. Spremite dokument.
   2. Odaberite tekst ili sliku koju želite upotrijebiti kao odredište za hipervezu.
   3. U izborniku Umetanje kliknite Knjižna oznaka.
   4. U okvir Naziv knjižne oznake upišite jedinstveni naziv knjižne oznake, a zatim kliknite Dodaj.
   5. Premjestite točku umetanja na mjesto u dokumentu na kojem želite stvoriti hipervezu.
   6. U izborniku Umetanje kliknite Hiperveza.
   7. Kliknite Knjižna oznaka.
   8. U dijaloškom okviru Odabir mjesta u dokumentu odaberite knjižnu oznaku koju želite upotrijebiti kao odredišnu hipervezu, a zatim kliknite U redu.
   9. Ponovno kliknite U redu.

Koja je razlika između relativne hiperveze i apsolutne hiperveze?

Apsolutna hiperveza koristi punu adresu odredišnog dokumenta. Relativna hiperveza koristi adresu u odnosu na adresu sadržavajućeg dokumenta. To je poznato i kao temelj hiperveze.

Pretpostavimo, na primjer, da dokument ima sljedeću adresu:
C:\My Documents\1999 report.doc
Ovaj dokument ima apsolutnu i relativnu hipervezu na dokument sa sljedećom punom adresom (i apsolutnom hipervezom):
C:\My Documents\April\Sales.doc
Relativna hiperveza sadrži samo relativnu adresu na datoteku Sales.doc. Relativna adresa je sljedeća:
April\Sales.doc
Upotrijebite relativnu vezu ako želite premjestiti ili kopirati datoteke na drugo mjesto, primjerice web-poslužitelj.

Kada kliknem hipervezu u programu Word, pojavljuje se poruka koja upućuje na to da nijedan program nije registriran za otvaranje datoteke. Što trebam učiniti kako bih otvorio datoteku?

Ova će se poruka pojaviti kada sustav Windows ne može pronaći program koji je povezan s vrstom dokumenta navedenoj u putu hiperveze. Taj je podatak šifriran u nastavku adrese hiperveze.

Da biste pregledali hipervezu, uključite mogućnost Opis elementa, a zatim postavite pokazivač miša na hipervezu.

Da biste pronašli mogućnost Opis elementa, upotrijebite jedan od sljedećih postupaka, ovisno o tome koju verziju programa Word koristite:
 • U programima Word 2010 i 2013 kliknite Datoteka, pa kliknite Mogućnosti, a zatim kliknite Prikaz.
 • U programu Word 2007 kliknite gumb sustava Microsoft Office, pa kliknite Mogućnosti programa Word, a zatim kliknite Prikaz.
 • U programima Word 2003 Word 2002 na izborniku Alati kliknite Mogućnosti, a zatim kliknite karticu Prikaz.
Da biste riješili taj problem, instalirajte program koji je povezan s vrstom dokumenta navedenoj u putu hiperveze.

Ekstenzija naziva datoteke je grupa znakova koja slijedi nakon posljednje točke u adresi. U sljedećoj tablici navedene su neke vrste dokumenata sustava Office i njihove ekstenzije naziva datoteke.
Vrsta dokumentaEkstenzije naziva datoteke u sustavu Office 2003 i ranijim verzijama sustava OfficeEkstenzijej naziva datoteke u programima sustava Office 2007
Baza podataka programa Microsoft Access.mdb.accdb
Radna knjiga programa Microsoft Excel.xls.xlsx, .xlsm, .xlsb
Prezentacija programa Microsoft PowerPoint.pot.potx, .potm
Publikacija programa Microsoft Publisher.pub.pub
Dokument programa Microsoft Word.doc.docx, .docm
hyperlink field hypertext hyper link html space inf
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 291182 - posljednja izmjena: 02/26/2013 17:11:00 - verzija: 1.0

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbFAQ kbhowto kbweb KB291182
Povratne informacije