Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Opis parametara pokretanja za Excel

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Sažetak
Microsoft Excel prihvaća nekoliko dodatnih parametara pomoću kojih možete upravljati pokretanjem programa. U ovom su članku navedeni ti parametri i opis svakog parametra.
Dodatne informacije

Parametri

U sljedećoj tablici navedeni su parametri pomoću kojih možete upravljati pokretanjem programa Excel. U parametrima se ne razlikuju mala i velika slova: /O je isto što i /o. U nekim slučajevima možete istodobno upotrijebiti više parametara. Ako upotrijebite više parametara istodobno, morate ih odvojiti razmacima – na primjer: /o /s
  Parametar      Funkcija  ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja           početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige           (Book1.xls).          Primjer: /e ili /embedded  /m        Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja          sadrži jedan list makronaredbe.          Primjer: /m  /o        Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno,           u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane,          upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj           parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.          Primjer: /o  /p <folder>   Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni          put.           Primjer: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u          načinu rada samo za čitanje.          Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart,          zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office           i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel.           Ujedno prisiljava program Excel           da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili           <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se           "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite           pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.          Primjer: /s or /safemode				 Parametar      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).          Primjer: /e ili /embedded  /m        Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.          Primjer: /m  /o        Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.          Primjer: /o  /p <folder>   Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.           Primjer: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.          Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.          Primjer: /s or /safemode Parametar      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).          Primjer: /e ili /embedded  /m        Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.          Primjer: /m  /o        Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.          Primjer: /o  /p <folder>   Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.           Primjer: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.          Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.          Primjer: /s or /safemode Parametar      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).          Primjer: /e ili /embedded  /m        Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.          Primjer: /m  /o        Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.          Primjer: /o  /p <folder>   Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.           Primjer: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.          Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.          Primjer: /s or /safemode Parametar      Funkcija ----------------------------------------------------------------------  /e, /embedded  Prisilno provodi pokretanje programa Excel bez prikazivanja početnog zaslona i stvaranja nove radne knjige (Book1.xls).          Primjer: /e ili /embedded  /m        Prisiljava program Excel da stvori novu radnu knjigu koja sadrži jedan list makronaredbe.          Primjer: /m  /o        Prisiljava program Excel da se ponovno registrira. Konkretno, u registar se ponovno zapisuje sljedeći ključ:          Excel 97: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Excel           Excel 2000: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel          Excel 2002: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel          Excel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel          NAPOMENA: Ako ovaj ključ sadrži vrijednosti koje nisu valjane u programu Exel 2003: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Exceld, upotrebom ovog parametra neće biti ispravljene. Ovaj parametar zamjenjuje samo vrijednosti koje nedostaju.          Primjer: /o  /p <folder>   Prisiljava program Excel da umjesto zadanog puta koristi navedeni put kao aktivni put.           Primjer: /p "C:\Windows"  /r <file name>  Prisiljava program Excel da navedenu datoteku otvori u načinu samo za čitanje.          Primjer: /r "C:\My Documents\Test.xls"  /s, /safemode  Prisiljava program Excel da zaobiđe sve datoteke u mapi Application Data\Microsoft\Xlstart, zadanoj mapi XLStart koja se nalazi u direktoriju u kojem je instaliran program Excel ili sustav Office i alternativnom mjestu datoteke za pokretanje navedenom na kartici Općenito u dijaloškom okviru Mogućnosti programa Excel. Ujedno prisiljava program Excel da zaobiđe datoteku alatne trake (Excel.xlb ili <username>.xlb). U naslovnoj traci programa Excel pojavit će se "Siguran način rada". Upotrijebite ovaj parametar kada želite pokrenuti Excel u sigurnom načinu rada.          Primjer: /s or /safemode
   /t        Prisiljava program Excel da upotrijebi navedenu datoteku kao          predložak za zadanu radnu knjigu.  /regserver    Prisiljava program Excel da se ponovno registrira i zatvori. Upotrijebite ovaj           parametar kada želite da program Excel prebriše sve           ključeve registra i ponovno se poveže s Excelovim datotekama,           primjerice radnim knjigama, grafikonima i ostalima. (Odnosi se samo na verzije ranije od verzije Excel 2010)          Primjer: /regserver  /unregserver   Prisiljava program Excel da poništi registraciju i da se zatvori. (Odnosi se samo na verzije ranije od verzije Excel 2010)          Primjer: /unregserver				

Korištenje parametara pri pokretanju programa Excel

Dodavanje parametra u prečac programa Microsoft Excel

Da biste dodali parametar u prečac programa Microsoft Excel:
 1. Desnom tipkom miša kliknite Start, pa kliknite Otvori, a zatim dvokliknite mapu Programi.
 2. Desnom tipkom miša kliknite prečac za Microsoft Excel, kliknite Svojstva, a zatim kliknite karticu Prečac.
 3. U okvir Cilj upišite željene parametre nakon naredbe kojom se pokreće datoteka Excel.exe. Na primjer, ako želite da se Excel pokrene bez stvaranja nove radne knjige, a datoteka Excel.exe je instalirana na zadanom mjestu, u okvir Cilj upišite sljedeće:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /e
 4. Kliknite U redu.

  Napomena Ako nisu dostupne mogućnosti na kartici Prečac u dijaloškom okviru Svojstva, prečaci programa Windows Installer su vaši prečaci. Dodatne informacije o izmjeni ovih prečaca potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem:
  290379 Kartica Officeov prečac nije dostupna (Tekst je možda na engleskom)

Kako pokrenuti program Excel jedanput pomoću parametra upotrebom naredbenog retka

Ako želite povremeno pokrenuti program Excel pomoću parametra, možete dodati parametar naredbenom retku. Učinite to na sljedeći način:
 1. Kliknite Start, a zatim Pokreni.
 2. U okvir Otvori upišite put do datoteke Excel.exe, a zatim dodajte parametar koji želite upotrijebiti na kraj naredbenog retka. Na primjer, ako želite zaobići sve datoteke u mapama za pokretanje, a datoteka Excel.exe je instalirana na zadanom mjestu, upisujete sljedeću naredbu:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s
 3. Kliknite U redu.
starting start up startup launching running activating command-line XL2002 XL2003 XL97 XL2000 XL2007 XL2010 XL2013 Excel2007 Excel2010 Excel2013
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 291288 - posljednja izmjena: 02/26/2013 17:11:00 - verzija: 1.0

Microsoft Excel 2013, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition

 • kbinfo KB291288
Povratne informacije