Odabir ćelija/raspona u programu Excel pomoću jezika Visual Basic

Podrška za Office 2003 je obustavljena

Microsoft je 8. travnja 2014. obustavio podršku za Office 2003. Ova izmjena utječe na ažuriranja softvera i sigurnosne mogućnosti. Saznajte što to znači za vas i kako se zaštititi.

Dodatne informacije
Microsoft navodi primjere programiranja samo radi ilustracije, bez jamstva, bilo izričitog, bilo impliciranog. To obuhvaća, bez ograničenja, posredna jamstva glede potrebnih svojstava za redovitu upotrebu ili promet, odnosno prikladnosti za određenu svrhu. U ovom se članku podrazumijeva da poznajete programski jezik koji se koristi u primjeru i alate koji se koriste za stvaranje i ispravljanje pogrešaka u postupcima. Microsoftovi inženjeri za podršku mogu objasniti funkciju određenog postupka, no neće mijenjati te primjere da bi ponudili dodatne funkcije niti prilagođavati postupke vašim specifičnim potrebama. Primjeri u ovom članku koriste metode programa Visual Basic navedene u sljedećoj tablici.
  Metoda       Argumenti  ------------------------------------------  Activate      none  Cells       rowIndex, columnIndex  Application.Goto  reference, scroll  Offset       rowOffset, columnOffset  Range       cell1           cell1, cell2  Resize       rowSize, columnSize  Select       none  Sheets       index (ili sheetName)  Workbooks     index (ili bookName)  End        direction  CurrentRegion   none				
Primjeri u ovom članku koriste svojstva navedena u sljedećoj tablici.
  Svojstvo     Svrha  ---------------------------------------------------------------------  ActiveSheet   navođenje aktivnog lista  ActiveWorkbook  navođenje aktivne radne knjige  Columns.Count  brojanje stupaca u navedenoj stavki  Rows.Count    brojanje redaka u navedenoj stavki  Selection    referenca na trenutačno odabrani raspon				

1: Odabir ćelije na aktivnom radnom listu

Da biste odabrali ćeliju D5 na aktivnom radnom listu, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
ActiveSheet.Cells(5, 4).Select				
– ili –
ActiveSheet.Range("D5").Select				

2: Odabir ćelije na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi

Da biste odabrali ćeliju E6 na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Cells(6, 5)				
  – ili –				
Application.Goto (ActiveWorkbook.Sheets("Sheet2").Range("E6"))				
Umjesto toga također možete aktivirati radni list, a zatim za odabir ćelije koristiti 1. metodu:
Sheets("Sheet2").ActivateActiveSheet.Cells(6, 5).Select				

3: Odabir ćelije na radnom listu u drugoj radnoj knjizi

Da biste odabrali ćeliju F7 na radnom listu u drugoj radnoj knjizi, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Cells(7, 6)				
– ili –
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("F7")				
Umjesto toga također možete aktivirati radni list, a zatim za odabir ćelije koristiti 1. metodu:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").ActivateActiveSheet.Cells(7, 6).Select				

4: Odabir raspona ćelija na aktivnom radnom listu

Da biste odabrali raspon C2:D10 na aktivnom radnom listu, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
ActiveSheet.Range(Cells(2, 3), Cells(10, 4)).Select				
ActiveSheet.Range("C2:D10").Select				
ActiveSheet.Range("C2", "D10").Select				

5: Odabir raspona ćelija na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi

Da biste odabrali raspon ćelija D3:E11 na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3:E11")				
Application.Goto ActiveWorkbook.Sheets("Sheet3").Range("D3", "E11")				
Umjesto toga također možete aktivirati radni list, a zatim za odabir raspona koristiti 4. metodu:
Sheets("Sheet3").ActivateActiveSheet.Range(Cells(3, 4), Cells(11, 5)).Select				

6: Odabir raspona ćelija na radnom listu u drugoj radnoj knjizi

Da biste odabrali raspon ćelija E4:F12 na radnom listu u drugoj radnoj knjizi, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
Application.Goto Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4:F12")				
Application.Goto _   Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Range("E4", "F12")				
Umjesto toga također možete aktivirati radni list, a zatim za odabir raspona koristiti 4. metodu:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet1").Activate  ActiveSheet.Range(Cells(4, 5), Cells(12, 6)).Select				

7: Odabir imenovanog raspona na aktivnom radnom listu

Da biste odabrali raspon nazvan "Test" na aktivnom radnom listu, možete upotrijebiti bilo koji od sljedećih primjera:
Range("Test").Select				
Application.Goto "Test"				

8: Odabir imenovanog raspona na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi

Da biste odabrali raspon nazvan "Test" na drugom radnom listu u istoj radnoj knjizi, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
Application.Goto Sheets("Sheet1").Range("Test")				
Umjesto toga također možete aktivirati radni list, a zatim za odabir imenovanog raspona koristiti 7. metodu:
Sheets("Sheet1").ActivateRange("Test").Select				

9: Odabir imenovanog raspona na radnom listu u drugoj radnoj knjizi

Da biste odabrali raspon nazvan "Test" na radnom listu u drugoj radnoj knjizi, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
Application.Goto _  Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").Range("Test")				
Umjesto toga također možete aktivirati radni list, a zatim za odabir imenovanog raspona koristiti 7. metodu:
Workbooks("BOOK2.XLS").Sheets("Sheet2").ActivateRange("Test").Select				

10: Odabir ćelije prema položaju u odnosu na aktivnu ćeliju

Da biste odabrali ćeliju koja je pet redaka ispod aktivne ćelije i četiri stupca lijevo od nje, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
ActiveCell.Offset(5, -4).Select				
Da biste odabrali ćeliju koja je dva retka iznad aktivne ćelije i tri stupca desno od nje, možete koristiti sljedeći primjer:
ActiveCell.Offset(-2, 3).Select				
Napomena Ako pokušate odabrati ćeliju koja je "izvan radnog lista", doći će do pogreške. Prvi od gornjih primjera rezultirat će porukom o pogrešci ako je aktivna ćelija u stupcima A do D, budući da bi premještanje četiri stupca udesno premjestilo aktivnu ćeliju na adresu koja nije valjana.

11: Odabir ćelije prema položaju u odnosu na neku drugu ćeliju (različitu od aktivne)

Da biste odabrali ćeliju koja je pet redaka ispod ćelije C7 i četiri stupca desno od nje, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
ActiveSheet.Cells(7, 3).Offset(5, 4).Select				
ActiveSheet.Range("C7").Offset(5, 4).Select				

12: Odabir raspona ćelija s odmakom od navedenog raspona

Da biste odabrali raspon ćelija koji je veličinom jednak imenovanom rasponu "Test", ali je odmaknut četiri retka nadolje i tri stupca udesno, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
ActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select				
Ako se imenovani raspon nalazi na nekom drugom radnom listu (različitom od aktivnog), prvo aktivirajte taj radni list, a zatim odaberite raspon pomoću sljedećeg primjera:
Sheets("Sheet3").ActivateActiveSheet.Range("Test").Offset(4, 3).Select				

13: Odabir navedenog raspona i promjena veličine odabira

Da biste odabrali raspon nazvan "Database", a zatim proširili odabir za pet redaka, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
Range("Database").SelectSelection.Resize(Selection.Rows.Count + 5, _  Selection.Columns.Count).Select				

14: Odabir navedenog raspona, odmak i promjena veličine odabira

Da biste odabrali raspon četiri retka ispod i tri stupca desno od imenovanog raspona "Database", a zatim imenovanom rasponu dodali dva retka i jedan stupac, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
Range("Database").SelectSelection.Offset(4, 3).Resize(Selection.Rows.Count + 2, _  Selection.Columns.Count + 1).Select				

15: Odabir unije dva imenovana raspona ili više njih

Da biste odabrali uniju (tj. zajedničko područje) dva imenovana raspona nazvana "Test" i "Sample", a zatim proširili odabir za pet redaka, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
Application.Union(Range("Test"), Range("Sample")).Select				
Obratite pozornost na činjenicu da se oba raspona moraju nalaziti na istom radnom listu da bi taj primjer funkcionirao. Obratite pozornost i na činjenicu da metoda Union ne funkcionira kada je potrebno pokriti više listova. Sljedeći redak, primjerice, funkcionira
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet1!C3:D4"))				
ali sljedeći redak
Set y = Application.Union(Range("Sheet1!A1:B2"), Range("Sheet2!C3:D4"))				
rezultira porukom o pogrešci:
Union method of application class failed (Metoda union ili klasa application nisu uspjeli)

16: Odabir presjeka dva imenovana raspona ili više njih

Da biste odabrali presjek dva imenovana raspona nazvana "Test" i "Sample", možete upotrijebiti sljedeći primjer:
Application.Intersect(Range("Test"), Range("Sample")).Select				
Obratite pozornost na činjenicu da se oba raspona moraju nalaziti na istom radnom listu da bi taj primjer funkcionirao.Primjeri 17 – 21 u ovom članku odnose se na sljedeći skup oglednih podataka. U svakom se primjeru navodi raspon ćelija koji treba odabrati među oglednim podacima.
  A1: Naziv  B1: Prodaja  C1: Količina  A2: a    B2: 10 USD   C2: 5  A3: b    B3:     C3: 10  A4: c    B4: 10 USD   C4: 5  A5:     B5:     C5:  A6: Ukupno  B6: 20 USD   C6: 20				

17: Odabir posljednje ćelije u stupcu uzastopnih podataka

Da biste odabrali posljednju ćeliju u stupcu s uzastopnim podacima, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Select				
Kada se ovaj kod koristi na oglednoj tablici, odabrat će se ćelija A4.

18: Odabir prazne ćelije na dnu stupca uzastopnih podataka

Da biste odabrali ćeliju ispod raspona ćelija s uzastopnim podacima, možete upotrijebiti sljedeći primjer:
ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).Offset(1,0).Select				
Kada se ovaj kod koristi na oglednoj tablici, odabrat će se ćelija A5.

19: Odabir čitavog raspona ćelija uzastopnih podataka u stupcu

Da biste odabrali raspon ćelija uzastopnih podataka u stupcu, možete upotrijebiti jedan od sljedećih primjera:
ActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown)).Select				
  – ili –				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a1"). _   End(xlDown).Address).Select				
Kada se ovaj kod koristi na oglednoj tablici, odabrat će se ćelije A1 do A4.

20: Odabir čitavog raspona neuzastopnih ćelija u stupcu

Da biste odabrali raspon ćelija koje nisu uzastopne, možete upotrijebiti jedan od sljedećih primjera:
ActiveSheet.Range("a1",ActiveSheet.Range("a65536").End(xlUp)).Select				
  – ili –				
ActiveSheet.Range("a1:" & ActiveSheet.Range("a65536"). _  End(xlUp).Address).Select				
Kada se ovaj kod koristi na oglednoj tablici, odabrat će se ćelije A1 do A6.

21: Odabir pravokutnog raspona ćelija

Da biste odabrali pravokutni raspon ćelija oko neke ćelije, upotrijebite metodu CurrentRegion. Raspon koji se odabere pomoću metode CurrentRegion je područje ograničeno bilo kojom kombinacijom praznih redaka i praznih stupaca. Slijedi primjer upotrebe metode CurrentRegion:
ActiveSheet.Range("a1").CurrentRegion.Select				
Tim se kodom odabiru ćelije A1 do C4. Drugi primjeri odabira istog raspona ćelija navedeni su dolje:
ActiveSheet.Range("a1", _  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select				
  – ili –				
ActiveSheet.Range("a1:" & _  ActiveSheet.Range("a1").End(xlDown).End(xlToRight).Address).Select				
U nekim ćete slučajevima možda željeti odabrati ćelije A1 do C6- U ovom primjeru, metoda CurrentRegion neće funkcionirati zbog praznina u retku 5. Pomoću sljedećih primjera možete odabrati sve ćelije:
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).ColumnlastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).RowActiveSheet.Range("a1", ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol)).Select				
  – ili –				
lastCol = ActiveSheet.Range("a1").End(xlToRight).ColumnlastRow = ActiveSheet.Cells(65536, lastCol).End(xlUp).RowActiveSheet.Range("a1:" & _  ActiveSheet.Cells(lastRow, lastCol).Address).Select				

22. Odabir više neuzastopnih stupaca različitih duljina

Da biste odabrali više neuzastopnih stupaca različitih duljina, upotrijebite sljedeću oglednu tablicu i primjer makronaredbe:
  A1: 1 B1: 1 C1: 1 D1: 1  A2: 2 B2: 2 C2: 2 D2: 2  A3: 3 B3: 3 C3: 3 D3: 3  A4:  B4: 4 C4: 4 D4: 4  A5:  B5: 5 C5: 5 D5:  A6:  B6:  C6: 6 D6:				
StartRange = "A1"EndRange = "C1"Set a = Range(StartRange, Range(StartRange).End(xlDown))Set b = Range(EndRange, Range(EndRange).End(xlDown))Union(a,b).Select				
Kada se ovaj kod koristi na oglednoj tablici, odabrat će se ćelije A1:A3 i C1:C6.

NAPOMENE O PRIMJERIMA

 • Svojstvo ActiveSheet najčešće se može izostaviti jer se podrazumijeva u slučaju da se ne navede određeni list. Primjerice, umjesto
  ActiveSheet.Range("D5").Select						
  možete upotrijebiti:
  Range("D5").Select						
 • Svojstvo ActiveWorkbook može se najčešće također izostaviti. Osim u slučaju navođenja određene radne knjige, podrazumijeva se aktivna radna knjiga.
 • Kada koristite metodu Application.Goto, ako želite upotrijebiti dvije metode Cells unutar metode Range, a navedeni se raspon nalazi na drugom radnom listu (ne onom aktivnom), svaki puta morate upotrijebiti objekt Sheets. Na primjer:
  Application.Goto Sheets("Sheet1").Range( _   Sheets("Sheet1").Range(Sheets("Sheet1").Cells(2, 3), _   Sheets("Sheet1").Cells(4, 5)))					
 • Bilo koju stavku koja se nalazi u navodnicima (primjerice za imenovani raspon "Test") možete zamijeniti varijablom čija je vrijednost tekstni niz. Primjerice, umjesto
  ActiveWorkbook.Sheets("Sheet1").Activate						
  možete upotrijebiti
  ActiveWorkbook.Sheets(myVar).Activate						
  gdje je vrijednost varijable myVar "Sheet1".
Reference

Dodatne informacije o upotrebi primjera koda iz ovog članka potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
290140 Pokretanje primjera koda u programima sustava Office XP iz članaka baze znanja (Tekst je možda na engleskom)
OfficeKBHowTo kako uzastopno kako neuzastopno ne-uzastopno nesusjedno ne-susjedno XL2003 XL2007 XL2010
Napomena Ovo je članak za brzo objavljivanje stvoren izravno iz Microsoftove službe podrške. Informacije u ovom članku navode se kakve jesu kao odgovor na nova pitanja. Materijali zbog brzine objavljivanja mogu sadržavati tipografske pogreške te mogu biti revidirani u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Pogledajte Uvjete korištenja za dodatne informacije.
Svojstva

ID članka: 291308 - posljednja izmjena: 08/01/2012 16:53:00 - verzija: 1.0

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2010

 • kbautomation kbmacro kbdtacode kbhowto kbprogramming KB291308
Povratne informacije